fbpx

Voorwaardes

Voorwaardes

LEES ASSEBLIEF HIERDIE VOORWAARDES EN VOORWAARDES sorgvuldig!

(Opgedateer op 15 Augustus 2018)

Welkom by www.cjdropshipping.com en app.cjdropshipping.com! Hierdie gebruiksvoorwaardes beskryf die bepalings en voorwaardes wat van toepassing is op u toegang tot en gebruik van die webwerwe op www.cjdropshipping.com en app.cjdropshipping.com (elk 'n “Werf"). Hierdie dokument is 'n wetlik bindende ooreenkoms tussen u as die gebruiker (s) van die webwerwe (verwys as “jy","jou"Of"gebruikers”Hierna) en die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.-entiteit gelys in klousule 2.1 hieronder (hierna verwys as“we","ons"Of"Yiwu oulike juweliersware Co, Ltd”Hierna genoem).

1. Toepassing en aanvaarding van die voorwaardes

1.1 U gebruik van die webwerwe en die dienste, sagteware en produkte van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (gesamentlik die “dienste”Hieronder) is onderhewig aan die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie dokument sowel as die Privaatheidsbeleid, CJdropshipping beleid, Terugbetaalbeleid vir terugbesending, die produklysbeleid en enige ander reëls en beleide van die webwerwe wat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. van tyd tot tyd mag publiseer. Hierdie dokument en sulke ander reëls en beleide van die webwerwe word hierna saam verwys as die 'terme". Deur toegang tot die webwerwe of die gebruik van die dienste, stem u in om die Voorwaardes te aanvaar en te wees. Moet asseblief nie die dienste of die webwerwe gebruik as u nie al die bepalings aanvaar nie.
1.2 U mag nie die dienste gebruik nie en mag nie die voorwaardes aanvaar as (a) u nie 'n wettige ouderdom het om 'n bindende kontrak met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. te vorm nie, of (b) u nie toegelaat word om enige dienste te ontvang nie kragtens die wette van Hong Kong of ander lande / streke, insluitend die land / streek waarin u woonagtig is of waarvandaan u die dienste gebruik.
1.3 U erken en stem in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. enige voorwaardes te eniger tyd mag wysig deur die betrokke gewysigde en hersaamgestelde bepalings op die webwerwe te plaas. As u voortgaan om die dienste of die webwerwe te gebruik, stem u in dat die gewysigde bepalings op u van toepassing sal wees.
1.4 As Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. 'n vertaling van die Engelse weergawe van die Voorwaardes geplaas of verskaf het, stem u in dat die vertaling slegs gerieflik aangebied word en dat die Engelse weergawe u gebruike van die Dienste of die terreine.
1.5 Daar kan van u verwag word om 'n afsonderlike ooreenkoms, hetsy aanlyn of aflyn, met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons filiaal vir enige diens ("Bykomende ooreenkomste"). As daar 'n konflik of teenstrydigheid tussen die bepalings en 'n bykomende ooreenkoms is, sal die addisionele ooreenkoms slegs voorrang geniet bo die bepalings ten opsigte van die betrokke diens.
1.6 Die bepalings mag nie andersins verander word nie, behalwe skriftelik deur 'n gemagtigde beampte van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Voorsiening van dienste

2.1 Die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.-kontrakterende instansie waarmee u kontrakteer, is Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd in die Volksrepubliek van China, Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd in Hongkong, CJ Trade Corp in die VSA as u is 'n geregistreerde lid van die webwerf en geregistreer of woonagtig is in die Volksrepubliek China, Hong Kong of die VSA. As u geregistreer is in of 'n inwoner van die vasteland van China is, kontrakteer u dan met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 U moet as lid op die webwerwe registreer om toegang tot sommige dienste te verkry en te gebruik. Verder behou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. die reg voor, sonder vooraf kennisgewing, toegang tot of gebruik van sekere dienste (of enige funksies binne die dienste) tot betalende gebruikers of onderhewig aan ander voorwaardes wat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd mag na ons goeddunke oplê.
2.3-dienste (of enige funksies binne die dienste) kan wissel vir verskillende streke en lande. Geen waarborg of voorwaarde word gegee dat 'n spesifieke diens of funksie of funksie daarvan of dieselfde tipe en omvang van die diens of funksies en funksies daarvan vir gebruikers beskikbaar sal wees nie. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mag, na ons goeddunke, 'n ander vlak van toegang tot en gebruik van enige dienste (of enige funksies binne die dienste) beperk ten opsigte van verskillende gebruikers.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mag enige dienste (of enige funksies binne die dienste) sonder vooraf kennisgewing van stapel stuur, verander, opgradeer, voorwaardes oplê, opskort of stop, behalwe dat in geval van 'n fooi-gebaseerde diens, sulke veranderings sal nie die betalende gebruikers wesenlik benadeel as hulle daardie diens geniet nie.
2.5 Sommige dienste kan deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se filiale gelewer word namens Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Gebruikers in die algemeen

