fbpx

logisteg

06/21/2019

10 Cwmni Llongau, Logistaidd neu Cludo Nwyddau Gorau Cyflwyno o China i Worldwide

Gyda datblygiad globaleiddio economaidd, mae masnach drawsffiniol yn cynyddu. Ac er mantais pris cynhyrchion Tsieineaidd, mae mwy a mwy o gynhyrchion Tsieineaidd yn cael eu hallforio ledled y byd, ac felly [...]
06/20/2019

Trosolwg o Farchnad E-fasnach De-ddwyrain Asia

Maint y farchnad Mae nifer y defnyddwyr Rhyngrwyd yn Ne-ddwyrain Asia, ac yn enwedig yng ngwledydd ASEAN mwyaf 6, yn adio i greu marchnad fawr heb ei chyffwrdd. [...]
06/19/2019

Trosolwg o e-fasnach yng Ngwlad Thai

Maint a thwf Mae gan economi drydedd fwyaf De-ddwyrain Asia, Gwlad Thai un o nifer uchaf y defnyddwyr rhyngrwyd. Mae oddeutu 57 miliwn [...]
06/18/2019

Popeth y mae angen i chi ei wybod am E-fasnach yn y DU

Marchnadoedd twf Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, mae gwerthiannau ar-lein wedi tyfu am 35 fisoedd yn olynol flwyddyn ar ôl blwyddyn yn y DU, gyda siopwyr yn pori am unrhyw beth [...]