fbpx

Abathengisi ababhinqileyo

07 / 19 / 2019

Kwenzeka njani ukuba i-E-commerce yeMikhosi eNtsha- abaThengisi abaDala babe zii-E-commerce Giants?

Ukuba intshukumo ye-Metoo idlale indima ebalulekileyo ekuphakamiseni imeko yezentlalo neyabantu basetyhini, elinye iphulo lingabonisa ukunyuka okuqatha kweshishini elilawulwa ngabafazi, [...]