fbpx

Naudojimo sąlygos

ATSARGIAI SKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS IR SĄLYGAS!

(Atnaujinta 15, rugpjūčio 2018)

Sveiki apsilankę www.cjdropshipping.com ir app.cjdropshipping.com! Šiose naudojimo sąlygose aprašomos sąlygos ir sąlygos, taikomos jūsų prieigai prie interneto ir svetainių www.cjdropshipping.com bei app.cjdropshipping.com naudojimosi jomis (kiekviena „vieta“). Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip svetainių naudotojo (-ų) (vadinamo „tu","tavo"Arba"vartotojasToliau - ir „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ subjektas, nurodytas 2.1 punkte (toliau -we","mūsų"Arba"Yiwu Cute Jewelry Co, LtdToliau).

1.Sąlygų taikymas ir priėmimas

1.1 Jūs naudojatės svetainėmis ir „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ paslaugomis, programine įranga ir produktais (bendrai vadinama „paslaugosToliau -), taikomos šiame dokumente pateiktos sąlygos ir sąlygos Privatumo politika, „CJdropshipping Policy“, Grąžinti grąžinti pakartotinę grąžinimo politiką, produktų sąrašų politiką ir visas kitas svetainių taisykles ir politiką, kurias retkarčiais gali skelbti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“. Šis dokumentas ir tokios kitos Svetainių taisyklės ir politika toliau bendrai vadinami „Sąlygos“. Prisijungdami prie Svetainių ar naudodamiesi Paslaugomis, jūs sutinkate su Sąlygomis ir joms privalote. Nenaudokite Paslaugų ar Svetainių, jei nesutinkate su visomis Sąlygomis.
1.2 Jūs negalite naudotis Paslaugomis ir sutikti su Sąlygomis, jei (a) esate ne pilnametis, kad sudarytumėte įpareigojančią sutartį su „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, arba (b) jums neleidžiama gauti jokių paslaugų pagal Honkongo ar kitų šalių / regionų įstatymus, įskaitant šalį / regioną, kuriame gyvenate ar iš kurio naudojatės Paslaugomis.
1.3 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ bet kuriuo metu gali pakeisti bet kurias Sąlygas, paskelbdamas atitinkamas pakeistas ir pataisytas Sąlygas Svetainėse. Toliau naudodamiesi Paslaugomis ar Svetainėmis, jūs sutinkate, kad pakeistos sąlygos bus taikomos jums.
1.4 Jei „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ paskelbė ar pateikė Sąlygų versijos vertimą į anglų kalbą, jūs sutinkate, kad vertimas pateikiamas tik patogumui ir kad versija anglų kalba valdys jūsų naudojimąsi Paslaugomis ar Sklypai.
1.5 gali reikėti sudaryti atskirą internetinį ar neprisijungusį susitarimą su „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ arba mūsų dukterine įmone dėl bet kurios paslaugos („Papildomi susitarimai“). Jei tarp Sąlygų ir Papildomos sutarties yra prieštaravimų ar neatitikimų, Papildoma sutartis turi viršenybę prieš Sąlygas tik tos susijusios paslaugos atžvilgiu.
1.6 Sąlygos negali būti keičiamos kitaip, tik raštu pateikęs įgalioto Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. pareigūno.

 1. Paslaugų teikimas

2.1 „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ perkančioji organizacija, su kuria sudarote sutartis, yra „Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd“, Kinijos Liaudies Respublikoje, „Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd“ Honkonge, „CJ Trade Corp“ JAV, jei esate registruotas svetainių narys ir esate registruotas ar gyvenate Kinijos Liaudies Respublikoje, Honkonge ar JAV. Jei užsiregistravote žemyninėje Kinijoje ar esate nuolatinis gyventojas, sudarote sutartis su Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Norėdami prisijungti ir naudotis kai kuriomis Paslaugomis, Svetainėse turite užsiregistruoti kaip narys. Be to, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo apriboti prieigą prie tam tikrų paslaugų (ar bet kokių Paslaugų funkcijų) ar naudotis jomis tik mokėdamams vartotojams arba laikydamasi kitų sąlygų, kurias „Yiwu Cute Jewelry Co. Ltd gali nustatyti savo nuožiūra.
„2.3“ paslaugos (arba bet kurios paslaugų funkcijos) skirtinguose regionuose ir šalyse gali skirtis. Negarantuojama, kad vartotojams bus prieinama tam tikra Paslauga ar jos požymis ar funkcija ar tokio paties tipo ir apimties Paslauga ar jos savybės ir funkcijos. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali savo nuožiūra apriboti, atsisakyti ar sukurti kitokį prieigos prie bet kokių Paslaugų (ar bet kokių Paslaugų funkcijų) lygį skirtingiems vartotojams ar jais naudotis.
„2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali iš anksto iš anksto pranešti, pakeisti, atnaujinti, nustatyti sąlygas, sustabdyti ar sustabdyti bet kokias Paslaugas (ar bet kurias Paslaugų funkcijas), išskyrus atvejus, kai mokama paslauga - tokie pakeitimai neturės esminės neigiamos įtakos mokantiems vartotojams, kurie naudojasi ta paslauga.
2.5 Kai kurias paslaugas gali teikti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ filialai „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ vardu.

