fbpx

Användarvillkor

Användarvillkor

LÄS VÄRDEN VILLKOR OCH VILLKOR NU!

(Uppdaterad den 15 augusti 2018)

Välkommen till www.cjdropshipping.com och app.cjdropshipping.com! Dessa användarvillkor beskriver villkoren för din åtkomst och användning av webbplatserna på www.cjdropshipping.com och app.cjdropshipping.com (var och en "Plats”). Detta dokument är ett rättsligt bindande avtal mellan dig som användare (s) av webbplatserna (kallas "du","din"Eller"Användare”Nedan) och företaget Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. som anges i avsnitt 2.1 nedan (kallas”we","vår"Eller"Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.”Nedan).

1.Användning och godkännande av villkoren

1.1 Din användning av webbplatserna och Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s tjänster, programvara och produkter (kollektivt som "Tjänster”Nedan) omfattas av villkoren i detta dokument samt Integritetspolicy, CJdropshipping Policy, Återbetalning Återbetalningspolicy, produktuppgiftspolicyn och andra regler och policyer på webbplatserna som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan publicera då och då. Detta dokument och sådana andra regler och policyer på webbplatserna benämns kollektivt nedan "Villkor”. Genom att komma åt webbplatserna eller använda tjänsterna, samtycker du till att acceptera och vara bunden av villkoren. Använd inte tjänsterna eller webbplatserna om du inte accepterar alla villkoren.
1.2 Du får inte använda tjänsterna och får inte acceptera villkoren om (a) du inte är i laglig ålder för att bilda ett bindande avtal med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller (b) du inte får ta emot några tjänster enligt lagarna i Hong Kong eller andra länder / regioner inklusive landet / regionen där du är bosatt eller från vilken du använder tjänsterna.
1.3 Du erkänner och samtycker till att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan ändra alla villkor när som helst genom att publicera relevanta ändrade och omarbetade villkor på webbplatserna. Genom att fortsätta använda tjänsterna eller webbplatserna samtycker du till att de ändrade villkoren kommer att gälla för dig.
1.4 Om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har publicerat eller tillhandahållit en översättning av den engelskspråkiga versionen av Villkoren, samtycker du till att översättningen endast tillhandahålls av bekvämligheten och att den engelskspråkiga versionen kommer att styra ditt användande av tjänsterna webbplatser.
1.5 Du kan komma att behöva ingå ett separat avtal, antingen online eller offline, med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller vårt dotterbolag för alla tjänster ("Ytterligare avtal”). Om det finns någon konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren och ett tilläggsavtal ska tilläggsavtalet endast ha företräde framför villkoren i relation till den berörda tjänsten.
1.6 Villkoren får inte på annat sätt ändras förutom skriftligen av en auktoriserad officer i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Tillhandahållande av tjänster

2.1 Den upphandlande enheten Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. som du kontrakterar med är Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i Folkrepubliken Kina, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. i Hongkong, CJ Trade Corp i USA om du är en registrerad medlem på webbplatserna och är registrerad eller bosatt i Folkrepubliken Kina, Hong Kong eller USA. Om du registrerade dig i eller är bosatt i Kina, kontrakterar du dig med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Du måste registrera dig som medlem på webbplatserna för att komma åt och använda vissa tjänster. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehåller sig dessutom rätten, utan föregående meddelande, att begränsa åtkomst till eller användning av vissa tjänster (eller några funktioner inom tjänsterna) till betalande användare eller på andra villkor som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan utöva vår bedömning.
2.3-tjänster (eller funktioner i tjänsterna) kan variera för olika regioner och länder. Ingen garanti eller representation ges att en viss tjänst eller funktion eller funktion därav eller samma typ och omfattning av tjänsten eller funktioner och funktioner därav kommer att finnas tillgängliga för användare. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan efter eget gottfinnande begränsa, förneka eller skapa en annan nivå av tillgång till och användning av tjänster (eller funktioner i tjänsterna) med avseende på olika användare.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. får lansera, ändra, uppgradera, införa villkor för, stänga av eller stoppa tjänster (eller några funktioner inom tjänsterna) utan föregående meddelande förutom att vid en avgiftsbaserad tjänst, sådana ändringar kommer inte att påverka de betalande användarna väsentligt negativt när de njuter av den tjänsten.
2.5 Vissa tjänster kan tillhandahållas av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s medlemsförbund på uppdrag av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Användare i allmänhet

