fbpx
Přehled obchodních daní a placení daní v USA
06 / 26 / 2019
Nejlepší společnosti pro kontrolu kvality 8 v Číně
06 / 27 / 2019

Daňové problémy a časté dotazy týkající se dovozu z Evropské unie

Pokud jde o daně Evropské unie, je pro mnoho prodejců obtížné je vysvětlit a někteří se dokonce ocitnou na tak velkém trhu. Pochopení dovozních cel, celních poplatků, DPH a dalších daní je však při dovozu produktů z Číny zásadní, zejména v době, kdy je obchodní napětí stále vysoké. Opravdu děsí daňové problémy týkající se dovozu do Evropské unie strašidelné? Pojďme si to rovnou dnes.

Daň z přidané hodnoty (DPH) dováženého zboží ze zemí EU

DPH je spotřební daň v Evropské unii. U transakcí B2C je DPH vždy zahrnuta v ceně. Pokud například kupujete produkt online z internetového obchodu se sídlem v EU, cena, kterou zaplatíte, zahrnuje DPH. Při dovozu zboží z Číny však DPH nemůžete zaplatit přímo dodavateli. Jednoduše proto, že čínské podniky patří do jiného daňového systému a nejsou registrovány DPH v EU.

V různých členských státech EU platí různé sazby DPH. Může se pohybovat od 17% v Lucembursku po 27% v Maďarsku. Sazby DPH můžete zkontrolovat online, ale je dobré potvrdit nejnovější sazby u místního úřadu pro DPH.
https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-rates.html

Standardní sazba
Každá země má standardní sazbu platnou pro většinu dodávek. Členové EU 27 (kromě Velké Británie) mají svobodu stanovit své standardní sazby DPH, ale ne nižší než 15% (nejnižší standardní sazba DPH v celé EU je 17%). V různých členských státech EU platí různé sazby DPH. Může se pohybovat od 17% v Lucembursku po 27% v Maďarsku.

Snížená sazba
Snížené sazby (maximum 2) se mohou vztahovat na omezenou škálu prodejů. Normálně nemohou klesnout pod 5%.
Super-snížená sazba
Některé země uplatňují na některé prodeje super sníženou sazbu pod 5%. Například ve Španělsku platí super-snížená sazba 4% na určité služby, např. Údržba dopravních prostředků pro osoby se zdravotním postižením.

Nulová sazba
Některé země uplatňují nulové sazby na určité prodeje. V případě nulových sazeb nemusí spotřebitelé platit DPH. Stále však máte právo odečíst DPH, kterou jste zaplatili za nákupy přímo související s prodejem.

Daň z přidané hodnoty (DPH) dováženého zboží ze zemí mimo EU

Na dovážené zboží ze zemí mimo EU se vztahuje DPH a cla podle sazby platné v členském státě, do kterého je zboží dováženo. Obvykle se DPH vybírá na hranici spolu s celním poplatkem. Kromě cla musíte zaplatit i dovozní DPH, která se vypočítá podle celní hodnoty zboží a cel.

Dovozní DPH je obvykle vratná, pokud zaregistrujete DPH v zemi, ve které je zboží deklarováno. K tomu dochází, když je vrácení DPH provedeno podle standardních pravidel pro vrácení DPH v dané zemi.
Podle pravidel EU je zboží dovážené ze zemí mimo EU osvobozeno od dovozní DPH, pokud je jeho hodnota nízká, tj. Hodnota nákladu musí být mezi 10-20 EUR, v závislosti na dovozu nákladu do zemí EU.

Vlastní povinnost
V Evropské unii je celní hodnota celková částka produktů (včetně nákladů na vývoj zaplacených dodavateli) a dopravy na hranice, které se pohybují od 0% do 25%.

Následuje přehled:
* Vždy zahrnuto v celní hodnotě
Náklady na produkt (zaplacené dodavateli)
Pojištění
Přepravní náklady do přístavu nakládky

* Někdy je součástí celní hodnoty
Nástroje a formy
Ukázky produktů
Designové služby (a související vývojové služby) placené dodavateli v Číně

* Není zahrnuto v celní hodnotě
Přepravní poplatky v rámci EU
Poplatky a služby placené v přístavu nakládky

Všechny členské státy EU mají stejné celní sazby na výrobky dovážené ze zemí mimo EU. Dovozce platí za výrobky dovážené z Číny pouze jednou. Účelem celní povinnosti je chránit hospodářství každé země, obyvatele, pracovní místa, životní prostředí atd. Kontrolou toku zboží, zejména omezujícího a zakázaného zboží, do a ven země.
Na výrobky prodávané v Evropské unii se nepřidávají cla. Vaši španělští a němečtí zákazníci tedy nemusí platit clo za výrobky, které již vstoupily na území EU.

S ohledem na výše uvedené se celní sazby liší od produktů k produktům. Výrobky, které nejsou vyráběny v EU (např. Spotřební elektronika), mají obvykle nižší celní sazby, někdy dokonce až 0%. Na druhé straně opak je často pravdou u produktů, které jsou považovány za součást důležitého průmyslového odvětví v EU. Například boty mají clo až 12%.

Níže jsou uvedeny některé běžné výrobky a příslušná celní sazba v EU:
Náramkové hodinky: 4.5% (Min: € 0.30, Max: € 0.80)
Tablet PC: 0%
Solární panely: 0%
Trička: 12%
Elektrická kola: 6%
LED žárovky: 4.7%
Arašídy: 12.8%

FAQ 1. Musím při dovozu z Asie do EU platit DPH?
Ano, dovozci musí platit DPH nad celkovou částku celní hodnoty.
DPH se platí státu, v zemi vstupu a podle místní sazby.
Pokud dovážím zboží do Španělska, platím DPH ve Španělsku podle španělských sazeb DPH. Pokud sídlím ve Velké Británii, platím britskou sazbu, HMRC atd.

FAQ 2. Jak mohu vypočítat částku DPH?
Pro výpočet DPH jsou rozhodující tři faktory, a to celní hodnota, sazba dovozního cla a sazba DPH.

Následuje příklad:
Celní hodnota: $ 10,000
Dovozní clo: 5% (to je $ 500)
Součet: $ 10,000 + $ 500 = $ 10,500
Sazba DPH: 20% (sazba v UK)
Celková DPH: $ 10,500 * 20% = $ 2100
Celková částka: $ 10,500 + $ 2100 = $ 12,600

FAQ 3. Jak zajistím, abych zaplatil správnou částku DPH?
Jak je uvedeno výše, DPH se počítá jako procento z celní hodnoty. Proto musíte zajistit, aby byla na nákladním listu, na balícím listu, obchodní faktuře a dalších příslušných dokumentech uvedena správná celní hodnota.

FAQ 4. Podléhají náklady na dopravu DPH?
Ano, v Evropské unii celní hodnota zahrnuje náklady na dopravu - až do příjezdu do přístavu určení. Do celní hodnoty však nejsou zahrnuty žádné náklady na logistiku, které v EU vzniknou, jako je vykládka a celní odbavení. Přepravce však na fakturu přidá DPH, ale platí se zvlášť.

FAQ 5. Mám platit DPH čínským dodavatelům?
Ne, neměli byste platit DPH EU žádnému subjektu se sídlem mimo EU, protože nejsou registrovány k DPH v Evropské unii. Nebudete platit ani DPH z Číny, protože dodavatel v Číně dostává při vývozu produktů vrácení DPH.

Facebook Comments