fbpx

Trajanje upotrebe

Pravila korištenja

MOLIMO VAS DA PROČITAJTE TE UVJETE I USLOVE!

(Ažurirano 15 kolovoza 2018)

Dobrodošli na www.cjdropshipping.com i app.cjdropshipping.com! Ovi uvjeti korištenja opisuju uvjete i uvjete primjenjive na vaš pristup i korištenje web stranica na www.cjdropshipping.com i app.cjdropshipping.com (svaki od njihsite”). Ovaj je dokument pravno obvezujući ugovor između vas kao korisnika (a) web stranica (u nastavku „you""vaš"Ili"Korisnik"U nastavku" i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., subjekt naveden u nižoj odredbi 2.1 (u daljnjem tekstu: "we""naša"Ili"Yiwu Slatki Nakit Co, Ltd”U daljem tekstu).

1.Aplikacija i prihvatanje uvjeta

1.1 Vaša upotreba web lokacija i usluga Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., softvera i proizvoda (pod nazivom “usluge“U daljem tekstu) podliježu uvjetima i odredbama sadržanim u ovom dokumentu kao i Politika privatnosti, CJdropshipping politika, Politika povrata za povrat novca, Pravila o popisu proizvoda i bilo koja druga pravila i pravila web-lokacija koje Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mogu povremeno objavljivati. Ovaj dokument i takva pravila i pravila drugih stranica zajedno se u nastavku nazivaju „uslovi“. Pristupom web lokacijama ili korištenjem Usluga prihvaćate i prihvaćate ove uvjete. Molimo ne koristite Usluge ili Web stranice ako ne prihvaćate sve Uvjete.
1.2 Ne možete koristiti Usluge i ne možete prihvaćati Uvjete ako (a) niste punoljetni da biste sklopili obvezujući ugovor s Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ili (b) nije vam dopušteno primati nikakve usluge prema zakonima Hong Konga ili drugih zemalja / regija, uključujući zemlju / regiju u kojoj prebivate ili iz koje koristite Usluge.
1.3 Prihvaćate i suglasni ste da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može u bilo kojem trenutku izmijeniti bilo koje Uvjete objavljivanjem odgovarajućih izmijenjenih i ponovnih uvjeta na web lokacijama. Nastavljajući koristiti Usluge ili Web stranice, prihvaćate da će se izmijenjeni Uvjeti primjenjivati ​​na vas.
1.4 Ako je Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. objavio ili pružio prijevod verzije Uvjeta na engleskom jeziku, slažete se da je prijevod pružen samo radi praktičnosti i da će verzija na engleskom jeziku upravljati vašom upotrebom Usluga ili Web stranice.
1.5 Od vas će se možda tražiti da sklopite poseban ugovor, bilo da je on ili offline, sa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ili našom podružnicom za bilo koju uslugu („Dodatni ugovori”). Ako postoji bilo kakav sukob ili nedosljednost između Uvjeta i Dodatnog sporazuma, Dodatni ugovor ima prednost nad Uvjetima samo u odnosu na tu Službu.
1.6 Uvjeti se ne mogu drugačije izmijeniti, osim pismenim putem od strane ovlaštenog službenika Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Pružanje usluga

2.1 Yiwu Slatki Nakit Co., Ltd. Ugovorni subjekt s kojim sklapate ugovor je Yiwu Slatki Nakit Co., Ltd. u Narodnoj Republici Kini, Modna ogrlica Jewelry Co., Ltd. u Hongkongu, CJ Trade Corp u SAD-u, ako vi ste registrirani član web-mjesta i registrirani ste ili prebivate u Narodnoj Republici Kini, Hong Kongu ili SAD-u. Ako ste se registrirali u ili imate prebivalište u kontinentalnoj Kini, sklapate ugovor sa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Morate se registrirati kao član na web-lokacijama kako biste pristupili nekim uslugama i koristili ih. Nadalje, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zadržava pravo, bez prethodne najave, da ograniči pristup ili upotrebu određenih Usluga (ili bilo kojih karakteristika unutar Usluga) na plaćanja korisnicima ili pod drugim uvjetima koje Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. se može nametnuti po našem nahođenju.
Usluge 2.3 (ili bilo koje funkcije unutar Usluga) mogu se razlikovati za različite regije i države. Ne daje se nikakvo jamstvo ili zastupanje da će određeni Usluga ili funkcija ili funkcija ili ista vrsta i opseg Usluge ili značajke i funkcije biti dostupne Korisnicima. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može prema našem vlastitom nahođenju ograničiti, uskratiti ili stvoriti drugačiji nivo pristupa i upotrebe bilo koje Usluge (ili bilo koje karakteristike unutar Usluga) u odnosu na različite korisnike.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može pokrenuti, promijeniti, nadograditi, nametnuti uvjete za, obustaviti ili zaustaviti bilo koje Usluge (ili bilo koje karakteristike unutar Usluga) bez prethodne najave, osim u slučaju usluge zasnovane na naknadi, takve promjene neće značajno negativno utjecati na korisnike koji plaćaju uživanje u toj usluzi.
2.5 Neke usluge može pružiti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. podružnice u ime kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Korisnici uglavnom

