fbpx

Cwestiynau Cyffredin

06/26/2019

Materion Treth a Chwestiynau Cyffredin Ynglŷn â Mewnforio O'r Undeb Ewropeaidd

O ran trethi’r Undeb Ewropeaidd, mae llawer o werthwyr yn ei chael hi’n anodd esbonio, ac mae rhai hyd yn oed yn balk mewn marchnad mor fawr. Fodd bynnag, deall mewnforio [...]