fbpx

Lietošanas termiņš

Lietošanas noteikumi

LŪDZU, RŪPĪGI izlasiet šos nosacījumus un nosacījumus!

(Atjaunināts 15 2018. Augustā)

Laipni lūdzam vietnēs www.cjdropshipping.com un app.cjdropshipping.com! Šie lietošanas noteikumi apraksta noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz jūsu piekļuvi vietņu www.cjdropshipping.com un app.cjdropshipping.com vietnēm un to izmantošanu (katrs “Vietne”). Šis dokuments ir juridiski saistošs līgums starp jums kā Vietņu lietotāju (-iem) (saukts “tu","jūsu"Vai"lietotājsTurpmāk tekstā) un Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., kas uzskaitīti 2.1. Klauzulā (turpmāk - “we","mūsu"Vai"Yiwu Cute Jewelry Co, SIATurpmāk tekstā).

1.Noteikumu piemērošana un pieņemšana

1.1 Jūs izmantojat vietnes un Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pakalpojumus, programmatūru un produktus (kopā saukts par “pakalpojumiTurpmāk tekstā) ir pakļauti noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti šajā dokumentā, kā arī Privātuma politika, CJdropshipping Policy, Atgriešanās politika Nosūtiet atpakaļ, Produktu uzskaitīšanas politika un visi citi vietņu noteikumi un politikas, kuras Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. var periodiski publicēt. Šis dokuments un citi vietņu noteikumi un politikas tiek kopīgi apzīmēti kā “Noteikumi”. Piekļūstot Vietnēm vai izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat piekrist Noteikumiem un būt tiem saistošiem. Lūdzu, nelietojiet Pakalpojumus vai Vietnes, ja nepiekrītat visiem Noteikumiem.
1.2 Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus un nepieņemt Noteikumus, ja (a) neesat pilngadīgs, lai noslēgtu saistošu līgumu ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., vai (b) jums nebūtu atļauts saņemt nekādus Pakalpojumus saskaņā ar Honkongas vai citu valstu / reģionu likumiem, ieskaitot valsti / reģionu, kurā dzīvojat vai no kura jūs izmantojat Pakalpojumus.
1.3 Jūs atzīstat un piekrītat, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. var grozīt jebkurus Noteikumus jebkurā laikā, vietnē ievietojot attiecīgos grozītos un atjaunotos Noteikumus. Turpinot izmantot Pakalpojumus vai Vietnes, jūs piekrītat, ka uz jums attieksies grozītie Noteikumi.
1.4 Ja Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir ievietojis vai iesniedzis Noteikumu versijas angļu valodā tulkojumu, jūs piekrītat, ka tulkojums tiek sniegts tikai ērtības labad un ka angļu vai angļu valodas versija regulēs jūsu Pakalpojumu vai Vietnes.
1.5 jums, iespējams, būs jānoslēdz atsevišķs līgums tiešsaistē vai bezsaistē ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai mūsu filiāli par jebkuru pakalpojumu (“Papildu nolīgumi”). Ja starp Noteikumiem un Papildu līgumu ir pretrunas vai neatbilstība, Papildu līgumam ir prioritāte pār Noteikumiem tikai attiecībā uz attiecīgo pakalpojumu.
1.6 Noteikumus nevar grozīt citādi, tikai rakstiski - Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pilnvarota amatpersona.

 1. Pakalpojumu sniegšana

2.1. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd līgumslēdzējs subjekts, ar kuru jūs slēdzat līgumu, ir Yiwu Cute Jewelry Co Ltd, kas atrodas Ķīnas Tautas Republikā, Fashion Kaklarotas Jewelry Co, Ltd Honkongā, CJ Trade Corp ASV, ja jūs esat reģistrēts vietņu dalībnieks un reģistrēts vai dzīvojat Ķīnas Tautas Republikā, Honkongā vai ASV. Ja esat reģistrējies kontinentālajā Ķīnā vai esat pastāvīgā iedzīvotājs, jūs slēdzat līgumu ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Lai reģistrētos un izmantotu dažus pakalpojumus, vietnēs jāreģistrējas kā dalībniekam. Turklāt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot piekļuvi noteiktiem Pakalpojumiem (vai jebkurām Pakalpojumu funkcijām) vai to izmantošanu, maksājot Lietotājiem vai ievērojot citus nosacījumus, kurus Yiwu Cute Jewelry Co. SIA var noteikt pēc saviem ieskatiem.
2.3 pakalpojumi (vai jebkuras Pakalpojumu funkcijas) dažādos reģionos un valstīs var atšķirties. Netiek sniegta garantija vai apliecinājums, ka konkrēts Pakalpojums vai tā funkcija vai funkcija, vai tāda paša veida un apjoma Pakalpojums, vai tā funkcijas un funkcijas lietotājiem būs pieejamas. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd var ierobežot, aizliegt vai radīt atšķirīgu piekļuves līmeni jebkuram Pakalpojumam (vai jebkuram Pakalpojuma elementam) un izmantot to attiecībā uz dažādiem Lietotājiem.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., var bez iepriekšēja brīdinājuma sākt, mainīt, uzlabot, uzlikt nosacījumus jebkuram Pakalpojumam (vai jebkurai Pakalpojumu funkcijai), apturēt vai pārtraukt, izņemot gadījumus, ja uz maksu balstīta pakalpojuma gadījumā šādas izmaiņas tas būtiski negatīvi neietekmēs Maksājošus Lietotājus, baudot šo Pakalpojumu.
2.5 dažus pakalpojumus var sniegt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. filiāles Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vārdā.

