fbpx

CJ Drop გადაზიდვის პოლიტიკა

ტრანსპორტირების თანამშრომლობის ხელშეკრულება ("შეთანხმება") შედგენილია და ძალაში შედის მომხმარებლის ანგარიშის შექმნის თარიღით

შორის:

რეგისტრირებული მომხმარებელი ("გამყიდველი"),
პირი, რომელიც არსებობს საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობით ან
კორპორაცია, რომელიც ორგანიზებულია და არსებობს საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობით,
მისი სათავო ოფისი მდებარეობს:
მომხმარებლის მისამართი
ბიზნესის რეგისტრაციის ნომერი: მომხმარებელთა კომპანია
გადასახადის ნომერი: მომხმარებელთა კომპანია
კომპანიის წარმომადგენელი: მომხმარებლის მომხმარებელი

და:

Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ("მიმწოდებელი"), კორპორაცია, რომელიც ორგანიზებულია და მოქმედებს ჩინეთის კანონებით, მისი სათავო ოფისი მდებარეობს:
No. 70335, Street 7, F5, Gate 97, District 5, საერთაშორისო სავაჭრო ქალაქი, Yiwu, Zhejiang 322000, China
ბიზნესის რეგისტრაცია / გადასახადის ნომერი: 91330782313632834R
კომპანიის წარმომადგენელი: LiZhi Zhou

განმარტებები

ჩამოშლადი გადაზიდვა: წვეთოვანი გადაზიდვა საცალო შესრულების მეთოდია, რომლის თანახმად, საცალო ვაჭრობა არ ინახავს საქონელს საწყობში, სამაგიეროდ პირდაპირ მიწოდებას გადასცემს საბოლოო მომხმარებლის შეკვეთებს და დეტალების გადაცემას მიმწოდებელს, რომელიც შემდეგ საქონელს პირდაპირ გადაგზავნის საბოლოო მომხმარებლისთვის. მომწოდებლები იღებენ თავიანთ მოგებას მომწოდებლისა და გამყიდველის მიერ გამყიდველის მიერ გადახდილ ფასის სხვაობას შორის.

მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგნაირად:

გამყიდველს სურს გაყიდოს და ხელი შეუწყოს მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებს მათ ვებ – გვერდზე განთავსებულ საიტზე (https://cjdropshipping.com) და ეთანხმებით, რომ ადრე ნახსენები პროდუქციის შედეგად წარმოებული ყველა გაყიდვა ან / და შეკვეთის მიწოდება შეუძლია მხოლოდ მომწოდებელს, შეკითხვისა და დათქმის გარეშე.

1) ვადა

გამყიდველი და მიმწოდებელი თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა დაიწყება ზემოთ აღწერილი წერილობითი თარიღიდან და გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში, და ამის შემდეგ იმ პერიოდის განმავლობაში, რამდენადაც ეს შეთანხმებულია გამყიდველსა და მიმწოდებელს შორის.

2) გაუქმება

თუ მიმწოდებელი ან მიმწოდებელი არ არის კმაყოფილი ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანამშრომლობით და მისი შედეგებით, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ეს შეთანხმება, უზრუნველყოს ოცდაათი (30) დღის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნა სხვა ზემოაღნიშნულ მხარესთან.

3) მომწოდებლის როლი

გამყიდველი აწარმოებს წვეთი გადაზიდვის ანგარიშს მიმწოდებელთან.

მიმწოდებელი ყიდის ურთიერთშეთანხმებულ პროდუქტებს მომწოდებლების ვებსაიტებიდან და უზრუნველყოფს მიმწოდებელს, რომ იგი არ მიიღებს რაიმე შეცდენილ პრეტენზიას ან არ წარმოქმნის რაიმე შეცდომაში შემყვან სარეკლამო მასალებს პროდუქტებთან მიმართებაში. გამყიდველი არის საბოლოო მომხმარებლების მთავარი საკონტაქტო პირი და უზრუნველყოფს გაყიდვების მხარდაჭერას.

გამყიდველი არის პირველი კონტაქტის წერტილი, როდესაც მას შემდეგ, რაც საჭიროა გაყიდვების ნებისმიერი სერვისის მიწოდება, დასრულებული მომხმარებლისთვის.

