фбпк

пореске олакшице и одбитци

06 / 26 / 2019.

Преглед о пословним порезима и порезима на плаћање у САД-у

САД садрже три главне врсте пореза који су уведени, а то су федерални, државни и локални порези. Федерални и државни порези су потпуно одвојени и сваки има своје [...]