fbpx

kamare

01 / 28 / 2019

Tregjet e ngrohta ose tregjet masive për transportimin e pikave

Në shumicën e tregjeve ekziston një segment dominues (masiv) dhe disa segmente më të vegjël (të ngrohtë). Për shembull, në tregun e ëmbëlsirave, një segment mbizotërues do të ishte [...]