4) მიმწოდებლის როლი და მომსახურება

მიმწოდებელი უზრუნველყოფს გამყიდველის მიერ მოპოვებული ყველა მომხმარებლისთვის, მიმწოდებლის მიერ გაყიდული პროდუქციის მიმართ.

მომწოდებელი უზრუნველყოფს პროგრამის ან ნებისმიერი სისტემის გამყიდველს გამოყენებას და ძირითადი მახასიათებელი უფასო იქნება მიმწოდებლისთვის.

მიმწოდებელი ინარჩუნებს ყველა უფლება პროდუქციის მიმწოდებელს, რომელიც მიეწოდება გამყიდველს და იტოვებს უფლებას კრძალოს მოწოდებული ნებისმიერი და ყველა სურათის გამოყენება. გამყიდველი ვერ გამოიყენებს მოცემულ ფოტოებში მოცემულ სურათებს რაიმე სხვა მიზნით, გარდა გაყიდვების მოპოვებისა, რომელიც მიეწოდება მიმწოდებელს.

მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს სწორი ფასი გამყიდველს. ახალი ფასები რეგულირდება მომწოდებელთა ვებსაიტზე.

საბოლოო მომხმარებლისთვის გაგზავნილი თითოეული პაკეტი პირდაპირ მომწოდებლისგან მოვა. გამყიდველი არ უნდა იყოს გამჭვირვალე ტრანსპორტირების პროცესში.

მიმწოდებელი არის სახელმძღვანელო, იპოვოთ პროდუქტები თანამშრომლობის ქარხნიდან, Yiwu Market- დან, 1688– დან, Taobao– სგან, რომლის გაყიდვაც დაინტერესებულია. მომწოდებელმა დრო დაუთმო მიმწოდებლის პლატფორმაზე კვლევასა და ჩამონათვალს. მომწოდებლის სისტემა ავტომატურად გაზრდის მოთხოვნის მოთხოვნის რაოდენობას, როდესაც მომწოდებელი ინახავს შეკვეთებს მიმწოდებელს.

  • მომხმარებლის LV1: ყოველდღიურად ხელმისაწვდომია 5 მოთხოვნის მოთხოვნა.
  • მომხმარებლის LV2: ყოველდღიურად ხელმისაწვდომია 10 მოთხოვნის მოთხოვნა.
  • მომხმარებლის LV3: ყოველდღიურად ხელმისაწვდომია 20 მოთხოვნის მოთხოვნა.
  • მომხმარებლის LV4: ყოველდღიურად ხელმისაწვდომია 50 მოთხოვნის მოთხოვნა.
  • მომხმარებლის LV5: შეუზღუდავი წყაროების მოთხოვნა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყოველდღიურად.
  • VIP მომხმარებლისთვის: შეუზღუდავი წყაროების მოთხოვნა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყოველდღიურად.

5) გადახდა

მიმწოდებელი მხოლოდ ამუშავებს შეკვეთებს მიღებული გადახდის შემდეგ, მიმწოდებელი არ აგებს პასუხს რაიმე შეფერხებაზე, რადგან მოვაჭრეების გადახდა ვერ მოხერხდა. მომწოდებლებს შეუძლიათ ინვოისის ჩამოტვირთვა ნებისმიერ დროს, გადახდა ადრე ან მის შემდეგ. მოვაჭრეებს შეუძლიათ დააკისრონ მაღაზიის კრედიტი ჯილდოს ან სარგებელის მიღებით, ამ თანხის გამოყენება შესაძლებელია მომწოდებლის მომსახურებიდან ნებისმიერი გადახდისთვის. გამყიდველს შეუძლია გაიტანოს მაღაზიის კრედიტი მათი საბანკო ანგარიშიდან თანხის განაღდების საფასურის გადახდის გზით. ზოგიერთი სადავო შეკვეთისთვის, თანხის ანაზღაურება ხდება მოვაჭრეების მაღაზიის საკრედიტო და ასევე თანხის განაღდებაზე. მიმწოდებელი იღებს საკრედიტო ბარათს, PayPal- ს, Wire Transfer- ის გადახდას.

