fbpx

Giá vận chuyển và thời gian giao hàng

Bạn có thêm câu hỏi về giá vận chuyển hoặc thời gian, vui lòng đọc video dưới đây.
CJ có bất kỳ loại phương thức vận chuyển nào cho dropshipping, rẻ và nhanh!
Sự khác biệt từ giá vận chuyển Aliexpress đến giá vận chuyển của CJ. Giá vận chuyển được nhấn mạnh vào trọng lượng, thuộc tính, quốc gia đích và cả phương thức vận chuyển. Các bạn nên tính giá vận chuyển bằng cách sử dụng công cụ của chúng tôi: Máy tính vận chuyển. Và nó cũng có sẵn với thời gian giao hàng.

Thời gian vận chuyển giảm sẽ nhanh hơn và nhanh hơn từ CJDropshipping

Facebook Comments