3.1 Som villkor för din åtkomst till och användning av webbplatserna eller tjänsterna samtycker du till att du kommer att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder webbplatserna eller tjänsterna.
3.2 Du samtycker till att använda webbplatserna eller tjänsterna endast för dina egna privata och interna ändamål. Du accepterar att (a) du inte kommer att kopiera, reproducera, ladda ner, publicera om, sälja, distribuera eller sälja tjänster eller information, text, bilder, grafik, videoklipp, ljud, kataloger, filer, databaser eller listor, etc. tillgängliga på eller via webbplatserna ("webbplatsinnehållet"), och (b) du kommer inte att kopiera, reproducera, ladda ner, sammanställa eller på annat sätt använda något webbplatsinnehåll för att driva ett företag som konkurrerar med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., eller på annat sätt kommersiellt utnyttjar webbplatsinnehållet. Systematisk hämtning av webbplatsinnehåll från webbplatserna för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog (vare sig det går genom robotar, spindlar, automatiska enheter eller manuella processer) utan skriftligt tillstånd från Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. Det är förbjudet att. Användning av innehåll eller material på webbplatserna för något syfte som inte uttryckligen är tillåtet i villkoren är förbjudet.
3.3 Du måste läsa Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s integritetspolicy som reglerar skyddet och användningen av personlig information om användare som innehas av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och våra dotterbolag. Du accepterar villkoren i sekretesspolicyn och godkänner användningen av den personliga informationen om dig i enlighet med sekretesspolicyn.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan tillåta användare att få tillgång till innehåll, produkter eller tjänster som erbjuds av tredje parter via hyperlänkar (i form av ordlänk, banners, kanaler eller på annat sätt), API eller på annat sätt till sådana tredjeparts webbplatser . Du varnas om att läsa sådana webbplatsers villkor och / eller sekretesspolicy innan du använder webbplatserna. Du erkänner att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte har någon kontroll över sådana tredjeparts webbplatser, inte övervakar sådana webbplatser och är inte ansvarig eller ansvarig för någon för sådana webbplatser, eller något innehåll, produkter eller tjänster som görs tillgängliga på sådana webbplatser.
3.5 Du samtycker till att inte vidta några åtgärder för att undergräva integriteten för datasystemen eller nätverken för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och / eller någon annan användare eller för att få obehörig åtkomst till sådana datorsystem eller nätverk.
3.6 Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som kan undergräva integriteten i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s feedbacksystem, till exempel att lämna positiv feedback till dig själv genom att använda sekundära medlems-ID eller genom tredje parter eller genom att lämna osubstrat negativ feedback för en annan Användare.
3.7 Genom att posta inköpsförfrågan eller lista produkter, skicka in order eller lagra auktorisation ("Användardata") på webbplatserna eller tillhandahålla användardata till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller vår representant (er), beviljar du en oåterkallelig, evigvarig , världen över, royaltyfri och sublicensierbar (genom flera nivåer) licens till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. för att visa, överföra, distribuera, reproducera, publicera, duplicera, anpassa, modifiera, översätta, skapa derivatverk och på annat sätt använda någon av eller alla användardata i någon form, media eller teknik som nu är känd eller inte för närvarande känd på något sätt och för något syfte som kan vara fördelaktigt för driften av webbplatserna, tillhandahållandet av tjänster och / eller Användarens verksamhet. Du bekräftar och garanterar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. att du har alla de rättigheter, befogenheter och befogenheter som krävs för att bevilja ovanstående licens.

 1. Medlemskonton

4.1-användare måste vara registrerad på webbplatserna för att få tillgång till eller använda vissa tjänster (en registrerad användare kallas också en "Medlem" Nedan). Förutom med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s godkännande, kan en användare endast registrera ett medlemskonto på webbplatserna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan avbryta eller avsluta ett användarkontokonto om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har skäl att misstänka att användaren samtidigt har registrerat eller kontrollerat två eller flera medlemskonton. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan vidare avvisa användarens ansökan om registrering av någon anledning.
4.2 Vid registrering på webbplatserna ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tilldela ett konto och utfärda ett medlems-ID och lösenord (det senare ska väljas av en registrerad användare under registreringen) till varje registrerad användare. Ett konto kan ha ett webbaserat e-postkonto med begränsat lagringsutrymme för medlemmen att skicka eller ta emot e-postmeddelanden.
4.3 En uppsättning medlems-ID och lösenord är unikt för ett enda konto. Varje medlem är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten för ditt medlems-ID och lösenord och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Ingen medlem får dela, tilldela eller tillåta användning av ditt medlemskonto, ID eller lösenord av en annan person utanför medlemmens egna affärsenhet. Medlem godkänner att meddela Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. omedelbart om du blir medveten om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto eller något annat säkerhetsbrott på ditt konto.
4.4-medlem samtycker till att alla aktiviteter som sker under ditt konto (inklusive utan begränsning, posta företag- eller produktinformation, klicka för att acceptera eventuella ytterligare avtal eller regler, prenumerera på eller göra någon betalning för tjänster, skicka e-post med e-postkontot eller skicka SMS) anses ha godkänts av medlemmen.
4.5-medlem medger att delning av ditt konto med andra personer, eller att flera användare utanför din affärsenhet kan använda ditt konto (tillsammans, "flera användningsområden“), Kan orsaka irreparabel skada för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller andra användare av webbplatserna. En medlem ska ersätta Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag, styrelseledamöter, anställda, ombud och representanter för eventuella förluster eller skador (inklusive men inte begränsat till vinstförlust) som har lidit till följd av flera användningar av ditt konto . Medlemmen samtycker också till att i fall av flera användningar av ditt konto eller medlemmars underlåtenhet att upprätthålla säkerheten för ditt konto, ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte hållas ansvariga för förlust eller skador som uppstår till följd av ett sådant överträdelse och ska ha rätt att stänga av eller säga upp medlemskontot utan ansvar gentemot medlemmen.

