fbpx

Afati i përdorimit

Kushtet e Përdorimit

JU LUTEM LEXONI KESTO KUSHTE DHE KUSHTET KUJDES!

(Përditësuar në 15 Gusht 2018)

Mirësevini në www.cjdropshipping.com dhe app.cjdropshipping.com! Këto Kushte të Përdorimit përshkruajnë termat dhe kushtet e zbatueshme për qasjen dhe përdorimin tuaj të faqeve të internetit në www.cjdropshipping.com dhe app.cjdropshipping.com (secila një “Faqe"). Ky dokument është një marrëveshje juridikisht detyruese midis jush si përdorues (et) e faqeve (referuar si "ju","juaj"Ose"Përdorues"Më poshtë" dhe Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd njësia e shënuar në pikën 2.1 më poshtë (referuar si "we","tonë"Ose"Yiwu bizhuteri Cute Co, Ltd”Në vijim)

1.Aplikimi dhe Pranimi i Kushteve

1.1 Përdorimi juaj i Sites dhe Yiwu Cute Jewelry Co, shërbimet, programet dhe produktet e Sh.B.A.-së (kolektivisht si "Sherbimet"Më poshtë) i nënshtrohet kushteve dhe kushteve të përfshira në këtë dokument, si dhe Politika e Privatësisë, Politika CJdropshipping, Politika e kthimit të rimbursimit të rimbursimit, Politika e Listimit të Produkteve dhe të gjitha rregullat dhe politikat e tjera të faqeve që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të botojë herë pas here. Ky dokument dhe rregulla dhe politika të tjera të Sites janë përmendur kolektivisht më poshtë si "Kushtet". Duke hyrë në Sitet ose duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të pranoni dhe të bindeni nga Kushtet. Ju lutemi mos përdorni Shërbimet ose Sitet, nëse nuk i pranoni të gjitha Kushtet.
1.2 Ju nuk mund të përdorni Shërbimet dhe mund të mos pranoni Kushtet nëse (a) nuk jeni në moshë ligjore për të krijuar një kontratë detyruese me Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd, ose (b) nuk ju lejohet të merrni asnjë Shërbim sipas ligjeve të Hong Kongut ose vendeve / rajoneve të tjera, përfshirë vendin / rajonin në të cilin jeni rezident ose nga i cili përdorni Shërbimet.
1.3 Ju pranoni dhe pranoni që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të ndryshojë çdo Kushtet në çdo kohë duke postuar Kushtet përkatëse të ndryshuara dhe të riparuara në Sitet. Duke vazhduar të përdorni Shërbimet ose Sitet, ju pranoni që Kushtet e ndryshuara do të vlejnë për ju.
1.4 Nëse Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka postuar ose siguruar një përkthim të versionit në gjuhën angleze të Kushteve, ju pranoni që përkthimi të ofrohet vetëm për lehtësi dhe versioni në gjuhën angleze do të rregullojë përdorimet tuaja të Shërbimeve ose vende.
1.5 Ju mund të kërkohet të lidhni një marrëveshje të veçantë, qoftë online apo offline, me Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ose bashkëpunëtorin tonë për çdo Shërbim ("Marrëveshje shtesë"). Nëse ka ndonjë konflikt ose mospërputhje midis Kushteve dhe një Marrëveshjeje shtesë, Marrëveshja shtesë do të ketë përparësi mbi Kushtet vetëm në lidhje me atë Shërbim në fjalë.
1.6 Kushtet nuk mund të modifikohen ndryshe përveçse me shkrim nga një zyrtar i autorizuar i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd

 1. Ofrimi i shërbimeve

2.1 bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd subjekt kontraktues që ju jeni duke kontraktuar me është Yiwu Cute Co bizhuteri, Ltd në Republikën Popullore të Kinës, Moda Bizhuteri Necklace Co, Ltd në Hongkong, CJ Tregtisë Corp në SHBA nëse ju jeni një anëtar i regjistruar i Sites dhe regjistruar ose banon në Republikën Popullore të Kinës, Hong Kong ose SHBA. Nëse jeni regjistruar në ose jeni një banor i Kinës kontinentale, ju jeni duke kontraktuar me Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd
2.2 Ju duhet të regjistroheni si anëtar në Sitet për të hyrë dhe përdorur disa Shërbime. Më tej, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd rezervon të drejtën, pa njoftim paraprak, të kufizojë hyrjen ose përdorimin e shërbimeve të caktuara (ose ndonjë veçori brenda Shërbimeve) për të paguar përdoruesit ose t'u nënshtrohet kushteve të tjera që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të imponojë në gjykimin tonë.
Shërbimet 2.3 (ose ndonjë veçori brenda Shërbimeve) mund të ndryshojnë për rajone dhe vende të ndryshme. Asnjë garanci ose përfaqësim nuk është dhënë që një Shërbim, veçori ose funksion i veçantë i tij ose i njëjti lloj dhe shtrirje e Shërbimit ose tiparet dhe funksionet e tij do të jenë në dispozicion për Përdoruesit. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të jetë në kufirin tonë të gjykimit, të mohojë ose të krijojë një nivel të ndryshëm të qasjes dhe përdorimit të çdo Shërbimi (ose ndonjë veçori brenda Shërbimeve) në lidhje me përdorues të ndryshëm.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të nisë, ndryshojë, përmirësojë, të imponojë kushte për të pezulluar ose ndaluar çdo Shërbim (ose ndonjë veçori brenda Shërbimeve) pa njoftim paraprak, përveç se në rast të një Shërbimi të bazuar në tarifë, ndryshime të tilla nuk do të ndikojë negativisht në Përdoruesit që paguajnë për të shijuar atë Shërbim.
2.5 Disa Shërbime mund të ofrohen nga Yiwu Cute Jewelry Co, bashkëpunëtorët e Ltd, në emër të Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd

 1. Përdoruesit Në përgjithësi

3.1 Si kusht i hyrjes dhe përdorimit të faqeve ose shërbimeve, ju pranoni që të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi kur përdorni Sitet ose Shërbimet.
3.2 Ju pranoni të përdorni Sitet ose Shërbimet vetëm për qëllimet tuaja private dhe të brendshme. Ju pranoni që (a) nuk do të kopjoni, riprodhoni, shkarkoni, rishikoni, shisni, shpërndani ose rishitni ndonjë Shërbim ose çfarëdo informacioni, teksti, imazhe, grafikë, videoklipe, tinguj, direktori, skedarë, baza të të dhënave ose lista, etj. në dispozicion në ose përmes Sites ("Përmbajtja e sitit"), dhe (b) ju nuk do të kopjoni, riprodhoni, shkarkoni, përpiloni ose përdorni ndryshe ndonjë përmbajtje të faqes për qëllime të funksionimit të një biznesi që garon me Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd, ose në të kundërt duke shfrytëzuar komercialisht përmbajtjen e faqes. Marrja sistematike e përmbajtjes së sitit nga faqet për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose indirekt, një koleksion, përpilim, bazën e të dhënave ose direktori (qoftë përmes robotëve, merimangave, pajisjeve automatike ose proceseve manuale) pa lejen me shkrim nga Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd është i ndaluar. Përdorimi i çdo përmbajtje ose materiali në Sitet për çfarëdo qëllimi që nuk lejohet shprehimisht në Kushtet është i ndaluar.
3.3 Ju duhet të lexoni Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd. Politika e Privatësisë e cila rregullon mbrojtjen dhe përdorimin e informacionit personal në lidhje me Përdoruesit në pronësi të Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd dhe bashkëpunëtorët tanë. Ju pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë dhe pranoni të përdorni informacionin personal për ju në përputhje me Politikën e Privatësisë.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të lejojë përdoruesit të hyjnë në përmbajtje, produkte ose shërbime të ofruara nga palët e treta përmes lidhjeve (në formën e lidhjes së fjalëve, banderolat, kanalet ose ndryshe), API ose ndryshe në faqet e internetit të palëve të treta . Ju jeni paralajmëruar të lexoni termat dhe kushtet e faqeve të internetit të tilla dhe / ose politikat e privatësisë para se të përdorni Sitet. Ju e pranoni që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk ka asnjë kontroll mbi faqet e internetit të palëve të treta, nuk monitoron faqe të tilla të internetit dhe nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës ndaj askujt për faqet e internetit të tilla, ose për çdo përmbajtje, produkte ose shërbime të vëna në dispozicion në faqet e internetit të tilla.
3.5 Ju pranoni të mos ndërmarrni asnjë veprim për të minuar integritetin e sistemeve kompjuterike ose rrjeteve të Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd dhe / ose ndonjë Përdoruesi tjetër, as për të fituar qasje të paautorizuar në sisteme ose rrjete kompjuterike të tilla.
3.6 Ju pranoni të mos ndërmarrni asnjë veprim që mund të dëmtojë integritetin e sistemit të feedback-ut Yiwu Cute Co, Ltd., të tilla si të lini përshtypje pozitive për veten tuaj duke përdorur ID të Anëtarëve të Dytë ose përmes palëve të treta ose duke lënë një reagim negativ të padestuar për një tjetër User.
3.7 Duke postuar një kërkesë ndihmuese ose duke renditur produkte, duke paraqitur urdhra ose autorizimin e dyqanit ("Të dhënat e përdoruesit") në Sitet ose duke siguruar ndonjë të dhënë të përdoruesit për Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ose përfaqësuesin tonë (të), ju jepni një të pakthyeshme, të përhershme , licencë, në të gjithë botën, pa të drejta familjare, dhe nën-licencuar (përmes niveleve të shumta) licencë për Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd për të shfaqur, transmetuar, shpërndarë, riprodhuar, botuar, kopjuar, adaptuar, modifikuar, përkthyer, krijuar vepra derivative, dhe përndryshe përdorni ndonjë ose të gjitha të dhënat e përdoruesit në çfarëdo forme, media, ose teknologjie të njohur ose që nuk dihen aktualisht në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi që mund të jetë i dobishëm për funksionimin e faqeve, ofrimin e çfarëdo Shërbimi dhe / ose biznesi i Përdoruesit. Ju konfirmoni dhe i garantoni Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd që ju keni të gjitha të drejtat, fuqinë dhe autoritetin e nevojshëm për të dhënë licencën e mësipërme.

 1. Llogaritë anëtare

Përdoruesi 4.1 duhet të jetë i regjistruar në Sitet për të hyrë ose përdorur disa shërbime (një përdorues i regjistruar quhet gjithashtu "Anëtar”Më poshtë) Me përjashtim të Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd miratimin, një Përdorues mund të regjistrojë vetëm një llogari të anëtarëve në Sitet. Bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd mund të anulojë ose përfundojë llogarinë e anëtarit të një Përdoruesi nëse Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka arsye të dyshojë se Përdoruesi ka regjistruar ose kontrolluar njëkohësisht dy ose më shumë llogari të anëtarëve. Më tej, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të refuzojë kërkesën e përdoruesit për regjistrim për ndonjë arsye.
4.2 Pas regjistrimit në Sites, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd do t'i caktojë një llogari dhe do të lëshojë një ID dhe fjalëkalim të anëtarit (kjo e fundit do të zgjidhet nga një Përdorues i regjistruar gjatë regjistrimit) për çdo Përdorues të regjistruar. Një llogari mund të ketë një llogari të postës elektronike të bazuar në ueb me hapësirë ​​të kufizuar ruajtjeje për Anëtarin për të dërguar ose marrë email.
4.3 Një grup ID e Anëtarit dhe fjalëkalimi është unik për një llogari të vetme. Memberdo Anëtar do të jetë vetëm përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit dhe sigurisë së ID-së tuaj të Anëtarit dhe fjalëkalimin dhe për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj. Asnjë Anëtar nuk mund të ndajë, caktojë ose lejojë përdorimin e llogarisë tuaj Anëtare, ID ose fjalëkalimin nga një person tjetër jashtë entitetit të biznesit të tij të Anëtarit. Anëtar pranon të njoftojë menjëherë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, nëse bëheni të vetëdijshëm për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit tuaj ose llogarisë tuaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë së llogarisë tuaj.
Anëtari 4.4 pajtohet që të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj (përfshirë pa kufizime, postimin e ndonjë informacioni të kompanisë ose produktit, duke klikuar për të pranuar ndonjë Marrëveshje ose rregulla shtesë, abonimin ose pagesa për çdo shërbim, dërgimin e postave elektronike duke përdorur llogarinë e emailit ose dërgimin e SMS) do të konsiderohet se është autorizuar nga Anëtari.
Anëtari 4.5 pranon që ndarja e llogarisë tuaj me persona të tjerë, ose lejimi i përdoruesve të shumtë jashtë entitetit tuaj të biznesit të përdorin llogarinë tuaj (kolektivisht, "përdorime të shumëfishta"), Mund të shkaktojë dëm të pariparueshëm në Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ose Përdoruesit e tjerë të Sites. Një anëtar do të dëmshpërblejë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët, punonjësit, agjentët dhe përfaqësuesit kundër çdo humbje ose dëmi (përfshirë por jo të kufizuar në humbje të fitimeve) pësuar si rezultat i përdorimit të shumëfishtë të llogarisë tuaj . Anëtar gjithashtu pajtohet që në rast të përdorimeve të shumta të llogarisë tuaj ose dështimit të Anëtarit për të ruajtur sigurinë e llogarisë tuaj, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëme që vijnë nga një shkelje e tillë dhe do të ketë e drejta për të pezulluar ose përfunduar llogarinë e Anëtarit pa përgjegjësi ndaj Anëtarit.