 1. Lietotāji parasti

3.1 Kā nosacījumu piekļuvei vietnēm vai pakalpojumiem un to izmantošanai jūs piekrītat, ka vietņu vai pakalpojumu lietošanas laikā jūs ievērosit visus piemērojamos likumus un noteikumus.
3.2 jūs piekrītat vietnes vai pakalpojumus izmantot tikai savām personīgajām un iekšējām vajadzībām. Jūs piekrītat, ka (a) nekopēsit, reproducēsit, lejupielādēsit, nepublicēsit, nepārdosit, neizplatāt un nepārdosiet nevienu Pakalpojumu vai jebkādu informāciju, tekstu, attēlus, grafikus, videoklipus, skaņu, direktorijus, failus, datu bāzes vai ierakstus utt. kas ir pieejams vietnēs vai caur tām (“Vietnes saturs”), un (b) jūs nekopēsit, reproducēsit, lejupielādēsit, neapkopēsit vai kā citādi neizmantojat vietnes saturu uzņēmējdarbībai, kas konkurē ar Yiwu Cute Jewelry Co. Vai citādā veidā komerciāli izmanto Vietnes saturu. Sistemātiska vietnes satura izguve no vietnēm, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, kompilāciju, datu bāzi vai direktoriju (izmantojot robotus, zirnekļus, automātiskas ierīces vai manuālus procesus) bez Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. rakstiskas atļaujas. ir aizliegts. Vietnēs ir aizliegts izmantot jebkādu saturu vai materiālus mērķiem, kas nav skaidri atļauti Noteikumos.
3.3 Jums jāizlasa uzņēmuma Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. konfidencialitātes politika, kas regulē personas informācijas par lietotājiem, kuru rīcībā ir Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., un mūsu filiāļu aizsardzību un izmantošanu. Jūs piekrītat privātuma politikas noteikumiem un piekrītat personiskās informācijas izmantošanai par jums saskaņā ar privātuma politiku.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., var ļaut lietotājiem piekļūt saturam, produktiem vai pakalpojumiem, ko piedāvā trešās puses, izmantojot hipersaites (vārdu saites, reklāmkarogu veidā, kanālos vai kā citādi), API vai kā citādi trešo personu vietnēs. . Pirms vietņu izmantošanas jums tiek brīdināts izlasīt šādu vietņu noteikumus un nosacījumus un / vai privātuma politikas. Jūs atzīstat, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nekontrolē šādu trešo personu vietnes, neuzrauga šādas vietnes un nav atbildīgs nevienam par šādām tīmekļa vietnēm vai jebkādu saturu, produktiem vai pakalpojumiem, kas pieejami šādas vietnes.
3.5 Jūs piekrītat neveikt nekādas darbības, lai mazinātu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. un / vai jebkura cita Lietotāja datorsistēmu vai tīklu integritāti, kā arī neiegūt neatļautu piekļuvi šādām datorsistēmām vai tīkliem.
3.6 Jūs piekrītat neveikt nekādas darbības, kas var mazināt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atsauksmju sistēmas integritāti, piemēram, atstāt sev pozitīvas atsauksmes, izmantojot sekundāros dalībnieku ID vai izmantojot trešās puses, vai atstāt nepamatotas negatīvas atsauksmes citai personai Lietotājs.
3.7. Nosūtot piegādes pieprasījumu vai uzskaitot produktus, iesniedzot pasūtījumus vai veikala autorizāciju (“Lietotāja dati”) Vietnēs vai sniedzot jebkādus Lietotāja datus uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai mūsu pārstāvim (-iem), jūs piešķirat neatsaucamu, pastāvīgu , visā pasaulē, bez atlīdzības un pakārtotām licencēm (izmantojot vairākus līmeņus) licence uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., lai parādītu, pārsūtītu, izplatītu, reproducētu, publicētu, pavairotu, adaptētu, modificētu, tulkotu, izveidotu atvasinātus darbus un citādi neizmantojiet visus vai visus Lietotāja datus jebkādā formā, plašsaziņas līdzekļos vai tehnoloģijās, kas tagad ir zināmas vai šobrīd nav zināmas, jebkādā veidā un jebkuram mērķim, kas var būt noderīgs Vietņu darbībai, jebkādu pakalpojumu sniegšanai un / vai Lietotāja bizness. Jūs apstiprināt un garantējat uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ka jums ir visas tiesības, pilnvaras un pilnvaras, kas vajadzīgas, lai piešķirtu iepriekšminēto licenci.

 1. Dalībnieku konti

4.1 lietotājam ir jābūt reģistrētam Vietnēs, lai piekļūtu vai izmantotu dažus pakalpojumus (reģistrēts lietotājs tiek saukts arī par “Biedrs”). Izņemot ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atļauju, viens Lietotājs Vietnēs var reģistrēt tikai vienu dalībnieka kontu. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., var anulēt vai izbeigt lietotāja dalībnieka kontu, ja Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir iemesls aizdomām, ka lietotājs vienlaikus ir reģistrējis vai kontrolējis divus vai vairākus dalībnieku kontus. Turklāt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jebkura iemesla dēļ var noraidīt Lietotāja reģistrācijas pieteikumu.
4.2, reģistrējoties vietnēs, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. piešķir kontu un katram reģistrētajam lietotājam izsniedz biedra ID un paroli (pēdējos izvēlas reģistrēts lietotājs reģistrācijas laikā). Kontam var būt tīmekļa e-pasta konts ar ierobežotu krātuves vietu dalībniekam e-pastu sūtīšanai vai saņemšanai.
4.3 Dalībnieka ID un paroles komplekts ir unikāls vienam kontam. Katrs dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par jūsu dalībnieka ID un paroles konfidencialitātes un drošības uzturēšanu, kā arī par visām darbībām, kas notiek ar jūsu kontu. Neviens loceklis nedrīkst koplietot, piešķirt vai atļaut izmantot jūsu dalībnieka kontu, ID vai paroli citai personai ārpus paša locekļa uzņēmējdarbības vienības. Biedrs piekrīt nekavējoties paziņot uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ja jums kļūst zināms par jebkādu neatļautu jūsu paroles vai konta izmantošanu vai par jebkuru citu jūsu konta drošības pārkāpumu.
4.4 dalībnieks piekrīt, ka visas darbības, kas notiek jūsu kontā (ieskaitot bez ierobežojumiem, jebkura uzņēmuma vai produkta informācijas ievietošanu, noklikšķināšanu, lai akceptētu jebkādus papildu līgumus vai noteikumus, abonēšana vai jebkādu pakalpojumu apmaksa, e-pastu nosūtīšana, izmantojot e-pasta kontu vai nosūtīšana SMS) tiks uzskatīts par deputāta autorizētu.
4.5 dalībnieks atzīst, ka jūsu konta koplietošana ar citām personām vai vairāku kontu atļaušana lietotājiem ārpus jūsu biznesa vienības (kopīgi “vairākas reizes“), Var radīt neatgriezenisku kaitējumu uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai citiem Vietņu lietotājiem. Biedrs atlīdzina Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu filiālēm, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem un pārstāvjiem zaudējumus vai zaudējumus (ieskaitot, bet ne tikai, peļņas zaudējumus), kas radušies jūsu konta daudzkārtējas izmantošanas rezultātā. . Biedrs arī piekrīt, ka, ja jūsu konts tiek izmantots vairākkārt vai ja Biedrs neuztur jūsu konta drošību, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neatbild par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas rodas no šāda pārkāpuma, un tai ir tiesības apturēt vai pārtraukt Biedra kontu bez atbildības pret Biedru.

