fbpx
Phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến của Brazil
07 / 01 / 2019
Lý do và cách giải quyết các cách 10 mà nội dung truyền thông xã hội gây phiền nhiễu cho khách hàng
07 / 02 / 2019

Dịch vụ kiểm tra chất lượng

kiểm tra chất lượng
CUNG CẤP KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ!
Chất lượng là tất cả và không có nó, mọi thứ đều không có gì!

Loại kiểm tra
Phí kiểm tra
Chú ý

Các mặt hàng được mua bởi CJ

MIỄN PHÍ
Kiểm tra ngẫu nhiên 10% - 50%

Bổ sung / Kiểm tra đầy đủ $ 120 / Ngày / Người
Các mặt hàng được mua bởi khách hàng và được lưu trữ trong CJ
$ 120 / ngày / người
Kiểm tra theo yêu cầu của khách hàng
Kiểm tra tại nhà máy
$ 120 / ngày / người
Hóa đơn các chi phí khác (Vận chuyển, Phòng ở & Bữa ăn)

Facebook Comments
Andy Chou
Andy Chou
Bạn bán - chúng tôi gửi nguồn và giao hàng cho bạn!