 1. Vartotojai paprastai

3.1 kaip prieigos prie Svetainių ar Paslaugų ir naudojimosi jomis sąlygą, jūs sutinkate, kad naudodamiesi Svetainėmis ar Paslaugomis laikysitės visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
3.2 Jūs sutinkate naudoti Svetaines ar Paslaugas tik savo asmeniniams ir vidiniams tikslams. Jūs sutinkate, kad (a) nekopijuosite, neatgaminsite, neatsisiųsite, pakartotinai nepaskelbite, neparduosite ir neišparduosite jokios Paslaugos ar jokios informacijos, teksto, vaizdų, grafikos, vaizdo įrašų, garso įrašų, katalogų, failų, duomenų bazių ar sąrašų ir kt. pasiekiamą Svetainėse ar per jas („Svetainės turinys“), ir (b) nekopijuosite, neatgaminsite, neatsisiųsite, nekompiliuosite ir kitaip nenaudosite jokio Svetainės turinio verslui, konkuruojančiam su „Yiwu Cute Jewelry Co.“, valdyti, Ltd. ar kitaip komerciškai išnaudoti Svetainės turinį. Sistemingas svetainės turinio išgavimas iš svetainių, norint tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar sudaryti rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą (naudojant robotus, vorus, automatinius įrenginius ar rankinius procesus) be raštiško „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ leidimo. yra draudžiamas. Draudžiama naudoti bet kokį Svetainių turinį ar medžiagą tokiems tikslams, kurie nėra aiškiai leidžiami Sąlygose.
3.3 Jūs turite perskaityti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ privatumo politiką, kuri reglamentuoja asmeninės informacijos apie vartotojus, turinčius „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, ir mūsų dukterinių įmonių apsaugą ir naudojimą. Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis ir sutinkate su asmenine informacija apie jus naudoti pagal Privatumo politiką.
„3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali leisti vartotojams prieiti prie turinio, produktų ar paslaugų, kurias trečiosios šalys siūlo per hipersaitus (žodžių nuorodų, reklaminių antraščių, kanalų ar kitu būdu), API ar kitaip į tokių trečiųjų šalių svetaines. . Prieš naudodamiesi svetainėmis, esate perspėti perskaityti tokių svetainių sąlygas ir (arba) privatumo politiką. Jūs pripažįstate, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nekontroliuoja tokių trečiųjų šalių svetainių, nekontroliuoja tokių svetainių ir nėra atsakinga niekam už tokias svetaines ar bet kokį turinį, gaminius ar paslaugas, pateiktus tokių svetainių.
3.5 Jūs sutinkate nesiimti jokių veiksmų siekiant pakenkti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ir (arba) bet kurio kito vartotojo kompiuterinių sistemų ar tinklų vientisumui, taip pat neturėti leidimo neturėti prieigos prie tokių kompiuterinių sistemų ar tinklų.
3.6 Jūs sutinkate nesiimti jokių veiksmų, kurie gali pakenkti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ atsiliepimų sistemos vientisumui, pvz., Palikti teigiamus atsiliepimus sau naudojant antrinius narių ID ar per trečiąsias šalis arba palikti nepagrįstus neigiamus atsiliepimus kitam. Vartotojas.
3.7 Paskelbdami pirkimo užklausą arba išvardydami produktus, pateikdami užsakymus ar įgaliodami parduotuvę („Vartotojo duomenys“) Svetainėse arba pateikdami bet kokius Vartotojo duomenis „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar mūsų atstovui (-ams), jūs suteikiate neatšaukiamą, neterminuotą , visame pasaulyje, be honoraro mokesčio ir be sublicencijų (per kelias pakopas), suteikianti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ licenciją rodyti, perduoti, platinti, dauginti, publikuoti, kopijuoti, pritaikyti, modifikuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius ir kitaip nenaudoti jokio ar visų Vartotojo duomenų bet kokia forma, laikmenomis ar technologijomis, kurios dabar yra žinomos arba šiuo metu nežinomos, jokiu būdu ir bet kokiu tikslu, kuris gali būti naudingas Svetainių veikimui, bet kokių Paslaugų teikimui ir (arba) Vartotojo verslas. Jūs patvirtinate ir garantuojate bendrovei „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, kad turite visas teises, galias ir įgaliojimus, būtinus norint suteikti aukščiau nurodytą licenciją.

