fbpx

ການເຊື່ອມໂຍງແບບ Dropshipping

11 / 26 / 2019

ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງທົບທວນລາຍຊື່ສິນຄ້າໃນຮ້ານຂອງທ່ານ - ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອັດຕະໂນມັດ CJ

ການເຊື່ອມຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນໄຫຼອອກຈາກ 'ຜະລິດຕະພັນ' ໃນ CJ ອອກສູ່ຮ້ານຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍ ຄຳ ອະທິບາຍແລະຂໍ້ມູນທີ່ ຈຳ ເປັນອື່ນໆ. ສ່ວນ​ໃຫຍ່ [... ]