 1. Biedra pienākumi

5.1 Katrs loceklis apliecina, garantē un piekrīt, ka (a) jums ir visas pilnvaras un pilnvaras pieņemt noteikumus, piešķirt licenci un pilnvarojumu un izpildīt šeit noteiktās saistības; (b) jūs Vietnes un pakalpojumus izmantojat tikai biznesa mērķiem; un c) adrese, kuru norādāt reģistrējoties, ir jūsu uzņēmējdarbības vienības galvenā darbības vieta. Šī noteikuma vajadzībām filiāle vai sadarbības birojs netiks uzskatīts par atsevišķu vienību, un galvenā uzņēmējdarbības vieta tiks uzskatīta par jūsu galvenā biroja atrašanās vietu.
5.2 Biedram būs jāsniedz informācija vai materiāli par jūsu uzņēmumu, biznesu vai produktiem / pakalpojumiem kā daļu no reģistrācijas procesa Vietnēs vai jebkura Pakalpojuma vai dalībnieka konta izmantošanai. Katrs loceklis apliecina, garantē un piekrīt, ka (a) šāda informācija un materiāli neatkarīgi no tā, vai tie ir iesniegti reģistrācijas procesā vai pēc tam visu vietņu vai pakalpojuma lietošanas turpināšanas laikā, ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnīga, un (b) jūs saglabāsit un nekavējoties groza visu informāciju un materiālus, lai tie būtu patiesi, precīzi, aktuāli un pilnīgi.
5.3 Kļūstot par dalībnieku, jūs piekrītat kontaktinformācijas par jums iekļaušanai mūsu pircēju datu bāzē un atļaujat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. un mūsu filiālēm koplietot kontaktinformāciju ar citiem lietotājiem vai kā citādi izmantot jūsu personisko informāciju saskaņā ar ar privātuma politiku.
5.4. Katrs loceklis pārstāv, garantē un piekrīt, ka (a) jūs esat pilnībā atbildīgs par visu nepieciešamo trešo personu licenču un atļauju iegūšanu attiecībā uz visiem lietotāja datiem, kurus jūs iesniedzat, ievietojat vai parādāt; (b) nekādi lietotāja dati, kurus jūs iesniedzat, publicējat vai parādāt, nepārkāpj vai nepārkāpj nevienas trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, komercnoslēpumus vai citas personiskās vai īpašumtiesības (“Trešo personu tiesības”); (c) jums ir tiesības un pilnvaras pārdot, tirgot, izplatīt vai eksportēt vai piedāvāt pārdot, tirgot, izplatīt vai eksportēt produktus vai pakalpojumus, kas aprakstīti Lietotāju datos, un šāda pārdošana, tirdzniecība, izplatīšana vai eksportēšana vai piedāvājums nepārkāpj jebkādas trešo personu tiesības un (d) uz jums un jūsu saistītajiem uzņēmumiem neattiecas nekādi tirdzniecības ierobežojumi, sankcijas vai citi juridiski ierobežojumi, ko ieviesusi kāda valsts, starptautiska organizācija vai jurisdikcija.
5.5. Katrs dalībnieks tālāk pārstāv, garantē un piekrīt, ka lietotāja iesniegtajiem, izliktajiem vai parādītajiem lietotāja datiem:
a) jābūt patiesam, precīzam, pilnīgam un likumīgam;
b) nedrīkst būt nepatiess, maldinošs vai maldinošs;
c) nesatur informāciju, kas ir apmelojoša, apmelojoša, draudoša vai uzmācīga, piedauzīga, noraidoša, aizskaroša, seksuāla rakstura vai kaitīga nepilngadīgajiem;
d) nesatur diskriminējošu informāciju vai veicina diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ;
e) nepārkāpj produktu uzskaitīšanas politiku, citus noteikumus vai jebkurus piemērojamos papildlīgumus
f) nepārkāpj piemērojamos likumus un noteikumus (ieskaitot, bet ne tikai tos, kas reglamentē eksporta kontroli, patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci vai nepatiesu reklāmu) vai reklamē darbības, kas var pārkāpt visus piemērojamos likumus un noteikumus;
g) nesatur tiešas vai netiešas saites uz citām vietnēm, kurās ir saturs, kas var pārkāpt Noteikumus.
5.6 Katrs loceklis tālāk pārstāv, garantē un piekrīt, ka jums būs / ir:
a) veiciet savas darbības Vietnēs saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem;
b) godprātīgi veiciet darījumus ar citiem Vietņu lietotājiem;
c) veikt savas darbības saskaņā ar Noteikumiem un visiem piemērojamajiem Papildu līgumiem;
d) neizmantot Pakalpojumus vai Vietnes, lai krāptu kādu personu vai organizāciju (ieskaitot bez ierobežojumiem zagtu priekšmetu pārdošanu, nozagtu kredītkarti / debetkaršu izmantošanu);
e) neuzdošanās par kādu personu vai vienību, nepareizi atspoguļo sevi vai savu piederību kādai personai vai organizācijai;
f) nenodarboties ar surogātpastu vai pikšķerēšanu;
g) neiesaistīties citās nelikumīgās darbībās (tostarp, bez ierobežojuma, tādas, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums, radīt civiltiesisko atbildību utt.) vai mudināt vai atbalstīt jebkādas nelikumīgas darbības;
h) neietver mēģinājumus kopēt, pavairot, izmantot vai atsavināt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dažādos patentētos direktorijus, datu bāzes un ierakstus;
i) nav iesaistīti datorvīrusi vai citas iznīcinošas ierīces un kodi, kuru dēļ tiek bojāta, traucēta, pārtvert vai ekspropriēta programmatūra vai aparatūras sistēma, dati vai personīgā informācija;
j) neietver nekādas shēmas, lai mazinātu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. un / vai jebkuru Vietņu lietotāju izmantoto datu, sistēmu vai tīklu integritāti vai iegūtu neatļautu piekļuvi šādiem datiem, sistēmām vai tīkliem;
k) nav, un jūsu direktors (-i), virsnieks (-i), kontrolējošā (-s) puse (-es), filiāles un juridiskā jurisdikcija, kurā tiek organizēta kāda no iepriekšminētajām personām vai organizācijām vai kurai ir darbība, nav personas vai vienības, uz kurām attiecas jebkuras valdības, starptautiskas vai regulatīvas vienības ekonomiskas vai krāpšanas sankcijas; un
l) neveiciet darbības, kas pretējā gadījumā radītu atbildību Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai mūsu filiālēm.

