fbpx

แหล่งผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ใช้ LV1: 5 คำขอจัดหามีให้ทุกวัน

สำหรับผู้ใช้ LV2: 10 คำขอจัดหามีให้ทุกวัน

สำหรับผู้ใช้ LV3: 20 คำขอจัดหามีให้ทุกวัน

สำหรับผู้ใช้ LV4: 50 คำขอจัดหามีให้ทุกวัน

สำหรับผู้ใช้ LV5: คำขอจัดหาไม่ จำกัด พร้อมให้บริการทุกวัน

สำหรับผู้ใช้วีไอพี: ขอจัดหาได้ไม่ จำกัด ทุกวัน

คุณยังสามารถ ซื้อแผนชำระเงินของเรา สำหรับการเพิ่มปริมาณของคำขอจัดหา

ความเห็นที่ Facebook