 1. Medlemmens ansvar

5.1 Varje medlem representerar, garanterar och samtycker till att (a) du har full makt och behörighet att acceptera villkoren, att bevilja licensen och tillståndet och utföra de skyldigheter som följer; (b) du använder webbplatserna och tjänsterna endast för affärsändamål; och (c) adressen du anger när du registrerar dig är den huvudsakliga verksamhetsplatsen för din affärsenhet. Vid tillämpningen av denna bestämmelse kommer ett filial eller ett kontaktkontor inte att betraktas som en separat enhet och din huvudsakliga verksamhetsplats kommer att anses vara ditt huvudkontors.
5.2-medlem kommer att vara skyldig att tillhandahålla information eller material om din enhet, företag eller produkter / tjänster som en del av registreringsprocessen på webbplatserna eller din användning av någon tjänst eller medlemskonto. Varje medlem representerar, garanterar och samtycker till att (a) sådan information och material, oavsett om det lämnas in under registreringsprocessen eller därefter under fortsättningen av användningen av webbplatserna eller tjänsten är sann, korrekt, aktuell och fullständig, och (b) du kommer att upprätthålla och omedelbart ändra all information och material för att hålla det sant, korrekt, aktuellt och fullständigt.
5.3 När du blir medlem, samtycker du till att inkludera kontaktinformationen om dig i vår köperdatabas och godkänner Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och våra dotterbolag att dela kontaktinformationen med andra användare eller på annat sätt använda din personliga information i enlighet med med sekretesspolicyn.
5.4 Varje medlem representerar, garanterar och samtycker till att (a) du ska vara ensam ansvarig för att erhålla alla nödvändiga tredjepartslicenser och behörigheter beträffande all användardata som du skickar in, postar eller visar; (b) all användardata som du skickar in, publicerar eller visar inte kränker eller kränker någon av upphovsrätten, patentet, varumärket, handelsnamn, affärshemligheter eller andra personliga eller äganderättigheter från tredje part ("Tredje parts rättigheter”); (c) du har rätt och auktoritet att sälja, handla, distribuera eller exportera eller erbjuda att sälja, handla, distribuera eller exportera de produkter eller tjänster som beskrivs i användardata och sådan försäljning, handel, distribution eller export eller erbjudande bryter inte eventuella tredje parts rättigheter och (d) du och dina dotterbolag är inte föremål för några handelsbegränsningar, sanktioner eller andra lagliga begränsningar som antagits av något land, internationell organisation eller jurisdiktion.
5.5 Varje medlem representerar, garanterar och samtycker till att användardata som du skickar in, publicerar eller visar ska:
a) vara sant, korrekt, fullständigt och lagligt;
b) inte vara falsk, vilseledande eller vilseledande;
c) inte innehålla information som är ärekränkande, skadlig, hotande eller trakasserande, obscen, kränkande, kränkande, sexuellt uttrycklig eller skadlig för minderåriga;
d) inte innehålla information som är diskriminerande eller främjar diskriminering baserat på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
e) inte bryter mot produktinformationspolicyn, andra villkor eller tillämpliga ytterligare avtal
f) inte bryter mot gällande lagar och förordningar (inklusive utan begränsning de som styr exportkontroll, konsumentskydd, illojal konkurrens eller falsk reklam) eller främja aktiviteter som kan bryta mot gällande lagar och förordningar;
g) inte innehåller någon länk direkt eller indirekt till andra webbplatser som innehåller något innehåll som kan bryta mot villkoren.
5.6 Varje medlem representerar, garanterar och samtycker till att du ska / är:
a) bedriva dina aktiviteter på webbplatserna i enlighet med gällande lagar och förordningar;
b) genomföra dina affärstransaktioner med andra användare av webbplatserna i god tro;
c) bedriva dina aktiviteter i enlighet med villkoren och alla tillämpliga tilläggsavtal;
d) inte använda tjänsterna eller webbplatserna för att bedrägera någon person eller enhet (inklusive utan begränsning försäljning av stulna föremål, användning av stulna kredit- / betalkort);
e) inte efterge sig någon person eller enhet, felaktigt föreställa dig själv eller din anknytning till någon person eller enhet;
f) inte delta i spam eller phishing;
g) inte delta i någon annan olaglig verksamhet (inklusive utan begränsning de som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar osv.) eller uppmuntra eller upphöra med någon olaglig verksamhet;
h) inte involvera försök att kopiera, reproducera, utnyttja eller expropriera Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s olika egna kataloger, databaser och listor;
i) inte inbegripa datorvirus eller andra destruktiva enheter och koder som har effekten att skada, störa, avlyssna eller expropriera programvara eller hårdvara, data eller personlig information;
j) inte inbegripa något system för att undergräva integriteten av data, system eller nätverk som används av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och / eller någon användare av webbplatserna eller få obehörig åtkomst till sådana data, system eller nätverk;
k) inte, och dina direktörer, officerare, kontrollerande parter, dotterbolag och juridisk jurisdiktion där någon av de föregående personerna eller enheterna är organiserade eller har verksamhet är inte, personer eller enheter som är föremål för någon ekonomiska eller bedrägeri sanktioner från statliga, internationella eller reglerande enheter; och
l) inte delta i aktiviteter som annars skulle skapa något ansvar för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våra dotterbolag.