3.1 As 'n voorwaarde vir u toegang tot en gebruik van die webwerwe of dienste, stem u in dat u aan alle toepaslike wette en regulasies sal voldoen wanneer u die webwerwe of dienste gebruik.
3.2 U stem in om die webwerwe of dienste slegs vir u eie private en interne doeleindes te gebruik. U stem saam dat (a) u geen dienste of enige inligting, teks, beelde, grafika, videogrepe, klank, kaarte, lêergidse, lêers, databasisse of lyste, sal kopieer, reproduseer, aflaai, weer publiseer, verkoop, versprei of verkoop nie beskikbaar op of deur die webwerwe (die "webwerfinhoud"), en (b) u nie enige werfinhoud sal kopieer, reproduseer, aflaai, aflaai of op enige ander manier gebruik vir die doeleindes van die bestuur van 'n besigheid wat meeding met Yiwu Cute Jewelry Co., Bpk., Of op enige ander manier die webwerf-inhoud kommersieel benut. Stelselmatige herwinning van werfinhoud vanaf die webwerwe om, direk of indirek, 'n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel (hetsy deur robotte, spinnekoppe, outomatiese toestelle of handmatige prosesse) sonder skriftelike toestemming van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is verbode. Die gebruik van enige inhoud of materiaal op die webwerwe vir enige doel wat nie uitdruklik in die bepalings toegelaat word nie, is verbode.
3.3 U moet die privaatheidsbeleid van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., wat die beskerming en gebruik van persoonlike inligting rakende gebruikers in die besit van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en ons filiale, lees. U aanvaar die voorwaardes van die privaatheidsbeleid en stem in tot die gebruik van die persoonlike inligting oor u in ooreenstemming met die privaatheidsbeleid.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mag gebruikers toelaat om toegang te hê tot inhoud, produkte of dienste wat deur derde partye aangebied word deur middel van hiperskakels (in die vorm van 'n woordskakel, baniere, kanale of andersins), API of andersins na sulke derdepartye se webwerwe . U word gewaarsku om sulke webwerwe se bepalings en voorwaardes en / of privaatheidsbeleide te lees voordat u die webwerwe gebruik. U erken dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. geen beheer het oor sulke webwerwe van derdepartye nie, nie sulke webwerwe monitor nie, en is nie verantwoordelik vir enige webwerwe of enige inhoud, produkte of dienste wat op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie. sulke webwerwe.
3.5 U stem in om geen aksie te onderneem om die integriteit van die rekenaarstelsels of netwerke van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en / of enige ander gebruiker te ondermyn nie, en ook nie om ongemagtigde toegang tot sulke rekenaarstelsels of netwerke te verkry nie.
3.6 U stem in om nie aksies te onderneem wat die integriteit van die terugvoeringstelsel van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan ondermyn nie, soos om positiewe terugvoering vir uself oor te dra deur gebruik te maak van sekondêre lid-ID's of deur derde partye of deur ongegronde negatiewe terugvoer vir 'n ander gebruiker.
3.7 Deur die verskaffing van aankope of die aanbieding van produkte, die indiening van bestellings of die magtiging van die winkel (“Gebruikersdata”) op die webwerwe of die verskaffing van gebruikersdata aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons verteenwoordiger (s), gee u 'n onherroeplike, ewige, , wêreldwyd, royalty-vry en onder-lisensieerbare (deur middel van verskeie vlakke) lisensies aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. om vertoon, uit te stuur, te versprei, te reproduseer, te publiseer, te dupliseer, aan te pas, te verander, te vertaal, om afgeleide werke te skep, en gebruik of maak gebruik van enige of al die gebruikersdata in enige vorm, media of tegnologie wat nou bekend is of nie tans bekend is nie, op enige manier en vir enige doel wat voordelig kan wees vir die bedryf van die webwerwe, die verskaffing van enige dienste en / of die besigheid van die Gebruiker. U bevestig en waarborg aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dat u al die regte, mag en gesag het om bogenoemde lisensie te verleen.

 1. Lidrekeninge

4.1-gebruiker moet op die webwerwe geregistreer wees om toegang tot sommige dienste te verkry of dit te gebruik ('n geregistreerde gebruiker word ook 'n “lid'Hieronder). Behalwe met die goedkeuring van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mag een gebruiker slegs een lidrekening op die webwerwe registreer. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan 'n gebruiker se lidrekening kanselleer of beëindig indien Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redes het om te vermoed dat die gebruiker gelyktydig twee of meer lidrekeninge geregistreer of beheer het. Verder mag Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. die gebruiker se aansoek om registrasie om enige rede verwerp.
4.2 By registrasie op die webwerwe, sal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. 'n rekening toeken en 'n lid-ID en wagwoord uitreik (laasgenoemde word tydens registrasie deur 'n geregistreerde gebruiker gekies) aan elke geregistreerde gebruiker. 'N Rekening kan 'n web-gebaseerde e-posrekening hê met beperkte opbergruimte vir die lid om e-pos te stuur of te ontvang.
4.3 'n Stel lid-ID en wagwoord is uniek aan 'n enkele rekening. Elke lid is uitsluitlik verantwoordelik vir die behoud van die vertroulikheid en sekuriteit van u lid-ID en wagwoord en vir alle aktiwiteite wat onder u rekening plaasvind. Geen lid mag die gebruik van u lidrekening, ID of wagwoord deur 'n ander persoon buite die lid se eie sake-entiteit deel, toewys of toelaat nie. Die lid stem in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. onmiddellik in kennis te stel indien u bewus word van enige ongemagtigde gebruik van u wagwoord of u rekening of enige ander sekuriteitsbreuk op u rekening.
4.4-lid stem in dat alle aktiwiteite wat onder u rekening plaasvind (insluitend sonder beperking, die inligting van enige maatskappy of produk, klik om enige bykomende ooreenkomste of reëls te aanvaar, inteken op of betaling vir dienste lewer, e-pos stuur deur die e-posrekening te stuur of te stuur SMS) sal deur die lid gemagtig wees.
4.5-lid erken dat die deel van u rekening met ander persone, of dat verskeie gebruikers buite u sakeonderneming u rekening (gesamentlik, “veelvuldige gebruike“), Kan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ander gebruikers van die webwerwe onherstelbare skade berokken. 'N Lid sal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes, direkteure, werknemers, agente en verteenwoordigers skadeloos stel teen enige verlies of skade (insluitend maar nie beperk nie tot die verlies van winste) wat gely word as gevolg van die veelvuldige gebruik van u rekening. . Die lid stem ook saam dat in die geval van die veelvuldige gebruik van u rekening of die lid se versuim om die sekuriteit van u rekening te handhaaf, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie aanspreeklik sal wees vir enige verlies of skade wat voortspruit uit so 'n oortreding nie en sal die die reg om die rekening van die lid op te skort of te beëindig sonder aanspreeklikheid teenoor die lid.