3.1 Kao uvjet vašeg pristupa i korištenja web stranica ili usluga, slažete se da ćete se pridržavati svih važećih zakona i propisa prilikom korištenja web lokacija ili usluga.
3.2 Saglasni ste da web stranice ili usluge koristite isključivo u svoje privatne i interne svrhe. Slažete se da (a) nećete kopirati, reproducirati, preuzimati, ponovno objavljivati, prodavati, distribuirati ili preprodavati bilo koje Usluge ili bilo koje informacije, tekst, slike, grafike, video isječke, zvuk, direktorije, datoteke, baze podataka ili liste itd. dostupno na ili putem web lokacija („Sadržaj web mjesta“) i (b) nećete kopirati, reproducirati, preuzimati, sastavljati ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji Sadržaj web mjesta za potrebe poslovanja koji konkurira Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ili na neki drugi način komercijalno iskorištavaju Sadržaj web mjesta. Sustavno preuzimanje sadržaja web mjesta sa web mjesta radi izrade ili sastavljanja, izravno ili indirektno, zbirke, kompilacije, baze podataka ili direktorija (bilo putem robota, pauka, automatskih uređaja ili ručnih procesa) bez pismenog odobrenja tvrtke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je zabranjeno. Zabranjena je upotreba bilo kojeg sadržaja ili materijala na web stranicama u bilo koju svrhu koja nije izričito dopuštena u Uvjetima.
3.3 Morate pročitati Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., Politiku privatnosti koja regulira zaštitu i upotrebu osobnih podataka o Korisnicima u posjedu kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., i naših podružnica. Prihvaćate odredbe Pravilnika o privatnosti i prihvaćate upotrebu ličnih podataka o vama u skladu s politikom privatnosti.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može korisnicima omogućiti pristup sadržaju, proizvodima ili uslugama koje nude treće strane putem hiperveza (u obliku riječi, banera, kanala ili na neki drugi način), API-ja ili na neki drugi način na web stranice tih trećih strana . Upozoravamo vas da prije upotrebe web-lokacija pročitate uvjete i odredbe takvih web stranica i / ili pravila o privatnosti. Priznajete da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nema kontrolu nad web stranicama trećih strana, ne nadzire takve web stranice te neće biti nikome odgovoran za takve web stranice ili bilo koji sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na takve web stranice.
3.5 Slažete se da nećete poduzimati nikakve radnje da bi narušili integritet računarskih sistema ili mreža Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i / ili bilo kojeg drugog korisnika niti da biste stekli neovlašteni pristup takvim računarskim sistemima ili mrežama.
3.6 Slažete se da nećete poduzimati nikakve radnje koje mogu ugroziti integritet Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., sustava povratnih informacija, poput ostavljanja pozitivnih povratnih informacija za sebe pomoću ID-ova sekundarnih članova ili putem trećih strana ili ostavljanjem neutemeljenih negativnih povratnih informacija za drugo Korisnik.
3.7 Objavljivanjem zahtjeva za navođenjem izvora ili uvrštavanjem proizvoda, slanjem naloga ili autorizacijom spremišta („Korisnički podaci“) na web-lokacijama ili pružanjem bilo kakvih korisničkih podataka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ili našem predstavniku, dajete neopozivu, trajnu , širom svijeta, bez licenci i licenci (preko više slojeva) licencu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. za prikaz, prijenos, distribuciju, reprodukciju, objavljivanje, dupliciranje, prilagođavanje, izmjenu, prevođenje, stvaranje izvedenih djela i na drugi način koristiti bilo koji ili sve korisničke podatke u bilo kojem obliku, medijumu ili tehnologiji koji je sada poznat ili trenutno nije poznat ni na koji način i u bilo koju svrhu koja može biti korisna za rad web mjesta, pružanje bilo koje usluge i / ili poslovanje Korisnika. Potvrđujete i jamčite kompaniji Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., da imate sva prava, ovlaštenja i ovlaštenja potrebna za davanje gore navedene licence.

 1. Računi članova

4.1 korisnik mora biti registrovan na web lokacijama za pristup ili korištenje nekih Usluga (registrovani korisnik se također naziva "Član”Ispod). Osim sa odobrenjem kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jedan Korisnik može registrirati samo jedan članski račun na web lokacijama. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može otkazati ili ukinuti korisnički račun korisnika ako Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima razloga sumnjati da je korisnik istodobno registrirao ili kontrolirao dva ili više korisničkih računa. Nadalje, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., može iz bilo kojeg razloga odbiti korisnikovu prijavu za registraciju.
4.2 Nakon registracije na web stranicama, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., dodijelit će račun i izdati članski ID i lozinku (potonju bira registrirani Korisnik tokom registracije) svakom registriranom korisniku. Račun može imati internetski račun e-pošte s ograničenim prostorom za pohranu da Član može slati ili primati e-poštu.
4.3 Skup ID-a i lozinke člana jedinstven je za jedan račun. Svaka članica isključivo je odgovorna za održavanje povjerljivosti i sigurnosti svog članskog ID-a i lozinke i za sve aktivnosti koje se događaju na vašem računu. Nijedan član ne može dijeliti, dodijeliti ili dozvoliti upotrebu vašeg članskog računa, lične karte ili lozinke od strane druge osobe izvan poslovnog subjekta člana. Član se slaže da će odmah obavijestiti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ako postanete svjesni bilo kakve neovlaštene uporabe vaše lozinke ili računa ili bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti vašeg računa.
Član 4.4-a se slaže da sve aktivnosti koje se događaju pod vašim računom (uključujući bez ograničenja, objavljivanje podataka o bilo kojoj kompaniji ili proizvodu, klikom da prihvatite bilo koji dodatni ugovor ili pravila, pretplatu ili izvršavanje bilo kakvih plaćanja za bilo koje usluge, slanje e-pošte putem računa e-pošte ili slanje Smatra se da će SMS) odobriti član.
Član 4.5 priznaje da deljenje vašeg računa sa drugim osobama ili dozvoljava više korisnika izvan vašeg poslovnog subjekta da koriste vaš nalog (kolektivno, "višestruka upotreba“), Mogu nanijeti nepopravljivu štetu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ili drugim korisnicima web lokacija. Član će naknaditi tvrtku Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše podružnice, direktore, zaposlenike, agente i predstavnike protiv bilo kakvog gubitka ili oštećenja (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak dobiti) pretrpljenog kao rezultat višestruke upotrebe vašeg računa . Član se također slaže da u slučaju višestrukog korištenja vašeg računa ili neuspjeha člana da održi sigurnost vašeg računa, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu takvim kršenjem te će imati pravo da obustavi ili ukine račun člana bez odgovornosti za člana.