5.7-medlem får inte använda tjänsterna och medlemskontot för att delta i aktiviteter som är identiska eller liknar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s marknadsföringsverksamhet för e-handel.
5.8 Om medlem tillhandahåller en affärsdomare, representerar medlem, garanterar och samtycker till att du har erhållit alla nödvändiga samtycke, godkännanden och undantag från dina affärspartners och medarbetare för att (a) fungera som din affärsdomare; (b) posta och publicera sina kontaktuppgifter och information, referensbrev och kommentarer för deras räkning; och (c) att tredje parter kan kontakta sådana affärsdomare för att stödja påståenden eller uttalanden om dig. Du garanterar och samtycker till att alla referensbrev och kommentarer är sanna och korrekta och att tredje parter kan kontakta affärsdomarna utan att behöva få ditt samtycke.
5.9-medlem samtycker till att tillhandahålla all nödvändig information, material och godkännande och tillhandahålla all rimlig hjälp och samarbete som är nödvändigt för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s tillhandahållande av tjänsterna, utvärdera om medlemmen har åsidosatt villkoren och / eller hanterat något klagomål mot medlemmen. Om medlemmens underlåtenhet att göra detta leder till försening eller upphävande eller uppsägning av tillhandahållandet av någon tjänst, ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte vara skyldig att förlänga den relevanta tjänsteperioden och är heller inte ansvarig för förlust eller skador till följd av sådan försening, upphävande eller avslutande
5.10 Ledamoten erkänner och samtycker till att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte ska vara skyldiga att aktivt övervaka eller utöva någon redaktionell kontroll över innehållet i något meddelande eller material eller information skapad, erhållen eller tillgänglig via tjänsterna eller webbplatserna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. godkänner inte, verifierar eller på annat sätt intygar innehållet i kommentarer eller annat material eller information gjord av någon medlem. Varje medlem är ensam ansvarig för innehållet i sin kommunikation och kan hållas juridiskt ansvarigt eller ansvarigt för innehållet i sina kommentarer eller annat material eller information
5.11 Medlemmen erkänner och samtycker till att tjänsterna endast får användas av företag och deras representanter för affärsbruk och inte för enskilda konsumenter eller för personligt bruk.
5.12 Medlemmen erkänner och samtycker till att varje medlem är ensam ansvarig för att följa tillämpliga lagar och förordningar i sina respektive jurisdiktioner för att säkerställa att all användning av webbplatsen och tjänsterna följer samma.