 1. Përgjegjësitë e anëtarëve

5.1 Memberdo Anëtar përfaqëson, garanton dhe pajtohet që (a) ju keni fuqinë dhe autoritetin e plotë për të pranuar Kushtet, për të dhënë licencën dhe autorizimin dhe për të kryer detyrimet e mëposhtme; (b) ju përdorni Sitet dhe Shërbimet vetëm për qëllime biznesi; dhe (c) adresa që ju jepni gjatë regjistrimit është vendi kryesor i afarizmit të entitetit tuaj të biznesit. Për qëllime të kësaj dispozite, një degë ose zyrë ndërlidhëse nuk do të konsiderohet një entitet i veçantë dhe vendi juaj kryesor i biznesit do të konsiderohet se është ai i zyrës tuaj qendrore.
Anëtarit 5.2 do t'i kërkohet të sigurojë informacion ose material në lidhje me entitetin, biznesin ose produktet / shërbimet tuaja, si pjesë e procesit të regjistrimit në Sitet ose përdorimin tuaj të ndonjë Shërbimi ose llogari të anëtarit. Memberdo Anëtar përfaqëson, garanton dhe pajtohet që (a) informacioni dhe materiali i tillë, i paraqitur gjatë procesit të regjistrimit ose pas kësaj, gjatë vazhdimit të përdorimit të Sites ose Shërbimit është i vërtetë, i saktë, aktual dhe i plotë, dhe (b) ju do të mirëmbani dhe të ndryshojë menjëherë të gjitha informacionet dhe materialet për t'i mbajtur ato të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota.
5.3 Pasi të bëheni Anëtar, ju pranoni të përfshini informacionin e kontaktit për ju në bazën e të dhënave të blerësve dhe autorizoni Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd dhe bashkëpunëtorët tanë për të shkëmbyer informacionin e kontaktit me Përdoruesit e tjerë ose përndryshe të përdorni informacionin tuaj personal në përputhje me me Politikën e Privatësisë.
5.4 Memberdo Anëtar përfaqëson, garanton dhe pajtohet që (a) ju të jeni përgjegjës vetëm për të marrë të gjitha licencat dhe lejet e nevojshme të palëve të treta në lidhje me të dhënat e përdoruesit që ju paraqisni, postoni ose shfaqni; (b) çdo të dhënë të përdoruesit që paraqisni, postoni ose shfaqni nuk shkel ose shkel ndonjë nga të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare, emrin e tregtisë, sekretet tregtare ose ndonjë të drejtë tjetër personale ose pronësore të ndonjë pale të tretë ("Të drejtat e palës së tretë"); (c) ju keni të drejtë dhe autoritet të shesni, tregtoni, shpërndani ose eksportoni ose ofroni për të shitur, tregtuar, shpërndarë ose eksportuar produkte ose shërbime të përshkruara në të dhënat e përdoruesit dhe shitja, tregtia, shpërndarja ose eksporti ose oferta e tillë nuk shkel ndonjë e drejtë e palës së tretë dhe (d) ju dhe bashkëpunëtorët tuaj nuk jeni subjekt i ndonjë kufizimi tregtar, sanksionesh ose kufizimesh të tjera ligjore të miratuara nga ndonjë vend, organizatë ndërkombëtare ose juridiksion.
5.5 Eachdo Anëtar përfaqëson më tej, garanton dhe pajtohet që të dhënat e përdoruesit që ju paraqisni, postoni ose shfaqni duhet:
a) të jetë i vërtetë, i saktë, i plotë dhe i ligjshëm;
b) të mos jetë i rremë, mashtrues ose mashtrues;
c) të mos përmbajë informacione që janë shpifëse, shpifëse, kërcënuese ose ngacmuese, të turpshme, kundërshtuese, fyese, seksuale të qarta ose të dëmshme për të miturit;
d) nuk përmbajnë informacione që janë diskriminuese ose promovojnë diskriminim bazuar në racë, seks, fe, kombësi, paaftësi, orientim seksual ose moshë;
e) të mos shkelë politikën e listimit të produkteve, termat e tjerë ose ndonjë marrëveshje shtesë të zbatueshme
f) të mos shkelë asnjë ligj dhe rregullore të zbatueshme (përfshirë pa kufizime ato që rregullojnë kontrollin e eksportit, mbrojtjen e konsumatorit, konkurrencën e padrejtë, ose reklamimin e rremë) ose të promovojnë ndonjë veprimtari që mund të shkelë ligjet dhe rregulloret në fuqi;
g) të mos përmbajë ndonjë lidhje drejtpërdrejt ose të tërthortë me ndonjë uebfaqe të tjera që përfshijnë çdo përmbajtje që mund të shkelë Kushtet.
5.6 Memberdo Anëtar përfaqëson më tej, garanton dhe pajtohet që ju / do të jeni:
a) Kryeni aktivitetet tuaja në Sitet në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi;
b) drejtoni me mirëbesim transaksionet e biznesit tuaj me përdoruesit e tjerë të faqeve;
c) kryeni aktivitetet tuaja në përputhje me Kushtet dhe çdo Marrëveshje shtesë të zbatueshme;
d) të mos përdorin Shërbimet ose Sitet për të mashtruar ndonjë person ose entitet (përfshirë pa kufizime shitjen e sendeve të vjedhura, përdorimin e kartave të kreditit / debitit të vjedhura);
e) të mos imponojë ndonjë person ose entitet, të keqpërfaqësojë veten ose lidhjen tënde me ndonjë person ose entitet;
f) të mos angazhoheni në spamming ose phishing;
g) të mos përfshihen në aktivitete të tjera të paligjshme (përfshirë pa kufizime ato që mund të përbëjnë një vepër penale, të shkaktojnë përgjegjësi civile, etj) ose të inkurajojnë ose të kryejnë ndonjë veprimtari të paligjshme;
h) të mos përfshijë përpjekje për të kopjuar, riprodhuar, shfrytëzuar ose shpronësuar Yiwu Cute Jewelry Co, të drejtorive të ndryshme pronësore të Sh.B.A., listat e të dhënave dhe listat;
i) të mos përfshijë viruse kompjuterike ose pajisje dhe kode të tjera shkatërruese që kanë efektin e dëmtimit, ndërhyrjes, ndërprerjes ose shpronësimit të ndonjë programi kompjuterik ose sistemi harduerik, të dhëna ose informacione personale;
j) të mos përfshijë ndonjë skemë për të minuar integritetin e të dhënave, sistemeve ose rrjeteve të përdorura nga Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd dhe / ose ndonjë përdorues i faqeve ose të fitojë qasje të paautorizuar në të dhëna, sisteme ose rrjete të tilla;
k) jo, dhe drejtori (et) tuaj, oficeri (ët), partia / et e kontrollit, bashkëpunëtorët dhe juridiksioni juridik në të cilin është organizuar ndonjë nga personat ose entitetet e mësipërme ose nuk ka operacione, nuk janë persona, ose subjekte që i nënshtrohen ndonjë sanksione ekonomike ose mashtrimi të çdo entiteti qeveritar, ndërkombëtar ose rregullator; dhe
l) të mos përfshihen në ndonjë aktivitet që përndryshe do të krijonte ndonjë përgjegjësi për Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ose bashkëpunëtorët tanë.