6) საფასური და საფასური

მიმწოდებელი მიაწვდის გამყიდველს დეტალებში, სადაც მოცემულია ფოტოებში ნაჩვენები ყველა ელემენტი, მათთან ერთად, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფასით, რომელსაც დაერიცხება ისინი თითოეული ნივთისთვის, გადაზიდვის თანხები და ყველა სხვა ყველა გადასახადი, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს თითოეულთან ნივთი.

გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს საფასური გარიგების მისი ნაწილისთვის.

პროდუქციის ფასები წინამდებარე შეთანხმების თარიღზე ნაჩვენებია მომწოდებელთა ვებსაიტზე. ამ ფასებში შედის ტრანსპორტირება ადგილზე მიტანის ადგილზე. ფასები შეიძლება კორექტირებას დაექვემდებაროს.

გამყიდველი შეძლებს გადაწყვიტოს საკუთარი საცალო ფასები.

7) გაყიდვები და გადასახადი

მიმწოდებელი იღებს მას საკუთარი გადასახადით, რომელიც წარმოშობს საკუთარი ბიზნესით ჩინეთში. გამყიდველი უნდა განიხილოს საკუთარი საგადასახადო პოლიტიკა საკუთარ ქვეყანაში. მიმწოდებელი ვალდებულია დაეხმაროს მოვაჭრეებს გადასახადის დაზოგვაში ლეგალურად. მომწოდებლები პასუხისმგებელნი იქნებიან შეაგროვონ ანგარიში ან გადააგზავნონ საგადასახადო ინფორმაცია, რომელიც გამომდინარეობს ნებისმიერი გარიგებისგან, რომელიც მოიცავს მომწოდებლის მიერ მოწოდებულ პროდუქტებს.

8) დაბრუნების დაბრუნების პოლიტიკა

ამ ანაზღაურების პოლიტიკა უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც რესურსი წვეთოვანი გემით, რომელიც მუშაობს CJDropshipping.com.

CJDropshipping.com მიიღებს ანაზღაურებას, გაგზავნას ან მიიღებს დაბრუნებას ნებისმიერი შემდეგი შემთხვევებისთვის:

1. დაგვიანებული შეკვეთები: შეკვეთები ვერ მოიძებნა, სატრანზიტოში, ელოდება, ვადაგასულია 45- ზე მეტი დღეები (თუ ითვალისწინებთ გადასახადს CJDropshipping.com– ზე გაგზავნის დღიდან) აშშ – სთვის და 60 დღის განმავლობაში (გარდა ზოგიერთ ქვეყანაში, რომლებმაც გამოიყენეს China Post- ის რეგისტრირებული საჰაერო ფოსტა. თუ გაგზავნა იყო შეჩერებული ან გადაიდო მთლიანად ან ნაწილობრივ ომის გამო), მიწისძვრის, წყალდიდობა, ვირუსი, ქარიშხალი, დიდ თოვლში მიწოდების დრო გამოითვლება ერთხელ, როდესაც შეკვეთილები გაიგზავნება. CJ არ იქნება პასუხისმგებელი შეკვეთების გადადება. თუმცა, CJ გაცნობებთ CJ Chat– ს, skype, ელ-ფოსტის გაგზავნა, ხაზი, WhatsApp და ა.შ. 5 დღის განმავლობაში. გთხოვთ, შეამოწმოთ გადაზიდვა ჩინეთში გაგზავნილი რეგისტრირებული საჰაერო ფოსტით აქ) დანარჩენი მსოფლიოსთვის, თუ:

- მომხმარებელმა გამოუგზავნა საჩივარი (PayPal კამათის ან სხვა კარიბჭის, ელექტრონული ფოსტის და ა.შ.) მეშვეობით.

- თქვენ გადაამოწმეთ თვალყურისდევნის ნომერი და ის არ აჩვენებს რაიმე ნაბიჯს ან ინფორმაციას.

- ზოგჯერ, ბრძანება ახლომდებარე ოფისში მივიდა მყიდველთან და არასწორად ან გაურკვეველი მისამართის გამო მიიტანა. თქვენ უნდა სთხოვოთ თქვენს მყიდველს წასვლა საფოსტო განყოფილებაში მშობიარობისთვის.