 1. Överträdelser av medlemmarna

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort, ändra eller avvisa all användarinformation som du skickar till, publicerar eller visar på de webbplatser som vi rimligen anser är olagliga, bryter mot villkoren, kan underlätta Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våra dotterbolag till ansvar, eller på annat sätt hittas olämpligt enligt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s åsikt.
6.2 Om någon medlem bryter mot några villkor eller om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimliga skäl att tro att en medlem bryter mot villkoren, ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ha rätt att vidta sådana disciplinära åtgärder som det anser lämpligt, inklusive utan begränsning: (i) avbryta eller säga upp medlemskontot och alla konton som fastställts vara relaterade till ett sådant konto av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. efter eget gottfinnande; (ii) begränsa, nedgradera, avbryta eller avsluta prenumerationen på, åtkomst till, eller nuvarande eller framtida användning av någon tjänst; (iii) ta bort alla produktlistor eller annan användardata som medlemmen har skickat in, publicerat eller visat eller införa begränsningar för antalet produktlistor eller användardata som medlemmen kan publicera eller visa; (iv) att införa andra begränsningar för medlemmens användning av funktioner eller funktioner i någon tjänst som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan anser vara lämpliga efter eget gottfinnande; och (v) andra korrigerande åtgärder, disciplin eller påföljder som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. anser nödvändiga eller lämpliga efter eget gottfinnande.
6.3 Utan att begränsa allmänheten i villkoren, skulle en medlem anses bryta mot villkoren under någon av följande omständigheter:
a) vid klagomål eller anspråk från någon tredje part har Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. rimliga skäl att tro att en sådan medlem avsiktligt eller väsentligt har misslyckats med att utföra ditt kontrakt med sådan tredje part, inklusive utan begränsning där medlemmen har misslyckats med att leverera alla artiklar som beställts av sådan tredje part efter mottagandet av inköpspriset, eller där de artiklar som medlem har levererat väsentligt inte uppfyller villkoren och beskrivningarna som anges i ditt avtal med sådan tredje part,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimliga skäl att misstänka att en sådan medlem har använt ett stulet kreditkort eller annan falsk eller vilseledande information i någon transaktion med en motpart,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimliga skäl att misstänka att all information som lämnats av medlemmen inte är aktuell eller fullständig eller är osann, felaktig eller vilseledande, eller
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. anser att medlemmens handlingar kan orsaka ekonomisk förlust eller juridiskt ansvar gentemot Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våra dotterbolag eller andra användare.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehåller sig rätten att samarbeta fullt ut med statliga myndigheter, privata utredare och / eller skadade tredje parter i utredningen av misstänkt brottslig eller civilrättslig överträdelse. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan vidare avslöja medlemmens identitet och kontaktinformation, om det begärs av en regering eller brottsbekämpande organ, en skadad tredje part eller som ett resultat av en stämning eller annan rättslig åtgärd. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ansvarar inte för skador eller resultat som uppstår till följd av sådan avslöjande, och ledamoten samtycker till att inte väcka talan eller krav mot Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. för sådan avslöjande.
6.5 Om en medlem bryter mot villkoren förbehåller sig Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. också rätten att publicera register över sådant överträdelse på webbplatserna. Om ett sådant överträdelse inbegriper eller är rimligt misstänkt för att ha involverat oärlig eller bedräglig verksamhet, förbehåller sig Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. också rätten att lämna uppgifter om sådant överträdelse till våra dotterbolag inklusive utan begränsning CJ +, Betalning!, Etc. Sådan Yiwu Cute Anslutande företag av Jewelry Co., Ltd. kan begränsa, stänga av eller avbryta medlemmens användning av hela eller delar av de tjänster som sådana medlemsförbund tillhandahåller till medlemmen, vidta andra korrigerande åtgärder och publicera uppgifterna om medlemmens brott mot villkoren för webbplatserna som drivs av eller kontrolleras av sådana filialer i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan när som helst och efter vårt skönsmässiga bedömning införa begränsningar för, avbryta eller avbryta medlemmens användning av någon tjänst eller webbplatserna utan att vara ansvarig för medlemmen om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd har mottagit ett meddelande om att medlemmen bryter mot något avtal eller åtagande med något av de dotterbolag till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inklusive utan begränsning CJ +, Betalning! och sådant överträdelse innebär eller är rimligt misstänkt för att ha involverat oärlig eller bedräglig verksamhet. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ska ha rätt att publicera register över sådant intrång på webbplatserna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ska inte krävas för att undersöka sådant överträdelse eller begära bekräftelse från medlemmen.
6.7 Varje medlem samtycker till att ersätta Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag, styrelseledamöter, anställda, ombud och representanter och att hålla dem ofarliga, från alla skador, förluster, fordringar och skulder (inklusive juridiska kostnader på ett fullständigt sätt grundläggande ersättning) som kan uppstå från din inlämning, publicering eller visning av användarinformation, från din användning av webbplatserna eller tjänsterna eller från ditt brott mot villkoren.
6.8 Varje medlem samtycker vidare till att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte är ansvarigt och inte har något ansvar gentemot dig eller någon annan för någon användardata eller annat material som överförs över webbplatserna, inklusive bedrägliga, orätt, vilseledande, felaktiga, ärekränkande , stötande eller olagligt material och att risken för skador från sådant material helt och hållet ligger på varje medlem. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehåller sig rätten att på egen bekostnad åta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning av medlemmen, i vilket fall medlemmen ska samarbeta med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd i att hävda alla tillgängliga försvar.