 1. Verantwoordelikhede van die lid

5.1 Elke lid verteenwoordig, waarborg en stem saam dat (a) u die volle mag en mag het om die Voorwaardes te aanvaar, die lisensie en magtiging te verleen en die verpligtinge hieronder uit te voer; (b) u die Sites en Services slegs vir besigheidsdoeleindes gebruik; en (c) die adres wat u by registrasie verskaf, die belangrikste sakeplek van u onderneming is. Vir die doeleindes van hierdie bepaling sal 'n tak of skakelkantoor nie as 'n afsonderlike entiteit beskou word nie, en sal u hoofbesigheidsplek as dié van u hoofkantoor beskou word.
Daar word van 5.2 verwag om inligting of materiaal oor u entiteit, besigheid of produkte / dienste te verskaf as deel van die registrasieproses op die webwerwe of u gebruik van enige diens of die lidrekening. Elke lid verteenwoordig, waarborg en stem saam dat (a) sodanige inligting en materiaal, ongeag of dit gedurende die registrasieproses ingedien word of daarna gedurende die voortsetting van die gebruik van die webwerwe of diens, waar, akkuraat, aktueel en volledig is, en (b) u sal onderhou en alle inligting en materiaal onmiddellik wysig om dit waar, akkuraat, aktueel en volledig te hou.
5.3 As u 'n lid word, stem u in tot die insluiting van die kontakinligting oor u in ons kopersdatabasis en gee u toestemming dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en ons filiale die kontakinligting met ander gebruikers deel of u persoonlike inligting op 'n ander manier gebruik met die privaatheidsbeleid.
5.4 Elke lid verteenwoordig, waarborg en stem saam dat (a) u alleen verantwoordelik is vir die verkryging van alle nodige derdeparty-lisensies en toestemmings rakende enige gebruikersdata wat u indien, pos of vertoon; (b) enige gebruikerdata wat u verstrek, plaas of vertoon, maak geen inbreuk op of die outeursreg, patente, handelsmerk, handelsnaam, handelsgeheime of enige ander persoonlike of eiendomsreg van enige derde party skend nie ("Derde Party regte"); (c) u die reg en die gesag het om die produkte of dienste wat in die Gebruikerdata beskryf word, te verkoop, te versprei, te versprei of uit te voer of aan te bied om die produkte of dienste wat in die Gebruikerdata beskryf word, te verkoop, te versprei, uit te voer en sodanige verkoop, handel, verspreiding of uitvoer of aanbod nie in stryd is nie enige derdepartyregte en (d) is u en u geaffilieerdes nie onderworpe aan handelsbeperkings, sanksies of ander wetlike beperkings wat deur enige land, internasionale organisasie of jurisdiksie uitgevaardig word nie.
5.5 Elke lid verteenwoordig verder, waarborg en stem in dat die gebruikersdata wat u indien, plaas of vertoon:
a) waar, akkuraat, volledig en wettig te wees;
b) nie vals, misleidend of bedrieglik wees nie;
c) nie inligting bevat wat lasterlik, lasterlik, dreigend of teisterend is, onwelvoeglik, aanstootlik, beledigend, seksueel eksplisiet of skadelik is vir minderjariges nie;
d) nie inligting bevat wat diskriminerend is of diskriminasie bevorder op grond van ras, geslag, godsdiens, nasionaliteit, gestremdheid, seksuele oriëntasie of ouderdom nie;
e) nie die produklysbeleid, ander bepalings of enige toepaslike bykomende ooreenkomste oortree nie
f) nie enige toepaslike wette en regulasies oortree nie (insluitend sonder beperking die bepalings van uitvoerkontrole, beskerming van die verbruiker, onbillike mededinging of vals advertensies) of enige aktiwiteite bevorder wat enige toepaslike wette en regulasies kan oortree nie;
g) geen direkte of indirekte skakel na enige ander webwerwe bevat wat inhoud bevat wat die bepalings kan oortree nie.
5.6 Elke lid verteenwoordig verder, waarborg en stem in dat u:
a) u aktiwiteite op die webwerwe uit te voer in ooreenstemming met toepaslike wette en regulasies;
b) u besigheidstransaksies te goeder trou met ander gebruikers van die webwerwe uit te voer;
c) u aktiwiteite uit te voer in ooreenstemming met die bepalings en enige toepaslike bykomende ooreenkomste;
d) gebruik nie die dienste of webwerwe om enige persoon of entiteit te bedrieg nie (insluitend die verkoop van gesteelde items, die gebruik van gesteelde krediet- / debietkaarte, sonder beperking);
e) geen persoon of entiteit verpersoonlik nie, u verkeerd voorstel of u verbintenis met enige persoon of entiteit;
f) nie betrokke raak by strooipos of uitvissing nie;
g) nie aan enige ander onregmatige aktiwiteite deelneem nie (insluitend sonder beperking diegene wat 'n kriminele oortreding sou uitmaak, tot siviele aanspreeklikheid lei, ens.) of onwettige aktiwiteite aanmoedig of beëindig;
h) moenie die pogings om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se verskillende gidse, databasisse en lyste te kopieer, te reproduseer, te ontgin of te onteien nie;
i) mag geen rekenaarvirusse of ander vernietigende toestelle en kodes insluit wat die sagteware of hardeware stelsel, data of persoonlike inligting beskadig, bemoei, onderskep of onteien nie;
j) geen skema behels om die integriteit van die data, stelsels of netwerke wat deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en / of enige gebruiker van die webwerwe gebruik word, te ondermyn of ongemagtigde toegang tot sodanige data, stelsels of netwerke te verkry nie;
k) nie, en u direkteur (s), beampte (s), beherende partye (s), geaffilieerdes en wettige jurisdiksie waarin een van die voorafgaande persone of entiteite georganiseer is of bedrywighede het nie, persone of entiteite wat onderhewig is aan enige ekonomiese of bedrogsanksies van enige regeringsentiteit, internasionale of regulerende instellings; en
l) moet nie deelneem aan aktiwiteite wat andersins aanspreeklik sou wees vir Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons filiale nie.

