fbpx

Termín užívání

Podmínky použití

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TÉTO PODMÍNKY!

(Aktualizováno dne 15, srpen 2018)

Vítejte na stránkách www.cjdropshipping.com a app.cjdropshipping.com! Tyto Podmínky použití popisují podmínky platné pro váš přístup a používání webových stránek na adrese www.cjdropshipping.com a app.cjdropshipping.com (každá „Site“). Tento dokument je právně závaznou dohodou mezi vámi jako uživatelem (uživateli) stránek (dále jen „vy","váš"Nebo"Uživatel“Dále) a subjekt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uvedený v bodě 2.1 níže (dále jen„we","náš"Nebo"Yiwu roztomilé šperky Co., Ltd.“Dále).

1.Aplikace a přijetí podmínek

1.1 Vaše používání služeb, softwaru a produktů společnosti Sites a Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (společně jako „Služby“Dále) se řídí podmínkami obsaženými v tomto dokumentu, jakož i Ochrana osobních údajů, CJdropshipping Policy, Zásady vrácení peněz pro vrácení peněz, Zásady uvádění produktů a veškerá další pravidla a zásady stránek, které může společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. příležitostně publikovat. Tento dokument a další pravidla a zásady stránek jsou dále společně označovány jako „Podmínky“. Vstupem na stránky nebo pomocí Služeb souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkami. Nepoužívejte Služby ani Stránky, pokud nepřijmete všechny podmínky.
1.2 Službu nesmíte používat a nemusíte akceptovat Podmínky, pokud (a) nemáte zákonný věk k uzavření závazné smlouvy se společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo (b) nemáte povolení přijímat žádné Služby podle zákonů Hongkongu nebo jiných zemí / regionů včetně země / regionu, ve kterém máte bydliště nebo ze kterého používáte Služby.
1.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může kdykoli pozměnit jakékoli podmínky zveřejněním příslušných pozměněných a přepracovaných podmínek na stránkách. Pokračováním v používání služeb nebo stránek souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat změněné podmínky.
1.4 Pokud společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zveřejnila nebo poskytla překlad anglické jazykové verze Podmínek, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro pohodlí a že anglické jazykové verze bude upravovat vaše používání Služeb nebo Weby.
1.5 Možná budete muset uzavřít samostatnou smlouvu, online nebo offline, se společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo s naší přidruženou společností ohledně jakékoli Služby („Dodatečné dohody“). Dojde-li k rozporům nebo nesrovnalostem mezi podmínkami a dodatečnou smlouvou, má tato dodatečná smlouva přednost před podmínkami pouze ve vztahu k dotyčné dané službě.
1.6 Podmínky nesmí být jinak měněny, s výjimkou písemného pověření úředníkem společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Poskytování služeb

2.1 Zadavatelem Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., se kterým uzavíráte smlouvu, je Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v Čínské lidové republice, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. v Hongkongu, CJ Trade Corp v USA, pokud jste registrovaným členem webových stránek a jste registrovaným nebo rezidentem v Čínské lidové republice, Hongkongu nebo USA. Pokud jste se zaregistrovali nebo máte bydliště v pevninské Číně, uzavíráte smlouvu se společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Abyste mohli přistupovat k některým Službám a používat je, musíte se zaregistrovat jako člen na Stránkách. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si dále vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit přístup nebo používání určitých Služeb (nebo jakýchkoli funkcí v rámci Služeb) na placení Uživatelů nebo na základě jiných podmínek, které společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může uložit dle našeho uvážení.
Služby 2.3 (nebo jakékoli funkce v rámci Služeb) se mohou v různých regionech a zemích lišit. Není poskytována žádná záruka ani prohlášení, že určitá služba nebo funkce nebo její funkce nebo stejný typ a rozsah služby nebo jejích funkcí a funkcí bude uživatelům k dispozici. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může podle svého výhradního uvážení omezit, odmítnout nebo vytvořit jinou úroveň přístupu a používání jakýchkoli Služeb (nebo jakýchkoli funkcí v rámci Služeb) ve vztahu k různým Uživatelům.
Společnost 2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může zavést, změnit, upgradovat, uložit podmínky, pozastavit nebo zastavit jakékoli Služby (nebo jakékoli funkce v rámci Služeb) bez předchozího upozornění, s výjimkou toho, že v případě Služby založené na poplatcích, takové změny nebude podstatně nepříznivě ovlivňovat platící uživatele při využívání této služby.
2.5 Některé služby mohou být poskytovány přidruženými společnostmi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jménem Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Uživatelé obecně