 1. Transaktioner mellan köpare och säljare

7.1 Via webbplatserna tillhandahåller Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektroniska webbaserade plattformar för utbyte av information mellan köpare och säljare av produkter och tjänster. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tillhandahåller dessutom elektroniska webbaserade transaktionsplattformar för medlemmar att placera, acceptera, avsluta, hantera och uppfylla beställningar för tillhandahållande av produkter och tjänster online på de webbplatser som omfattas av villkoren för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. Transaction Services Agreement. För alla tjänster representerar dock Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. varken säljaren eller köparen i specifika transaktioner. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kontrollerar inte och ansvarar inte för eller ansvarar för kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller tillgängligheten av de produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning på webbplatserna eller säljarens förmåga att slutföra en försäljning eller köparnas förmåga att genomföra ett köp.
7.2 Användare görs härmed medvetna om att det kan finnas risker för att hantera personer som agerar under falska anspråk. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. använder flera tekniker för att verifiera riktigheten av viss information som våra betalande användare ger oss när de registrerar sig för en betalande medlemskapstjänst på webbplatserna. Eftersom användarverifiering på Internet är svår kan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dock inte bekräfta varje användares påstådda identitet (inklusive, utan begränsning, betalande medlemmar). Vi uppmuntrar dig att använda olika sätt, såväl som sunt förnuft, för att utvärdera med vilka du har att göra.
7.3 Varje användare erkänner att han helt och hållet tar på sig riskerna för att genomföra köp- och försäljningstransaktioner i samband med användning av webbplatserna eller tjänsterna, och att den fullt ut tar riskerna för ansvar eller skada av något slag i samband med efterföljande aktiviteter av något slag avser produkter eller tjänster som är föremål för transaktioner som använder webbplatserna. Sådana risker ska omfatta men är inte begränsade till, felaktig presentation av produkter och tjänster, bedrägliga system, otillfredsställande kvalitet, misslyckande med att uppfylla specifikationer, felaktiga eller farliga produkter, olagliga produkter, försening eller leverans eller betalningsfördröjning, kostnadsberäkningar, brott mot garanti, överträdelse av kontrakt och transportolyckor. Sådana risker inkluderar också de risker som tillverkning, import, export, distribution, erbjudande, visning, köp, försäljning och / eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på webbplatserna kan kränka eller kan påstås bryta mot tredje parts rättigheter, och risken för att Användaren kan ådra sig kostnader för försvar eller andra kostnader i samband med tredje parts påstående om tredje parts rättigheter, eller i samband med eventuella påståenden från någon part om att de har rätt till försvar eller skadestånd i förhållande till påståenden om rättigheter, krav eller fordringar från tredje partens rättigheter. Sådana risker inkluderar också riskerna som konsumenter, andra köpare, slutanvändare av produkter eller andra som påstår sig ha lidit skador eller skador relaterade till produkter som ursprungligen erhölls av användare av webbplatserna som ett resultat av köp- och försäljningstransaktioner i samband med användning av webbplatserna kan drabbas av skador och / eller hävda påståenden till följd av deras användning av sådana produkter. Alla ovanstående risker benämns nedan "transaktionsrisker". Varje användare samtycker till att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte ska vara ansvariga eller ansvariga för skador, fordringar, skulder, kostnader, skador, besvär, affärsstörningar eller utgifter av något slag som kan uppstå till följd av eller i samband med något Transaktionsrisker.
7.4 Användare är ensamma ansvariga för alla villkor för transaktionerna som utförs på, genom eller som ett resultat av användningen av webbplatserna eller tjänsterna, inklusive, utan begränsning, villkor för betalning, returer, garantier, frakt, försäkring, avgifter, skatter, titel, licenser, böter, tillstånd, hantering, transport och lagring.
7.5-användare accepterar att tillhandahålla all information och material som rimligen kan krävas av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i samband med dina transaktioner som genomförs på, genom eller som ett resultat av användningen av webbplatserna eller tjänsterna. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rätt att stänga av eller avsluta ett användarkonto om användaren misslyckas med att tillhandahålla nödvändig information och material.
7.6 I händelse av att någon användare har en tvist med någon part i en transaktion, godkänner sådan användare att frigöra och försvara Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (och våra agenter, dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda) från alla fordringar, krav , handlingar, förfaranden, kostnader, utgifter och skador (inklusive utan begränsning några faktiska, speciella, tillfälliga eller följdskador) som uppstår till följd av eller i samband med en sådan transaktion.