5.7 loceklis nedrīkst izmantot pakalpojumus un dalībnieka kontu, lai iesaistītos darbībās, kas ir identiskas vai līdzīgas Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. e-komercijas tirgus biznesam.
5.8 Ja loceklis nodrošina biznesa tiesnesi, loceklis pārstāv, garantē un piekrīt, ka esat saņēmis visu nepieciešamo piekrišanu, apstiprinājumus un atteikumus no saviem biznesa partneriem un partneriem, lai a) darbotos kā jūsu biznesa tiesnesis; b) viņu vārdā ievieto un publicē savu kontaktinformāciju un informāciju, atsauces vēstules un komentārus; un c) trešās puses var sazināties ar šādiem biznesa tiesnešiem, lai atbalstītu prasības vai paziņojumus, kas izteikti par jums. Jūs arī garantējat un piekrītat, ka visas atsauces vēstules un komentāri ir patiesi un precīzi, un trešās puses var sazināties ar biznesa tiesnešiem bez nepieciešamības saņemt jūsu piekrišanu.
5.9 loceklis apņemas sniegt visu nepieciešamo informāciju, materiālus un apstiprinājumu, kā arī sniegt visu saprātīgu palīdzību un sadarbību, kas nepieciešama Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pakalpojumu sniegšanai, novērtējot, vai dalībnieks ir pārkāpis noteikumus, un / vai izskatot visas sūdzības pret deputātu. Ja Biedra neizdarīšana noved pie jebkura pakalpojuma sniegšanas kavēšanās, apturēšanas vai pārtraukšanas, uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav pienākuma pagarināt attiecīgo pakalpojuma sniegšanas periodu, kā arī viņš nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem kas rodas no šādas kavēšanās, apturēšanas vai izbeigšanas.
5.10. Loceklis atzīst un piekrīt, ka uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav jāpieprasa aktīvi uzraudzīt un neveikt nekādu redakcionālu kontroli attiecībā uz jebkura ziņojuma vai materiāla vai informācijas saturu, kas izveidots, iegūts vai pieejams caur Pakalpojumiem vai Vietnēm. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. neapstiprina, neapstiprina un kā citādi neapstiprina komentārus vai citus materiālus vai informāciju, ko iesnieguši kāds no Locekļiem. Katrs loceklis ir pilnībā atbildīgs par viņu saziņas saturu, un viņu var saukt pie juridiskas atbildības vai atbildības par komentāru vai cita materiāla vai informācijas saturu.
5.11. Loceklis atzīst un piekrīt, ka Pakalpojumus drīkst izmantot tikai uzņēmumi un to pārstāvji biznesa vajadzībām, nevis individuāliem patērētājiem vai personīgai lietošanai.
5.12. Biedrs atzīst un piekrīt, ka katrs dalībnieks ir atbildīgs tikai par piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu attiecīgajā jurisdikcijā, lai nodrošinātu, ka vietne un pakalpojumi tiek izmantoti vienādi.

