fbpx

treth eiddo

06/26/2019

Trosolwg am Drethi Busnes a Threthi Tâl yn yr UD

Mae'r UD yn cynnwys tri phrif fath o drethi a osodir sef trethi ffederal, y wladwriaeth a llywodraeth leol. Mae trethi ffederal a gwladwriaethol yn hollol ar wahân ac mae gan bob un ei [...]