Anëtari 5.7 nuk mund të përdorë Shërbimet dhe llogarinë e anëtarëve për t'u përfshirë në aktivitete të cilat janë identike ose të ngjashme me Yiwu Cute Jewelry Co, biznesi i tregtisë elektronike të Ltd.
5.8 Nëse Anëtari siguron një gjyqtar afarist, Anëtar përfaqëson, garanton dhe pajtohet që ju keni marrë të gjitha pëlqimet, miratimet dhe heqjet nga partnerët e afarizmit dhe bashkëpunëtorët tuaj për të (a) vepruar si gjyqtar i biznesit tuaj; (b) postoni dhe publikoni detajet dhe informacionet e tyre të kontaktit, letrat referuese dhe komentet në emër të tyre; dhe (c) që palët e treta mund të kontaktojnë gjyqtarët e tillë të biznesit për të mbështetur pretendimet ose deklaratat e bëra për ju. Më tej ju garantoni dhe pajtoheni që të gjitha letrat dhe komentet e referencës janë të vërteta dhe të sakta dhe palët e treta mund të kontaktojnë gjyqtarët e biznesit pa pasur nevojë të marrin pëlqimin tuaj.
Anëtari 5.9 pajtohet të sigurojë të gjitha informacionet, materialet dhe miratimin e nevojshëm, dhe të sigurojë të gjithë ndihmën dhe bashkëpunimin e arsyeshëm të nevojshëm për Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd. ofrimit të Shërbimeve, Ltd, duke vlerësuar nëse Anëtari ka shkelur Kushtet dhe / ose trajtimin e ndonjë ankese kundër Anëtarit. Nëse dështimi i Anëtarit për ta bërë këtë rezulton në vonesë, ose pezullim ose përfundim të parashikimit të ndonjë Shërbimi, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, nuk do të jetë i detyruar të zgjasë periudhën përkatëse të shërbimit, as nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që rrjedhin nga një vonesë, pezullim ose përfundim i tillë.
5.10 Anëtar pranon dhe pajtohet që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk do të kërkohet që të monitorojë në mënyrë aktive ose të ushtrojë ndonjë kontroll editorial mbi çfarëdo përmbajtje të ndonjë mesazhi ose materiali ose informacioni të krijuar, të marrë ose të arritshëm përmes Shërbimeve ose Sites. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk e miraton, vërteton ose vërteton ndryshe përmbajtjen e ndonjë komenti ose materiali ose informacioni tjetër të bërë nga çdo Anëtar. Memberdo Anëtar është përgjegjës vetëm për përmbajtjen e komunikimeve të tij dhe mund të mbahet përgjegjës juridikisht ose përgjegjës për përmbajtjen e komenteve të tyre ose materialit ose informacionit tjetër.
5.11 Anëtar pranon dhe pajtohet që Shërbimet mund të përdoren vetëm nga bizneset dhe përfaqësuesit e tyre për përdorim biznesi dhe jo për konsumatorët individualë ose për përdorim personal.
5.12 Anëtar pranon dhe pajtohet që secili anëtar është përgjegjës vetëm për respektimin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në juridiksionet e tij përkatëse për të siguruar që të gjitha përdorimet e sitit dhe shërbimeve janë në përputhje me të njëjtat.

