fbpx

स्वीडेन

08 / 26 / 2019

कसरी स्वीडेन, नर्वे ड्रपशिप ग्राहक भुक्तानी कर बिना?

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक बहु-चरण बिक्री कर हो, जसको अन्तिम भार निजी उपभोक्ताले वहन गर्छ। उपयुक्त दरमा भ्याट् हुनेछ [...]