fbpx
Pam Ni Yw'r Gwasanaeth Dropshipping Gorau Ar Gyfer Adeiladu Eich eBay, Siop Dropshipping Amazon
09/11/2018
Problemau Busnes 5 y Gellir eu Datrys Trwy Ddefnyddio Ein Gwasanaeth Dropshipping
09/11/2018

Pam ddylech chi ein dewis ni os ydych chi'n chwilio am ddewis amgen dropshipping AliExpress

Mae AliExpress yn blatfform e-fasnach adnabyddus, felly cyn gwneud ymchwil iawn mae'n hawdd tybio mai cwmni mor boblogaidd yw'r opsiwn gorau allan yna. Ar ôl i chi edrych yn agosach, fodd bynnag, fe welwch sawl rheswm pam mai Cj Dropshipping yw'r dewis gorau ar gyfer eich busnes dropshipping.

Storio a Llongau

Swyddogaeth bwysicaf cyflenwr wrth gwrs yw storio a danfon cynhyrchion. Tra bod cyflenwyr AliExpress yn storio eu holl nwyddau yn Tsieina, sy'n golygu y bydd yn rhaid i'r cludo fod ar draws cyfandiroedd, mae gan Cj Dropshipping nodwedd chwyldroadol warysau yn UDA. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer prosesu eich archebion o fewn amser mor fyr ag un diwrnod, a danfoniadau domestig o fewn diwrnodau 2-4. Mae hefyd yn dileu'r potensial niferus ar gyfer oedi anrhagweladwy gan arwain at gwsmeriaid anfodlon iawn sy'n annhebygol iawn o fod yn brynwyr cylchol ar ôl cael gwybod bod dyfodiad y cynhyrchion y maent wedi'u prynu wedi'i ohirio am gyfnod amhenodol.

Gwerthiannau Di-ri - Un Cyflenwr

Wrth i'ch busnes dyfu bydd angen cynyddol arnoch chi am gyflenwr dibynadwy, hawdd ei gyrraedd ac effeithlon. Mae Cj Dropshipping yn dileu'r dasg feichus, llafurus o reoli sawl cyflenwr trwy gyflenwi pob cynnyrch y gallech chi ei ddymuno'n uniongyrchol. Yn ogystal â dangos amrywiaeth eang o gynhyrchion sy'n gwerthu'n gyflym ar hyn o bryd, bydd Cj Dropshipping yn dod o hyd i unrhyw gynnyrch yn uniongyrchol ar eich cais os yn bosibl, gan gymryd pob gofal i sicrhau eich bod yn cael yr ansawdd gorau heb orfod didoli. trwy fàs diddiwedd o gyflenwyr cyn dod o hyd i un dibynadwy. Gyda'ch cyflenwadau'n cael eu gofalu amdanoch, mae croeso i chi ganolbwyntio ar farchnata i ddenu cwsmeriaid a gwneud gwerthiannau.

Ffarwelio â Pheryglon Twyll

Gyda'r prisiau amheus o isel a gyflwynir gan werthwyr bach yn Tsieina ar AliExpress, mae perygl amlwg o gynhyrchion twyllodrus. Er y gall AliExpress ei hun fod yn blatfform cwbl sefyll a chredadwy, mae'r llu o gyflenwyr annibynnol sy'n marchnata eu nwyddau yno heb unrhyw angen am ddilysiad wedi arwain at gymaint o sgandalau y mae AliExpress ei hun yn eu harddangos ar ei wefan ar dudalen sy'n addysgu defnyddwyr ynghylch sut i osgoi cael eich twyllo ac astudiaethau achos o ddigwyddiadau o'r fath. Gyda Cj Dropshipping ni fydd yn rhaid i chi byth ddelio â'r fath berygl ac ansicrwydd, gan mai'r unig gyflenwr y bydd yn rhaid i chi ddelio ag ef erioed yw ein tîm o weithwyr proffesiynol profiadol, addysgedig, sefydledig.

Cyfleus

Mae Cj Dropshipping wedi'i gynllunio i gynhyrchu'r un potensial busnes i ddefnyddwyr ag AliExpress a llwyfannau dropshipping eraill, ond mewn ffurf mor hawdd ei chyrraedd ac yn hawdd ei defnyddio â phosibl er hwylustod i chi. Mae'r tiwtorialau fideo 20 + ar wefan Cj Dropshipping yn darparu'r canllaw perffaith deniadol a hawdd ei ddeall trwy fyd dropshipping. Mae ap CJ yn arddangos cannoedd o gynhyrchion, y mae eu gwerthu uchaf yn cael ei argymell i chi, ac unrhyw rai y gallwch chi eu rhestru i'ch siop eich hun gydag ychydig o dapiau o'ch bawd. Mae'r ap hefyd yn gallu cysoni a gosod archebion yn awtomatig i Cj Dropshipping unwaith y bydd gwerthiannau wedi'u gwneud ar eich siop. Mae hyn yn caniatáu ichi reoli'ch busnes a chynhyrchu incwm trwy'ch ffôn symudol, a fydd yn parhau hyd yn oed wrth i chi gysgu.

Sylwadau Facebook
Andy Chou
Andy Chou
Rydych chi'n gwerthu - rydyn ni'n llongio ffynhonnell ac yn llong i chi!