3.1 Podmínkou vašeho přístupu k webovým stránkám nebo službám a jejich používání souhlasíte s tím, že při používání stránek nebo služeb budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.
3.2 Souhlasíte s tím, že budete stránky nebo služby používat výhradně pro své soukromé a interní účely. Souhlasíte s tím, že (a) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, znovu publikovat, prodávat, distribuovat nebo dále prodávat žádné Služby ani jakékoli informace, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáře, soubory, databáze nebo výpisy atd. k dispozici na stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek (dále jen „obsah stránek“) a (b) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, kompilovat ani jinak používat jakýkoli obsah stránek pro účely podnikání, které konkuruje společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo jiným komerčním využíváním obsahu stránek. Systematické načítání obsahu stránek ze stránek za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře (ať už pomocí robotů, pavouků, automatických zařízení nebo manuálních procesů) bez písemného souhlasu společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je zakázáno. Používání jakéhokoli obsahu nebo materiálů na Stránkách pro jakýkoli účel, který není výslovně povolen v Podmínkách, je zakázán.
3.3 Musíte si přečíst Zásady ochrany osobních údajů společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., které upravují ochranu a použití osobních údajů o Uživatelích, kteří vlastní Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a naše přidružené subjekty. Souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s použitím osobních údajů o vás v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může povolit uživatelům přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízeným třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slovního spojení, bannerů, kanálů nebo jinak), API nebo jinak na webové stránky těchto třetích stran . Než začnete stránky používat, přečtěte si podmínky těchto webových stránek a / nebo zásady ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami těchto třetích stran, nesleduje tyto webové stránky a nenese odpovědnost ani nikoho nenese odpovědnost za takovéto webové stránky nebo za jakýkoli obsah, produkty nebo služby dostupné na takové webové stránky.
3.5 Souhlasíte, že nebudete podnikat žádné kroky, které by narušily integritu počítačových systémů nebo sítí společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a / nebo jiného Uživatele, ani nezískaly neoprávněný přístup k těmto počítačovým systémům nebo sítím.
3.6 Souhlasíte, že nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly narušit integritu systému zpětné vazby Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jako je ponechání pozitivní zpětné vazby pro sebe pomocí sekundárních ID členů nebo prostřednictvím třetích stran nebo zanechání neopodstatněné negativní zpětné vazby pro jiné Uživatel.
3.7 Odesláním požadavku na zdroje nebo výpisem produktů, zadáním objednávek nebo autorizací obchodu („Uživatelská data“) na Stránkách nebo poskytnutím jakýchkoli uživatelských údajů společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo našemu zástupci (zástupcům) udělujete neodvolatelný, trvalý , celosvětově, bez licenčních poplatků a sublicencovaných licencí (prostřednictvím více úrovní) společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. k zobrazování, přenosu, distribuci, reprodukci, publikování, duplikování, přizpůsobení, úprav, překladu, vytváření odvozených děl a jinak používat jakákoli nebo všechna Uživatelská data v jakékoli formě, médiu nebo technologii, která je nyní známa nebo není v současnosti známa jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel, který může být prospěšný pro provoz Stránek, poskytování jakýchkoli Služeb a / nebo podnikání uživatele. Potvrzujete a zaručujete společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., že máte všechna práva, pravomoc a oprávnění nezbytná k udělení výše uvedené licence.

 1. Členské účty

Uživatel 4.1 musí být registrován na Stránkách, aby mohl přistupovat k některým Službám nebo k jejich využívání (registrovaný uživatel je také označován jako „Člen“Níže). Kromě souhlasu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může jeden Uživatel zaregistrovat na stránkách pouze jeden členský účet. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může zrušit nebo zrušit uživatelský účet uživatele, pokud má společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. důvody podezření, že uživatel současně zaregistroval nebo ovládal dva nebo více členských účtů. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může dále z jakéhokoli důvodu zamítnout žádost uživatele o registraci.
4.2 Při registraci na stránkách Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. přiřadí účet a každému členu zaregistruje ID a heslo člena (heslo si vybere registrovaný uživatel při registraci). Účet může mít webový e-mailový účet s omezeným úložným prostorem pro posílání nebo přijímání e-mailů Členem.
4.3 Sada členských ID a hesel je jedinečná pro jeden účet. Každý člen nese výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho členského ID a hesla a za veškeré činnosti, které se dějí na vašem účtu. Žádný člen nesmí sdílet, přidělit nebo povolit použití vašeho členského účtu, ID nebo hesla jinou osobou mimo vlastní podnikatelský subjekt daného člena. Člen souhlasí s oznámením společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. okamžitě, pokud zjistíte jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti vašeho účtu.
Člen 4.4 souhlasí s tím, že všechny činnosti, které se dějí na vašem účtu (včetně, bez omezení, zveřejňování jakékoli informace o společnosti nebo produktu, kliknutí na přijetí jakýchkoli dodatečných dohod nebo pravidel, přihlášení nebo provedení jakékoli platby za jakékoli služby, odesílání e-mailů pomocí e-mailového účtu nebo odesílání SMS) bude považována za člena schválenou.
Člen 4.5 bere na vědomí, že sdílení vašeho účtu s jinými osobami nebo umožnění více uživatelům mimo vaši obchodní entitu používat váš účet (společně „více použití“), Může způsobit nenapravitelnou škodu společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo jiným uživatelům stránek. Člen odškodní společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce za případné ztráty nebo škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků), které utrpěly v důsledku vícenásobného použití vašeho účtu. . Člen rovněž souhlasí s tím, že v případě vícenásobného použití vašeho účtu nebo nezařízení člena bezpečnosti vašeho účtu nebude společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového porušení a bude mít právo pozastavit nebo zrušit účet Člena bez odpovědnosti vůči Členovi.