5.7-lid mag nie die dienste- en lidrekening gebruik om aan aktiwiteite wat identies of soortgelyk is aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se e-handelsmarkonderneming, deel te neem nie.
5.8 As 'n lid 'n bedryfskeidsregter verskaf, stel die lid voor, waarborg en stem hy in dat u alle nodige toestemming, goedkeurings en kwytskeldings van u sakevennote en geassosieerdes verkry het om (a) as u sakevoorsiener op te tree; (b) namens hulle kontakbesonderhede en inligting, verwysingsbriewe en kommentaar plaas en publiseer; en (c) dat derde partye sodanige skeidsregters mag kontak om eise of verklarings oor u te ondersteun. U waarborg en stem saam dat alle verwysingsbriewe en opmerkings waar en akkuraat is en dat derde partye die sake-skeidsregters mag kontak sonder dat u toestemming nodig het.
5.9-lid stem in om alle nodige inligting, materiaal en goedkeuring te verskaf en alle redelike bystand en samewerking te lewer wat nodig is vir die lewering van die dienste van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., om te evalueer of die lid die bepalings oortree het en / of die klagte hanteer het teen die Lid. As die versuim van lid daartoe lei dat die verskaffing van enige diens vertraag of gestaak of beëindig word, is Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie verplig om die betrokke dienstydperk te verleng nie, en is ook nie aanspreeklik vir enige verlies of skade wat voortspruit uit sodanige vertraging, opskorting of beëindiging.
5.10 Die lid erken en stem in dat dit nie van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vereis word om enige redaksionele beheer aktief te monitor of uit te oefen oor die inhoud van enige boodskap of materiaal of inligting wat deur die Dienste of Webwerwe geskep, verkry of toeganklik is nie. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd onderskryf, verifieer of bevestig nie die inhoud van enige kommentaar of ander materiaal of inligting wat deur enige lid gemaak is nie. Elke lid is uitsluitlik verantwoordelik vir die inhoud van hul kommunikasie en kan wettiglik aanspreeklik gehou word of aanspreeklik gehou word vir die inhoud van hul kommentaar of ander materiaal of inligting.
5.11 Die lid erken en stem in dat die dienste slegs deur besighede en hul verteenwoordigers gebruik kan word vir besigheidsgebruik en nie vir individuele verbruikers of vir persoonlike gebruik nie.
5.12 Die lid erken en stem in dat elke lid verantwoordelik is vir die nakoming van toepaslike wette en regulasies in sy onderskeie jurisdiksies om te verseker dat alle gebruik van die webwerf en dienste aan dieselfde voldoen.

