fbpx
VS Arloesol Traddodiadol: Beth yw'r Model E-fasnach Orau?
07/26/2019
Sut i Ddefnyddio Gwasanaeth Cyflawni CJ?
07/30/2019

Sut i Ddechrau Busnes Dropshipping gyda ShopMaster

Mae cychwyn busnes dropshipping yn gam cyntaf da i'ch cam cychwyn. Byddwch yn gallu gwerthu cynhyrchion i'ch cwsmeriaid, gosod prisiau eich cynnyrch eich hun a hyrwyddo'ch brand eich hun. Nid oes raid i chi hyd yn oed dalu am stocrestr nes i chi werthu'r rhestr eiddo i'r cwsmer go iawn. Os ydych chi'n barod i daflu'ch hun i'r gwaith, gallwch chi adeiladu'ch brand eich hun yn llwyddiannus.

Beth yw Busnes Dropshipping?

Mae Dropshipping yn fodel busnes y gallwch ei ddefnyddio i weithredu'ch siop heb ddal unrhyw stocrestr. Ar ôl i chi dderbyn archeb cynnyrch, bydd eich cyflenwr yn cludo'ch cynhyrchion o'u warws i stepen drws eich cwsmer. Nid oes angen i chi boeni byth am storio, pecynnu na cludo'ch cynnyrch.

Sut mae ShopMaster yn Gweithio?

· Mae angen ichi ddod o hyd i gyflenwr dibynadwy.

· Rhestrwch y cynhyrchion ar eich siop ar-lein.

ShopMaster yw'r ateb cyflawn ar gyfer dosbarthwyr byd-eang. Gall fewnforio cynnyrch yn hawdd o AliExpress, Banggood, CJDropshipping a chyflenwyr sy'n perfformio orau 20 + yn uniongyrchol i'ch siopau eBay, Shopify, Wish a WooCommerce heb lawer o gliciau. ShopMaster gall hefyd eich helpu chi i fonitro'r newidiadau mewn prisiau a rhestr eiddo, gosod archebion a chasglu rhifau olrhain gan gyflenwyr.

Ar y farchnad dropshipping nawr, mae dros dropshippers 80,000 yn defnyddio ShopMaster i reoli eu busnes, arbed eu hamser a'u costau a mynd â'u busnes i'r lefel nesaf. Fel un o ShopMasterllawer o bartneriaid, CJDropshipping hefyd wedi helpu llawer o drophippers i gychwyn eu busnes dropshipping ar y cychwyn cyntaf.

Beth yw proffidioldeb Dropshipping?

Mae'n debyg mai dropshipping yw'r model busnes mwyaf proffidiol, oherwydd nid oes rhaid i chi wario gormod o ynni ar gludo a gweithgynhyrchu cynhyrchion. Felly unwaith y dewch o hyd i gyflenwr dibynadwy a chywir gyda ShopMaster, gallwch chi wneud elw cyflym.

Mae'n werth sôn am hynny CJDropshipping mae warysau 3 yn UDA, mae tua 1,000 SKU yno. Mae'r llongau domestig yn cymryd tua 2-4 diwrnod o gyrraedd. Gall y prynwr dderbyn y nwyddau yn gyflymach, sy'n brofiad siopa da i'r prynwr ac yn cynyddu'r gyfradd ailbrynu. Mae'r ffordd hon hefyd yn gwneud i chi gael mwy o elw o bob archeb.

Sut i Ddechrau Busnes Dropshipping:

Cam 1: Dod o Hyd i Syniad Busnes Dropshipping

Dylech gymryd peth amser i ddewis syniad busnes dropshipping gwych. Y gwir amdani yw bod y syniadau busnes dropshipping gorau yn aml yn broffidiol. Pan fyddwch chi'n gwneud arian mewn gwirionedd, mae'n llawer haws bod yn angerddol. Yn ShopMaster, gallwch ddefnyddio rhai offer dadansoddi data i ddadansoddi rhai cynhyrchion a darganfod syniad busnes gwych.

Cam 2: Dod o Hyd i Gyflenwr

Mae'n hawdd dod o hyd i gyflenwr da drwyddo ShopMaster. Gallwch gysylltu â'r cyflenwyr hyn i ofyn cwestiynau pwysig fel meintiau archeb lleiaf ac amseroedd cludo. Yna'r ffordd orau o wneud penderfyniad nawr yw gosod archeb sampl ar gyfer eu cynnyrch a chymharu'r canlyniadau. Wrth wneud y penderfyniadau olaf, cymharwch amseroedd dosbarthu, ansawdd y cynnyrch a phecynnu.

Fel y gŵyr pawb, mae llawer o werthwyr yn dewis yr AliExpress neu 1688 fel eu cyflenwr, felly does dim mantais fawr ym mhris nac ansawdd cynhyrchion. CJDropshipping yn gyflenwr mor rhagorol a dibynadwy ar ShopMaster. CJDropshipping yw un o'r partneriaid dropshipping mwyaf proffesiynol yn Tsieina. Mae yna lawer o gynhyrchion defnyddwyr arno. Mae'r rhan fwyaf o bris y cynnyrch yn gystadleuol ac mae peth pris cynnyrch yn llawer is na chyflenwyr AliExpress neu eBay. Mae'n caniatáu ichi ddod o hyd i gynhyrchion mwy cystadleuol yr ydych chi'n angerddol amdanynt ac adeiladu busnes sy'n eu gwerthu. Pan fyddwch chi'n cael eich cymell i werthu cynhyrchion, rydych chi'n fwy tebygol o dreulio mwy o amser ar hyrwyddo a marchnata i gael mwy o elw o'ch ymdrechion.

Cam 3: Adeiladu Storfa

Enw Parth - Mae eich enw parth yn bwysig, yn enwedig wrth adeiladu brandiau tymor hir.

Dewis Llwyfan E-fasnach - Yn y farchnad heddiw, mae yna lawer o lwyfannau e-fasnach. Gallwch ddewis y platfform, fel Shopify, eBay, i agor eich siop eich hun yn ôl eich sefyllfa wirioneddol, trwy swyddogaeth cefndir y siop, dewis thema ar gyfer dyluniad siop well a rhestru gwybodaeth am gynhyrchion. Yna gallwch chi ddechrau gwerthu nwyddau.

Cam 4: Marchnata Eich Busnes Dropshipping

Nawr eich bod wedi dod o hyd i'ch cynnyrch ac wedi adeiladu'ch siop, mae'n bryd hyrwyddo'ch busnes dropshipping fel dim yfory. Mae hwn yn gam pwysig iawn yn y cynllun busnes dropshipping. Os ydych chi newydd ddechrau, efallai eich bod yn nerfus ynghylch y gyllideb. Gallwch ddefnyddio rhai cyfryngau cymdeithasol da i gael mwy o draffig am ddim i'ch siop. Bydd hyn yn sicrhau na fydd eich gwefan yn cwympo y tu ôl i eraill.

Sylwadau Facebook