 1. Povinnosti člena

5.1 Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) máte plnou pravomoc a oprávnění přijmout Podmínky, udělit licenci a oprávnění a plnit povinnosti podle této Smlouvy; (b) stránky a služby používáte pouze k obchodním účelům; a (c) adresa, kterou uvedete při registraci, je hlavním místem podnikání vaší obchodní jednotky. Pro účely tohoto ustanovení nebude pobočka nebo kontaktní kancelář považována za samostatnou entitu a vaše hlavní místo podnikání bude považováno za sídlo vaší centrály.
Člen 5.2 bude povinen poskytnout informace nebo materiál o vaší entitě, firmě nebo produktech / službách v rámci registračního procesu na stránkách nebo o vašem použití jakékoli služby nebo členského účtu. Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) tyto informace a materiály, ať už byly předloženy během procesu registrace nebo později během pokračování v používání stránek nebo služby, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a (b) budete udržovat a neprodleně měnit všechny informace a materiály tak, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné.
5.3 Poté, co se stanete členem, souhlasíte se zařazením kontaktních údajů o vás do naší databáze kupujících a udělujete společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a našim přidruženým společnostem oprávnění sdílet kontaktní informace s ostatními uživateli nebo jinak používat vaše osobní údaje v souladu s se zásadami ochrany osobních údajů.
5.4 Každý Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že (a) jste výhradně odpovědni za získání všech nezbytných licencí a oprávnění třetích stran týkajících se jakýchkoli Uživatelských dat, které zadáte, zveřejníte nebo zobrazíte; (b) jakákoli uživatelská data, která zadáte, zveřejníte nebo zobrazíte, neporušují ani neporušují žádné autorské právo, patent, ochrannou známku, obchodní jméno, obchodní tajemství ani žádná jiná osobní či vlastnická práva jakékoli třetí strany („Práva třetích stran“); (c) máte právo a oprávnění prodávat, obchodovat, distribuovat nebo exportovat nebo nabízet k prodeji, obchodovat, distribuovat nebo exportovat produkty nebo služby popsané v uživatelských datech a takový prodej, obchod, distribuce nebo export nebo nabídka neporušuje jakákoli práva třetích stran a (d) vy a vaše přidružené subjekty nejsou předmětem žádných obchodních omezení, sankcí nebo jiných právních omezení stanovených jakoukoli zemí, mezinárodní organizací nebo jurisdikcí.
5.5 Každý Člen dále prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že Uživatelská data, která zadáte, zveřejníte nebo zobrazíte, musí:
a) být pravdivý, přesný, úplný a zákonný;
b) nesmí být nepravdivé, zavádějící nebo klamavé;
c) neobsahují informace, které jsou pomlouvačné, urážlivé, ohrožující nebo obtěžující, obscénní, nežádoucí, urážlivé, sexuálně explicitní nebo škodlivé pro nezletilé;
d) neobsahují informace, které jsou diskriminační nebo propagují diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
e) neporušuje zásady pro seznam produktů, jiné podmínky ani jakékoli další dodatečné dohody
f) neporušují žádné platné zákony a předpisy (mimo jiné i ty, které upravují kontrolu vývozu, ochranu spotřebitele, nekalou soutěž nebo falešnou reklamu), ani nepodporují žádné činnosti, které by mohly porušovat platné zákony a předpisy;
g) neobsahují žádný přímý ani nepřímý odkaz na jiné webové stránky, které obsahují jakýkoli obsah, který by mohl porušovat podmínky.
5.6 Každý Člen dále prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že budete / jste:
a) vykonávat svou činnost na Stránkách v souladu s platnými zákony a předpisy;
b) provádět své obchodní transakce s ostatními uživateli stránek v dobré víře;
c) vykonávat svou činnost v souladu s podmínkami a všemi příslušnými dodatečnými dohodami;
d) nevyužívat služeb nebo stránek k podvádění jakékoli osoby nebo subjektu (mimo jiné včetně prodeje odcizených věcí, použití odcizených kreditních / debetních karet);
e) nenapodobovat žádnou osobu nebo subjekt, zkreslovat sebe nebo své přidružení k žádné osobě nebo subjektu;
f) nezabývat se nevyžádanou poštou nebo phishingem;
g) nevykonávat žádné jiné nezákonné činnosti (mimo jiné včetně těch, které by představovaly trestný čin, způsobily občanskoprávní odpovědnost atd.) ani nepodněcovaly nebo nepodněcovaly jakékoli nezákonné činnosti;
h) nezahrnují pokusy kopírovat, reprodukovat, využívat nebo vyvlastňovat různé vlastní adresáře, databáze a seznamy společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
i) nezahrnují žádné počítačové viry nebo jiná destruktivní zařízení a kódy, jejichž účinkem je poškození, rušení, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoli softwaru nebo hardwarového systému, dat nebo osobních údajů;
j) nezahrnují žádný režim, který by narušoval integritu dat, systémů nebo sítí používaných společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a / nebo jakýmkoli uživatelem stránek, ani nezískal neoprávněný přístup k těmto datům, systémům nebo sítím;
k) ne a vaši ředitelé, důstojníci, ovládající osoby, ovládající osoby, přidružené subjekty a právní jurisdikce, ve kterých je některá z výše uvedených osob organizována nebo provozuje, nejsou osobami nebo subjekty, které podléhají jakékoli hospodářské nebo podvodné sankce jakýchkoli vládních, mezinárodních nebo regulačních subjektů; a
l) nevykonávat žádné činnosti, které by jinak vytvářely jakoukoli odpovědnost za Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo naše přidružené subjekty.