 1. Begränsning av ansvar

8.1 TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV LAGET, TJÄNSTERNA TILLHANDLAT AV YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD PÅ ELLER FÖR ATT SIDORNA LEVERAS ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIGA” OCH ”MED ALLA FEL” OCH YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. HÄR UTTRYCKLIGT FRÅGOR ALLA OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, ALLA GARANTIER AV VILLKOR, KVALITET, HÅLLBARHET, PRESTANDA, AKKURACITET, PÅLITELIGHET, VARIGHET ELLER FITNESS FITNESS. ALLA GARANTIER, REPRESENTATIONER, VILLKOR OCH ÅTAGANDEN UTGÄRDS HÄR.
8.2 TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV LAGET, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. GÖR INGEN FÖRSÄKRINGAR ELLER GARANTIER OM GÄLLIGHET, AKKURACITET, RÄTTIGHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, STABILITET, FULLIGHET ELLER AKTUELLHET FÖR ALLA UPPLYSNINGAR SOM GIVES PÅ ELLER UNDER SIDORNA; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. REPRESENTERAR INTE ELLER GARANTIERAR ATT FRAMSTÄLLNING, IMPORT, EXPORT, DISTRIBUTION, ERBJUDANDE, VISA, KÖP, SALG OCH / ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDAS ELLER VISA PÅ PLATSERNA INTE VILLKAR INTE TREDJE PARTS RÄTTIGHETER; OCH YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. INNEFÖRER INGEN UTSKRIFTER ELLER GARANTIER FÖR NÅGONSKYDIGT ANVÄNDNING AV TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER ERBJUDANDES ELLER VISA PÅ SIDORNA.
8.3 Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhållits via webbplatserna görs enligt varje användares eget gottfinnande och risk och varje användare är ensam ansvarig för eventuella skador på Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s datorsystem eller förlust av data som kan vara resultatet av nedladdning av sådant material. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, erhållna av någon användare från Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller genom eller från webbplatserna får skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här.
8.4 Webbplatserna kan göra tillgängliga för användartjänster eller produkter som tillhandahålls av oberoende tredje parter. Ingen garanti eller representation görs för sådana tjänster eller produkter. Under inga omständigheter ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och våra dotterbolag hållas ansvariga för sådana tjänster eller produkter.
8.5 Varje användare samtycker härmed att ersätta och spara Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda skadliga, från alla förluster, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på fullständig skadestånd) som kan uppstå från sådan användares användning av webbplatserna eller tjänsterna (inklusive men inte begränsat till visning av sådan användares information på webbplatserna) eller från ditt brott mot villkoren i villkoren. Varje användare samtycker härmed till att ersätta och rädda Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda skadliga, från alla skador, skador, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på fullständig skadestånd) som kan uppstå från användarens åsidosättande av alla framställningar och garantier som gjorts av användaren till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., inklusive men inte begränsat till de som anges i avsnitt 5 nedan.
8.6 Varje användare samtycker härmed till att ersätta och spara Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän och anställda skadliga, från alla skador, skador, fordringar, skulder (inklusive juridiska kostnader på fullständig skadestånd) som kan uppstå, direkt eller indirekt, som ett resultat av alla anspråk som görs gällande av anspråkare från tredje partens rättigheter eller andra tredje parter avseende produkter som erbjuds eller visas på webbplatserna. Varje användare samtycker härmed till att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inte är ansvarigt och inte har något ansvar gentemot dig, för material som har lagts av andra, inklusive ärekränkande, stötande eller olagligt material och att risken för skador på sådant material vilar helt med varje användare. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehåller sig rätten, för vår egen bekostnad, att ta ut det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som annars är föremål för ersättning av dig, i vilket fall du ska samarbeta med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i hävda alla tillgängliga försvar.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ansvarar inte för några speciella, direkta, indirekta, bestraffande, tillfälliga eller följdskador eller skador överhuvudtaget (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst eller besparingar, affärsavbrott, förlust av information), vare sig det är i kontrakt, vårdslöshet, skadestånd, kapital eller på annat sätt eller andra skador till följd av något av följande.
a) användningen eller oförmågan att använda webbplatserna eller tjänsterna;
b) eventuella fel i varor, prover, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits från en användare eller någon annan tredje part via webbplatserna;
c) brott mot tredje parts rättigheter eller krav eller krav på att användarens tillverkning, import, export, distribution, erbjudande, visning, köp, försäljning och / eller användning av produkter eller tjänster som erbjuds eller visas på webbplatserna kan kränka eller kan hävdas bryta Tredjeparts rättigheter; eller påståenden från någon part om att de har rätt till försvar eller skadestånd i förhållande till påståenden om rättigheter, krav eller påståenden från tredje parters rättigheter;
d) obehörig åtkomst från tredje part till data eller privat information från någon användare;
e) uttalanden eller uppföranden från någon användare av webbplatserna; eller;
f) alla frågor som rör Tjänster som emellertid uppstår, inklusive vårdslöshet.
8.8 Trots något av ovanstående bestämmelser, det totala ansvaret för Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra anställda, agenter, dotterbolag, representanter eller någon som handlar för våra räkning med avseende på varje användare för alla anspråk som uppstår genom användningen av webbplatserna eller tjänster under ett kalenderår ska begränsas till det högsta av (a) det avgiftsbelopp som användaren har betalat till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våra dotterbolag under kalenderåret och (b) det högsta tillåtna beloppet i tillämplig lag. Den föregående meningen ska inte hindra användarens krav på att bevisa faktiska skador. Alla fordringar som härrör från användningen av webbplatserna eller tjänsterna måste lämnas in inom ett (1) år från det datum då talan orsakades eller sådan längre tid som föreskrivs enligt tillämplig lag som reglerar denna användningsvillkor ..
8.9 Begränsningarna och uteslutningarna av ansvaret mot dig enligt villkoren ska gälla i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag och ska gälla oavsett om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har informerats om eller borde ha varit medveten om möjligheten till sådant förluster som uppstår.