 1. Odgovornosti člana

5.1 Svaki član zastupa, garantuje i pristaje da (a) imate punu snagu i ovlaštenja da prihvatite Uvjete, dodijelite licencu i autorizaciju i izvršavate ove obveze; (b) Web lokacije i usluge koristite samo u poslovne svrhe; i (c) adresa koju navedete prilikom registracije je glavno mjesto vašeg poslovnog subjekta. Za potrebe ove odredbe, podružnica ili ured za vezu neće se smatrati zasebnim entitetom, a vaše glavno mjesto poslovanja smatrat će se sjedištem vašeg sjedišta.
Član 5.2 će morati pružiti informacije ili materijal o vašem entitetu, poslu ili proizvodima / uslugama kao dio postupka registracije na web lokacijama ili vašoj upotrebi bilo koje usluge ili korisničkog računa. Svaka članica predstavlja, jamči i suglasna je da (a) takve informacije i materijal, bilo da su dostavljeni tijekom postupka registracije ili nakon toga tijekom cijelog nastavka upotrebe web stranica ili usluge su istinite, tačne, aktualne i potpune i (b) ćete ih zadržati i odmah izmijeniti sve informacije i materijale kako bi bile istinite, tačne, aktualne i potpune.
5.3 Nakon što postanete član, pristajete na uključivanje kontaktnih podataka o vama u našu bazu podataka o kupcima i ovlašćujete Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i naše podružnice da dijele kontaktne podatke s drugim korisnicima ili na drugi način koriste vaše osobne podatke u skladu s politikom privatnosti.
5.4 Svaki član predstavlja, jamči i slaže se da (a) vi ćete biti jedini odgovorni za pribavljanje svih potrebnih licenci i dozvola trećih strana u vezi s bilo kojim korisničkim podacima koje pošaljete, objavite ili prikažete; (b) bilo koji Korisnički podaci koje pošaljete, objavite ili prikažete ne krše ili krše nijedno autorsko pravo, patent, zaštitni znak, trgovačko ime, trgovačku tajnu ili bilo koja druga lična ili vlasnička prava bilo koje treće strane („Prava trećih strana”); (c) imate pravo i ovlaštenja za prodaju, trgovinu, distribuciju ili izvoz ili ponudu za prodaju, trgovinu, distribuciju ili izvoz proizvoda ili usluga opisanih u Korisničkim podacima i takva prodaja, trgovina, distribucija ili izvoz ili ponuda ne krše. bilo koja prava treće strane i (d) vi i vaše podružnice niste subjekti bilo kakvih trgovinskih ograničenja, sankcija ili drugih zakonskih ograničenja koja donese bilo koja zemlja, međunarodna organizacija ili nadležnost.
5.5 Svaki Član dalje predstavlja, jamči i suglasan je da Korisnički podaci koje ste poslali, objavili ili prikazali:
a) biti istinita, tačna, potpuna i zakonita;
b) ne budu lažni, zabludni ili varljivi;
c) ne sadrže informacije koje su klevetničke, klevetničke, preteće ili uznemiravajuće, opscene, prigovorne, uvredljive, seksualno eksplicitne ili štetne za maloletnike;
d) ne sadrže informacije koje su diskriminatorne ili promiču diskriminaciju na osnovu rase, pola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;
e) ne kršiti Pravila o uvrštavanju proizvoda, druge uslove ili bilo koje druge odgovarajuće dodatne ugovore
f) ne kršiti bilo koje primjenjive zakone i propise (uključujući one bez ograničenja one koji regulišu kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju ili lažno oglašavanje) ili promovirati bilo koje aktivnosti koje mogu prekršiti bilo koji važeći zakon i propis;
g) ne sadrže nikakvu vezu direktno ili indirektno na bilo koju drugu web lokaciju koja sadrži bilo koji sadržaj koji može prekršiti ove Uslove.
5.6 Svaki Član dalje predstavlja, jamči i pristaje da:
a) nastavite sa aktivnostima na web lokacijama u skladu sa svim važećim zakonima i propisima;
b) svoje poslovne transakcije s drugim korisnicima web mjesta provodite u dobroj namjeri;
c) nastavljate sa svojim aktivnostima u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim dodatnim ugovorima;
d) ne koristiti Usluge ili web stranice za prevaru bilo koje osobe ili entiteta (uključujući bez ograničenja prodaju ukradenih predmeta, korištenje ukradenih kreditnih / debitnih kartica);
e) ne lažno predstavljajte osobu ili entitet, lažno predstavljate sebe ili svoju pripadnost bilo kojoj osobi ili entitetu;
f) da se ne uključuju u neželjenu poštu ili krađu identiteta;
g) da se ne bave bilo kakvim drugim nezakonitim aktivnostima (uključujući one bez ograničenja one koje bi predstavljale krivično delo, izazvale građansku odgovornost itd.) ili da potiču ili podstiču bilo kakve nezakonite radnje;
h) ne uključuju pokušaje kopiranja, reprodukcije, iskorištavanja ili eksproprijacije različitih vlasničkih imenika, baza podataka i unosa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
i) ne uključuju nikakve kompjuterske viruse ili druge destruktivne uređaje i kodove koji imaju oštećenja, uplitanja, presretanja ili eksproprijacije bilo kojeg softverskog ili hardverskog sistema, podataka ili ličnih podataka;
j) ne uključuje bilo kakvu shemu koja bi narušila integritet podataka, sistema ili mreža koje koristi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i / ili bilo koji korisnik web stranica ili stekne neovlašteni pristup takvim podacima, sustavima ili mrežama;
k) ne, i vaš direktor (i), službenik (i), kontrolna strana (i), podružnice i pravna nadležnost u kojoj je bilo koja od navedenih osoba ili entiteta organizovana ili ne posluje, osobe ili subjekti koji podležu bilo kojem ekonomske sankcije ili sankcije za prevaru bilo koje vladine, međunarodne ili regulatorne jedinice; i
l) ne baviti se bilo kakvim aktivnostima koje bi na drugi način stvorile bilo kakvu odgovornost za Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ili naše pridružene kompanije.