 1. Oortredings deur lede

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behou die reg voor om uitsluitlike diskresie te gebruik, die gebruikerinligting wat u aan die webwerwe voorlê, plaas of vertoon wat ons redelikerwys onwettig is, die bepalings oortree, dit kan onderwerp aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons aangeslote aanspreeklikhede, of word andersins onvanpas gevind volgens Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.2 As 'n lid enige bepalings oortree, of as Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redelike gronde het om te glo dat 'n lid enige bepalings oortree, sal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. die reg hê om sodanige dissiplinêre stappe te neem soos dit goedvind, insluitend sonder beperking: (i) opskort of beëindiging van die rekening van die lid en enige rekeninge wat deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vasgestel is wat verband hou met sodanige rekening, na goeddunke; (ii) die inskrywing op, toegang tot, of huidige of toekomstige gebruik van enige diens, beperk, afgradeer, opskort of beëindig; (iii) die verwydering van produklyste of ander gebruikersdata wat die lid ingedien, gepos of vertoon het, of beperkings oplê op die aantal produklyste of gebruikersdata wat die lid mag plaas of vertoon; (iv) die opstel van ander beperkings op die gebruik van die lid van enige funksies of funksies van enige diens soos wat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. volgens sy eie goeddunke toepaslik mag ag; en (v) enige ander regstellende aksies, dissipline of boetes soos deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. na eie goeddunke nodig of toepaslik geag word.
6.3 Sonder om die algemeenheid van die bepalings van die Voorwaardes te beperk, sou 'n lid in enige van die volgende omstandighede beskou word as die oortreding van die Voorwaardes:
a) by 'n klag of eis van enige derde party, het Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redelike gronde om te glo dat sodanige lid opsetlik of wesenlik versuim het om u kontrak met sodanige derde party uit te voer, insluitend sonder beperking waar die lid versuim het om te lewer enige items wat deur sodanige derde bestel word na ontvangs van die koopprys, of waar die items wat die lid lewer wesenlik versuim om te voldoen aan die voorwaardes en beskrywings wat in u kontrak met sodanige derde party uiteengesit is,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het redelike gronde om te vermoed dat sodanige lid 'n gesteelde kredietkaart of ander vals of misleidende inligting gebruik het in enige transaksie met 'n teenparty,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het redelike gronde om te vermoed dat enige inligting wat deur die lid verskaf word nie aktueel of volledig is of onwaar, onakkuraat of misleidend is nie, of
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is van mening dat die optrede van die lid finansiële verlies of wettige aanspreeklikheid kan veroorsaak vir Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons filiale of enige ander gebruikers.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behou die reg voor om ten volle met regeringsowerhede, private ondersoekers en / of beseerde derde partye saam te werk in die ondersoek na vermoedelike misdadige of siviele wangedrag. Verder mag Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. die identiteit en kontakinligting van die lid bekend maak, indien versoek deur 'n regering of wetstoepassingsliggaam, 'n beseerde derde party, of as gevolg van 'n dagvaarding of ander regstappe. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is nie aanspreeklik vir skadevergoeding of resultate wat voortspruit uit sodanige openbaarmaking nie, en die lid stem in om geen aksie of eis teen Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in te stel vir sodanige openbaarmaking nie.
6.5 As 'n lid die bepalings oortree, behou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ook die reg voor om die rekords van sodanige oortreding op die webwerwe te publiseer. As sodanige oortreding oneerlike of bedrieglike aktiwiteite behels of redelikerwys daarvan verdink word, behou Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ook die reg voor om die rekords van sodanige oortreding aan ons filiale te openbaar, insluitend sonder beperking CJ +, Payment !, ens. So Yiwu Cute Geaffilieerdes van Co., Ltd. kan beperking oplê, die gebruik van die lid van die dienste of dienste wat deur sodanige geaffilieerdes aan die lid gelewer word, opgeskort of beëindig, ander regstellende stappe neem, en die rekords publiseer oor die verbreking van die bepalings van die lid op die webwerwe wat bedryf word deur of beheer word deur sodanige filiale van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd kan te eniger tyd en na ons redelike diskresie beperkings oplê, opskort of beëindig of die lid se gebruik van enige diens of die webwerwe beëindig word sonder om die lid aanspreeklik te hou indien Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd het kennisgewing ontvang dat die lid 'n ooreenkoms of onderneming verbreek met 'n filiaal van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. insluitend CJ +, Payment, sonder beperking! en sodanige oortreding behels of word redelik vermoed dat dit oneerlike of bedrieglike aktiwiteite behels. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het die reg om die rekords van sodanige oortreding op die webwerwe te publiseer. Daar word nie van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. verwag om sodanige oortreding te ondersoek of om 'n bevestiging van die lid te versoek nie.
6.7 Elke lid stem in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes, direkteure, werknemers, agente en verteenwoordigers te vrywaar en om hulle onskadelik te hou van alle skade, verliese, eise en aanspreeklikhede (insluitende regskoste op 'n volledige skadeloosstellingsbasis) wat mag voortspruit uit u indiening, plasing of vertoon van enige gebruikersdata, u gebruik van die webwerwe of dienste, of uit u verbreking van die bepalings.
6.8 Elke lid stem verder in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie verantwoordelik is nie, en is nie aanspreeklik teenoor u of enigiemand anders vir enige gebruikersdata of ander materiaal wat oor die webwerwe gestuur word nie, insluitend bedrieglike, onwaar, misleidende, onakkurate, lasterlike , aanstootlike of onwettige materiaal en dat die risiko van skade deur sodanige materiaal geheel en al by elke lid rus. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd behou die reg voor om op eie koste die uitsluitlike verdediging en beheer van enige aangeleentheid wat andersins onder skadeloosstelling deur die lid onderworpe is, te aanvaar, in welke geval die lid sal werk met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in die bewering van enige beskikbare verdediging.

