fbpx
10 / 28 / 2019

Thái Lan - Kho hàng mới của CJ

CJ đang mở rộng phạm vi của nó trên toàn thế giới. Doanh nghiệp CJ DropShipping hiện có năm kho, hai ở Trung Quốc, hai ở Mỹ, một ở Thái Lan, nơi chúng tôi đóng gói [...]