Člen 5.7 nesmí používat služby a členský účet k účasti na činnostech, které jsou identické nebo podobné podnikání na trhu elektronického obchodování společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Pokud Člen poskytne obchodního rozhodčího, Člen prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že jste od svých obchodních partnerů získali všechny potřebné souhlasy, schválení a vzdání se práv a spolupracovali jste (a) jednat jako obchodní rozhodčí; b) zveřejňovat a zveřejňovat jejich kontaktní údaje a informace, referenční dopisy a komentáře v jejich zastoupení; a (c) že třetí strany mohou kontaktovat takové obchodní rozhodčí, aby podpořili tvrzení nebo prohlášení o vás. Dále zaručujete a souhlasíte s tím, že všechny referenční dopisy a komentáře jsou pravdivé a přesné a třetí strany mohou kontaktovat obchodní rozhodčí bez nutnosti získat váš souhlas.
Člen 5.9 souhlasí s poskytováním všech nezbytných informací, materiálů a souhlasů a poskytnutím veškeré přiměřené pomoci a spolupráce nezbytné pro poskytování Služeb Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., posouzení, zda člen porušil podmínky a / nebo vyřizoval jakoukoli stížnost proti poslanci. Pokud tak neučiní, má za následek zpoždění nebo pozastavení nebo ukončení poskytování jakékoli služby, není společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. povinna prodloužit příslušné servisní období ani neodpovídá za ztrátu nebo škodu vyplývající z takového zpoždění, pozastavení nebo ukončení.
5.10 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. není povinna aktivně sledovat ani vykonávat jakoukoli redakční kontrolu nad obsahem jakékoli zprávy nebo materiálu nebo informací vytvořených, získaných nebo přístupných prostřednictvím Služeb nebo stránek. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neschvaluje, neověřuje ani jinak necertifikuje obsah jakýchkoli komentářů nebo jiných materiálů či informací učiněných kterýmkoli členem. Každý člen je výhradně odpovědný za obsah svých sdělení a může být právně odpovědný nebo odpovědný za obsah svých komentářů nebo jiných materiálů nebo informací.
5.11 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby mohou používat pouze podniky a jejich zástupci pro obchodní účely, a nikoli pro jednotlivé spotřebitele nebo pro osobní použití.
5.12 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý člen je výhradně odpovědný za dodržování platných zákonů a předpisů ve své příslušné jurisdikci, aby zajistil, že veškeré používání Stránky a Služeb je v souladu s tím.

