fbpx

Newyddion Llongau Gollwng

04/07/2020

Sut i Greu Is-gyfrif ar gyfer Eich VA yn CJ APP?

Ydych chi'n cychwyn eich busnes gyda'ch partneriaid? Neu a ydych chi wedi dod o hyd i'ch arbenigol ac yn derbyn archebion rheolaidd bob dydd? Mae yna rai cwsmeriaid yn gofyn i ni a [...]
04/01/2020

Mae hysbysebion a gwerthiannau masg wedi'u gwahardd ar sawl platfform

Mae hysbysebion a gwerthiannau ynghylch offer amddiffynnol personol wedi'u gwahardd ar lwyfannau siopa ar-lein a chyfryngau cymdeithasol mawr. Gyda phrinder byd-eang o fasgiau ac eraill [...]
03/12/2020

Beth sydd angen i chi ei wybod am becynnu wedi'i addasu

Wrth i ni gynnig gwasanaeth pecynnu wedi'i deilwra ar gyfer un archeb, mae llawer o gwsmeriaid yn dangos eu diddordebau. I wneud y broses yn glir, yma rydym yn crynhoi rhai problemau i chi [...]
02/08/2020

Mae'n rhaid i CJ ohirio Gorchmynion Cyflawni'n Hirach oherwydd y Coronafirws

Gan fod China bellach ar bwynt tyngedfennol i ymladd yn erbyn y coronafirws, mae'r llywodraeth yn dal i gyfyngu ar ymfudiad y boblogaeth i sicrhau rheolaeth lwyr [...]