fbpx

Кој треба да плати ДДВ при пуштање во употреба

08 / 26 / 2019

Како да се летам во Шведска, Норвешка без да плаќаат данок од клиент?

Данок на додадена вредност (ДДВ) е повеќестепен данок на продажба, чиј последен товар го сноси приватниот потрошувач. ДДВ по соодветна стапка ќе биде [...]