fbpx

כיצד לפרסם בקשות למיקור מוצרים ל- CJ

למרות היותנו שותף למשלוח משלוח טיפות מנוסה, איננו יכולים להבטיח למלא את כל הפריטים המבוקשים בגלל השילוחים השונים המפעילים SKU. לאחר שתתקבל כשולח טיפה, אתה יכול לפרסם בקשות למיקור מוצרים ל- CJ. זה מזכה אותך בבקשה לשלוח מוצרים למשלוח גם אם אין לנו אותם עדיין. הצוות שלנו יבדוק בקפידה את בקשתך ויזהה האם הדבר אפשרי. אנו מגבילים את בקשות המקור של 5 ליום מההתחלה, ו- 10 לאחר ביצוע הזמנות 50, 20 לאחר ביצוע הזמנות 2000USD, ללא הגבלה לאחר ביצוע 2 מיליון דולר. אתה יכול גם לרכוש את התוכנית בתשלום שלנו להגדלת כמות הבקשה. לאחר שתציב אלינו את ההזמנות למשלוח, נוכל למלא את המוצרים המנצחים שלך עד הסוף שלנו.
אתה יכול לפרסם בקשה למקור ישירות בטופס הבא.
פייסבוק