Član 5.7 ne smije koristiti Usluge i korisnički račun za sudjelovanje u aktivnostima koje su identične ili slične poslovanju Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Ako Član osigura poslovnog suca, Član zastupa, jamči i slaže se da ste dobili sve potrebne suglasnosti, odobrenja i odricanja od svojih poslovnih partnera i saradnika kako bi (a) djelovali kao vaš poslovni sudija; (b) objavljuju i u njihovo ime objavljuju svoje kontakt podatke i podatke, referentna pisma i komentare; i (c) da treće strane mogu kontaktirati takve poslovne sucere da podrže tvrdnje ili izjave o vama. Nadalje jamčite i slažete se da su sva referentna pisma i komentari istiniti i tačni te da treće strane mogu kontaktirati poslovne suce bez potrebe za vašim pristankom.
Član 5.9 suglasan je pružiti sve potrebne informacije, materijale i odobrenja te pružiti svu razumnu pomoć i suradnju potrebnu za pružanje usluga Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ocjenjujući je li član prekršio uvjete i / ili rješavao bilo kakvu žalbu protiv člana. Ako to ne učini član, ima za posljedicu kašnjenje ili obustavu ili prestanak pružanja bilo koje usluge, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., nije dužan produžiti relevantni rok usluge niti će biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koje proizlaze iz takvog kašnjenja, suspenzije ili prekida.
5.10 Član priznaje i slaže se da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti potrebno aktivno nadzirati niti vršiti bilo kakvu uredničku kontrolu nad sadržajem bilo koje poruke ili materijala ili informacija stvorenih, pribavljenih ili dostupnih putem Usluga ili web stranica. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ne odobrava, ne potvrđuje ili na drugi način potvrđuje sadržaj bilo kojeg komentara ili drugog materijala ili informacija koje je dala bilo koja članica. Svaki je član isključivo odgovoran za sadržaj svoje komunikacije i može biti pravno odgovoran ili odgovoran za sadržaj svojih komentara ili drugog materijala ili informacija
5.11 Član priznaje i slaže se da Usluge smiju koristiti samo tvrtke i njihovi predstavnici za poslovnu upotrebu, a ne za pojedine potrošače ili za osobnu upotrebu.
5.12 Član priznaje i slaže se da je svaka članica isključivo odgovorna za poštivanje važećih zakona i propisa u svojim nadležnim zemljama kako bi osigurala da su sva upotreba web mjesta i usluga u skladu s istim.