 1. FORCE MAJEURE

9.1 Under inga omständigheter ska Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden eller störningar av innehållet eller tjänsterna som levererats via webbplatserna som direkt eller indirekt beror på handlingar av naturen, krafter eller orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, Internetfel, dator, telekommunikation eller annan utrustningsbrist, elektriska strömavbrott, strejker, arbetstvister, upplopp, uppror, civila störningar, brist på arbete eller material, bränder, översvämning, stormar, explosioner, Guds handlingar, krig , statliga handlingar, order från inhemska eller utländska domstolar eller domstolar eller brott mot tredje part.

 1. Immateriella rättigheter

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. är ensam ägare eller laglig licensinnehavare av alla rättigheter och intressen på webbplatserna och webbplatsinnehållet. Webbplatserna och webbplatsinnehållet förkroppsligar affärshemligheter och andra immateriella rättigheter som skyddas under upphovsrätt och andra lagar världen över. All äganderätt, äganderätt och immateriella rättigheter till webbplatsens och webbplatsinnehållet ska förbli hos Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våra dotterbolag eller licensgivare av webbplatsinnehållet, i förekommande fall. Alla rättigheter som inte på annat sätt krävs enligt villkoren eller av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. förbehålles härmed.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan ha oberoende tredje parter involverade i tillhandahållandet av tjänsterna (t.ex. leverantörer av autentisering och verifiering). Du får inte använda något varumärke, servicemärke eller logotyp för sådana oberoende tredje parter utan skriftligt godkännande från sådana parter.

 1. Meddelanden

11.1 Alla juridiska meddelanden eller krav till eller på Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ska göras skriftligen och skickas till Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. personligen, med bud, certifierad post eller fax till följande enhet och adress: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i Folkrepubliken Kina, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. i Hongkong, CJ Trade Corp i USA (som fallet kanske), # 70383 5th Street, 5th Floor, Gate 97, District 5, Futian Market, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Meddelandena ska vara effektiva när de tas emot av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. på något av ovanstående sätt.
11.2 Alla juridiska meddelanden eller krav till eller till en användare ska vara effektiva om antingen levereras personligen, skickas med bud, certifierat brev, per fax eller e-post till den senast kända korrespondens, fax eller e-postadress som användaren tillhandahåller Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd. eller genom att publicera ett sådant meddelande eller krav på ett område på webbplatserna som är tillgängligt för allmänheten utan avgift. Meddelande till en användare ska anses vara mottagen av en sådan användare om och när.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan visa att kommunikation, vare sig i fysisk eller elektronisk form, har skickats till sådan användare, eller
b) omedelbart efter att Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. publicerat ett sådant meddelande på ett område på webbplatserna som är offentligt tillgängligt utan kostnad.
11.3 Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, krav, avslöjanden och annan kommunikation som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skickar till dig elektroniskt uppfyller det lagliga kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

 1. Allmänna bestämmelser

12.1 Med förbehåll för eventuella ytterligare överenskommelser utgör villkoren hela avtalet mellan dig och Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. med avseende på och reglerar din användning av webbplatserna och tjänsterna och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal om samma ämne betyder här.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. och du är oberoende entreprenörer, och ingen byrå, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-förhållande är avsedd eller skapad av villkoren.
12.3 Om någon bestämmelse i villkoren anses vara ogiltig eller inte kan verkställas, ska sådan bestämmelse raderas och de återstående bestämmelserna ska förbli giltiga och verkställas.
12.4 Rubriker är endast för referensändamål och definierar, begränsar, konstruerar eller beskriver inte på något sätt omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s underlåtenhet att verkställa någon rätt eller underlåtenhet att handla med avseende på brott från dig enligt villkoren kommer inte att utgöra ett avstående från denna rättighet eller ett undantag från Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rätt att överlåta villkoren (inklusive alla våra rättigheter, titlar, förmåner, intressen och skyldigheter och skyldigheter i villkoren till någon person eller enhet (inklusive alla dotterbolag till Yiwu Cute Jewelry) Co., Ltd.) Du får inte tilldela villkoren helt eller delvis till någon person eller enhet.
12.7 Om du är från utanför Kina, ska villkoren regleras av lagarna i Hong Kong utan hänsyn till dess lagbestämmelser och parterna i villkoren är överens om att underkasta sig domstolarna i Hong Kong. Om du är från Kina, ska villkoren regleras av lagarna i Folkrepubliken Kina utan hänsyn till dess lagbestämmelser och parterna i villkoren är överens om att underkasta sig domstolarna i Folkrepubliken Kina.

Facebook Kommentarer