>> თქვენ უნდა იმუშაოთ CJDropshipping.com:

- ღია დავა CJ APP– ზე

- კლიენტის პრეტენზიების ან ელ.ფოსტის ეკრანის ანონსი აცხადებს, რომ მათ არ მიიღეს შეკვეთი.

2. მიწოდებული შეკვეთები: თუ რაიმე წვეთი გადაზიდვის შეკვეთები იქნა მიწოდებული მაქსიმალური მიწოდების დროს (ჩვენიდან გამომდინარე) გადაზიდვის დროის კალკულატორი) და 38 დღეზე მეტი დასრულებული სტატუსი + 7 დღის დახურული სტატუსი (იგულისხმება გამოთვლის თარიღის დაანგარიშებიდან + მაქსიმალური მიწოდების დრო + 45 დღე), თქვენ აღარ მოგცემთ უფლებას დავის გახსნა.

საბითუმო შეკვეთებისთვის მიწოდებული იქნა მაქსიმალური მიწოდების დროში (ჩვენიდან გამომდინარე) გადაზიდვის დროის კალკულატორი) და 14- ზე მეტი დღეები დასრულებული სტატუსი + 7 დღის დახურული სტატუსი (იგულისხმება გამოთვლის თარიღის დაანგარიშებიდან + მაქსიმალური მიწოდების დრო + 21 დღე), თქვენ აღარ მოგცემთ უფლებას დავის გახსნა.

3. დაზიანებული შეკვეთები: CJDropshipping.com უზრუნველყოფს სრულ ანაზღაურებას / შეცვლას, თუ:

- შეკვეთები დაზიანებულია.

- შეკვეთა დაზიანებულია, მაგრამ მომხმარებელს არ სურს შეცვალოს გაგზავნა.

- ელექტრონული პროდუქტისთვის, გამგზავნმა უნდა გახსნას დავა 7 მიღებიდან რამდენიმე დღეში.

- ჩვეულებრივი პროდუქტისთვის, გამგზავნმა უნდა გახსნას დავა 3 მიღებიდან რამდენიმე დღეში.

>> თქვენ უნდა იმუშაოთ CJDropshipping.com:

- ღია დავა CJ APP– ზე

- დაზიანებული ნივთის ფოტოები, ზიანის დასადგენად.

- მიღებული ელ.ფოსტის ან დავის სურათი.

>> შესაძლოა საჭირო გახდეს პროდუქციის დაბრუნება CJ- ში, თუ ჩვენი დავების ოპერაციული ჯგუფი ითხოვს დაბრუნებას გაყიდვების მომსახურების ცენტრის შემდეგ.

4. ცუდი ხარისხის: CJDropshipping.com გადაამოწმებს ნივთების დიდ ნაწილს, სანამ მათ გაგზავნით გაგზავნით, მაგრამ ზოგჯერ მყიდველები მაინც უჩივიან მიღებულ პროდუქტებს.

- ნაკლოვანებები, როგორიცაა ცუდი სამკერვალო, არასწორი ზომა / ფერი, ნაწილები დაკარგული, არ მუშაობს და ა.შ.

- ელექტრონული პროდუქტისთვის, გამგზავნმა უნდა გახსნას დავა 7 მიღებიდან რამდენიმე დღეში.

- ჩვეულებრივი პროდუქტისთვის, გამგზავნმა უნდა გახსნას დავა 3 მიღებიდან რამდენიმე დღეში.

>> თქვენ უნდა იმუშაოთ CJDropshipping.com:

- ღია დავა CJ APP– ზე

- მყიდველისგან მიღებული ნივთების ნაკლოვანებების დასამტკიცებლად.

- მიღებული ელ.ფოსტის ან დავის სურათი.

>> შესაძლოა საჭირო გახდეს პროდუქციის დაბრუნება CJ- ში, თუ ჩვენი დავების ოპერაციული ჯგუფი ითხოვს დაბრუნებას გაყიდვების მომსახურების ცენტრის შემდეგ.

>> ნაწილების დაკარგვისთვის, CJ მხოლოდ მიიღებს ხელახლა გაგზავნის ნაცვლად სრულ ანაზღაურებას.