 1. Kršenja članova

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zadržava pravo po vlastitom nahođenju da ukloni, izmijeni ili odbije sve Korisničke podatke koje pošaljete, objavite ili prikažete na web lokacijama za koje smatramo da su nezakonite, krši Uvjete, pa bi mogao podvrgnuti Yiwu Slatka Nakit Co., Ltd. ili naše pridružene kompanije na odgovornost, ili se prema mišljenju Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.2 Ako bilo koja članica prekrši bilo koje Uvjete ili ako Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima razumne razloge da vjeruje da član krši bilo koje Uvjete, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ima pravo poduzeti takve disciplinske mjere ako to smatra prikladnim, uključujući bez ograničenja: (i) obustavljanje ili ukidanje članskog računa i bilo koji i sve račune za koje je Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., po vlastitom nahođenju, utvrdio da su povezani s tim računom; (ii) ograničavanjem, degradiranjem, obustavom ili prekidom pretplate, pristupa ili trenutne ili buduće upotrebe bilo koje usluge; (iii) uklanjanje bilo koje liste proizvoda ili drugih korisničkih podataka koje je član podnio, objavio ili prikazao ili nametanje ograničenja na broj popisa proizvoda ili korisničkih podataka koje član može objaviti ili prikazati; (iv) nametanje drugih ograničenja u pogledu upotrebe bilo kojih funkcija ili funkcija bilo koje Usluge kao što Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može smatrati prikladnim prema vlastitom nahođenju; i (v) sve druge korektivne radnje, disciplinu ili kaznene kazne koje Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., prema vlastitom nahođenju može smatrati potrebnim ili prikladnim.
6.3 Bez ograničavanja općenitosti odredaba Uvjeta, Član će se smatrati da krši Uvjete u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:
a) na prigovor ili zahtjev bilo koje treće strane, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima opravdane razloge da vjeruje da takav član namjerno ili materijalno nije izvršio vaš ugovor s takvom trećom stranom, uključujući bez ograničenja ako član nije isporučio bilo koje predmete koje je naručila takva treća strana nakon primitka kupoprodajne cijene ili kada predmeti koje je član isporučio materijalno ne ispunjavaju uvjete i opise navedene u vašem ugovoru s takvom trećom stranom,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima opravdane razloge za sumnju da je takav Član koristio ukradenu kreditnu karticu ili druge neistinite ili pogrešne podatke u bilo kojoj transakciji s protivnom stranom,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima opravdane razloge za sumnju da bilo koje informacije koje je poslao član nisu trenutne ili potpune ili su neistinite, netačne ili pogrešne ili
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vjeruje da radnje člana mogu prouzrokovati financijski gubitak ili pravnu odgovornost za Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ili naše podružnice ili bilo koje druge korisnike.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zadržava pravo da u potpunosti surađuje s vladinim tijelima, privatnim istražiteljima i / ili oštećenim trećim stranama u istrazi bilo kojeg sumnjivog krivičnog ili građanskog prekršaja. Nadalje, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može otkriti identitet i kontakt podatke članova, ako to zatraži vlada ili tijelo za provođenje zakona, oštećena treća strana ili kao rezultat pozivanja na sud ili druge pravne radnje. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti odgovoran za štetu ili rezultate nastale takvim objavljivanjem, a Član se slaže da neće podnijeti bilo kakvu tužbu ili tužbu protiv Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., za takvo otkrivanje.
6.5 Ako član krši uvjete, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. također zadržava pravo objavljivanja podataka o takvim kršenjima na web stranicama. Ako takva povreda uključuje ili se sumnja da sumnja u to da uključuje nepoštene ili lažne aktivnosti, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. također zadržava pravo da otkrije zapise o takvom kršenju našim podružnicama, uključujući bez ograničenja CJ +, Plaćanje! Itd. Takvi Yiwu Slatki Povezane kompanije Jewelry Co., Ltd. mogu nametnuti ograničenje, suspendirati ili ukinuti korišćenje svih ili dela usluga koje su takve pridružene članice članici pružile, poduzeti druge korektivne radnje i objaviti zapisnike o kršenju ovih Uvjeta od strane člana web stranice kojima upravljaju ili kontroliraju takve podružnice tvrtke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može, u bilo koje vrijeme i po našem razumnom nahođenju, nametnuti ograničenja, obustaviti ili ukinuti članove upotrebu bilo koje usluge ili web-mjesta, a da član nije odgovoran ako Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. . je primio obavijest da član krši bilo kakav ugovor ili obvezu s bilo kojim pridruženim društvom Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., uključujući bez ograničenja CJ +, Plaćanje! a takvo kršenje uključuje ili se osnovano sumnja da uključuje nepoštene ili prevarantne aktivnosti. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ima pravo objavljivati ​​podatke o takvim kršenjima na web stranicama. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti dužan istražiti takvo kršenje niti zatražiti potvrdu od člana.
6.7 Svaka članica pristaje na odštetu kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše podružnice, direktore, zaposlenike, agente i predstavnike te ih smatrati bezazlenim, od bilo koje i sve štete, gubitaka, potraživanja i obaveza (uključujući pravne troškove u potpunosti osnova odštete) koja može proizaći iz vašeg predavanja, objavljivanja ili prikazivanja bilo kojih korisničkih podataka, vaše upotrebe web lokacija ili usluga ili vašeg kršenja ovih Uvjeta.
6.8 Svaki Član se nadalje slaže da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nije odgovoran i neće imati nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kome drugom za bilo kakve korisničke podatke ili drugi materijal koji se prenosi putem web lokacija, uključujući lažne, neistinite, pogrešne, netačne, klevetničke. , uvredljivog ili nezakonitog materijala i da rizik od štete od takvog materijala u potpunosti leži na svakoj članici. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd. zadržava pravo o našem trošku preuzeti isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim materijalom na koji drugi član mora biti obeštećen, au tom slučaju članica će surađivati ​​s Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. u postavljanju svih dostupnih odbrana.