 1. Shkelje nga anëtarët

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd rezervon të drejtën në diskrecionin tonë vetëm për të hequr, modifikuar ose refuzuar çdo të dhënave të përdoruesit që ju paraqisni, postoni ose shfaqni në faqet për të cilat ne besojmë në mënyrë të arsyeshme se është e paligjshme, shkel kushtet, mund të nënshtrohet Yiwu Cute bizhuteri Co, Ltd ose bashkëpunëtorët tanë për përgjegjësi, ose është gjetur ndryshe si të papërshtatshme në Yiwu Cute Co bizhuteri, mendimi i Ltd.
6.2 Nëse ndonjë Anëtar shkel ndonjë Kushtet, ose nëse Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka arsye të arsyeshme për të besuar se një Anëtar është duke shkelur ndonjë Kushtet, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd do të ketë të drejtën të ndërmarrë veprime të tilla disiplinore pasi e gjykon të përshtatshme, duke përfshirë pa kufizime: (i) duke pezulluar ose përfunduar llogarinë e Anëtarit dhe të gjitha dhe të gjitha llogaritë e përcaktuara të lidhen me një llogari të tillë nga Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd në diskrecionin e tij; (ii) kufizimi, degradimi, pezullimi ose ndërprerja e pajtimit, përdorimit aktual ose të ardhshëm të ndonjë Shërbimi; (iii) heqjen e çdo liste produktesh ose të dhëna të tjera të përdoruesit që Anëtari ka paraqitur, postuar ose shfaqur, ose vendosjen e kufizimeve për numrin e listave të produkteve ose të dhënave të përdoruesit që Anëtar mund të postojë ose shfaqë; (iv) imponimi i kufizimeve të tjera në përdorimin e Anëtarit për ndonjë veçori ose funksion të ndonjë Shërbimi si Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund ta konsiderojë të përshtatshme në diskrecionin e vet; dhe (v) çdo veprim tjetër rregullues, disiplinë ose dënime siç janë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, mund të konsiderojë të nevojshme ose të përshtatshme në diskrecionin e vet.
6.3 Pa e kufizuar përgjithësinë e dispozitave të Kushteve, një Anëtar do të konsiderohej se ishte duke shkelur Kushtet në cilindo nga rrethanat e mëposhtme:
a) pas ankesës ose pretendimit nga ndonjë palë e tretë, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka arsye të arsyeshme për të besuar që një Anëtar i tillë ka dështuar me dashje ose materialisht të kryejë kontratën tuaj me një palë të tretë, duke përfshirë pa kufizime kur Anëtari nuk ka arritur të dorëzojë çdo send i porositur nga një palë e tretë pas marrjes së çmimit të blerjes, ose kur artikujt që Anëtarja i ka dorëzuar materialisht nuk i plotësojnë kushtet dhe përshkrimet e përshkruara në kontratën tuaj me një palë të tretë,
b) Bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se një Anëtar i tillë ka përdorur një kartë krediti të vjedhur ose informacion tjetër të rremë ose mashtrues në çdo transaksion me një palë kundër,
c) Bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se çdo informacion i dhënë nga Anëtari nuk është aktual ose i plotë ose është i pavërtetë, i pasaktë, ose mashtrues, ose
d) Bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd beson se veprimet e Anëtarit mund të shkaktojnë humbje financiare ose përgjegjësi ligjore ndaj Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ose bashkëpunëtorët tanë ose ndonjë Përdorues tjetër.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd rezervon të drejtën të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet qeveritare, hetuesit privatë dhe / ose palët e treta të dëmtuara në hetimin e ndonjë keqbërjeje të dyshuar kriminale ose civile. Më tej, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mund të zbulojë identitetin e anëtarit dhe informacionin e kontaktit, nëse kërkohet nga një qeveri ose një organ i zbatimit të ligjit, një palë e tretë e dëmtuar, ose si rezultat i një kërkese ose një veprimi tjetër ligjor. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk do të jetë përgjegjës për dëmet ose rezultatet që rrjedhin nga një zbulim i tillë, dhe Anëtar pajtohet që të mos sjellë ndonjë veprim apo pretendim kundër Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd për një zbulim të tillë.
6.5 Nëse një Anëtar është duke shkelur Kushtet, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd gjithashtu rezervon të drejtën të botojë të dhënat e shkeljeve të tilla në Sitet. Nëse një shkelje e tillë përfshin ose dyshohet në mënyrë të arsyeshme për përfshirjen e aktiviteteve të pandershme ose mashtruese, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd gjithashtu rezervon të drejtën të zbulojë të dhënat e shkeljeve të tilla për bashkëpunëtorët tanë, përfshirë pa kufizime CJ +, Pagesa !, etj. Yiwu Cute Filialet e bizhuterive Co, Ltd mund të vendosin kufizime, të pezullojnë ose ndërpresin përdorimin e Anëtarit për të gjitha ose një pjesë të shërbimeve të ofruara nga filialet e tilla për Anëtarin, të ndërmarrin veprime të tjera përmirësuese dhe të publikojnë të dhënat në lidhje me shkeljen e kushteve të Anëtarit mbi faqet e internetit të operuara nga ose kontrollohen nga bashkëpunëtorë të tillë Yiwu Cute Jewelry, Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, në çdo kohë dhe në diskrecionin tonë të arsyeshëm, mund të vendosë kufizime, të pezullojë ose ndërpresë përdorimin e Anëtarit të ndonjë Shërbimi ose Sites, pa qenë përgjegjës ndaj Anëtarit nëse Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka marrë njoftim se Anëtari është duke shkelur ndonjë marrëveshje ose ndërmarrje me ndonjë bashkëpunëtor të Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd përfshirë pa kufizime CJ +, Pagesa! dhe një shkelje e tillë përfshin ose dyshohet në mënyrë të arsyeshme që përfshin veprimtari të pandershme ose mashtruese. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd do të ketë të drejtën të publikojë të dhënat e shkeljeve të tilla në Sitet. Bizhuteri Yiwu Cute Co, Ltd nuk do të kërkohet të hetojë një shkelje të tillë ose të kërkojë konfirmim nga Anëtari.
6.7 Memberdo Anëtar bie dakord të dëmshpërblejë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët, punonjësit, agjentët dhe përfaqësuesit dhe t'i mbajë ata të padëmshëm, nga çdo dhe të gjitha dëmet, humbjet, pretendimet dhe detyrimet (përfshirë kostot ligjore në mënyrë të plotë baza e dëmshpërblimit) e cila mund të lindë nga paraqitja, postimi apo shfaqja e ndonjë të dhëne të përdoruesit, nga përdorimi juaj i faqeve ose i shërbimeve, ose nga shkelja juaj e Kushteve.
6.8 Memberdo Anëtar pajtohet më tej që Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd nuk është përgjegjës dhe nuk do të ketë përgjegjësi ndaj jush ose askujt tjetër për ndonjë të dhënë të përdoruesit ose materiale të tjera të transmetuara në Sites, duke përfshirë mashtrime, të pavërteta, mashtruese, të pasakta, shpifëse , materiale fyese ose joligjore dhe që rreziku i dëmtimit nga një material i tillë i takon tërësisht secilit Anëtar. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd rezervon të drejtën, me shpenzimet tona, të marrë përsipër mbrojtjen ekskluzive dhe kontrollin e çdo çështjeje, në të kundërt, subjekt i dëmshpërblimit nga Anëtari, në të cilin rast Anëtari do të bashkëpunojë me Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd në pohimin e ndonjë mbrojtjeje në dispozicion.

