fbpx
Canolfan Cyflawni China
Sut y gall Canolfannau Cyflawni Tsieineaidd Helpu Busnesau Cychwyn Busnes i Lwyddo
09/11/2018
Pam ddylech chi ein dewis ni os ydych chi'n chwilio am ddewis amgen dropshipping AliExpress
09/11/2018

Pam Ni Yw'r Gwasanaeth Dropshipping Gorau Ar Gyfer Adeiladu Eich eBay, Siop Dropshipping Amazon

Llongau

Mae effeithlonrwydd yn allweddol wrth redeg siop dropshipping eBay lwyddiannus, yn enwedig wrth i'r galw gan eich cwsmeriaid gynyddu. Mae warysau Cj Dropshipping sydd wedi'u lleoli yn UDA yn caniatáu inni brosesu'ch archebion a dosbarthu cynhyrchion mewn cyfnod mor fyr ag un diwrnod. Mae hwn yn gam i fyny gan gyflenwyr eraill a fydd yn gorfod cludo eu nwyddau ar draws cyfandiroedd, yn fwy na thebyg o Chine, gan eich rhoi mewn perygl o ddod ar draws unrhyw nifer o oedi a fyddai’n arwain at gwsmer anfodlon, na fyddwch fwy na thebyg byth yn gwneud busnes ag ef eto.

Adnabod y Farchnad

Mae gwybod beth sy'n gwerthu yn hanfodol mewn unrhyw fusnes manwerthu, yn anad dim siop dropshipping ar eBay. Mae ganddo gysylltiadau â nifer o lwyfannau e-fasnach fel Shopify a WooCommerce, mae Cj Dropshipping yn gallu casglu dyddiad o nifer o ffynonellau ynghylch pa gynhyrchion sy'n gwerthu ar hyn o bryd yn y farchnad heddiw, a pha strategaethau marchnata sydd fwyaf effeithiol. Mae ein dadansoddiadau ystadegol gofalus wedi'u crynhoi'n daclus yn ein hargymhellion cynnyrch hawdd eu cyrraedd y maent yn cael eu defnyddio i'w cynhyrchu. Mae ein tîm cynyrchiadau fideo hefyd ar gael ichi, yn barod i gynhyrchu fideos o ansawdd stiwdio i farchnata'ch cynnyrch am gost isel iawn.

Llawer o Farchnadoedd - Un Cyflenwr

Efallai eich bod mewn gwirionedd yn rhedeg, neu'n cynllunio ar redeg, nifer o siopau eBay sy'n apelio at wahanol ddemograffeg, neu siop sengl sy'n cyflenwi ystod eang o gynhyrchion. Y naill ffordd neu'r llall, mae rheoli rhwydwaith mawr o gyflenwyr i fodloni gofynion eich sylfaen cwsmeriaid amrywiol yn faich anodd, beichus a llafurus. Gyda Cj Dropshipping bydd gennych un cyflenwr yn barod i ddiwallu'ch holl anghenion, boed yn ddillad, gemwaith, electroneg neu unrhyw beth arall sydd ei angen arnoch chi. Os ydych chi eisiau unrhyw beth nad yw eisoes wedi'i restru ar ein llu o gynhyrchion, gallwch chi wneud cais yn uniongyrchol gyda ni a byddwn ni'n dod o hyd i'ch cynnyrch gofynnol i chi, gan drin y drafferth o rydio trwy gyflenwyr i ddod o hyd i nwyddau o'r ansawdd uchaf.

Llai o Daliadau; Ymylon Elw Mwy

Does dim rhaid dweud po leiaf y mae'n ei gostio i chi gaffael eich nwyddau, y mwyaf o elw y byddwch chi'n ei wneud ar bob gwerthiant. Yn Cj Dropshipping ni fyddwn yn codi unrhyw ffioedd cychwyn peryglus arnoch chi. Ni fydd disgwyl i chi dalu unrhyw danysgrifiad misol. Ni chodir ffioedd ychwanegol arnoch am nifer fawr o archebion, gan eich gadael yn rhydd i wneud nifer diddiwedd o werthiannau, heb unrhyw gyfyngiad i'r swm y byddwn yn ei gyflawni. Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi am bob archeb, nac yn wir am unrhyw beth heblaw costau pecynnu a cludo nwyddau rydych chi wedi'u prynu.

Hawdd Hygyrch

Mae ap hawdd ei ddefnyddio Cj Dropshipping yn gwneud eich busnes gymaint â hynny'n haws i'w reoli. P'un a ydych am osod archebion neu bori trwy'r hyn sy'n boblogaidd yn y farchnad gyfredol, mae'r ap yn caniatáu ichi wneud hyn i gyd o gyfleustra eich ffôn symudol. Yn fwy na hynny, mae'r app yn gallu cysoni archebion o siopau fel y rhai ar eBay a'u gosod i Cj Dropshipping, gan gynyddu eich refeniw heb ei gwneud yn ofynnol i chi symud cyhyr. Pe bai unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall yn llawn, mae ein tîm cymorth i gwsmeriaid cyfeillgar a gwybodus wrth law 16 oriau'r dydd, 6 diwrnod yr wythnos, i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Sylwadau Facebook
Andy Chou
Andy Chou
Rydych chi'n gwerthu - Rydyn ni'n ffynhonnell ac yn llongio i chi!