 1. Transaksies tussen kopers en verkopers

7.1 via die webwerwe, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd bied elektroniese web-gebaseerde platforms vir die uitruil van inligting tussen kopers en verkopers van produkte en dienste. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd bied ook elektroniese web-gebaseerde transaksieplatforms vir lede om die bestellings vir die verskaffing van produkte en dienste aanlyn binne die webwerwe onderhewig aan die bepalings van die webwerwe te plaas, te aanvaar, af te sluit, te bestuur en na te kom Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd Transaksiedienste-ooreenkoms. Vir enige dienste verteenwoordig Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. egter nie die verkoper of die koper in spesifieke transaksies nie. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd beheer nie en is nie aanspreeklik vir of verantwoordelik vir die kwaliteit, veiligheid, wettigheid of beskikbaarheid van die produkte of dienste wat te koop aangebied word op die webwerwe of die vermoë van die verkopers om 'n verkoop of die die vermoë van kopers om 'n aankoop te doen.
7.2 Gebruikers word hiermee bewus gemaak dat die risiko's bestaan ​​dat hulle met mense wat onder valse voorwendsels handel, optree. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd gebruik verskillende tegnieke om die akkuraatheid van sekere inligting te verifieer wat ons betalende gebruikers aan ons verskaf wanneer hulle op die webwerwe registreer. Aangesien gebruikersverifiëring op die internet egter moeilik is, kan en wil Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie die beweerde identiteit van elke gebruiker (insluitend betalende lede) insluitend nie. Ons moedig u aan om verskillende maniere, sowel as gesonde verstand, te gebruik om te evalueer met wie u te doen het.
7.3 Elke gebruiker erken dat hy die risiko's ten volle aanvaar om enige koop- en verkooptransaksies uit te voer in verband met die gebruik van die webwerwe of dienste, en dat hy ten volle die risiko's aanvaar vir aanspreeklikheid of skade aan enige aard in verband met daaropvolgende aktiwiteite van enige aard. met betrekking tot produkte of dienste wat die onderwerp is van transaksies met behulp van die webwerwe. Sulke risiko's sal insluit, maar is nie beperk nie tot, wanvoorstelling van produkte en dienste, bedrieglike skemas, onbevredigende gehalte, versuim om aan spesifikasies te voldoen, gebrekkige of gevaarlike produkte, onwettige produkte, vertraging of versuim in aflewering of betaling, koste-wanberekeninge, oortreding van waarborg, kontrakbreuk en ongelukke in die vervoer. Sulke risiko's sluit ook die risiko's in wat die vervaardiging, invoer, uitvoer, verspreiding, aanbieding, vertoon, aankoop, verkoop en / of gebruik van produkte of dienste wat op die webwerwe aangebied of vertoon word, kan inbreuk maak op of dit kan word inbreuk gemaak op die regte van derdepartye, en die risiko dat die gebruiker koste van verdediging of ander koste kan meebring in verband met die bewering van derdepartye van regte van derdepartye, of in verband met enige eise deur enige party dat hulle geregtig is op verdediging of skadeloosstelling met betrekking tot die stelling van regte, eise of eise deur eisers van derdepartyregte. Sulke risiko's sluit ook die risiko's in wat verbruikers, ander kopers, eindgebruikers van produkte of ander wat beweer dat hulle beserings of skade gely het met betrekking tot produkte wat oorspronklik deur gebruikers van die webwerwe verkry is as gevolg van koop- en verkooptransaksies in verband met die gebruik van die webwerwe kan skade ly en / of beweer as gevolg van die gebruik van sulke produkte. Al die bogenoemde risiko's word hierna “Transaksierisiko’s” genoem. Elke gebruiker stem saam dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie aanspreeklik is vir of verantwoordelik is vir enige skade, eise, aanspreeklikhede, koste, nadele, ongerief, sakeonderbrekings of uitgawes van enige aard wat mag ontstaan ​​as gevolg van of in verband met enige Transaksierisiko's.
7.4 Gebruikers is uitsluitlik verantwoordelik vir al die bepalings en voorwaardes van die transaksies wat op, deur of as gevolg van die gebruik van die webwerwe of dienste, insluitend, sonder beperking, voorwaardes rakende betaling, opgawes, waarborge, versending, versekering, fooie, belasting, titel, lisensies, boetes, permitte, hantering, vervoer en berging.
7.5 Gebruiker stem in om alle inligting en materiaal te verstrek wat redelikerwys deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nodig mag wees in verband met u transaksies wat op, deur of as gevolg van die gebruik van die webwerwe of dienste uitgevoer word. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het die reg om enige gebruiker se rekening op te skort of te beëindig indien die gebruiker nie die nodige inligting en materiaal verskaf nie.
7.6 In die geval dat 'n gebruiker 'n dispuut met 'n party in 'n transaksie het, stem die Gebruiker daartoe in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (en ons agente, filiale, direkteure, beamptes en werknemers) van alle eise, eise vry te stel en te vrywaar , aksies, verrigtinge, koste, uitgawes en skadevergoeding (insluitend sonder beperking werklike, spesiale, toevallige of gevolglike skade) wat voortspruit uit of in verband met sodanige transaksie.