 1. Porušení ze strany členů

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhrazuje právo dle našeho výhradního uvážení odstranit, upravit nebo odmítnout jakákoli Uživatelská data, která odesíláte, zveřejňujete nebo zobrazujete na stránkách, o kterých se domníváme, že jsou nezákonné, porušují Podmínky, a mohou podléhat Yiwu Ltd. nebo naše přidružené společnosti k odpovědnosti, nebo je podle názoru společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jinak považováno za nevhodné.
6.2 Pokud kterýkoli člen poruší některé podmínky nebo pokud má Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. důvodné důvody se domnívat, že člen porušuje jakékoli podmínky, má Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. právo podniknout taková disciplinární opatření jak to považuje za vhodné, mimo jiné včetně: (i) pozastavení nebo ukončení účtu člena a všech účtů, které podle svého uvážení společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. považuje za související; (ii) omezením, omezením, pozastavením nebo ukončením předplatného, ​​přístupu nebo současného nebo budoucího využívání jakékoli Služby; (iii) odstranění jakýchkoli seznamů produktů nebo jiných uživatelských údajů, které Člen předložil, zveřejnil nebo zobrazil, nebo uložení omezení počtu seznamů produktů nebo uživatelských údajů, které může Člen zveřejnit nebo zobrazit; (iv) uvalení dalších omezení na používání jakýchkoli funkcí nebo funkcí jakékoli Služby Členem, protože společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může považovat za vhodná podle svého výhradního uvážení; a (v) jakákoli jiná nápravná opatření, disciplína nebo pokuty, které společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. považuje za nezbytné nebo vhodné podle svého výhradního uvážení.
6.3 Aniž by byla omezena obecnost ustanovení Smluvních podmínek, byl by člen považován za porušujícího Smluvní podmínky za následujících okolností:
a) na základě stížnosti nebo stížnosti kterékoli třetí strany má společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. důvodné důvody se domnívat, že takový člen úmyslně nebo podstatně neplní vaši smlouvu s takovou třetí stranou, včetně, aniž by to byl omezen, pokud člen nedodal jakékoli položky objednané touto třetí stranou po obdržení kupní ceny, nebo pokud položky, které člen dodal, podstatně nesplňují podmínky a popisy uvedené ve vaší smlouvě s takovou třetí stranou,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má důvodné podezření, že takový člen použil ukradenou kreditní kartu nebo jiné nepravdivé nebo zavádějící informace při jakékoli transakci s protistranou,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má důvodné podezření, že jakékoli informace poskytnuté Členem nejsou aktuální nebo úplné nebo jsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící, nebo
d) Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. věří, že kroky člena mohou způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost vůči společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo našim přidruženým společnostem nebo jiným uživatelům.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhrazuje právo plně spolupracovat s vládními úřady, soukromými vyšetřovateli a / nebo zraněnými třetími stranami při vyšetřování podezření z trestného nebo občanského protiprávního jednání. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může dále zveřejnit totožnost a kontaktní údaje člena, pokud o to požádá vláda nebo orgán činný v trestním řízení, poškozená třetí strana nebo v důsledku předvolání nebo jiného právního úkonu. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neodpovídá za škody ani výsledky vyplývající z takového zveřejnění a Člen souhlasí, že proti takovému zveřejnění nepodá žalobu nebo nárok proti společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.5 Pokud člen porušuje podmínky, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si také vyhrazuje právo zveřejnit záznamy o takovém porušení na Stránkách. Pokud takové porušení zahrnuje nebo existuje důvodné podezření, že se jedná o nepoctivé nebo podvodné činnosti, si společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. také vyhrazuje právo sdělit záznamy o takovém porušení našim přidruženým společnostem, mimo jiné včetně CJ +, platby !, atd. Takový Yiwu Cute Přidružené společnosti Jewelry Co., Ltd. mohou stanovit omezení, pozastavit nebo ukončit využívání všech nebo části služeb poskytovaných těmito přidruženými členy členovi, pozastavit nebo ukončit jeho činnost, podniknout jiná nápravná opatření a zveřejnit záznamy o porušení podmínek člena webové stránky provozované nebo ovládané takovými přidruženými společnostmi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
Společnost 6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může kdykoli a podle našeho rozumného uvážení uvalit omezení, pozastavit nebo ukončit používání jakékoli Služby nebo Stránek Členem, aniž by vůči Členovi vznikla odpovědnost, pokud Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd - obdržel oznámení, že člen porušuje jakoukoli dohodu nebo závazek s jakoukoli přidruženou společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., včetně, bez omezení, CJ +, platba! a takové porušení zahrnuje nebo je důvodně podezřelé z nečestných nebo podvodných činností. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo zveřejnit záznamy o takovém porušení na Stránkách. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. není povinna toto porušení vyšetřit ani požadovat potvrzení od člena.
6.7 Každý Člen souhlasí s tím, že odškodní Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, agenty a zástupce a bude je chránit před veškerými škodami, ztrátami, nároky a závazky (včetně právních nákladů v plné výši) základem pro odškodnění), které může vyplývat z vašeho odeslání, zveřejnění nebo zobrazení jakýchkoli uživatelských dat, z vašeho použití stránek nebo služeb nebo z vašeho porušení podmínek.
6.8 Každý Člen dále souhlasí s tím, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nenese odpovědnost a nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani nikomu jinému za veškerá uživatelská data nebo jiný materiál přenášený přes stránky, včetně podvodných, nepravdivých, zavádějících, nepřesných, hanlivých , urážlivý nebo nezákonný materiál a riziko poškození tímto materiálem leží výhradně na každém členovi. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění ze strany Člena, a v tomto případě bude Člen spolupracovat s Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd - při uplatnění jakékoli dostupné obrany.