 1. Narių sąskaitos

„4.1“ vartotojas turi būti registruotas Svetainėse, kad galėtų pasiekti ar naudotis kai kuriomis Paslaugomis (registruotas vartotojas taip pat vadinamas „NarysApačioje). Išskyrus „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ sutikimą, vienas Vartotojas Svetainėse gali užregistruoti tik vieno nario sąskaitą. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali atšaukti arba nutraukti Vartotojo nario sąskaitą, jei „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi priežasčių įtarti, kad Vartotojas tuo pačiu metu įregistravo arba valdė dvi ar daugiau narių paskyras. Be to, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali atmesti Vartotojo paraišką dėl registracijos dėl bet kokios priežasties.
„4.2“, užsiregistravusi svetainėse, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ paskiria sąskaitą ir kiekvienam registruotam vartotojui išduoda nario ID ir slaptažodį (pastarąjį pasirenka registruotas vartotojas registracijos metu). Paskyra gali turėti internetinę el. Pašto paskyrą su ribota atminties vieta, kad Narys galėtų siųsti ar gauti el. Laiškus.
4.3 Nario ID ir slaptažodžio rinkinys yra unikalus tik vienai paskyrai. Kiekvienas narys yra atsakingas už jūsų nario ID ir slaptažodžio bei visos jūsų sąskaitos slaptumo ir saugumo išsaugojimą. Nė vienas Narys negali dalytis, priskirti ar leisti naudoti jūsų Nario sąskaitos, ID ar slaptažodžio kitam asmeniui, nepriklausančiam Nario verslo subjektui. Narys sutinka nedelsdamas pranešti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, jei sužinojote apie bet kokį neteisėtą slaptažodžio ar savo sąskaitos naudojimą ar bet kokį kitą jūsų paskyros saugumo pažeidimą.
„4.4“ narys sutinka, kad visa veikla, vykdoma jūsų sąskaitoje (įskaitant be apribojimų bet kurios įmonės ar produkto informacijos paskelbimą, paspaudimą, kad būtų galima priimti papildomus susitarimus ar taisykles, prenumeruoti ar sumokėti bet kokias paslaugas, el. Laiškų siuntimas naudojant el. Pašto paskyrą ar siuntimas SMS) bus laikoma, kad Narys leido.
„4.5“ narys pripažįsta, kad dalijantis jūsų paskyra su kitais asmenimis arba leidžiant keliems vartotojams, nepriklausantiems jūsų verslo subjektui, naudoti jūsų sąskaitą (kartu „daugkartinis naudojimas“), Gali padaryti nepataisomą žalą„ Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. “ar kitiems svetainių vartotojams. Narys turi atlyginti nuostolius ar žalą (įskaitant, bet neapsiribojant pelno praradimu), patirtą dėl pakartotinio jūsų sąskaitos naudojimo, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų filialams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir atstovams. . Narys taip pat sutinka, kad tuo atveju, jei jūsų paskyra naudojama pakartotinai arba jei Narys neišsaugo jūsų sąskaitos saugumo, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatsako už nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl tokio pažeidimo, ir turi teisę sustabdyti ar nutraukti Nario sąskaitą neprisiimant atsakomybės už Narį.

