fbpx

ਸੀਜੇ ਡਰਾਪ ਸਿਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ

ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ") ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ

ਵਿਚਕਾਰ:

ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ("ਵਿਕਰੇਤਾ"),
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ,
ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ:
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ
ਵਪਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਨੰਬਰ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ
ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ

ਅਤੇ:

ਯੀਵੂ ਕਪੂਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ("ਸਪਲਾਇਰ"), ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ:
ਨੰ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਐਫ.ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ, ਗੇਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ / ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ: 91330782313632834R
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ: ਲੀਜ਼ੀ ਝਾਓ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਡ੍ਰਾਈਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ: ਡਰਾਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ:

ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (https://cjDPshipping.com) 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ.

1) ਮਿਆਦ

ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

2) ਰੱਦ

ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

3) ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਸਿਪਿੰਗ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਅੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

4) ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਪਲਾਇਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ.

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਜ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.

ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਆਪਰੇਟਡ ਫੈਕਟਰੀ, ਯੀਯੂ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਤਾਓਬਾਓ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ.

  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਲਵੀ 1 ਲਈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸੌਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਲਵੀ 2 ਲਈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਸੌਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਲਵੀ 3 ਲਈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਸੌਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਲਵੀ 4 ਲਈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਸੌਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਲਵੀ 5 ਲਈ: ਅਸੀਮਤ ਸੋਰਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
  • ਵੀਆਈਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ: ਅਸੀਮਤ ਸੋਰਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

5) ਭੁਗਤਾਨ

ਸਪਲਾਇਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਵੀ. ਸਪਲਾਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੇਪਾਲ, ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

6) ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕਾਈ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ

ਸਪਲਾਇਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ.

ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ) ਰਿਫੰਡ ਰੀਸੇਂਡ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ

ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ੀਪਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਜੇਡ੍ਰੋਪਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.

CJDropshipping.com ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ:

1. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ: ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿਚ, ਲੰਬਿਤ, 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਦਿਨ (ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਜੇਡ੍ਰੋਪਸ਼ੀਪਿੰਗ ਡਾਟ ਕੌਮ ਤੇ) ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ (ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਚੀਨ ਪੋਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਅਰ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ., ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਵਾਇਰਸ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਬਰਫ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੀਜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ, ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜੇ ਚੈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਕਾਈਪ, ਈਮੇਲ, ਲਾਈਨ, ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਪੋਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਅਰ ਮੇਲ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ) ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਜੇ:

- ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ (ਪੇਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਟਵੇ ਦੁਆਰਾ, ਈ-ਮੇਲ, ਆਦਿ)

- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ.

- ਕਈ ਵਾਰ, ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

>> ਤੁਹਾਨੂੰ CJDropshipping.com ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਸੀਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਵਾਦ

- ਗਾਹਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ.

2. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼: ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਪ ਸਿਪਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਸਾਡੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ) ਅਤੇ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ + ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ (ਭਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ + ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮਾਂ + 45 ਦਿਨ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਥੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਸਾਡੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ) ਅਤੇ 14 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ + 7 ਦਿਨ ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ (ਭਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ + ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮਾਂ + 21 ਦਿਨ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

3. ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆਰਡਰ: ਸੀ ਜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ੀਪਿੰਗ.ਕਾੱਮ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ / ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ:

- ਆਦੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ.

- ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ.

- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਪ ਸ਼ੀਪਰ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

- ਸਧਾਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਪ ਸ਼ੀਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

>> ਤੁਹਾਨੂੰ CJDropshipping.com ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਸੀਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਵਾਦ

- ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ.

- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ.

>> ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੇਲਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

4. ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ: ਸੀਜੇਡ੍ਰੋਪਸ਼ੀਪਿੰਗ.ਕਾੱਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

- ਕਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸਿਲਾਈ, ਗਲਤ ਅਕਾਰ / ਰੰਗ, ਹਿੱਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ.

- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਪ ਸ਼ੀਪਰ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

- ਸਧਾਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਪ ਸ਼ੀਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

>> ਤੁਹਾਨੂੰ CJDropshipping.com ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਸੀਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਵਾਦ

- ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ.

- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ.

>> ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੇਲਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.

>> ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਲਈ, ਸੀਜੇ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

5. ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸੀਜੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ :

<< ਹੈਤੀ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਮੈਕਾ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਇਕੂਏਟਰ, ਪੇਰੂ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਚਿਲੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਉਰੂਗਵੇ, ਮਿਸਰ, ਸੁਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਬਹਾਮਸ, ਬੈਨੀਨ, ਬੇਲੀਜ਼ ਸਿਟੀ , ਬੁਰੂੰਡੀ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਗੈਂਬੀਆ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ, ਕਿubaਬਾ, ਫਿਲਸਤੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪੈਰਾਗੁਏ >>

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

>> ਤੁਹਾਨੂੰ CJDropshipping.com ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਸੀਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਵਾਦ

- ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ.

- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ.

6. ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੀਜੇ ਵਿਖੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ methodsੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਣ

ਚਾਈਨਾ ਪੋਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਅਰ ਮਾਈ: ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਦਿ.

HKpost: ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਦਿ.

DHL: ਰਿਮੋਟ ਐਡਰੈਸ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ.

ਵਾਲੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ: ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਲਯੂਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐਕਸ.ਜੀ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

>> ਤੁਹਾਨੂੰ CJDropshipping.com ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

- ਸੀਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਵਿਵਾਦ

- ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ.

- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ.

7. ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਸੀ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਵਾ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ੀਪਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜੇ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

- ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

- ਵੇਰਵਾ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.

- ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

- ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਐਸ.ਕੇ.ਯੂ.

- ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

8. ਸੀ ਜੇ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ:

- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੇ. ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇ ਯੂਐਸਏ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ. ਸੀਜੇ ਯੂਐਸਏ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਰਿਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਸੀ ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇ ਵੇਅਰਹਾhouseਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸੀਜੇ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ.

9. ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ:

- ਪੀਓਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਾਏ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੈ.

- ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

- ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.

- ਏਜੰਟ ਐੱਫ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ.

9) ਗਲਤ ਪਤਾ

ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਹੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ / ਸੂਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਕ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿੱਪਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋੜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾੜੇ ਪਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 10% ਰੀਸਟੌਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ.

10) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਪਲਾਇਰ ਅੰਤਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਵੈਧ ਹੈ. ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਲਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸ਼ੌਪ / ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

11) ਦਾਅਵੇ

ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ appropriateੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ.

12) ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ.

13) ਗੰਭੀਰਤਾ

ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ.

14) ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ, ਸਪਲਾਇਰ ਵਿੱਕਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.

ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਲਾਗ ਡੀਵੀਡੀ, ਨੀਲੀ-ਰੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਹਨ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

15) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ.

ਫੇਸਬੁੱਕ Comments