 1. Beperking van aanspreeklikheid

8.1 TOT DIE MAKSIMALE UITGAWE DEUR DIE WET TOESTEM, DIE DIENSTE GELEWER DEUR YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. AAN OF GEDURENDE DIE WEBWERWE IS “AS IS”, “AS BESKIKBAAR” EN “MET ALLE Foute”, EN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. HIERDIE BEPAAL UITERLIKE EN ALLE WAARBORGE, BETROKKE OF GEÏMPLISEERD, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK NIE, ENIGE WAARBORGE VAN VOORWAARDIGHEDE, KWALITEIT, DUURBAARHEID, PRESTASIE, AKKURAATHEID, BETROUBAARHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESKIKTHEID GEMAKLIK ALLE WAARBORGE, VERTEENWOORDIGINGS, VOORWAARDES EN ONDERNEMINGS IS HIERDIE UITGESLUIT.
8.2 TOT DIE MAKSIMALE UITGAWE DEUR DIE WET TOESTEM, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. MAAK GEEN VERTEENWOORDIGINGS OF WAARBORGE OOR DIE GELDIGHEID, AKKURAKHEID, KORREKTEHEID, BETROUBAARHEID, KWALITEIT, STABILITEIT, VOLTOOIHEID OF HUIDIGHEID VAN ENIGE INLIGTING WAT OP DIE WEBWERWE GELEWER WORD; YIWU CUTE Juweliersware CO, LTD. STEL NIE WAARVOOR OF WAARBORG DAT DIE VERVAARDIGING, INVOER, UITVOER, VERSPREIDING, AANBIEDING, UITGAWE, AANKOOP, VERKOOP EN / OF GEBRUIK VAN PRODUKTE OF DIENSTE AANGEBIED WORD OF OP DIE WEBTUISTE GEBIED WORD NIE; EN YIWU CUTE Juweliersware CO, LTD. MAAK GEEN VERTEENWOORDIGINGE OF WAARBORGE VAN ENIGE AANGELEENTHEDE MET BETREKKING TOT ENIGE PRODUK OF DIENS WAT OP DIE WEBWERWE AANGEBIED WORD OF BESPREEK WORD NIE.
8.3 Enige materiaal wat afgelaai word of andersins via die webwerwe verkry word, word volgens die diskresie en risiko van elke gebruiker gedoen en elke gebruiker is alleen verantwoordelik vir enige skade aan die rekenaarstelsel van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of verlies aan data wat mag voortspruit uit die aflaai van sodanige materiaal. Geen advies of inligting, hetsy mondeling of skriftelik, verkry deur enige gebruiker van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of deur of van die webwerwe, mag enige waarborge skep wat nie hierin uitdruklik vermeld word nie.
8.4 Die webwerwe kan beskikbaar stel aan gebruikersdienste of produkte wat deur onafhanklike derde partye gelewer word. Geen waarborg of voorlegging word gemaak ten opsigte van sulke dienste of produkte nie. In geen geval sal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en ons filiale aanspreeklik gehou word vir sulke dienste of produkte nie.
8.5 Elke gebruiker stem hiermee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes, direkteure, beamptes en werknemers skadeloos te stel en te red van alle verliese, eise, aanspreeklikhede (insluitende regskoste op 'n volledige skadeloosstellingsbasis) wat mag ontstaan. van sodanige gebruiker se gebruik van die webwerwe of dienste (insluitend maar nie beperk nie tot die vertoon van sodanige gebruiker se inligting op die webwerwe) of deur u verbreking van enige van die bepalings en voorwaardes van die bepalings. Elke gebruiker gee hiermee toestemming om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes, direkteure, beamptes en werknemers skadeloos te stel en te red van alle verliese, skade, eise, aanspreeklikhede (insluitende regskoste op 'n volledige skadeloosstellingsbasis) kan voortspruit uit die oortreding van die gebruiker van enige gebruiker se voorstellings en waarborge aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., insluitend maar nie beperk tot die wat in Afdeling 5 hieronder uiteengesit word nie.
8.6 Elke gebruiker gee hiermee toestemming om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes, direkteure, beamptes en werknemers skadeloos te stel en te red van alle verliese, skade, eise, aanspreeklikhede (insluitende regskoste op 'n volledige skadeloosstellingsbasis) wat direk of indirek mag ontstaan ​​as gevolg van enige eise wat deur eisers van derdepartyregte of ander derde partye aangevoer word rakende produkte wat op die webwerwe aangebied of vertoon word. Elke gebruiker stem hiermee saam dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nie verantwoordelik is nie en geen aanspreeklikheid teenoor u is nie, vir enige materiaal wat deur ander geplaas word, met inbegrip van lasterlike, beledigende of onwettige materiaal, en dat die risiko van skade aan sulke materiaal geheel en al rus. by elke gebruiker. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd behou die reg voor om op ons eie onkoste die uitsluitlike verdediging en beheer van enige aangeleentheid wat deur u vrywaring onderhewig is, te aanvaar, in welke geval u met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bewering van enige beskikbare verdediging.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is nie aanspreeklik vir enige spesiale, direkte, indirekte, bestraffende, toevallige of gevolglike skade of enige skade wat ook al (insluitend, maar nie beperk nie tot skadevergoeding vir verlies aan winste of spaargeld, onderbreking van sake, verlies van inligting), hetsy in kontrak, nalatigheid, skadevergoeding, billikheid of andersins, of enige ander skade wat uit een van die volgende voortspruit.
a) die gebruik of die onvermoë om die webwerwe of dienste te gebruik;
b) enige defekte in goedere, monsters, data, inligting of dienste wat deur die Gebruiker of enige ander derde party deur die webwerwe gekoop of verkry is;
c) skending van die regte van derdepartye of eise of eise dat die gebruiker se vervaardiging, invoer, uitvoer, verspreiding, aanbieding, vertoon, koop, verkoop en / of gebruik van produkte of dienste wat op die webwerwe aangebied of vertoon word, mag oortree of beweer word om in stryd te wees Derde Party regte; of eise deur enige party dat hulle geregtig is op verdediging of skadeloosstelling met betrekking tot bewerings van regte, eise of eise deur eisers van derdepartyregte;
d) ongemagtigde toegang deur derde partye tot data of privaat inligting van enige gebruiker;
e) verklarings of gedrag van enige gebruiker van die webwerwe; of;
f) enige aangeleenthede rakende dienste wat egter ontstaan, insluitend nalatigheid.
8.8 Nieteenstaande enige van die voorafgaande bepalings, die totale aanspreeklikheid van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons werknemers, agente, filiale, verteenwoordigers of enige persoon wat namens ons optree ten opsigte van elke gebruiker vir alle eise wat voortspruit uit die gebruik van die webwerwe of Dienste gedurende enige kalenderjaar sal beperk word tot die grootste bedrag van (a) die bedrag wat die Gebruiker gedurende die kalenderjaar aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of ons geaffilieerdes betaal het, en (b) die maksimum bedrag toegelaat in die toepaslike wetgewing. Die voorafgaande vonnis sluit nie die vereiste van die gebruiker om werklike skadevergoeding te bewys, uit nie. Alle eise wat voortspruit uit die gebruik van die webwerwe of dienste, moet binne een (1) jaar ingedien word vanaf die datum waarop die eisoorsaak ontstaan ​​het, of 'n langer tydperk soos voorgeskryf ingevolge enige toepaslike wetgewing rakende hierdie gebruiksvoorwaardes.
8.9 Die beperkings en uitsluitings van aanspreeklikheid teenoor u ingevolge die bepalings is van toepassing op die maksimum mate wat deur die wet toelaatbaar is, en sal van toepassing wees, al is Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in kennis gestel of moes geweet het van die moontlikheid van enige sodanige verliese voortspruitend.