 1. Transaksionet midis blerësve dhe shitësve

7.1 Nëpërmjet Sites, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ofron platforma elektronike elektronike të bazuara në internet për shkëmbimin e informacionit midis blerësve dhe shitësve të produkteve dhe shërbimeve. Yiwu Bizhuteri Cute Co, Ltd gjithashtu siguron platforma elektronike transaksionesh elektronike me bazë në internet për Anëtarët që të vendosin, pranojnë, përfundojnë, menaxhojnë dhe përmbushin urdhërat për sigurimin e produkteve dhe shërbimeve në internet brenda faqeve që i nënshtrohen kushteve të Yiwu Bizhuteri Cute Co, Ltd Marrëveshja e Shërbimeve të Transaksionit. Sidoqoftë, për çdo Shërbim, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, nuk përfaqëson as shitësin, as blerësin në transaksione specifike. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk kontrollon dhe nuk është përgjegjës ose përgjegjës për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose disponueshmërinë e produkteve ose shërbimeve të ofruara për shitje në Sitet ose aftësinë e shitësve për të përfunduar një shitje ose aftësia e blerësve për të përfunduar një blerje.
7.2 Përdoruesit bëhen të vetëdijshëm se mund të ekzistojnë rreziqe për t'u marrë me njerëz që veprojnë nën pretendime të rreme. Yiwu Bizhuteri Cute Co, Ltd përdor disa teknika për të verifikuar saktësinë e informacionit të caktuar Përdoruesit tanë që paguajnë na japin, kur ata regjistrohen për një shërbim të anëtarësimit që paguajnë në Sitet. Sidoqoftë, për shkak se verifikimi i përdoruesit në internet është i vështirë, Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk mund dhe nuk konfirmon identitetin e pretenduar të secilit Përdorues (përfshirë, pa kufizim, pagimin e anëtarëve). Ne ju inkurajojmë të përdorni mjete të ndryshme, si dhe sens të përbashkët, për të vlerësuar me kë jeni duke u marrë.
7.3 Userdo përdorues pranon që është duke supozuar plotësisht rreziqet e kryerjes së çdo transaksioni blerjeje dhe shitje në lidhje me përdorimin e faqeve ose shërbimeve, dhe se po supozon plotësisht rreziqet e përgjegjësisë ose dëmtimit të çdo lloji në lidhje me aktivitetin pasues të çdo lloji në lidhje me produktet ose shërbimet që janë objekt i transaksioneve duke përdorur Sitet. Rreziqe të tilla përfshijnë, por nuk kufizohen në, keqpërfaqësim të produkteve dhe shërbimeve, skema mashtruese, cilësi të pakënaqshme, mos përmbushje të specifikimeve, produkte të dëmtuar ose të rrezikshëm, produkte të paligjshëm, vonesa ose parazgjedhje në shpërndarjen ose pagesën, keq-llogaritjet e kostos, shkelja garanci, shkelje të kontratës dhe aksidente transporti. Rreziqe të tilla përfshijnë gjithashtu rreziqet që prodhimi, importimi, eksporti, shpërndarja, ofrimi, shfaqja, blerja, shitja dhe / ose përdorimi i produkteve ose shërbimeve të ofruara ose të shfaqura në Sitet mund të shkelin ose mund të pohohet se shkelin të drejtat e palëve të treta, dhe rreziku që Përdoruesi mund të bëjë shpenzime të mbrojtjes ose kosto të tjera në lidhje me pohimin e të drejtave të palëve të treta për të drejtat e palëve të treta, ose në lidhje me ndonjë pretendim nga ndonjë palë se ata kanë të drejtë mbrojtjeje ose dëmshpërblimi në lidhje me pretendimet e të drejtave, kërkesave ose pretendimet e paraqitësve të të drejtave të palëve të treta. Rreziqe të tilla përfshijnë gjithashtu rreziqet që konsumatorët, blerësit e tjerë, përdoruesit fundorë të produkteve ose të tjerët që pretendojnë se kanë pësuar lëndime ose dëmtime në lidhje me produktet e marra fillimisht nga Përdoruesit e Sites, si rezultat i transaksioneve të blerjes dhe shitjes në lidhje me përdorimin e faqeve mund të pësojnë dëmtime dhe / ose të pohojnë pretendime që vijnë nga përdorimi i tyre i produkteve të tilla. Të gjitha rreziqet e mësipërme referohen më tej si "Rreziqet e Transaksionit". Userdo përdorues pajtohet që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për dëmet, kërkesat, detyrimet, kostot, dëmet, shqetësimet, ndërprerjet e biznesit ose shpenzimet e çfarëdo lloji që mund të vijnë nga një rezultat i ose në lidhje me ndonjë Rreziqet e transaksionit.
7.4 Përdoruesit janë vetëm përgjegjës për të gjitha termat dhe kushtet e transaksioneve të kryera në, përmes ose si rezultat i përdorimit të Sitet ose Shërbimet, duke përfshirë, pa kufizime, termat në lidhje me pagesën, kthimet, garancitë, transportin, sigurimin, tarifat, taksat, titulli, licencat, gjobat, lejet, trajtimi, transporti dhe ruajtja.
7.5 Përdoruesi pajtohet të sigurojë të gjitha informacionet dhe materialet siç mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd në lidhje me transaksionet tuaja të kryera gjatë, përmes ose si rezultat i përdorimit të Sites ose Shërbimeve. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka të drejtë të pezullojë ose përfundojë çdo llogari të Përdoruesit nëse Përdoruesi nuk arrin të sigurojë informacionin dhe materialet e kërkuara.
7.6 Në rast se çdo Përdorues ka një mosmarrëveshje me ndonjë palë në një transaksion, një Përdorues i tillë pranon të lëshojë dhe dëmshpërblejë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd (dhe agjentët tanë, bashkëpunëtorët, drejtorët, oficerët dhe punonjësit) nga të gjitha pretendimet, kërkesat , veprimet, procedurat, shpenzimet, shpenzimet dhe dëmet (përfshirë pa kufizime dëmet faktike, speciale, incidentale ose pasuese) që rrjedhin nga ose në lidhje me një transaksion të tillë.