 1. Transakcije između kupaca i prodavača

7.1 Kroz stranice, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pruža elektroničke web-platforme za razmjenu informacija između kupaca i prodavača proizvoda i usluga. Yiwu Slatka Nakit Co, Ltd dodatno pruža elektroničke platforme za internetske transakcije kako bi članovi mogli smjestiti, prihvatiti, zaključiti, upravljati i ispunjavati narudžbe za pružanje proizvoda i usluga putem interneta u skladu s uvjetima iz Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd Ugovor o uslugama transakcija. Međutim, za bilo koje usluge Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ne predstavlja ni prodavača ni kupca u određenim transakcijama. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ne kontrolira i ne snosi odgovornost za kvalitetu, sigurnost, zakonitost ili dostupnost proizvoda ili usluga ponuđenih za prodaju na web-mjestima ili sposobnost prodavača da dovrše prodaju ili sposobnost kupaca da izvrše kupovinu.
Korisnici 7.2-a ovim se daju do znanja da mogu postojati rizici u poslovanju s ljudima koji djeluju pod lažnim izgovorom. Yiwu Cute Nakit Co, Ltd koristi nekoliko tehnika za provjeru točnosti određenih podataka koje nam korisnici koji plaćaju daju kada se registriraju za uslugu članstva s plaćanjem na web stranicama. Međutim, s obzirom da je provjera korisnika na Internetu teška, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ne može i ne potvrđuje identitet svakog korisnika (uključujući, bez ograničenja, plaćanje članova). Preporučujemo vam da koristite razna sredstva, kao i zdrav razum, da biste procijenili s kim imate posla.
7.3 Svaki korisnik potvrđuje da u potpunosti preuzima rizike obavljanja bilo kakvih transakcija kupovine i prodaje u vezi s korištenjem web lokacija ili usluga, te da u potpunosti preuzima rizike odgovornosti ili štete bilo koje vrste u vezi s daljnjim aktivnostima bilo koje vrste koji se odnose na proizvode ili usluge koji su predmet transakcija putem web lokacija. Takvi rizici uključuju, ali nisu ograničeni na, pogrešno predstavljanje proizvoda i usluga, lažne šeme, nezadovoljavajući kvalitet, neispunjavanje specifikacija, neispravni ili opasni proizvodi, nezakoniti proizvodi, kašnjenje ili neispunjenje isporuke ili plaćanja, pogrešne kalkulacije troškova, kršenje garancija, kršenje ugovora i saobraćajnih nezgoda. Takvi rizici uključuju i rizike da proizvodnja, uvoz, izvoz, distribucija, ponuda, prikazivanje, kupovina, prodaja i / ili upotreba proizvoda ili usluga ponuđenih ili prikazanih na web lokacijama može prekršiti ili za koje se može tvrditi da krše prava trećih strana i rizik da Korisnik može pretrpjeti troškove obrane ili druge troškove u vezi s tvrdnjom trećih prava trećih strana, ili u vezi s bilo kakvim tvrdnjama bilo koje strane da ima pravo na obranu ili naknadu štete u vezi s tvrdnjama o pravima, zahtjevima ili potraživanja podnosilaca prava trećih strana. Takvi rizici uključuju i rizike koje su potrošači, drugi kupci, krajnji korisnici proizvoda ili drugi za koje tvrdi da su pretrpjeli ozljede ili štete koje se odnose na proizvode koji su izvorno stekli korisnici web lokacija kao rezultat transakcija kupnje i prodaje u vezi s korištenjem web lokacija. može pretrpjeti štetu i / ili tvrditi tvrdnje koje proizlaze iz njihove uporabe takvih proizvoda. Svi gore navedeni rizici u nastavku se nazivaju „transakcijski rizici“. Svaki korisnik se slaže da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakve štete, potraživanja, obveze, troškove, štete, neugodnosti, poslovne poremećaje ili troškove bilo koje vrste koji mogu nastati kao rezultat ili u vezi s bilo kojom Transakcijski rizici.
Korisnici 7.4-a isključivo su odgovorni za sve odredbe i uvjete transakcija obavljenih na, putem ili kao rezultat korištenja web stranica ili usluga, uključujući, bez ograničenja, uvjete u vezi s plaćanjem, povratima, garancijama, otprema, osiguranja, naknada, porezi, pravo vlasništva, licence, novčane kazne, dozvole, rukovanje, transport i skladištenje.
7.5 korisnik se slaže da će pružiti sve informacije i materijale koji mogu razumno zahtijevati Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., u vezi s vašim transakcijama obavljenim na, kroz ili kao rezultat korištenja web lokacija ili usluga. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima pravo obustaviti ili ukinuti bilo koji Korisnikov račun ako Korisnik ne dostavi tražene podatke i materijale.
7.6 U slučaju da bilo koji Korisnik ima spor s bilo kojom stranom u transakciji, takav korisnik pristaje osloboditi i obeštetiti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (i naše agente, podružnice, direktore, službenike i zaposlenike) iz svih zahtjeva, zahtjeva , akcije, postupci, troškovi, troškovi i štete (uključujući neograničeno bilo kakve stvarne, posebne, slučajne ili posljedične štete) proizašle iz ili u vezi s takvom transakcijom.