5. მიწოდების ქვეყნების საზღვრები: საერთაშორისო გადაზიდვის მეთოდით შესაძლებლობების შეზღუდვის გამო, გადაზიდვის ზოგი ქვეყანა საკმაოდ რთულია.

CJ არ მიიღებს რაიმე დავაზე მიწოდებასთან დაკავშირებით, თუ იგი გაგზავნის ბრძანებას მიიღებს თუ გემის ქვემო ქვეყნებში გაგზავნა.

<< ჰაიტი, ყირგიზეთი, მადაგასკარი, მავრიკი, ბანგლადეში, ნეპალი, ნიკარაგუა, სვაზილენდი, იამაიკა, ზამბია, ეკვადორი, პერუ, ბოლივია, ჩილე, არგენტინა, ურუგვაი, ეგვიპტე, სუდანი, ლიბია, ალჟირი, ანგოლა, ბაჰამა, ბენინი, ბელიზი ქალაქი , ბურუნდი, დომინიკის რესპუბლიკა, გამბია, გრენადა, კუბა, პალესტინა, მექსიკა, ბრაზილია, პარაგვაი >>

თქვენ შეგიძლიათ კვლავ დაიწყოთ დავა, ჩვეულებრივის გარდა, მშობიარობის მიზეზებით.

>> თქვენ უნდა იმუშაოთ CJDropshipping.com:

- ღია დავა CJ APP– ზე

- მყიდველისგან მიღებული ნივთების ფოტოები საჩივრების დასამტკიცებლად.

- მიღებული ელ.ფოსტის ან დავის სურათი.

6. გადაზიდვის მეთოდის შეზღუდვები: გადაზიდვის ზოგიერთი მეთოდი დაუყოვნებელი იქნება, როდესაც შეკვეთები ზოგიერთ ქვეყანაში, შტატში, ქალაქში, CJ– ში არ მიიღებენ რაიმე დავაზე, როდესაც ირჩევთ გადაზიდვის მეთოდს და გზავნიან საზღვარგარეთის ქვეყნებს. და CJ არ გირჩევთ გამოიყენოთ ეს გადაზიდვის მეთოდები, როდესაც მიწოდების ქვეყნები შეზღუდულია

China Post დარეგისტრირებული Air Mai: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, საფრანგეთი, გერმანია, ბრაზილია და ა.შ.

HKpost: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, საფრანგეთი, გერმანია, ბრაზილია და ა.შ.

DHL: დისტანციური მისამართი დამატებით დაგიჯდებათ, ჩვენთან დაგიკავშირდებით.

მოცულობა აღემატება პროდუქტს: ზოგი პროდუქტი გაცილებით დიდია ვიდრე მისი წონა და სატვირთო კომპანია დააკისრებს გადაზიდვას წონის ნაცვლად მოცულობის საფუძველზე. ჩვეულებრივ, შეკვეთების წონას 2 კგ-ზე და მოცულობაზე მეტი ექნება ეს საკითხი. ჩვენ მოგვიწევს ტვირთის გადაზიდვა, თუ გადავხედავთ მას.

საერთაშორისო გადაზიდვის მეთოდის შემუშავებისას, მომავალში გამოვა ლიმიტები, ჩვენ შეცვლის ამ წესს, თუ ამის შესაძლებლობა გვეძლევა.

თქვენ შეგიძლიათ კვლავ დაიწყოთ დავა, ჩვეულებრივის გარდა, მშობიარობის მიზეზებით.

>> თქვენ უნდა იმუშაოთ CJDropshipping.com:

- ღია დავა CJ APP– ზე

- მყიდველისგან მიღებული ნივთების ფოტოები საჩივრების დასამტკიცებლად.

- მიღებული ელ.ფოსტის ან დავის სურათი.

7. დავა, რომელიც არ არის CJ– ს შეცდომები: CJ არ მიიღებს რაიმე სადავო საკითხს, რომელიც მყიდველმა მიიღო ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, რადგან აღწერილობა განისაზღვრება წვეთი გადაზიდვის ბოლოს და CJ გამოაგზავნის სწორ პროდუქტებს, რაც თქვენს მომხმარებელთა უმეტესობას მოსწონს, და ასევე იგი დამტკიცებულია თქვენი ბოლოსთვის.

- მყიდველს არ მოსწონს.

- აღწერა რეალური არ არის.