 1. Transakce mezi kupujícími a prodejci

7.1 Prostřednictvím webů poskytuje společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektronické webové platformy pro výměnu informací mezi kupujícími a prodejci produktů a služeb. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dále poskytuje elektronickým webovým transakčním platformám pro Členy, aby mohli zadávat, přijímat, uzavírat, spravovat a plnit objednávky na poskytování produktů a služeb online na Stránkách v souladu s podmínkami Yiwu roztomilé šperky Co., Ltd. dohoda o transakčních službách. Společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. však v případě jakýchkoli služeb nezastupuje prodejce ani kupujícího v konkrétních transakcích. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nekontroluje a nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost, zákonnost nebo dostupnost produktů nebo služeb nabízených k prodeji na stránkách nebo za schopnost prodejců dokončit prodej nebo schopnost kupujících dokončit nákup.
Uživatelé 7.2 jsou tímto upozorněni, že může existovat riziko, že budou jednat s lidmi jednajícími pod falešnými tvrzeními. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. používá několik technik k ověření přesnosti určitých informací, které nám naši platící uživatelé poskytují, když se zaregistrují pro platící členské služby na stránkách. Protože však ověření uživatele na internetu je obtížné, společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nemůže a nepotvrzuje domnělou identitu každého uživatele (včetně, ale bez omezení, platících členů). Doporučujeme, abyste použili různé prostředky a zdravý rozum k vyhodnocení toho, s kým jednáte.
7.3 Každý Uživatel bere na vědomí, že plně přebírá rizika provádění jakýchkoli nákupních a prodejních transakcí v souvislosti s používáním Stránek nebo Služeb a že plně přebírá rizika odpovědnosti nebo újmy jakéhokoli druhu v souvislosti s následnou činností jakéhokoli druhu vztahující se k produktům nebo službám, které jsou předmětem transakcí využívajících stránky. Tato rizika zahrnují, ale nejsou omezena na, zkreslení výrobků a služeb, podvodné systémy, neuspokojivou kvalitu, nesplnění specifikací, vadné nebo nebezpečné výrobky, nezákonné výrobky, zpoždění nebo neplnění dodávky nebo platby, nesprávné výpočty nákladů, porušení záruka, porušení smlouvy a dopravní nehody. Mezi tato rizika patří také rizika, která výroba, dovoz, vývoz, distribuce, nabídka, vystavování, nákup, prodej a / nebo použití produktů nebo služeb nabízených nebo zobrazovaných na stránkách mohou porušovat nebo mohou být uplatňována v rozporu s právy třetích stran, a riziko, že Uživateli mohou vzniknout náklady na obranu nebo jiné náklady v souvislosti s uplatňováním práv třetích stran třetími stranami nebo v souvislosti s jakýmikoli nároky kterékoli strany, že mají nárok na obranu nebo odškodnění v souvislosti s uplatněním práv, požadavků nebo nároky žadatelů o práva třetích stran. Mezi tato rizika patří také rizika, že spotřebitelé, ostatní kupující, koncoví uživatelé produktů nebo jiní, kteří tvrdí, že utrpěli zranění nebo újmu související s produkty původně získanými uživateli stránek v důsledku transakcí nákupu a prodeje v souvislosti s používáním stránek mohou utrpět újmu a / nebo uplatňovat nároky vyplývající z používání těchto produktů. Všechna výše uvedená rizika jsou dále označována jako „Transakční rizika“. Každý uživatel souhlasí s tím, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebude odpovídat za žádné škody, nároky, závazky, náklady, škody, nepříjemnosti, narušení podnikání nebo výdaje jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli Transakční rizika.
Uživatelé 7.4 jsou výhradně odpovědní za všechny podmínky transakcí prováděných na, prostřednictvím nebo v důsledku používání stránek nebo služeb, včetně, bez omezení, podmínek týkajících se platby, vrácení, záruk, dopravy, pojištění, poplatků, daně, titul, licence, pokuty, povolení, manipulace, přeprava a skladování.
Uživatel 7.5 souhlasí s poskytováním všech informací a materiálů, které může společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. přiměřeně požadovat v souvislosti s vašimi transakcemi prováděnými prostřednictvím, prostřednictvím nebo v důsledku používání stránek nebo služeb. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo pozastavit nebo zrušit jakýkoli uživatelský účet, pokud Uživatel neposkytne požadované informace a materiály.
7.6 V případě, že jakýkoli Uživatel má spor s jakoukoli stranou transakce, souhlasí s tím, že uvolní a odškodní Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (a naše agenty, přidružené společnosti, ředitele, úředníky a zaměstnance) ze všech nároků, požadavků , žaloby, řízení, náklady, výdaje a škody (mimo jiné včetně skutečných, zvláštních, náhodných nebo následných škod) vzniklých v souvislosti s takovou transakcí nebo v souvislosti s ní.

