fbpx
Sut i Ddod yn Gysylltiedig â'r Cyflenwr Dropshipping Gorau Ar Y Farchnad
09/11/2018
Oberlo, Dewis Amgen Gostyngedig
Pam ddylech chi ddefnyddio Cj Dropshipping Os ydych chi'n Chwilio am Oberlo, Dewis Amgen Gostyngedig
09/11/2018

Pam Dropshipping yw'r Fenter Busnes Perffaith ar gyfer Millennials Cyllidebol - Cydwybodol

Mae gan Dropshipping ragolygon y mae demograffig eang o entrepreneuriaid wedi eu cael yn ddeniadol. Yn benodol, mae wedi denu rhai sydd ar gyllideb isel ac unigolion ifanc yr enwog 'Generation Y'. Os ydych chi'n ffitio i'r ddau gategori uchod, yna dyma pam mae dropshipping yn berffaith i chi.

Dim Buddsoddiadau Costus

Mae angen buddsoddiadau costus ar lawer o fusnesau ar ffurf cronfeydd cychwynnol mawr neu ymrwymiadau amser helaeth. Mae dropshipping yn eithriad i hyn. Gallwch chi ymuno â chyflenwr fel Cj Dropshipping, nad yw'n codi unrhyw ffi gofrestru, a dechrau gwerthu ar unwaith. Hefyd ni fyddwch yn cael eich clymu i lawr i unrhyw oriau gwaith na lleoliadau daearyddol ond byddwch yn rhydd i weithio pryd bynnag a ble bynnag y mae'n addas i chi.

Dim Lle Storio

Yn wahanol i fanwerthu confensiynol lle mae angen llu o le storio arnoch ar gyfer stoc, sydd ond yn cynyddu wrth i'ch busnes dyfu ac a all ddod yn gostus iawn yn y farchnad eiddo heddiw, gyda dropshipping ni fydd yn ofynnol i chi drin unrhyw gynhyrchion corfforol byth. Bydd cyflenwyr yn anfon cynhyrchion yn uniongyrchol i gwsmeriaid, gan eich rhyddhau i wneud swm diddiwedd o werthiannau heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Ni fyddwch byth byth yn cael eich llosgi â phentyrrau o stoc heb eu gwerthu gan na fydd angen i chi byth brynu mwy nag yr ydych eisoes wedi'i werthu.

Ystafell ar gyfer Creadigrwydd

Mae Dropshipping yn llwyfan gwych ar gyfer adwerthu cynhyrchion unigryw a chreadigol. Fel entrepreneur ifanc, uchelgeisiol, mae gennych y rhyddid mawr y mae galw mawr amdano i werthu'r rhan fwyaf o unrhyw beth y gallwch ei ddychmygu, gan ganiatáu ichi fanteisio ar farchnadoedd arbenigol a hyd yn oed greu ychydig o'ch rhai eich hun. Mae gwasanaeth cyrchu Cj Dropshipping yn gynorthwyydd gwych ar gyfer hyn, oherwydd gallant gyflenwi cynhyrchion unigryw ar eich cais. Mae yna le hefyd i elwa o'ch sgiliau artistig mewn dylunio ffasiwn neu baentiadau.

Dilyn eich breuddwydion a Gwneud Bywoliaeth

P'un a ydych chi'n gerddor uchelgeisiol neu'n fyfyriwr sy'n gweithio'n galed i ennill eich gradd, mae dropshipping yn rhoi'r hyblygrwydd i chi ennill bywoliaeth ac ennill incwm sydd ei angen i gynnal costau byw ar yr un pryd. Efallai y byddwch un diwrnod yn cyrraedd eich nodau uchel ac yn dod yn arweinydd yn eich priod feysydd, ond yn y cyfamser mae angen talu'r rhent ac mae angen setlo biliau. Gyda dropshipping rydych yn rhydd i weithio oriau anghonfensiynol ac addasu faint o amser rydych chi'n ei roi yn eich busnes yn dibynnu ar faint o'ch amser a gymerir yn ystod, er enghraifft, tymor arholiadau.

Hawdd Hygyrch

Mae cyfrifiaduron pwerus yn dod yn fwyfwy cyffredin, (yn wir, dywedir bod eich ffôn clyfar yn beiriant cyfrifiadurol mwy pwerus na'r rhai a ddefnyddir i roi dyn ar y lleuad) ac felly mae e-fasnach yn dod yn farchnad fwy a mwy hygyrch. Mewn unrhyw le mae mynediad at gyfrifiadur gyda chysylltiad rhyngrwyd byddwch yn gallu cyrchu eich siop dropship. Mae rhai, fel Cj Dropshipping, wedi cymryd hyn gam ymhellach ac wedi pecynnu busnes cyfan i mewn i ap hawdd ei ddefnyddio, sy'n eich galluogi i gynhyrchu refeniw sylweddol o gyfleustra eich ffôn symudol.

Sylwadau Facebook
Andy Chou
Andy Chou
Rydych chi'n gwerthu - rydyn ni'n llongio ffynhonnell ac yn llong i chi!