 1. Kufizimi i përgjegjësisë

8.1 TE EXTENTI MAXIMUM PERMITTUAR NGA LIGJI, SHICRBIMET E PVRGJITSHME ND JRKOMBTARE YUWU CUTE CO, LTD. N OR APO PRORMES SITEVE JANV SHPENZUAR "SI ISSHT” "," SI I DYQSISHME "DHE" ME GJITHA FALET ", DHE COJE FALAS YIWU CO, LTD. KETU SHPALLJE NDIKONJE NDONJE DHE T ALL GJITHA Garancitë, SHPESHTI OSE NDIKUAR, P INRFSHIR P BR NUK KU KUFIZUAR, YDO GARANCAT E KUSHTETUTIT, CILITYSIS,, Qëndrueshmërisë, PERFORMANCS, SIGURIS,, RELIABILITETIT, MESEMIT T FOR FUQIUT T ALL GJITHA GARANCET, PARAQITJET, KUSHTET, DHE P UNRDORIMET E DYT JAN HER T EX PCRFUNDUAR.
8.2 N EX EXTENTIN MAXIMUM PREMITTUAR NGA LIGJI, CO YUWU CUTE Xhevahire, LTD. Bën asnjë përfaqësues ose garanci në lidhje me vlefshmërinë, saktësinë, korrektësinë, besueshmërinë, cilësinë, stabilitetin, kompletimin ose qartësinë e çdo informacioni të parashikuar në ose përmes vendbanimeve; YIWU CUTE xhevahire CO, LTD. MOS E REPREZONON OSE GARANC TH Q TH PRODHIMI, IMPORTIMI, eksporti, SHPRNDARJES, OFERTA, SHPPLRNDARJES, BLERJE, SHITJE DHE / OSE P USRDORIMI TD PRODUKTEVE DHE SH SERVRBIMEVE T OFF OFERTA OSE SHPRNDARJE N THE SITE NUK SHPENZONI YDO PJES E TRET; DHE CO YUWU CUTE xhevahire, LTD. KAN NO PA PPRRFAQENTSIME OSE GARANCAT E KDO LLOJ LIDHUR NDONJD PRODUKT APO SHICERBIM T OFRUAR OSE SHPRNDARJE N ON SITE.
8.3 Anydo material i shkarkuar ose i marrë ndryshe nga faqet në internet bëhet sipas gjykimit dhe rrezikut të secilit prej përdoruesve dhe secili përdorues është përgjegjës vetëm për çdo dëmtim të sistemit kompjuterik Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ose në sistemin kompjuterik të humbjes së të dhënave që mund të vijnë nga shkarkimi i çdo materiali të tillë. Asnjë këshillë apo informacion, qoftë me gojë ose me shkrim, i marrë nga çdo përdorues nga Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd ose përmes ose nga Sitet nuk do të krijojë ndonjë garanci që nuk përcaktohet shprehimisht këtu.
8.4 Sitet mund të vënë në dispozicion të Shërbimeve të Përdoruesit ose produkteve të siguruara nga palë të treta të pavarura. Asnjë garanci ose përfaqësim nuk është bërë në lidhje me këto shërbime ose produkte. Në asnjë rast Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd dhe bashkëpunëtorët tanë do të mbajnë përgjegjësi për çdo shërbim ose produkte të tilla.
8.5 Userdo përdorues me këtë pajtohet që të dëmshpërblejë dhe ruaj Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët, oficerët dhe punonjësit e padëmshëm, nga çdo humbje, pretendim, detyrim (përfshirë kostot ligjore mbi një dëm të plotë) që mund të lindin nga përdorimi i tillë i faqeve ose shërbimeve i Përdoruesit (duke përfshirë por jo i kufizuar në shfaqjen e informacionit të tillë të Përdoruesit në Sitet) ose nga shkelja juaj e ndonjë prej kushteve dhe kushteve të Kushteve. Userdo përdorues në këtë mënyrë pajtohet më tej të dëmshpërblejë dhe ruaj Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët, oficerët dhe punonjësit e padëmshëm, nga çdo dhe të gjitha humbjet, dëmet, pretendimet, detyrimet (përfshirë kostot ligjore mbi një dëm të plotë) mund të lindë nga shkelja e Përfaqësuesve dhe garancive të bëra nga Përdoruesi në Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, duke përfshirë por jo të kufizuar në ato të përcaktuara në Seksionin 5 më poshtë.
8.6 Userdo përdorues pranon më tej që të zhvlerësojë dhe ruaj Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë, drejtorët, oficerët dhe punonjësit e padëmshëm, nga çdo humbje, dëmtime, pretendime, detyrime (përfshirë kostot ligjore mbi një dëm të plotë) që mund të lindin, drejtpërdrejt ose indirekt, si rezultat i ndonjë pretendimi të pretenduar nga paditësit e të drejtave të palëve të treta ose palë të tjera të treta në lidhje me produktet e ofruara ose të shfaqura në Sitet. Userdo përdorues pranon më tej që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd nuk është përgjegjës dhe nuk do të ketë përgjegjësi ndaj jush, për çdo material të postuar nga të tjerët, përfshirë materialin shpifës, fyes ose të paligjshëm dhe se rreziku i dëmtimit nga një material i tillë mbështetet tërësisht me secilin përdorues. Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd rezervon të drejtën, me shpenzimet tona, të marrë përsipër mbrojtjen ekskluzive dhe kontrollin e çdo çështjeje, në të kundërt, subjekt i dëmshpërblimit nga ju, në të cilin rast do të bashkëpunoni me Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd në duke pohuar çdo mbrojtje në dispozicion.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e veçanta, direkte, indirekte, ndëshkuese, incidente ose pasoja, ose dëmet e tjera (përfshirë, por pa u kufizuar në dëmet për humbjen e fitimeve ose kursimeve, ndërprerjen e biznesit, humbjen e informacion), qoftë në kontratë, nga pakujdesi, torturë, ekuitet ose në ndonjë mënyrë tjetër ose dëmtime të tjera që vijnë nga ndonjë nga sa vijon.
a) përdorimi ose pamundësia për të përdorur Sitet ose Shërbimet;
b) çdo defekt në mallra, mostra, të dhëna, informacione ose shërbime të blera ose të marra nga një përdorues ose ndonjë palë tjetër e tretë përmes faqeve;
c) shkelja e të drejtave ose pretendimeve të palëve të treta që prodhimi, importimi, eksporti, shpërndarja, oferta, shfaqja, blerja, shitja dhe / ose përdorimi i produkteve ose shërbimeve të ofruara ose të paraqitura në Sitet mund të shkelin ose mund të pohohet se shkelin Të drejtat e palës së tretë; ose pretendime nga secila palë se ata kanë të drejtë mbrojtjeje ose dëmshpërblimi në lidhje me pretendimet e të drejtave, kërkesave ose pretendimeve nga paditësit e të drejtave të palëve të treta;
d) qasje të paautorizuar nga palët e treta në të dhëna ose informacione private të çdo përdoruesi;
e) deklaratat ose sjellja e çdo përdoruesi të faqeve; ose;
f) çdo çështje që lidhet me Shërbimet që lindin, përfshirë pakujdesinë.
8.8 Pavarësisht nga ndonjë prej dispozitave të mësipërme, përgjegjësia totale e Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, punonjësit tanë, agjentët, bashkëpunëtorët, përfaqësuesit ose këdo që vepron në emrin tonë në lidhje me secilin përdorues për të gjitha pretendimet që vijnë nga përdorimi i faqeve ose Shërbimet gjatë çdo viti kalendarik do të kufizohen në më të madhe të (a) shumës së tarifave që Përdoruesi ka paguar në Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd ose bashkëpunëtorët tanë gjatë vitit kalendarik dhe (b) shumën maksimale të lejuar në ligji i zbatueshëm Fjalia e mëparshme nuk pengon kërkesën e Përdoruesit për të provuar dëmet aktuale. Të gjitha pretendimet që rrjedhin nga përdorimi i faqeve ose shërbimeve duhet të paraqiten brenda një (1) viti nga data kur u ngrit shkaku i veprimit ose një periudhë e tillë më e gjatë siç përcaktohet me ndonjë ligj të zbatueshëm që rregullon këtë Afat të Përdorimit.
8.9 Kufizimet dhe përjashtimet e përgjegjësisë ndaj jush sipas Kushteve do të zbatohen në masën maksimale të lejuar me ligj dhe do të zbatohen nëse Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ka qenë këshilluar ose duhet të ketë qenë në dijeni të mundësisë së ndonjë të tillë humbjet që lindin.