 1. Deputātu pārkāpumi

6.1. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. patur tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt, modificēt vai noraidīt jebkādu Lietotāju datus, kurus jūs iesniedzat, ievietojat vai parādāt Vietnēs, kuri, mūsuprāt, ir prettiesiski, pārkāpj noteikumus, varētu pakļaut Yiwu Cute Jewelry Co Ltd vai mūsu saistītie filiāles, vai kā citādi tiek atzīts par neatbilstošu Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. atzinumā.
6.2. Ja kāds no Locekļiem pārkāpj kādus Noteikumus vai ja Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Loceklis pārkāpj kādus Noteikumus, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir tiesības veikt šādas disciplināras darbības. pēc nepieciešamības, tostarp bez ierobežojumiem: (i) apturot vai izbeidzot Biedra kontu un visus kontus, kurus Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pēc saviem ieskatiem ir noteikusi, ka tie ir saistīti ar šādu kontu; (ii) jebkura pakalpojuma abonēšanas, piekļuves vai pašreizējā vai turpmākā lietojuma ierobežošanu, pazemināšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu; (iii) jebkādu produktu sarakstu vai citu Lietotāju datu noņemšana, ko Biedrs ir iesniedzis, ievietojis vai parādījis, vai ierobežojumi produktu sarakstu vai Lietotāja datiem, kurus Biedrs var izlikt vai parādīt; (iv) citu ierobežojumu uzlikšana, lai Biedrs varētu izmantot jebkura Pakalpojuma funkcijas vai funkcijas, jo Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. var uzskatīt par piemērotu pēc saviem ieskatiem; un (v) jebkuras citas koriģējošas darbības, disciplīna vai sodi, ko Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. var uzskatīt par nepieciešamiem vai piemērotiem pēc saviem ieskatiem.
6.3, neierobežojot Noteikumu noteikumu vispārīgumu, tiek uzskatīts, ka Dalībnieks ir pārkāpis Noteikumus kādā no šiem apstākļiem:
a) pēc jebkuras trešās puses sūdzības vai pretenzijas Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šāds loceklis tīši vai būtiski nav izpildījis jūsu līgumu ar šādu trešo personu, tostarp bez ierobežojumiem, ja loceklis nav piegādājis piegādi jebkuras preces, ko šāda trešā persona ir pasūtījusi pēc pirkuma cenas saņemšanas vai ja preces, kuras Biedrs ir piegādājis, būtiski neatbilst noteikumiem un aprakstiem, kas izklāstīti jūsu līgumā ar šādu trešo personu,
b) uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir pamatots iemesls aizdomām, ka šāds Biedrs darījumos ar darījuma partneri ir izmantojis nozagtu kredītkarti vai citu nepatiesu vai maldinošu informāciju,
c) uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir pamatots iemesls aizdomām, ka jebkura Biedra sniegtā informācija nav aktuāla vai pilnīga vai ir nepatiesa, neprecīza, maldinoša, vai
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. uzskata, ka Biedra rīcība var radīt finansiālus zaudējumus vai juridisku atbildību Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai mūsu filiālēm vai citiem lietotājiem.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co Ltd patur tiesības pilnībā sadarboties ar valdības iestādēm, privātiem izmeklētājiem un / vai cietušajām trešajām personām, izmeklējot jebkādas aizdomas par krimināliem vai civiliem pārkāpumiem. Turklāt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., var atklāt locekļa identitāti un kontaktinformāciju, ja to pieprasa valdība vai tiesībaizsardzības iestāde, cietušā trešā persona vai tiesas pavēste vai cita tiesiska darbība. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs par zaudējumiem vai rezultātiem, kas rodas no šādas informācijas izpaušanas, un Biedrs piekrīt necelt nekādas prasības vai prasības pret Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. par šādu izpaušanu.
6.5 Ja loceklis pārkāpj noteikumus, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. arī patur tiesības publicēt vietnēs šāda pārkāpuma ierakstus. Ja šāds pārkāpums ir saistīts ar negodīgām vai krāpnieciskām darbībām vai ir pamatotas aizdomas par to, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. arī patur tiesības atklāt šāda veida pārkāpuma ierakstus mūsu filiālēm, tostarp, bez ierobežojuma, CJ +, Maksājums! Utt., Piemēram, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. meitasuzņēmumi var ierobežot, apturēt vai pārtraukt Biedra izmantošanu visiem vai daļai pakalpojumu, ko Biedri nodrošina šādiem meitasuzņēmumiem, veikt citas koriģējošas darbības un publicēt ierakstus par Biedra noteikumu pārkāpumiem vietnē vietnes, kuras pārvalda vai kontrolē šādi Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. filiāles.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., jebkurā laikā un pēc mūsu saprātīga ieskata var ierobežot, apturēt vai pārtraukt jebkura Pakalpojuma vai Vietņu izmantošanu Biedram, neatbildot pret Biedru, ja Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd ir saņēmis paziņojumu, ka Biedrs pārkāpj jebkādu vienošanos vai saistības ar jebkuru Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. filiāli, ieskaitot CJ +, Maksājumu! un šāds pārkāpums ir saistīts ar negodīgām vai krāpnieciskām darbībām vai ir pamatotas aizdomas par tām. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir tiesības vietnēs publicēt šāda pārkāpuma ierakstus. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav jāpieprasa izmeklēt šādu pārkāpumu vai pieprasīt apstiprinājumu no Locekļa.
6.7 Katrs loceklis piekrīt atlīdzināt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu filiālēm, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem un pārstāvjiem, kā arī turēt viņus nekaitīgus no jebkāda veida zaudējumiem, zaudējumiem, prasībām un saistībām (ieskaitot juridiskās izmaksas pilnībā) kompensācijas pamats), kas var rasties, iesniedzot, ievietojot vai parādot jebkādus Lietotāja datus, izmantojot Vietnes vai Pakalpojumus vai pārkāpjot Noteikumus.
6.8. Katrs loceklis turklāt piekrīt, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs, un nav atbildīgs ne pret jums, ne kādam citam par Lietotāju datiem vai citu materiālu, kas pārsūtīts vietnēs, ieskaitot krāpniecisku, nepatiesu, maldinošu, neprecīzu, apmelojošu. , aizskarošs vai nelikumīgs materiāls un ka šāda materiāla kaitējuma risks pilnībā gulstas uz katru deputātu. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd patur tiesības uz mūsu pašu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, pret kuru citādi tiek atlīdzināts Biedrs. Šajā gadījumā Biedram jāsadarbojas ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd - izmantojot pieejamos aizsardzības veidus.