 1. Ograničenje odgovornosti

8.1 DO MAKSIMALNOG DUHOVNOG DOZVOLE ZAKONA, USLUGE KOJIMA JE JAVNO ŽELJEZNICA CUTE CO. NA ILI KROZ KROZ MESTA SE DOSTAVLJUJU "KAO ŠTA", "KAO DOSTUPNO" I "SA SVIMA NEPOTREBNOSTI", A YIWU CUTE Jewelry CO., LTD. OVDJE IZRAZNO ODGOVORUJETE SVE I GARANCIJE, IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆE, A NE OGRANIČENE NA SVE GARANCIJE USLOVA, KVALITETE, PRODAVLJIVOSTI, SIGURNOSTI, DOZVOLJENOSTI, PROMENJIVOSTI, KORIŠTENOSTI, KORIŠTENOSTI, KORIŠTENOSTI, KORIŠTENOSTIČNOST, KORIŠTENOST ILI PREDNOSTI. SVE TAKVE GARANCIJE, PREDSTAVNICE, UVJETI I PODUZEĆA SU OVDJE ISKLJUČENI.
8.2 DO MAKSIMALNOG DUŠE DOSTOJAN ZAKONOM, YIWU CUTE Jewelry CO., LTD. NE SMEJU PREDSTAVNICI ILI GARANCIJE O VELIČNOSTI, TOČNOSTI, NAVEDENOSTI, SIGURNOSTI, KVALITETI, STABILNOSTI, POTPUNOSTI ILI TRENUTNOSTI BILO KOJE INFORMACIJE PREDUZEĆE ILI KROZ SIT; YIWU CUTE NAKIT CO., LTD. NE PREDSTAVLJA ILI JAMSTVO DA PROIZVODNJA, UVOZ, IZVOZ, DISTRIBUCIJA, PONUDA, DISPLAZIJA, KUPOVINA, PRODAJA I / ILI KORIŠTENJE PROIZVODA ILI USLUGA NEDELJENIH ILI DOSTAVLJENIH NA MJESTOJ NE DOZVOLJAVAJU PRAVO TREĆIH STRANAKA; I YIWU CUTE NAKIT CO., LTD. NE SME PREDSTAVITI ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE VEZE ZA BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGE NUDENE ILI DOSTAVLJENE NA MESTO
8.3 Sav materijal preuzet ili na drugi način dobiven putem web lokacija vrši se prema vlastitom nahođenju i riziku, a svaki Korisnik odgovoran je za bilo kakvo oštećenje računarskog sistema Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ili za gubitak podataka koji mogu proizaći iz preuzimanje bilo kojeg takvog materijala. Nikakvi savjeti ili informacije, bilo da su usmene ili pisane, koje je bilo koji korisnik dobio od tvrtke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
8.4 Web lokacije mogu biti dostupne Korisničkim uslugama ili proizvodima koje pružaju nezavisne treće strane. Ne daje se jamstvo ili zastupanje s obzirom na takve usluge ili proizvode. Ni u kojem slučaju kompanija Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., i naše podružnice ne snose odgovornost za takve usluge ili proizvode.
8.5 Svaki korisnik ovime se obvezuje da će nadoknaditi i spasiti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše podružnice, direktore, službenike i zaposlenike bezopasne, od bilo kakvih i svih gubitaka, potraživanja, obaveza (uključujući pravne troškove na osnovi obeštećenja) koji mogu nastati od upotrebe web-lokacija ili usluga takvog korisnika (uključujući, ali ne ograničavajući se na prikaz takvih korisničkih podataka na web-lokacijama) ili od vašeg kršenja bilo kojeg od uvjeta i uvjeta Uvjeta. Svaki Korisnik ovim suglasan je da će nadoknaditi i spasiti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše podružnice, direktore, službenike i zaposlenike bezopasne, od bilo kakvih i svih gubitaka, šteta, potraživanja, obaveza (uključujući pravne troškove na osnovi pune naknade) koje mogu proizaći iz kršenja bilo kog jamstva i jamstva od strane korisnika za Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., uključujući, ali ne ograničavajući se na one navedene u odjeljku 5 ovog članka.
8.6 Svaki korisnik ovime nadalje pristaje na naknadu štete i spremanje kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naših podružnica, direktora, službenika i zaposlenika bezopasnih, od bilo kakvih i svih gubitaka, šteta, potraživanja, obaveza (uključujući pravne troškove na punom obeštećenju). koje mogu nastati, direktno ili indirektno, kao rezultat bilo kakvih zahtjeva koje su tvrdili podnosioci prava trećih strana ili druge treće strane u vezi s proizvodima koji se nude ili prikazuju na web stranicama. Svaki se korisnik nadalje slaže da Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nije odgovoran i neće biti odgovoran za vas za bilo koji materijal koji je objavio drugi, uključujući klevetnički, uvredljiv ili nedozvoljen materijal i da rizik od štete od takvog materijala u potpunosti leži. sa svakim korisnikom. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd. zadržava pravo, o našem trošku, preuzeti isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojom materijom koja je inače predmet odštete od vas, a u tom slučaju ćete surađivati ​​s Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. u tvrdeći bilo kakvu dostupnu odbranu.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti odgovoran za bilo kakve posebne, izravne, indirektne, kaznene, slučajne ili posljedične štete ili bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka profita ili uštede, poslovnog prekida, gubitka informacija), bilo da je riječ o ugovoru, nepažnji, odštetnoj odgovornosti, kapitalu ili na neki drugi način ili bilo kakvoj drugoj šteti koja je posljedica bilo čega od sljedećeg.
a) upotrebu ili nemogućnost korištenja web lokacija ili usluga;
b) bilo koji kvar na robi, uzorcima, podacima, informacijama ili uslugama kupljenim ili dobijenim od korisnika ili bilo koje druge treće strane putem web lokacija;
c) kršenje prava trećih strana ili potraživanja ili zahtjeva da Korisnička proizvodnja, uvoz, izvoz, distribucija, ponuda, prikaz, kupovina, prodaja i / ili upotreba proizvoda ili usluga ponuđenih ili prikazanih na web stranicama može prekršiti ili se može tvrditi da ih krši. Prava trećih strana; ili tvrdnje bilo koje stranke da imaju pravo na odbranu ili naknadu štete u vezi sa tvrdnjama o pravima, zahtevima ili zahtevima podnosilaca zahteva za prava trećih strana;
d) neovlašteni pristup trećih strana podacima ili privatnim podacima bilo kojeg Korisnika;
e) izjave ili ponašanje bilo kojeg korisnika web mjesta; ili;
f) bilo koja pitanja koja se odnose na Usluge koliko god se pojavila, uključujući nepažnju.
8.8 Bez obzira na bilo koju od prethodnih odredbi, ukupna odgovornost kompanije Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naših zaposlenika, agenata, podružnica, predstavnika ili bilo koga tko djeluje u naše ime s obzirom na svakog korisnika za sve zahtjeve koji proizlaze iz korištenja web stranica ili Usluge tijekom bilo koje kalendarske godine bit će ograničene na veći od (a) iznosa naknada koje je Korisnik uplatio Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ili našim podružnicama tijekom kalendarske godine i (b) maksimalnim iznosom dozvoljenim u važeći zakon. Prethodna rečenica ne sprečava korisnik da dokaže stvarnu štetu. Svi zahtjevi koji proizlaze iz upotrebe web lokacija ili usluga moraju se podnijeti u roku od jedne (1) godine od datuma nastanka uzroka radnje ili u duljem razdoblju koje je propisano bilo kojim važećim zakonom koji regulira ovaj Uvjete korištenja.
8.9 Ograničenja i isključenja odgovornosti prema vama pod ovim Uvjetima primjenjuju se u najvećem dopuštenom zakonu i primjenjuju se bez obzira na to je li Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. obaviještena ili su trebali biti svjesni mogućnosti bilo kojeg takvog nastali gubici.