 1. Omezení odpovědnosti

8.1 K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SLUŽBY POSKYTOVANÉ YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ JE POSKYTOVÁNO „JAK JE“, „JAKO DOSTUPNÉ“ A „S VŠECHNYMI VADAMI“ A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. TÝMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, NEJSOU OMEZENÉ, JAKÉKOLI ZÁRUKY PODMÍNKY, JAKOST, DURABILITA, VÝKONNOST, PŘESNOST, SPOĽAHLIVOST, OBCHODOVÁNÍ ZA PRODEJNOST. VŠECHNY TAKÉ ZÁRUKY, ZASTOUPENÍ, PODMÍNKY A PODNIKY JSOU VYLOUČENY.
8.2 K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY NA PLATNOST, PŘESNOST, SPRÁVNOST, SPOLEHLIVOST, KVALITU, STABILITU, KOMPLETNOST NEBO MĚNU ŽÁDÝCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKŮ; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NEODSTRAŇUJE NEZARUČUJE, ŽE VÝROBA, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBUCE, NABÍDKA, ZOBRAZENÍ, NÁKUP, PRODEJ A / NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH NEPORUŠUJE ŽÁDNÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN; A YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZASTOUPENÍ NEBO ZÁRUKY ŽÁDNÉ DRUHY TÝKAJÍCÍ SE ŽÁDNÉHO PRODUKTU NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ NEBO ZOBRAZENÉ NA STRÁNKÁCH.
8.3 Veškerý materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím stránek je dělán na základě vlastního uvážení a rizika každého uživatele a každý uživatel nese výlučnou odpovědnost za jakékoli poškození počítačového systému Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo ztrátu dat, která mohou být výsledkem stáhnout jakýkoli takový materiál. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané jakýmkoli uživatelem od společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo prostřednictvím nebo ze stránek, nevytvářejí žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.
8.4 Stránky mohou zpřístupňovat Uživatelům služby nebo produkty poskytované nezávislými třetími stranami. S ohledem na takové služby nebo produkty není poskytována žádná záruka ani zastoupení. V žádném případě společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a naše přidružené subjekty nenesou odpovědnost za jakékoli takové služby nebo produkty.
8.5 Každý uživatel se tímto zavazuje odškodnit a zachránit Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance, které jsou neškodné, za jakékoli ztráty, nároky, závazky (včetně nákladů na právní pomoc v plné výši), které mohou vzniknout z používání těchto stránek nebo služeb takovým uživatelem (včetně, ale nejen, zobrazení těchto informací o uživateli na stránkách) nebo z vašeho porušení kterékoli z podmínek těchto podmínek. Každý uživatel dále souhlasí s tím, že odškodní a uloží Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našim přidruženým společnostem, ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům neškodným, za jakékoli ztráty, škody, nároky, závazky (včetně nákladů na právní pomoc v plné výši), které může vzniknout porušením jakýchkoli prohlášení a záruk Uživatele vůči společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., včetně, ale nikoli výhradně, těch, které jsou uvedeny v části 5 níže.
8.6 Každý uživatel dále souhlasí s tím, že odškodní a zachrání společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., naše přidružené společnosti, ředitele, důstojníky a zaměstnance, které jsou neškodné, za jakékoli ztráty, škody, nároky, závazky (včetně nákladů na právní pomoc v plné výši) které mohou vzniknout, přímo nebo nepřímo, v důsledku jakýchkoli nároků uplatněných žadateli o práva třetích stran nebo jinými třetími stranami týkajícími se produktů nabízených nebo zobrazovaných na stránkách. Každý uživatel dále souhlasí s tím, že společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. není odpovědná a nebude za vás odpovědná za jakýkoli materiál zveřejněný ostatními, včetně pomlouvačného, ​​urážlivého nebo nedovoleného materiálu, a že riziko poškození tímto materiálem leží zcela na něm s každým Uživatelem. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli věcí, která by jinak byla předmětem odškodnění vámi, v tomto případě budete spolupracovat s Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uplatnění jakékoli dostupné obrany.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neodpovídá za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody ani za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, škod za ušlý zisk nebo úspory, přerušení podnikání, ztráty informace), ať už na základě smlouvy, nedbalosti, deliktu, vlastního kapitálu nebo jinak, nebo jakékoli jiné škody vyplývající z některého z následujících.
a) použití nebo nemožnost používat stránky nebo služby;
b) vady zboží, vzorků, údajů, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných od Uživatele nebo jiné třetí strany prostřednictvím Stránek;
c) porušení práv nebo nároků třetích stran, které mohou být v rozporu s výrobou, dovozem, vývozem, distribucí, nabídkou, zobrazováním, nákupem, prodejem nebo používáním produktů nebo služeb nabízených nebo zobrazovaných na stránkách, Práva třetích stran; nebo nároky kterékoli strany, že mají nárok na obhajobu nebo odškodnění v souvislosti s uplatňováním práv, požadavků nebo nároků žadatelů o práva třetích stran;
d) neoprávněný přístup třetích stran k datům nebo soukromým informacím jakéhokoli Uživatele;
e) prohlášení nebo chování jakéhokoli Uživatele stránek; nebo;
f) veškeré záležitosti týkající se Služeb, které však vzniknou, včetně nedbalosti.
8.8 Bez ohledu na některá z výše uvedených ustanovení, celková odpovědnost společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našich zaměstnanců, agentů, přidružených společností, zástupců nebo kohokoli, kdo jedná v našem zastoupení, vůči každému Uživateli za všechny nároky vyplývající z používání stránek nebo Služby během jakéhokoli kalendářního roku budou omezeny na vyšší částku (a) výše poplatků, které Uživatel zaplatil společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo našim přidruženým společnostem v průběhu kalendářního roku, a (b) maximální částka povolená v aplikované právo. Předchozí věta nevylučuje požadavek Uživatele prokázat skutečnou škodu. Veškeré nároky vyplývající z používání stránek nebo služeb musí být uplatněny do jednoho (1) roku ode dne, kdy vznikla příčina žaloby, nebo v tak delším období, jak je stanoveno v jakémkoli použitelném právu upravujícím tuto podmínku použití.
8.9 Omezení a vyloučení odpovědnosti vůči vám na základě Podmínek se vztahují v maximálním rozsahu povoleném zákonem a platí, zda Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. byla informována nebo měla vědět o možnosti jakéhokoli takového vzniklé ztráty.