 1. Darījumi starp pircējiem un pārdevējiem

7.1 caur vietnēm Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nodrošina elektroniskas tīmekļa platformas informācijas apmaiņai starp produktu un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd papildus nodrošina elektroniskas, uz tīmekļa balstītas darījumu platformas, lai locekļi varētu izvietot, pieņemt, noslēgt, pārvaldīt un izpildīt pasūtījumus produktu un pakalpojumu nodrošināšanai tiešsaistē Vietnēs, uz kurām attiecas Yiwu Cute Jewelry Co Ltd Darījumu pakalpojumu līgums. Tomēr attiecībā uz visiem pakalpojumiem Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nepārstāv ne pārdevēju, ne pircēju īpašos darījumos. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nekontrolē un nav atbildīgs par vietnēs pārdošanai piedāvāto produktu vai pakalpojumu kvalitāti, drošību, likumību vai pieejamību vai pārdevēju iespējām pabeigt pārdošanu vai pircēju spēja pabeigt pirkumu.
Ar šo 7.2 lietotāji tiek informēti, ka var būt risks saskarties ar cilvēkiem, kas rīkojas viltus izlikšanās. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd izmanto vairākas metodes, lai pārbaudītu noteiktas informācijas precizitāti, kuru mūsu maksājošie lietotāji mums sniedz, reģistrējoties vietņu maksājoša dalības pakalpojumam. Tomēr, tā kā lietotāju pārbaude internetā ir sarežģīta, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nevar un neapstiprina katra Lietotāja apgalvoto identitāti (ieskaitot, bet ne tikai, maksājošos biedrus). Mēs iesakām izmantot dažādus līdzekļus, kā arī veselo saprātu, lai novērtētu, ar kuriem jums ir darīšana.
7.3 Katrs Lietotājs atzīst, ka pilnībā uzņemas risku, kas saistīts ar jebkādu pirkšanas un pārdošanas darījumu veikšanu saistībā ar Vietņu vai pakalpojumu izmantošanu, un ka pilnībā uzņemas jebkāda veida atbildības vai kaitējuma risku saistībā ar jebkāda veida turpmāku darbību. kas attiecas uz produktiem vai pakalpojumiem, uz kuriem attiecas darījumi, izmantojot Vietnes. Šādi riski ietver, bet ne tikai, nepareizu produktu un pakalpojumu attēlojumu, krāpnieciskas shēmas, neapmierinošu kvalitāti, specifikāciju neatbilstību, bojātus vai bīstamus produktus, nelikumīgus produktus, piegādes vai maksājuma kavēšanos vai nokavējumu, nepareizu izmaksu aprēķinu, noteikumu pārkāpumu. garantija, līguma laušana un transporta negadījumi. Pie šādiem riskiem pieder arī riski, ka Vietnēs piedāvāto vai demonstrēto produktu vai pakalpojumu izgatavošana, importēšana, eksportēšana, izplatīšana, piedāvāšana, demonstrēšana, pirkšana, pārdošana un / vai izmantošana var pārkāpt vai var tikt apgalvots, ka tie pārkāpj trešo personu tiesības, un risks, ka Lietotājam var rasties izmaksas par aizstāvību vai citas izmaksas saistībā ar trešo personu apgalvojumiem par trešo personu tiesībām vai saistībā ar jebkuras puses prasījumiem, ka viņiem ir tiesības uz aizstāvību vai atlīdzību saistībā ar tiesību, prasību vai trešo personu tiesību prasītāju prasības. Pie šādiem riskiem pieder arī riski, ka patērētāji, citi produktu pircēji, galalietotāji vai citi, kas apgalvo, ka ir cietuši ievainojumos vai kaitējumā, kas saistīts ar izstrādājumiem, kurus vietņu lietotāji sākotnēji ieguvuši pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultātā saistībā ar Vietņu izmantošanu var ciest kaitējumu un / vai izvirzīt prasības, kas rodas, lietojot šādus produktus. Visi iepriekš minētie riski turpmāk tiek saukti par “darījumu riskiem”. Katrs Lietotājs piekrīt, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, prasībām, saistībām, izmaksām, zaudējumiem, neērtībām, biznesa traucējumiem vai jebkāda veida izdevumiem, kas var rasties jebkāda rezultāta dēļ vai saistībā ar to Darījumu riski.
7.4 lietotāji ir pilnībā atbildīgi par visiem darījumu noteikumiem, kas veikti, izmantojot Vietnes vai pakalpojumus, izmantojot tos vai to rezultātā, ieskaitot, bet ne tikai, apmaksas nosacījumus, atgriešanu, garantijas, nosūtīšanu, apdrošināšanu, nodevas, nodokļi, īpašumtiesības, licences, soda naudas, atļaujas, pārkraušana, transportēšana un glabāšana.
7.5 lietotājs apņemas sniegt visu informāciju un materiālus, ko pamatoti pieprasa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., saistībā ar jūsu darījumiem, kas veikti Vietņu vai pakalpojumu izmantošanas rezultātā vai to rezultātā. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir tiesības apturēt vai pārtraukt jebkura Lietotāja konta darbību, ja Lietotājs nesniedz nepieciešamo informāciju un materiālus.
7.6 Gadījumā, ja kādam Lietotājam rodas domstarpības ar jebkuru darījuma pusi, šāds Lietotājs apņemas atbrīvot un atlīdzināt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (un mūsu aģentus, filiāles, direktorus, virsniekus un darbiniekus) no visām prasībām, prasībām. , darbības, tiesvedība, izmaksas, izdevumi un zaudējumi (ieskaitot, bet ne tikai, faktiskos, īpašos, nejaušos vai izrietošos zaudējumus), kas rodas no šāda darījuma vai saistībā ar to.