- პროდუქტები სუნი უჩვეულოა.

- მყიდველმა უბრძანა არასწორი საგნები ან SKU.

- არასწორად მითითებული იქნა გადაზიდვის მისამართი.

8. პროდუქტები დაბრუნდა CJ საწყობში:

- ჩვეულებრივ, CJ არ გირჩევთ პროდუქციის ჩვენს საწყობში დაბრუნებას, რადგან საერთაშორისო გადაზიდვა მაღალია და მინიმუმ 3 თვე დასჭირდება CJ China Warehouse– ის ჩასვლას. დაბრუნების დროს მათი უმეტესობა დაიკარგება. ასევე, დაბრუნებული პროდუქციის უმეტესი ნაწილი დაზიანდება გზად. გთხოვთ, ნუ გთხოვთ თქვენს მყიდველებს პროდუქციის დაბრუნება CJ USA Warehouse- ში. CJ USA Warehouse არ იღებს ანაზღაურებას.

CJ შეუძლია მიიღოს ანაზღაურება და განათავსოს პროდუქტი თქვენს პირად ინვენტარში, მას შემდეგ რაც ჩვენ მივიღეთ იგი CJ China საწყობებში.

თუ ნამდვილად გსურთ თქვენი მყიდველმა პროდუქციის დაბრუნება, გთხოვთ მიყევით ამ ნაბიჯებს: როგორ დავაბრუნოთ პროდუქტები CJ საწყობში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ CJ მხოლოდ პროდუქტებს განათავსებს თქვენს ინვენტარში და არ ანაზღაურებს მას. ეს პირადი ინვენტარი ავტომატურად იქნება გამოყენებული და შეამცირებს პროდუქტის ღირებულებას თქვენი შემდეგი შეკვეთისთვის.

9. შეკვეთების გაუქმება:

- POD შეკვეთების გაუქმება შეუძლებელია ნებისმიერ დროს, რადგან ის მორგებულია.

- პირადი ინვენტარიზაციის შეკვეთების გაუქმება შეუძლებელია მას შემდეგ, რაც CJ– მა, როგორც აგენტმა, შეძენილი ქარხნისთვის შეძენა შეძლო თქვენთვის.

- საბითუმო შეკვეთების გაუქმება შეუძლებელია ერთხელ CJ– ს, როგორც აგენტმა, ქარხანაში შესყიდვის გაკეთება თქვენთვის.

- Amazon FBA შეკვეთების გაუქმება შეუძლებელია ერთხელ CJ– ს, როგორც აგენტმა, ქარხნისთვის შენაძენის შეძენა.

9) არასწორი მისამართი

გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს სწორი მისამართი. მიმწოდებელი დააკისრებს გამყიდველს არასწორ მისამართთან დაკავშირებული ყველა საფასურის ოდენობასთან დაკავშირებით. თუ ბინა / ლუქსი ნომერი არ შედის ან არასწორი საფოსტო კოდია გათვალისწინებული და საჭიროა reshipping, მაშინ გადაზიდვის გადასახადი იქნება მიმწოდებლის მიერ ორიგინალური გადაზიდვის საფასურის ტოლი. მოგიწევთ 10% –ის განმეორებითი გადასახადი მიმწოდებლისთვის დაბრუნებულ ყველა პაკეტზე, ცუდი მისამართის მიწოდების გამო.

10) პასუხისმგებლობა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ან ევალება საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდებულ მასალებსა და პროდუქტებს. ამ პროდუქტებზე გათვალისწინებული გარანტია მოქმედებს. თუ საბოლოო ჯამში, მომხმარებელს არ აქვს პრობლემები მოწოდებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით, ხოლო პირველი მას შემდეგ, რაც გამყიდველის მიერ მოწოდებული გაყიდვების სერვისები არ არის საკმარისი, მომწოდებელს სჭირდება შემდგომი დახმარება, რათა გაუმკლავდეს საკითხებს.

მიმწოდებელი უზრუნველყოფს გარანტიას, რომ ყველა საქონელი არ არღვევს IP- ს, საავტორო უფლებების ან სავაჭრო ნიშნის შესახებ კანონს. თუ პროდუქტები დაპატენტებულია, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს გამყიდველს, რომ მათ აქვთ საქონლის გაყიდვის ლიცენზია.

