фбпк

Преферирани начини плаћања

07 / 08 / 2019.

Пословне праксе, преферирани начини плаћања и рокови испоруке купаца широм света

Главни део спољне трговине односи се на купце широм света. Освојићемо срце купца тако што ћемо стећи њихово поверење, [...]