 1. Viša sila

9.1 Ni pod kojim okolnostima Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neće biti odgovoran za kašnjenje ili neuspjeh ili ometanje sadržaja ili usluga isporučenih putem web lokacija koji su izravno ili indirektno proizlazi iz prirodnih djela, sila ili uzroka izvan naše razumne kontrole, uključujući bez ograničenja, kvarovi na Internetu, kvarovi na računaru, telekomunikacijama ili bilo kojoj drugoj opremi, kvarovi električne energije, štrajkovi, radni sporovi, neredi, pobune, građanski poremećaji, nestašica radne snage ili materijala, požari, poplave, oluje, eksplozije, djela Boga, rat , vladine akcije, naredbe domaćih ili stranih sudova ili sudova ili neizvođenje trećih strana.

 1. Prava intelektualnog vlasništva

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jedini je vlasnik ili zakoniti vlasnik licence svih prava i interesa na web mjestima i sadržaju web mjesta. Web lokacije i sadržaj web stranica sadrže poslovne tajne i druga prava intelektualnog vlasništva zaštićena svjetskim zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima. Sva prava, vlasništva i prava intelektualnog vlasništva na web lokacijama i sadržajima web lokacije ostaju uz Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše podružnice ili davaoci licence za Sadržaj stranice, ovisno o slučaju. Sva prava koja nisu drugačije navedena pod ovim Uvjetima ili od strane Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može imati nezavisne treće strane uključene u pružanje Usluga (npr., Pružatelje usluga provjere autentičnosti i provjere). Ne možete koristiti bilo koji zaštitni znak, uslužni znak ili logotip takvih nezavisnih trećih lica bez prethodnog pismenog odobrenja takvih strana.

 1. Notices

11.1 Sve pravne obavijesti ili zahtjevi za ili na Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bit će dostavljeni u pisanom obliku i poslani osobno, kurirskom, ovjerenom poštom ili faksimlom Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., na sljedeći entitet i adresu: Yiwu Slatki Nakit Co, Ltd u Kini, Modna ogrlica Jewelry Co., Ltd. u Hongkongu, CJ Trade Corp u SAD-u (za slučaj možda), # 70383 5th Street, 5th Floor, Kapija 97, Distrikt 5, Futian Market, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Obavijesti će biti na snazi ​​kada ih primi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., na bilo koji od gore navedenih načina.
11.2 Sve pravne obavijesti ili zahtjevi za korisnika ili na njega bit će na snazi ​​ako se dostave lično, pošalju kurirskom, ovjerenom poštom, faksimiljem ili e-poštom na posljednju poznatu prepisku, faks ili adresu e-pošte koju je korisnik dao Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd., ili slanjem takve obavijesti ili zahtjeva na područje web lokacija koje je javno dostupno bez naknade. Smatra se da je Obaveštenje korisniku primljeno od strane tog Korisnika ako i kada.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. može pokazati da je komunikacija, bilo u fizičkom ili elektroničkom obliku, poslana takvom korisniku, ili
b) odmah na Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., objavi takvu obavijest na području web lokacija koje su javno dostupne bez naknade.
11.3 Slažete se da svi ugovori, obavijesti, zahtjevi, objave i druge komunikacije koje vam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektroničkim putem šalju, udovoljavaju zakonskom zahtjevu da takva komunikacija mora biti u pisanoj formi.

 1. Opće odredbe

12.1 U skladu s bilo kojim dodatnim sporazumima, Uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., u pogledu i uređujete vašu upotrebu web lokacija i usluga, zamjenjujući sve prethodne pismene ili usmene sporazume u vezi s istim predmetom stvar ovdje.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., a vi ste neovisni ugovarači, i nijedna veza, agencija, partnerstvo, zajedničko ulaganje, zaposlenik-poslodavac ili davalac franšize-franšize ne nameravaju ili stvaraju Uvjeti.
12.3 Ako se bilo koja odredba Uvjeta smatra nevažećom ili neizvršljivom, takva odredba se briše, a preostale odredbe ostaju važeće i primjenjuju se.
12.4 naslovi su samo za referentne svrhe i ni na koji način ne definiraju, ograničavaju, konstruiraju ili opisuju opseg ili opseg takvog odjeljka.
Neuspjeh kompanije 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., da izvrši bilo kakvo pravo ili ne postupi u vezi s bilo kojim kršenjem koje vi odredite pod Uvjetima, neće predstavljati odricanje od tog prava niti odricanje od Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pravo postupanja u vezi sa naknadnim ili sličnim kršenjima.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ima pravo dodijeliti Uvjete (uključujući sva naša prava, naslove, pogodnosti, interese i obveze i dužnosti u Uvjetima bilo kojoj osobi ili entitetu (uključujući bilo koje pridružene kompanije Yiwu Cute Jewelry) Ne možete dodijeliti, u cijelosti ili djelomično, Uvjete bilo kojoj osobi ili entitetu.
12.7 Ako ste izvan kontinentalne Kine, Uvjeti će se primjenjivati ​​u zakonima Hong Konga bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona, a strane Ugovora se slažu da će se podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova u Hong Kongu. Ako ste iz kontinentalne Kine, Uvjeti će se primjenjivati ​​prema zakonima Narodne Republike Kine, bez obzira na njihove odredbe o sukobu zakona, a strane Ugovora se slažu da će se podvrgnuti isključivoj nadležnosti sudova Narodne Republike Kina.

Facebook Komentari