fbpx

Cov Khoom Siv Khoom

Rau tus neeg siv LV1: 5 nrhiav tau muaj nyob rau txhua hnub.

Rau tus neeg siv LV2: 10 nrhiav tau muaj nyob rau txhua hnub.

Rau tus neeg siv LV3: 20 nrhiav tau muaj nyob rau txhua hnub.

Rau tus neeg siv LV4: 50 nrhiav tau muaj nyob rau txhua hnub.

Rau tus neeg siv LV5: txwv tsis pub xa khoom txhua hnub.

Rau tus neeg siv VIP: txwv tsis pub xa khoom txhua hnub.

Koj yuav tau yuav peb txoj kev npaj them rau nce qhov ntau ntawm cov khoom thov.

Facebook Comments