 1. Force Majeure

9.1 mag onder geen omstandighede Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. aanspreeklik gehou word vir enige vertraging of mislukking of ontwrigting van die inhoud of dienste wat via die webwerwe gelewer word direk of indirek as gevolg van dade van aard, kragte of oorsake buite ons redelike beheer, insluitend sonder beperking, internetonderbrekings, rekenaar-, telekommunikasie- of enige ander toerustingonderbrekings, elektriese kragonderbrekings, stakings, arbeidsgeskille, onluste, opstande, burgerlike steurnisse, tekort aan arbeid of materiaal, brande, oorstromings, storms, ontploffings, dade van God, oorlog , regeringsaksies, bevele van binnelandse of buitelandse howe of tribunale of wanprestasie van derde partye.

 1. Intellektuele eiendomsregte

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is die enigste eienaar of wettige lisensiehouer van al die regte en belange op die webwerwe en die inhoud van die webwerf. Die webwerwe en webwerf-inhoud bevat handelsgeheime en ander intellektuele eiendomsregte wat beskerm word onder wêreldwye kopiereg en ander wette. Alle regte, eiendomsreg en intellektuele eiendomsreg op die webwerwe en webwerf-inhoud bly by Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ons geaffilieerdes of lisensiehouers van die inhoud van die webwerf, na gelang van die geval. Alle regte wat nie andersins onder die Voorwaardes of deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. geëis word nie, word hierby voorbehou.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mag onafhanklike derde partye hê wat betrokke is by die verskaffing van die dienste (bv. Die verskaffers van verifikasie en verifikasie). U mag geen handelsmerk, diensmerk of logo van sulke onafhanklike derde partye gebruik sonder vooraf skriftelike toestemming van sodanige partye nie.

 1. Kennisgewings

11.1 Alle wettige kennisgewings of eise aan of aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. moet skriftelik gerig word en persoonlik aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. gestuur word, per koerier, gesertifiseerde pos of faks na die volgende entiteit en adres: Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd in die Volksrepubliek van China, Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd in Hongkong, CJ Trade Corp in die VSA (na gelang van die geval), # 70383 5th Street, 5th Vloer, Hek 97, Distrik 5, Futian mark, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Die kennisgewings sal van krag wees wanneer dit op enige van die bogenoemde wyse deur Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ontvang word.
11.2 Alle wettige kennisgewings of eise aan of aan 'n gebruiker is van toepassing indien dit persoonlik afgelewer word, per koerier, gesertifiseerde pos, per faks of per e-pos gestuur word na die laaste korrespondensie, faks of e-pos adres wat deur die gebruiker aan Yiwu Cute Jewelry Co ., Bpk., Of deur sodanige kennisgewing of aanvraag te plaas op 'n gebied van die webwerwe wat in die openbaar toeganklik is sonder enige koste. Kennisgewing aan 'n gebruiker word geag deur die gebruiker ontvang te word indien en wanneer.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan demonstreer dat kommunikasie, hetsy in fisiese of elektroniese vorm, aan sodanige gebruiker gestuur is, of
b) onmiddellik nadat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. sodanige kennisgewing op 'n gebied van die webwerwe publiseer wat gratis beskikbaar is.
11.3 U stem saam dat alle ooreenkomste, kennisgewings, eise, openbaarmakings en ander kommunikasie wat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. aan u stuur, elektronies voldoen aan die wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees.

 1. ALGEMENE BEPALINGS

12.1 Onderhewig aan enige addisionele ooreenkomste, vorm die bepalings die volledige ooreenkoms tussen u en Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. met betrekking tot en gebruik u gebruik van die webwerwe en dienste, en vervang enige voorafgaande skriftelike of mondelinge ooreenkomste met betrekking tot dieselfde onderwerp. saak hierin.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en u is onafhanklike kontrakteurs, en geen agentskap, vennootskap, gesamentlike onderneming, werknemer-werkgewer of franchisenemer-franchisenemer-verhouding word bedoel of geskep deur die Voorwaardes nie.
12.3 As enige bepaling van die Voorwaardes ongeldig of onafdwingbaar word, word sodanige bepaling geskrap en sal die oorblywende bepalings geldig bly en afgedwing word.
12.4-opskrifte is slegs vir verwysingsdoeleindes en omskryf, beperk of interpreteer die omvang of omvang van sodanige afdeling geensins nie.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se versuim om enige reg of versuim om op te tree ten opsigte van enige oortreding deur u ingevolge die Voorwaardes, sal nie 'n afstanddoening van die reg of 'n afstanddoening van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se reg om op te tree ten opsigte van daaropvolgende of soortgelyke oortredings.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het die reg om die Voorwaardes (insluitend al ons regte, titels, voordele, belange en verpligtinge en pligte in die Voorwaardes aan enige persoon of entiteit (insluitend enige geaffilieerdes van Yiwu Cute Jewelry) toe te ken Co., Ltd.) U mag die Voorwaardes nie geheel of gedeeltelik aan enige persoon of entiteit toewys nie.
12.7 As u van buite die vasteland van China is, sal die bepalings deur die wette van Hongkong gereguleer word sonder inagneming van die botsings van wetlike bepalings, en die partye by die voorwaardes stem ooreen om die eksklusiewe jurisdiksie van die howe in Hong Kong te onderwerp. As u van die vasteland van China is, sal die bepalings onderworpe wees aan die wette van die Volksrepubliek van Sjina sonder inagneming van die botsings van wetlike bepalings, en die partye by die voorwaardes stem ooreen om die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die Volksrepubliek van Sjina.

Facebook Comments