 1. Atbildības ierobežojumi

8.1 MAKSIMĀLAJAM ATĻAUJAMAM LIKUMAM, PAKALPOJUMI, KO Sniedz YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. VAI VIETĀS VIETAS IR SNIEGTAS “TĀDA, KAS IR”, “KAS PIEEJAMS” UN “AR VISIEM KĻŪDIEM”, UN YIWU CUTE Jewellery CO., LTD. VIENKĀRŠI ATBILD PAR JEBKĀDĀM ATTIECĪGĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESPĒJOT TIKAI NEATBILDĪGAS APSTIPRINĀJUMA, KVALITĀTES, ILGTSPĒJĪBAS, IZPILDES, PRECIZITĀTES, ATBILSTĪBAS, TIRDZNIECĪBAS VAI PIETEIKUMA GARANTIJAS. VISAS ŠĪS GARANTIJAS, PĀRSTĀVJI, NOSACĪJUMI UN UZŅĒMUMI AR ŠO ATTIECAS.
8.2 MAKSIMĀLAJAM ATTIECĪBĀ UZ LIKUMU, YIWU CUTE Jewellery CO., LTD. NAV ATBILDĪGS VAI GARANTIJAS PAR JEBKĀDĀS VIETĀS Sniegtās informācijas derīgumu, precizitāti, pareizību, uzticamību, kvalitāti, stabilitāti, pilnīgumu vai nepārtrauktību; YIWU CUTE Jewellery CO, LTD. NEPĀRSTA UN GARANTĒ, KA RAŽOŠANAI, IMPORTA, EKSPORTA, IZPLATĪŠANAS, PIEDĀVĀŠANAS, RĀDĪŠANAS, PIRKŠANAS, PĀRDOŠANAS UN / VAI LIETOŠANAS LIETOŠANAI VAI RĀDĪTĀM PAKALPOJUMU VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANU NEATKARĪS NEVIENAS TREŠO PERSONU TIESĪBAS; UN YIWU CUTE Jewellery CO, LTD. NAV ATBILDĪGS VAI GARANTIJAS, KAS ATTIECAS UZ JEBKĀDĀM VEIDLĀM, KAS ATTIECAS UZ VIETĀM PIEDĀVĀTU VAI RĀDĪTU PRODUKTU vai PAKALPOJUMU
8.3 Jebkurš materiāls, kas lejupielādēts vai citādi iegūts, izmantojot Vietnes, tiek veikts pēc katra Lietotāja izvēles un riska, un katrs Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visiem Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. datorsistēmas bojājumiem vai datu zaudēšanu, kas var rasties no jebkura šāda materiāla lejupielāde. Neviens mutisks vai rakstisks padoms vai informācija, ko lietotājs ir saņēmis no Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai caur vai no Vietnēm, nerada nekādas garantijas, kas šeit nav skaidri noteiktas.
8.4 Vietnes var padarīt pieejamus Lietotāju pakalpojumus vai produktus, ko nodrošina neatkarīgas trešās puses. Par šādiem pakalpojumiem vai produktiem garantija netiek garantēta. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. un mūsu saistītie uzņēmumi nekādā gadījumā nav atbildīgi par šādiem pakalpojumiem vai produktiem.
8.5 katrs lietotājs ar šo apņemas atlīdzināt un ietaupīt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu filiālēm, direktoriem, darbiniekiem un darbiniekiem nekaitīgus, no visiem zaudējumiem, prasībām, saistībām (ieskaitot juridiskās izmaksas uz pilnu atlīdzību). no tā, ka šāds Lietotājs izmanto Vietnes vai Pakalpojumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šāda Lietotāja informācijas parādīšanu Vietnēs) vai no tā, ka esat pārkāpis kādu no Noteikumu noteikumiem. Ar šo katrs Lietotājs apņemas atlīdzināt un ietaupīt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu filiālēm, direktoriem, darbiniekiem un darbiniekiem nekaitīgus, no visiem zaudējumiem, zaudējumiem, prasībām, saistībām (ieskaitot juridiskās izmaksas uz pilnu atlīdzību). var rasties no tā, ka Lietotājs ir pārkāpis jebkādas pārstāvības un garantijas, kuras Lietotājs ir sniedzis uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., ieskaitot, bet ne tikai tos, kas norādīti 5 sadaļā.
8.6 katrs Lietotājs ar šo apņemas atlīdzināt un ietaupīt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu filiālēm, direktoriem, virsniekiem un darbiniekiem nekaitīgus, no visiem zaudējumiem, zaudējumiem, prasībām, saistībām (ieskaitot juridiskās izmaksas uz pilnu atlīdzību). kas tieši vai netieši var rasties sakarā ar jebkādām trešo personu tiesību prasītāju vai citu trešo personu izvirzītām prasībām, kas saistītas ar produktiem, kas tiek piedāvāti vai parādīti Vietnēs. Ar šo katrs Lietotājs turklāt piekrīt, ka Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs un neuzņemas nekādu atbildību pret jums par citu personu iesūtītiem materiāliem, ieskaitot apmelojošus, aizskarošus vai nelikumīgus materiālus, un ka pilnībā pastāv kaitējuma risks no šāda materiāla ar katru Lietotāju. Yiwu Cute Jewelry Co Ltd patur tiesības uz mūsu pašu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli visās lietās, kuras pretējā gadījumā jums atlīdzina, tādā gadījumā jums jāsadarbojas ar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jebkuru pieejamo iespēju aizstāvēšana.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs par īpašiem, tiešiem, netiešiem, soda, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, par zaudējumiem, kas saistīti ar peļņas vai uzkrājumu zaudēšanu, biznesa pārtraukšanu, informācija) neatkarīgi no tā, vai tas ir noslēgts līgumā, nolaidība, nelikumīga rīcība, taisnīgums vai kā citādi, vai jebkurš cits kaitējums, kas izriet no kāda no šiem.
a) vietņu vai pakalpojumu izmantošanu vai nespēju;
b) preču, paraugu, datu, informācijas vai pakalpojumu, kas iegādāti vai iegūti no Lietotāja vai jebkuras citas trešās puses, vietnēs;
c) trešo personu tiesību vai prasību vai prasību pārkāpums, kas Lietotājam var radīt vai var tikt apgalvots, ka tas ražo, importē, eksportē, izplata, piedāvā, demonstrē, pērk, pārdod un / vai izmanto vietnēs piedāvātos vai parādītos produktus vai pakalpojumus; Trešo personu tiesības; vai jebkuras puses prasījumi, ka tām ir tiesības uz aizstāvību vai kompensāciju saistībā ar trešo personu tiesību prasītāju tiesībām, prasībām vai prasībām;
d) trešo personu neatļautu piekļuvi jebkura lietotāja datiem vai privātajai informācijai;
e) jebkura Vietņu lietotāja paziņojumi vai rīcība; vai;
f) visi jautājumi, kas saistīti ar Pakalpojumiem, kas rodas, ieskaitot nolaidību.
8.8 Neatkarīgi no iepriekšminētajiem noteikumiem Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu darbinieku, aģentu, filiāļu, pārstāvju vai ikviena, kas rīkojas mūsu vārdā attiecībā uz katru lietotāju, kopējā atbildība par visām prasībām, kas saistītas ar vietņu izmantošanu Pakalpojumi vai Pakalpojumi jebkura kalendārā gada laikā ir ierobežoti ar lielāko no šādiem apjomiem: a) maksas apmērs, ko Lietotājs kalendārā gada laikā ir samaksājis Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vai mūsu filiālēm, un (b) maksimālā summa, kas atļauta piemērojamiem tiesību aktiem. Iepriekšējais teikums neizslēdz Lietotāja prasību pierādīt faktiskos zaudējumus. Visas prasības, kas saistītas ar vietņu vai pakalpojumu izmantošanu, jāiesniedz viena (1) gada laikā no darbības cēloņa rašanās dienas vai ilgāka termiņa laikā, kā noteikts visos piemērojamajos likumos, kas reglamentē šo lietošanas termiņu.
8.9 Ierobežojumi un atbildības izņēmumi jums saskaņā ar Noteikumiem tiek piemēroti maksimāli pieļaujamā apjomā, kā to atļauj likumi, un tie tiks piemēroti neatkarīgi no tā, vai Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir vai nav informēts par šāda veida iespējamību. radušies zaudējumi.

