fbpx
Pam ddylech chi ein dewis ni os ydych chi'n chwilio am ddewis amgen dropshipping AliExpress
09/11/2018
Dyma Pam Mae Ein Cwsmeriaid yn Meddwl Ni Yw'r Cyflenwr Dropshipping Gorau
09/11/2018

Problemau Busnes 5 y Gellir eu Datrys Trwy Ddefnyddio Ein Gwasanaeth Dropshipping

1. Peidio â gorfod dod o hyd i storfa ar gyfer llawer iawn o eitemau. Mae mynd trwy gwmni cyflawni dropshipping fel CJ Dropshipping yn dileu'r

angen cyfleusterau storio cwmni e-fasnach ei hun. Mae gan CJ Dropshipping lawer iawn o le warws, yn Tsieina ac yn UDA. Mae hyn yn caniatáu i'r safle e-fasnach weithredu o weithle llai, gan agor y cyfle i weithio gartref, a / neu wneud arbedion mawr ar gostau rhentu neu fod yn berchen ar ofod warws. Mae hyn hefyd yn dileu'r straen a'r broses o reoli rhestr eiddo, gan ganiatáu i'r cwmni ganolbwyntio ar agweddau pwysicach eraill ar ei fusnes.

2. Torri'r cyfryngwr allan.
Mae torri allan y dyn canol yn dileu llawer o'r straen, yr anhawster a'r ymdrech ar y

rhan busnes, i bob pwrpas yn gwneud y cwmni'n haws ei reoli a hyd yn oed yn caniatáu ar gyfer y cyfle i gael incwm goddefol, neu o leiaf, lwyth gwaith sydd wedi'i leihau'n sylweddol. Mae hefyd yn hwyluso proses y busnes o ddod o hyd i gynhyrchion gan gyflenwyr a thrafod gyda nhw, ac yn gwneud y broses gyfan o allu cynnig mwy o amrywiaeth o gynhyrchion i gwsmeriaid yn llawer haws. Mae torri allan y dyn canol hefyd yn lleihau gorbenion ar ran y cwmni, gan nad oes angen iddynt anfon rhestr eiddo i leoliad arall mwyach, ei storio, ac yna ei anfon eto at y cwsmer. Mae hyn hefyd yn lleihau'r risg o ddal rhestr eiddo sy'n dyddio neu nad yw'n clirio.

3. Yn caniatáu ar gyfer mwy o hyblygrwydd a thwf.
Mae defnyddio canolfan gyflawni dropshipping yn agor llawer iawn o gyfleoedd i gwmni e-fasnach ynghylch yr amrywiaeth o gynhyrchion y gallant eu cynnig i gwsmeriaid, a hefyd nifer yr archebion y gallant eu cyflawni. Gellir addasu dosbarthiad yn gyflym, naill ai i fyny neu i lawr, i gyd-fynd â'r galw heb y risg o or-gyflenwi neu dan-gyflenwi cynhyrchion, a heb y posibilrwydd o gael eu gadael gyda chynhyrchion costus heb eu gwerthu. Mae hwn yn ddatrysiad syml ac effeithiol i un o'r problemau busnes mwyaf cyffredin gyda chwmni e-fasnach ac mae'n sicrhau bod busnes yn gallu tyfu'n llawer cyflymach, gan y gellir cynnig mwy o gynhyrchion heb risg uwch o orgyflenwi, a heb orfod codi symiau enfawr o gyfalaf i rag-brynu rhestr fawr. Dyma un o'r buddion mwyaf nodedig, yn enwedig ar gyfer cychwyn busnes, o gyflawni gwaith allanol.

4. Torri straen a chostau cyflogaeth a chyflogai

rheoli.

Ar gyfer busnes e-fasnach, gall torri allan yr angen am warws / lle storio, wrth gontractio pecynnau a llongau ar yr un pryd i gwmni fel CJDropshipping leddfu’r busnes o’r straen a’r costau diangen o gyflogi gweithwyr a rheolwyr niferus y warws, sef sy'n ofynnol i oruchwylio a chyflawni dyletswyddau fel rheoli rhestr eiddo, pecynnu, labelu, etcetera. Gall hyn leihau'r gorbenion ar gyfer cychwyn busnes yn fawr, neu gynyddu arbedion cost i gwmni e-fasnach sy'n bodoli ymhellach, gan gael gwared ar yr holl bethau ar yr un pryd

straen a materion sy'n dod gyda chyflogi staff mawr, megis datrys materion AD, delio â nifer o bolisïau treth ac yswiriant a rheoli cyflogau, etcetera. Gall peidio â gorfod delio â nifer o weithwyr a sicrhau bod pob aelod o staff yn gwneud eu gwaith yn gywir, bod archebion yn cael eu cyflawni'n gywir, etcetera, fod yn ffynhonnell straen a rhwystredigaeth wych, felly mae rhoi gwaith allanol i'r holl ddyletswyddau hyn yn gwneud rhedeg a llwyddiant y cwmni yn haws o lawer.

5. Yn galluogi'r busnes i gynnig gwell gwasanaeth i gwsmeriaid.

Trwy gontract allanol i gyflawni, mae'n llawer haws cynnig opsiynau a phrisiau dosbarthu amrywiol i gwsmeriaid, archebion wedi'u pecynnu'n berffaith, mwy o amrywiaeth o gynhyrchion am brisiau mwy cystadleuol, a llongau cyflymach, mwy effeithlon. Mae'n hawdd olrhain olrhain archebion trwy feddalwedd amrywiol, a gellir cyflawni dosbarthu ledled y byd yn haws ac yn fwy effeithlon, gan agor marchnadoedd newydd i'r cwmni. Yn ogystal, mae rhoi gwaith allanol i gyd o'r holl waith dwys fel cyflawni archebion, pecynnu a cludo yn sicrhau bod mwy o amser ac adnoddau ar gael i sicrhau bod cwsmeriaid yn fodlon ac yn cyrchu cynhyrchion amrywiol am brisiau mwy cystadleuol. Gall y cwmni ganolbwyntio'n agosach ar adeiladu perthnasoedd â chwsmeriaid a gofalu am agweddau pwysig eraill ar y busnes, yn hytrach nag ymdrin â thechnegol gorchmynion.

Sylwadau Facebook
Andy Chou
Andy Chou
Rydych chi'n gwerthu - rydyn ni'n llongio ffynhonnell ac yn llong i chi!