fbpx
ASD Tháng 3 Theo dõi 2018
03 / 21 / 2018
Thả vận chuyển kinh doanh
Cách kết nối các cửa hàng Shopify với app.cjdropshipping.com
03 / 26 / 2018

Làm thế nào để gửi yêu cầu tìm nguồn cung ứng trên app.cjdropshipping.com

  • Đối với người dùng LV1: 5 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.
  • Đối với người dùng LV2: 10 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.
  • Đối với người dùng LV3: 20 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.
  • Đối với người dùng LV4: 50 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.
  • Đối với người dùng LV5: yêu cầu tìm nguồn cung ứng không giới hạn có sẵn hàng ngày.
  • Đối với người dùng VIP: yêu cầu tìm nguồn cung ứng không giới hạn có sẵn hàng ngày.
Để đăng một yêu cầu tìm nguồn cung ứng trên trang web của chúng tôi, trước tiên bạn phải đăng ký tại app.cjdropshipping.com
Đây là một video hướng dẫn cho bạn:

Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn ở đây,

Bước 1: Nhấp vào Tìm nguồn cung ứng trực tuyến trên trang nhất

Bước 2: Nhấp vào Tìm nguồn ở bảng điều khiển bên trái, và sau đó Yêu cầu tìm nguồn cung ứng Đăng trên góc trên cùng bên phải.

Bước 3: Nhấp vào trên sản phẩm Cá nhân

Lưu ý: có một tùy chọn cho nguồn bằng cách nhấp vào Cửa hàng Sản phẩm đã tồn tại của Cửa hàng, tuy nhiên, tùy chọn này chỉ khả dụng cho những người dùng đã kết nối Cửa hàng Shopify của họ với trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu cách bạn có thể kết nối cửa hàng Shopify của mình với ứng dụng của chúng tôi, vui lòng xem hướng dẫn: Cách Cách kết nối Cửa hàng Shopify của bạn với app.cjdropshipping.com.

Bước 4: Điền thông tin cần thiết, xin nhớ rằng giá mục tiêu là giá bạn đang tìm kiếm và nó bao gồm chi phí vận chuyển đến quốc gia cụ thể mà bạn muốn sản phẩm được vận chuyển.

Bước 5: Sau khi bạn đăng thành công yêu cầu tìm nguồn cung ứng, bạn có thể quay lại trang dưới mục Điều khiển bên trái của tôi. Và bạn có thể nhấp vào Xem chi tiết về Chế độ xem để xem thông tin của sản phẩm này.

 • Về nguồn hàng - Yêu cầu tìm nguồn cung ứng của bạn đã được nhận, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 -48 trong những ngày làm việc bình thường.
 • Tìm nguồn cung ứng thành công - Nhóm của chúng tôi đã có thể tìm nguồn sản phẩm cụ thể mà bạn yêu cầu, bạn có thể xem chi tiết về sản phẩm này để xem giá sản phẩm và phương sai có sẵn.
 • Tìm nguồn cung ứng thất bại - Nhóm chúng tôi không thể tìm được nhà sản xuất cho sản phẩm cụ thể.

CJ cũng giúp bạn lấy nguồn từ 1688, Taobao, Aliexpress

Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome tại đây: Cài đặt tiện ích mở rộng từ Google Web Store.

Nếu bạn là lần đầu tiên gửi yêu cầu tìm nguồn cung ứng cho CJ và vội vàng, bạn có thể đăng yêu cầu tìm nguồn cung ứng lên CJ mà không cần đăng ký.

Mẫu yêu cầu tìm nguồn cung ứng bên dưới không được khuyến nghị cho người dùng đã đăng ký trong CJ.

Facebook Comments