ამასთან, მომწოდებლის ვებ – მაღაზიის / ვებ – გვერდის წარმატება, მისი შინაარსისა და მოქმედების სიზუსტე ან კანონიერების დადგენა წარმოადგენს გამყიდველის პასუხისმგებლობას.

11) პრეტენზია

თუ მიმწოდებელი აცნობიერებს რაიმე პრეტენზიის ან პოტენციური სარჩელის შესახებ პროდუქტის დეფექტურ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, ნებისმიერი პროდუქტის მიწოდებიდან გამომდინარე, იგი დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მიმწოდებელს წერილობით, მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია / დოკუმენტაცია, რათა მომწოდებელს შეეძლოს რაიმე სახის შესაბამისი ზომების მიღება.

გამყიდველს შეუძლია მოსთხოვოს მიმწოდებელს ყველა გონივრული დახმარების გაწევა, მომწოდებლის ხარჯით, რათა შეძლოს ორივე რეპუტაციის დაცვა.

12) შეცვლის უფლება

გამყიდველი და მიმწოდებელი ინარჩუნებენ უფლებას შეცვალონ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს. შეცვლილი შეთანხმება მოქმედებს ორივე მხარის ხელმოწერისთანავე.

13) გამტარიანობა

თუ წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულება ან მონაკვეთი ჩაითვლება არამართლზომიერად, ბათილად ან რაიმე მიზეზით, არაუშვებელია, მაშინ ეს დებულება ან განყოფილება ჩაითვლება ამ პირობებისა და პირობების შესაბამისად, და არ იმოქმედებს დანარჩენი დებულებების სისწორესა და აღსრულებაზე.

14) კონფიდენციალური ინფორმაცია

გამყიდველსა და მომწოდებელს შორის ბიზნესის წარმოების დროს საჭიროა კონფიდენციალური იყოს გამყიდველის ან მიმწოდებლის ბიზნესთან დაკავშირებული კონფიდენციალური ინფორმაცია. ასეთი კონფიდენციალური ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს საბაზრო ფასებს, ვიზიტორთა უნიკალურ ვებ – გვერდს, ინვენტარიზაციის დონეს, პროდუქტის მახასიათებლებს და ფასების და მოსალოდნელ ახალ პროდუქტებს, მომწოდებლების გაყიდვების პრაქტიკებსა და პროგრამებს. გამყიდველი თანხმდება, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ მიმწოდებელთან ბიზნესის წარმოების მიზნით. მიმწოდებელმა არ უნდა გაამჟღავნოს ან განაწილოს რაიმე კონფიდენციალური ინფორმაცია მომწოდებლის რომელიმე კონკურენტთან ან სხვა მესამე მხარესთან მიმწოდებლის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე.

მომწოდებლის მიერ მოწოდებული ყველა პროდუქტის ყველა სურათი, მათ შორის მიმწოდებლის ვებსაიტზე გამოსახული სურათები და მისი კატალოგი DVD, Blue-ray, მიმწოდებლის ექსკლუზიური საკუთრებაა. გამყიდველს შეუძლია გამოიყენოს ეს სურათები მხოლოდ მიმწოდებლის პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებით და მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი პოლიტიკის ან პირობების დაცვით. სხვა სახის გამოყენება ან დისტრიბუცია არ არის ნებადართული, და გამყიდველს არ შეუძლია გამოიყენოს მიმწოდებლის გამოსახულებები ნებისმიერი პირის ან პირის მიერ პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებით, გარდა მიმწოდებლისა.

ფასები და პროდუქტის ხელმისაწვდომობა ცვლილებებს ექვემდებარება და მნიშვნელოვანი ცვლილებები საჭიროა წინასწარ გაზიაროთ გამყიდველს.

15) ეფექტურობა

ეს შეთანხმება ამოქმედდება მომხმარებლის მიერ დარეგისტრირების თარიღის შესაბამისად. ეს ხელშეკრულება რეგულირდება ჩინეთის კანონებით. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოაგვარონ ნებისმიერი დავა კეთილსინდისიერად და თანამშრომლობით.

Facebook კომენტარები