fbpx

Sut i Postio Cais Cyrchu Cynhyrchion i CJ

Er gwaethaf ein bod yn bartner llongau gollwng profiadol, ni allwn warantu cyflawni pob eitem y gofynnir amdani oherwydd bod y gwahanol longwyr gollwng yn rhedeg SKU. Ar ôl eich derbyn fel llwythwr gollwng, gallwch bostio ceisiadau cyrchu cynnyrch i CJ. Mae hyn yn rhoi hawl ichi ofyn i gynhyrchion gael eu gollwng hyd yn oed os nad oes gennym ni nhw eto. Bydd ein tîm yn adolygu'ch cais yn ofalus ac yn nodi a yw'n ymarferol. Rydym yn cyfyngu ceisiadau cyrchu 5 y dydd rhag cychwyn, a 10 ar ôl gosod gorchmynion 50, 20 ar ôl gosod gorchmynion 2000USD, yn ddiderfyn ar ôl gosod 2 miliwn USD. Gallwch hefyd brynu ein cynllun taledig ar gyfer cynyddu maint y cais. Ar ôl i chi roi'r archebion cludo gollwng i ni, byddwn yn gallu stocio ar gyfer eich cynhyrchion buddugol erbyn ein diwedd.
Gallwch bostio cais cyrchu yn uniongyrchol ar y ffurflen ganlynol.
Sylwadau Facebook