fbpx

Sut i Ddefnyddio Llongau Gollwng CJ ac Aliexpress yn Well ar yr Un Amser?

Y Gwahaniaeth rhwng Llongau CJ a Llongau Shopify
03/07/2019
Rydym yn Gwneud Llongau Gollwng yn Llawer Syml fel Cyflenwr Llongau Gollwng
03/12/2019

Sut i Ddefnyddio Llongau Gollwng CJ ac Aliexpress yn Well ar yr Un Amser?

Mae'n ddiymwad mai Aliexpress yw'r dewis gorau i ddechreuwyr ddechrau cludo llongau. Mae yna lawer o wahanol fathau o gynhyrchion a gwerthwyr yn Aliexpress. Yn wahanol i CJ Drop Shipping, nid oes gan y mwyafrif o siopau sy'n eiddo i gyplau neu frodyr yn Aliexpress lawer o stociau. Mae'r rhan fwyaf o ffatrïoedd yn Tsieina yn gwerthu i bobl frodorol yn unig felly fel arfer nid ydyn nhw'n gwerthu yn Aliexpress.

Dyma awgrymiadau 4 i chi ddefnyddio CJ Dropshipping ac Aliexpress yn well.

1.Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i'ch cynnyrch buddugol yn unig, byddwn yn argymell Aliexpress, oherwydd mae ganddyn nhw ystod ehangach o gynhyrchion i ddewis o'u plith ac fel arfer mae ganddyn nhw stoc (ond mae'r rhestr eiddo fel arfer yn isel) , a gallant anfon eich pecynnau fel cyn gynted ag y byddwch yn gosod archeb

Mae gan 2.Cj lawer o gwsmeriaid ac mae rhai eisiau gollwng yr holl gynhyrchion oddi wrthym ni. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn ymddiried ynom ond nid dyma'r ffordd orau o wneud dropshipping. Yn union fel yr hyn y soniais amdano o'r blaen, dylech chi ddarganfod beth yw eich targed.

O'n profiad ni, dim ond sawl cynnyrch buddugol y mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid CJ yn eu gwerthu yn eu siop. Cymerwch dronau er enghraifft. Efallai bod gennych filoedd o archebion bob dydd, ond mae'r rhan fwyaf o'ch archebion bob amser o'r un sawl drôn. Felly a yw'r rheol hon yn berthnasol i gynhyrchion eraill fel esgidiau. Os ydych chi'n gwerthu popeth, prin y byddwch chi'n llwyddo.

3. Esboniaf ichi pam na allwch lwyddo os ydych yn gwerthu i lawer o wahanol fathau o gynhyrchion.

  • a. Mae gormod o gategorïau yn golygu na allwch dreulio llawer o amser yn gwella ansawdd y cynnyrch a'r gadwyn gyflenwi.
  • b. Mae gormod o gategorïau yn golygu y bydd yn rhaid i chi dreulio amser hir yn prosesu archebion ac ni allwn warantu bod gennym bopeth yr ydych yn ei werthu mewn stoc.
  • c. Mae gormod o gategorïau yn golygu na all eich cyflenwyr stocio ar eich cyfer oherwydd elw cyfyngedig. A gyda stoc, byddai eich amser prosesu archeb yn hir iawn. Ond wrth gwrs mae croeso i chi brynu rhestr eiddo i warws CJ ac rydym yn hapus i ddarparu warws am ddim.
  • ch. Mae gormod o gategorïau yn golygu na allwch redeg eich hysbysebion yn dda. Efallai na fydd eich picsel facebook yn ddigon craff os oes gennych lawer o wahanol fathau o hysbysebion.

4. Mae ffocws yn arwain at lwyddiant. Gallwch ddod o hyd i'ch cynnyrch buddugol trwy Aliexpress. Ar ôl i chi ei chyfrifo, gallwch ofyn i gyflenwyr CJ stocio ar eich rhan a threulio mwy o amser yn gwella ansawdd y cynnyrch a'r gadwyn gyflenwi. Yn y cyfamser, gall CJ helpu i ostwng cost eich cynnyrch oherwydd bod gennych anghenion parhaus am yr un cynnyrch. Ar ben hynny, gallwn eich helpu i adeiladu eich brand eich hun.

Sylwadau Facebook