 1. Forca Madhore

9.1 Në asnjë rrethanë Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, do të mbajë përgjegjësi për çdo vonesë ose dështim ose prishje të përmbajtjes ose shërbimeve të shpërndara nëpër Sitet, që rezultojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga akte të natyrës, forcave ose shkaqeve përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë pa kufizime, dështime në internet, kompjuter, telekomunikacion ose ndonjë pajisje tjetër dështime, dështime të energjisë elektrike, greva, mosmarrëveshje pune, trazira, kryengritje, shqetësime civile, mungesa të punës ose materialeve, zjarre, përmbytje, stuhi, shpërthime, akte të Zotit, luftë , veprime qeveritare, urdhra të gjykatave ose gjykatave vendase ose të huaja ose moskryerja e palëve të treta.

 1. Drejtat e Pronës Intelektuale

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, është pronari i vetëm ose i licencuari i ligjshëm i të gjitha të drejtave dhe interesave në Sitet dhe Përmbajtjen e sitit. Sitet dhe përmbajtja e faqeve mishërojnë sekretet tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale të mbrojtura sipas të drejtave të autorit në botë dhe ligje të tjera. Të gjitha titujt, pronësia dhe të drejtat e pronësisë intelektuale në Sitet dhe Përmbajtja e sitit do të mbeten me Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, bashkëpunëtorët tanë ose licencuesit e Përmbajtjes së sitit, sipas rastit. Të gjitha të drejtat që nuk pretendohen ndryshe sipas kushteve ose nga Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, janë të rezervuara.
10.2 Yiwu Bizhuteri Cute Co, Ltd mund të ketë palë të treta të pavarura të përfshira në ofrimin e Shërbimeve (p.sh., ofruesit e shërbimeve të verifikimit dhe verifikimit). Ju nuk mund të përdorni asnjë markë tregtare, markë shërbimi ose logo të palëve të treta të pavarura, pa miratimin paraprak me shkrim nga palë të tilla.

 1. Njoftimet

11.1 Të gjitha njoftimet ligjore ose kërkesat për Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd do të bëhen me shkrim dhe do t'i dërgohen Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd personalisht, me korrier, postë të çertifikuar ose faksimile në entitetin dhe adresën e mëposhtme: Yiwu Bizhuteri Cute Co, Ltd, në Republikën Popullore të Kinës, Moda Bizhuteri Gjerdan Co, Ltd, në Hongkong, CJ Tregtisë Corp në SHBA (si rasti ndoshta), # 70383 5th Rruga, Kati 5th, Porta 97, Qarkut 5, Tregu Futian, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Njoftimet do të jenë efektive kur ato pranohen nga Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, në cilëndo nga mënyrat e lartpërmendura.
11.2 Të gjitha njoftimet ligjore ose kërkesat drejtuar ose një përdoruesi do të jenë efektive nëse dorëzohen personalisht, të dërguar me korrier, postë të çertifikuar, me faks ose me email në korrespodencën, faksin ose adresën e postës elektronike të njohur të fundit të dhënë nga Përdoruesi në Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd, ose duke postuar një njoftim ose kërkesë të tillë në një zonë të faqeve që është e arritshme për publikun pa ndonjë tarifë. Njoftimi për një Përdorues do të konsiderohet se është marrë nga një Përdorues i tillë nëse dhe kur.
a) Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd është në gjendje të demonstrojë se komunikimi, qoftë në formë fizike apo elektronike, i është dërguar një përdoruesi të tillë, ose
b) menjëherë pas Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd duke postuar një njoftim të tillë në një zonë të siteve që është publikisht e arritshme pa pagesë.
11.3 Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, kërkesat, zbulimet dhe komunikimet e tjera që Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd ju dërgon juve në mënyrë elektronike plotësojnë kërkesën ligjore që komunikimi i tillë të jetë me shkrim.

 1. Dispozita të përgjithshme

12.1 Duke iu nënshtruar çdo Marrëveshjeje shtesë, Kushtet përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd, në lidhje me dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Sites dhe Shërbimeve, duke suprimuar çdo marrëveshje me shkrim ose gojë paraprake në lidhje me të njëjtën temë materie këtu.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd dhe ju jeni kontraktues të pavarur, dhe asnjë agjenci, partneritet, ndërmarrje e përbashkët, punonjës-punëdhënës ose marrëdhënie franchiser-franshizë nuk është menduar ose krijuar nga Kushtet.
12.3 Nëse ndonjë dispozitë e Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë do të fshihet dhe dispozitat e mbetura do të mbeten të vlefshme dhe do të zbatohen.
Titujt 12.4 janë vetëm për qëllime referimi dhe në asnjë mënyrë nuk përcaktojnë, kufizojnë, kufizojnë ose përshkruajnë qëllimin ose shtrirjen e këtij seksioni.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd mosarritja e ndonjë të drejte ose dështimi për të vepruar në lidhje me çdo shkelje nga ju në bazë të Kushteve nuk do të përbëjë një heqje dorë nga ajo e drejtë dhe as një heqje dorë nga Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd E drejta për të vepruar në lidhje me shkeljet pasuese ose të ngjashme.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd do të ketë të drejtën të caktojë Kushtet (duke përfshirë të gjitha të drejtat tona, titujt, përfitimet, interesat, dhe detyrimet dhe detyrimet në Kushtet e kushteve për çdo person ose entitet (përfshirë këtu çdo bashkëpunëtor të Yiwu Cute Jewelry Ju, Ju) Ju nuk mund t'i caktoni, plotësisht ose një pjesë, Kushtet për ndonjë person ose entitet.
12.7 Nëse jeni nga jashtë territorit të Kinës kontinentale, Kushtet do të rregullohen nga ligjet e Hong Kong-ut pa marrë parasysh dispozitat e konfliktit të tij të ligjit dhe palët në Kushtet pranojnë të paraqesin në juridiksionin ekskluziv të gjykatave të Hong Kong-ut. Nëse jeni nga Kina kontinentale, Kushtet do të rregullohen nga ligjet e Republikës Popullore të Kinës pa marrë parasysh dispozitat e konfliktit të saj të ligjit dhe palët e Kushteve bien dakord t'i paraqesin juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës Popullore të China.

Komente Facebook