 1. Vyšší moc

9.1 Za žádných okolností nenese společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání nebo narušení obsahu nebo služeb dodávaných prostřednictvím stránek, které přímo nebo nepřímo vyplývají z jednání přírody, sil nebo příčin mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně bez omezení, poruchy internetu, počítače, telekomunikací nebo jiných zařízení, poruchy elektrické energie, stávky, pracovní spory, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, nedostatek práce nebo materiálu, požáry, povodeň, bouře, exploze, Boží akty, válka , vládní žaloby, příkazy vnitrostátních nebo zahraničních soudů nebo tribunálů nebo neplnění třetích stran.

 1. Práva k duševnímu vlastnictví

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je jediným vlastníkem nebo zákonným držitelem licence na všechna práva a zájmy na stránkách a obsahu stránek. Stránky a obsah webových stránek ztělesňují obchodní tajemství a jiná práva duševního vlastnictví chráněná celosvětovými autorskými právy a dalšími zákony. Všechna vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Stránkách a Obsahu webu zůstávají u společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., našich přidružených společností nebo poskytovatelů licencí na obsah stránek. Všechna práva, která nejsou jinak nárokována podle Podmínek nebo společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jsou tímto vyhrazena.
Společnost 10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. může mít na poskytování Služeb zapojeny nezávislé třetí strany (např. Poskytovatelé ověřovacích a ověřovacích služeb). Bez předchozího písemného souhlasu těchto stran nesmíte používat žádnou ochrannou známku, servisní značku nebo logo takových nezávislých třetích stran.

 1. oznámení

11.1 Veškerá zákonná oznámení nebo požadavky vůči společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nebo proti ní musí být učiněny písemně a zaslány společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. osobně, kurýrem, ověřenou poštou nebo faxem na následující subjekt a adresu: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. v Čínské lidové republice, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. v Hongkongu, CJ Trade Corp v USA (případně), # 70383 5th Street, 5th podlahy, Brána 97, Okres 5, Futian Market, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Oznámení jsou účinná, když je obdrží společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. výše uvedeným způsobem.
11.2 Všechna právní upozornění nebo požadavky na nebo na Uživatele jsou účinné, pokud jsou doručeny osobně, zaslány kurýrem, ověřenou poštou, faxem nebo e-mailem na poslední známou korespondenci, fax nebo e-mailovou adresu, kterou Uživatel poskytl Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd. nebo zveřejněním takového oznámení nebo požadavku v oblasti stránek, která je veřejně přístupná zdarma. Oznámení pro uživatele se považuje za přijaté tímto uživatelem, pokud a kdy.
a) společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. je schopna prokázat, že tomuto uživateli byla zaslána komunikace, ať už ve fyzické nebo elektronické podobě, nebo
b) okamžitě poté, co společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zveřejní takové oznámení na veřejně přístupné části webů.
11.3 Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, požadavky, zveřejnění a jiná sdělení, která vám společnost Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zasílá elektronicky, splňují zákonné požadavky, že taková komunikace by měla být písemná.

 1. Obecná ustanovení

12.1 S výhradou jakýchkoli dodatečných dohod představují podmínky úplnou dohodu mezi vámi a společností Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. s ohledem na vaše užívání stránek a služeb a řídí vaše užívání, nahrazují jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody týkající se stejného předmětu. na tom záleží.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. a vy jste nezávislí dodavatelé. Smluvní podmínky nejsou zamýšleny ani vytvořeny žádnými agenturními, partnerskými, společnými podniky, vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli nebo franšízy a franšízy.
12.3 Pokud bude jakékoli ustanovení Podmínek považováno za neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení zrušeno a zbývající ustanovení zůstanou platná a vymáhána.
Nadpisy 12.4 slouží pouze pro referenční účely a v žádném případě nedefinují, neomezují, nevymezují ani neopisují rozsah nebo rozsah takové sekce.
Pokud společnost 12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nevynucuje jakékoli právo nebo nečinnost v souvislosti s jakýmkoli porušením ze strany vás za podmínek, nepředstavuje vzdání se tohoto práva ani vzdání se společnosti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. právo jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. má právo postoupit Podmínky (včetně všech našich práv, titulů, výhod, zájmů a povinností a povinností v Podmínkách jakékoli osobě nebo subjektu (včetně všech přidružených společností Yiwu Cute Jewelry) Ltd.) Nesmíte postoupit zcela nebo zčásti podmínky žádné osobě nebo subjektu.
12.7 Jste-li mimo pevninskou Čínu, podmínky se budou řídit právem Hongkongu bez ohledu na jeho kolizní ustanovení a smluvní strany souhlasí s tím, že se podrobí výlučné jurisdikci soudů v Hongkongu. Jste-li z pevninské Číny, řídí se tyto podmínky právem Čínské lidové republiky bez ohledu na její kolizní právní normy a smluvní strany souhlasí s tím, že se podrobí výlučné jurisdikci soudů Čínské lidové republiky. Čína.

Facebook Comments