 1. Force Majeure

9.1 nekādā gadījumā Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav atbildīgs par jebkādu no vietnēm piegādāta satura vai pakalpojumu kavēšanos vai neveiksmēm vai traucējumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar dabas darbībām, spēkiem vai cēloņiem, kurus mēs nevaram kontrolēt, ieskaitot bez ierobežojumiem, interneta kļūmes, datoru, telekomunikāciju vai jebkura cita aprīkojuma kļūmes, elektrības padeves traucējumi, streiki, darba strīdi, nemieri, sacelšanās, civilie traucējumi, darbaspēka vai materiālu iztrūkums, ugunsgrēki, plūdi, vētras, sprādzieni, Dieva akti, karš , valdības darbības, valsts vai ārvalstu tiesu vai tribunālu rīkojumi vai trešo personu pienākumu neizpilde.

 1. Intelektuālā īpašuma tiesības

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co Ltd ir visu tiesību un interešu vietņu un vietnes satura vienīgais īpašnieks vai likumīgais licenciāts. Vietnes un vietnes saturs iemieso komercnoslēpumus un citas intelektuālā īpašuma tiesības, ko aizsargā pasaules autortiesības un citi likumi. Visas īpašumtiesības, īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz vietnēm un vietnes saturu paliek Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai vietņu satura licencētājiem, atkarībā no gadījuma. Ar šo tiek paturētas visas tiesības, uz kurām saskaņā ar Noteikumiem vai Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. nav norādīts citādi.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., Pakalpojumu sniegšanā var būt iesaistītas neatkarīgas trešās puses (piemēram, autentifikācijas un verifikācijas pakalpojumu sniedzēji). Jūs nedrīkstat izmantot jebkādu šādu neatkarīgu trešo personu preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai logotipus bez iepriekšēja rakstiska šo pušu piekrišanas.

 1. Paziņojumi

11.1. Visi juridiskie paziņojumi vai prasības uzņēmumam Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tiek iesniegti rakstveidā un nosūtīti Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. personīgi, ar kurjeru, apstiprinātu pastu vai faksimilu uz šo entītiju un adresi: Yiwu Cute Jewelry Co Ltd Ķīnas Tautas Republikā, Fashion Kaklarotas Jewelry Co Ltd Honkongā, CJ Trade Corp ASV (atkarībā no gadījuma), # 70383 5th ielā, 5th Grīdas, Vārti 97, Rajons 5, Futian tirgus, Yiwu, Zhejiang Uzmanību: CJdropshipping. Paziņojumi ir spēkā, kad tos Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir saņēmis kādā no iepriekšminētajiem veidiem.
11.2 Visi juridiskie paziņojumi vai prasības Lietotājam vai pret to ir spēkā, ja tie tiek piegādāti personīgi, nosūtīti ar kurjeru, apstiprinātu pastu, pa faksu vai pa e-pastu uz pēdējo zināmo saraksti, faksu vai e-pasta adresi, ko Lietotājs sniedz Yiwu Cute Jewelry Co. ., Ltd., vai ievietojot šādu paziņojumu vai pieprasījumu Vietņu apgabalā, kas ir publiski pieejama bez maksas. Paziņojums Lietotājam tiek uzskatīts par saņemtu Lietotājam, kad un kad.
a) uzņēmums Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. spēj parādīt, ka šāds Lietotājs ir nosūtījis saziņu fiziskā vai elektroniskā formā, vai
b) nekavējoties Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., publicējot šādu paziņojumu Vietņu apgabalā, kas ir publiski pieejama bez maksas.
11.3 Jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, prasības, atklāšana un cita saziņa, ko Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. jums nosūta jums elektroniski, atbilst juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstiskai.

 1. Vispārīgie noteikumi

12.1, ievērojot jebkādus papildu līgumus, Noteikumi veido visu vienošanos starp jums un Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. attiecībā uz vietņu un pakalpojumu izmantošanu un pārvaldību, aizstājot visus iepriekšējos rakstiskos vai mutiskos līgumus par to pašu tēmu jautājums šeit.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd., un jūs esat neatkarīgi darbuzņēmēji, un neviena aģentūra, partnerība, kopuzņēmums, darbinieks-darba devējs vai franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja attiecības nav paredzētas vai izveidotas Noteikumos.
12.3 Ja kāds no Noteikumu noteikumiem tiek atzīts par nederīgu vai neizpildāmu, tas tiek dzēsts, un pārējie noteikumi paliek spēkā un tiek izpildīti.
12.4 virsraksti ir paredzēti tikai atsauces nolūkiem un nekādā veidā nenosaka, neierobežo, neizveido vai neapraksta šādas sadaļas darbības jomu vai apjomu.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., neizpildot jebkādas tiesības vai nedarbojoties attiecībā uz jūsu pārkāpumiem saskaņā ar Noteikumiem, nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai atteikšanos no Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tiesības rīkoties attiecībā uz turpmākiem vai līdzīgiem pārkāpumiem.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ir tiesības piešķirt Noteikumus (ieskaitot visas mūsu Noteikumos noteiktās tiesības, nosaukumus, priekšrocības, intereses un saistības un pienākumus) jebkurai personai vai organizācijai (ieskaitot visus Yiwu Cute Jewelry filiāles). Jūs nevarat pilnībā vai daļēji nodot Noteikumus kādai personai vai organizācijai.
12.7 Ja jūs atrodaties no ārpus kontinentālās Ķīnas, Noteikumus reglamentē Honkongas likumi, neņemot vērā tā kolīziju normas, un Noteikumu puses vienojas pakļauties Honkongas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai. Ja jūs esat no kontinentālās Ķīnas, Noteikumus reglamentē Ķīnas Tautas Republikas likumi, neņemot vērā tā kolīzijas normas, un Noteikumu puses vienojas pakļauties vienīgi Tautas Republikas Tautas Republikas tiesu jurisdikcijai. Ķīna.

Facebook Komentāri