fbpx

gwefannau

06/18/2019

Popeth y mae angen i chi ei wybod am E-fasnach yn y DU

Marchnadoedd twf Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae gwerthiannau ar-lein wedi tyfu am 35 fisoedd yn olynol flwyddyn ar ôl blwyddyn yn y DU, gyda siopwyr yn pori am unrhyw beth [...]
06/18/2019

Statws datblygu e-fasnach ym Mrasil

Maint marchnad e-fasnach Brasil Brasil sef pumed wlad fwyaf poblog y byd yw'r unig wlad yn America Ladin i fod ymhlith y gorau yn y byd [...]
06/18/2019

Statws E-fasnach a Gwefan E-fasnach 5 Uchaf yn Ffrainc

Maint marchnad e-fasnach Ffrainc Ffrainc yw'r drydedd farchnad e-fasnach fwyaf yn yr UE, yn y tu ôl i'r DU a'r Almaen, ac 6th yn y byd, y tu ôl [...]