 1. Nario pareigos

5.1 Kiekvienas narys pareiškia, garantuoja ir sutinka, kad (a) jūs turite visišką galią ir įgaliojimus sutikti su sąlygomis, išduoti licenciją ir leidimą bei vykdyti įsipareigojimus pagal šiuos principus; (b) jūs naudojate svetaines ir paslaugas tik verslo tikslais; ir c) adresas, kurį nurodote registruodamiesi, yra pagrindinė jūsų verslo subjekto verslo vieta. Taikant šią nuostatą, filialas ar ryšių įstaiga nebus laikomi atskirais subjektais, o pagrindinė jūsų verslo vieta bus laikoma pagrindine buveine.
„5.2“ narys privalės pateikti informaciją ar medžiagą apie jūsų įmonę, verslą ar gaminius / paslaugas kaip registracijos svetainėse procesą arba naudodamiesi kokia nors paslauga ar nario sąskaita. Kiekvienas Narys pareiškia, garantuoja ir sutinka, kad (a) tokia informacija ir medžiaga, kuri buvo pateikta registracijos proceso metu ar vėliau visą svetainių ar paslaugos naudojimo laiką, yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami, ir (b) jūs prižiūrėsite ir nedelsdami pakeiskite visą informaciją ir medžiagą, kad ji būtų teisinga, tiksli, naujausia ir išsami.
5.3 Tapęs nariu, jūs sutinkate, kad jūsų pirkėjų duomenų bazėje būtų įrašyta kontaktinė informacija apie jus ir suteikiate teisę „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ bei mūsų dukterinėms įmonėms keistis kontaktine informacija su kitais vartotojais arba kitaip naudoti jūsų asmeninę informaciją pagal su privatumo politika.
5.4 Kiekvienas Narys pareiškia, garantuoja ir sutinka, kad (a) jūs esate visiškai atsakingi už visų būtinų trečiųjų šalių licencijų ir leidimų, susijusių su jūsų pateiktais, skelbiamais ar rodomais vartotojo duomenimis, gavimą; (b) bet kokie jūsų pateikti, paskelbti ar rodomi vartotojo duomenys nepažeidžia ar nepažeidžia jokių trečiųjų šalių autorių teisių, patento, prekės ženklo, prekės pavadinimo, komercinių paslapčių ar kitų asmeninių ar nuosavybės teisių („Trečiųjų šalių teisės“); (c) jūs turite teisę ir įgaliojimus parduoti, prekiauti, platinti ar eksportuoti ar siūlyti parduoti, prekiauti, platinti ar eksportuoti produktus ar paslaugas, aprašytus Vartotojo duomenyse, ir toks pardavimas, prekyba, platinimas ar eksportas ar pasiūlymas nepažeidžia trečiųjų šalių teises ir (d) jums ir jūsų dukterinėms įmonėms netaikomi jokie prekybos apribojimai, sankcijos ar kiti teisiniai apribojimai, kuriuos nustato bet kuri šalis, tarptautinė organizacija ar jurisdikcija.
5.5 Kiekvienas narys taip pat patvirtina, garantuoja ir sutinka, kad jūsų pateikti, paskelbti ar rodomi vartotojo duomenys:
a) būti teisingi, tikslūs, išsamūs ir teisėti;
b) neturi būti melagingas, klaidinantis ar apgaulingas;
c) neturi šmeižikiškos, šmeižikiškos, grasinančios ar priekabiaujančios informacijos, nepadorios, neigiamos, įžeidžiančios, seksualiai išreikštos ar žalingos nepilnamečiams informacijos;
d) joje nėra diskriminuojančios ar skatinančios diskriminaciją dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus;
e) nepažeisti Produktų sąrašo politikos, kitų sąlygų ar bet kurių taikytinų papildomų susitarimų
f) nepažeisti jokių galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų (įskaitant be apribojimų tuos, kurie reglamentuoja eksporto kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją ar melagingą reklamą) ir nesiūlyti jokios veiklos, kuri gali pažeisti taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus;
g) neturi jokios tiesioginės ar netiesioginės nuorodos į kitas svetaines, kuriose yra bet kokio turinio, kuris gali pažeisti Sąlygas.
5.6 Kiekvienas narys taip pat patvirtina, garantuoja ir sutinka, kad jūs:
a) vykdyti savo veiklą Svetainėse laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;
b) sąžiningai atlikite savo verslo operacijas su kitais Svetainių vartotojais;
c) vykdyti savo veiklą pagal Sąlygas ir visus taikomus papildomus susitarimus;
d) nesinaudoti Paslaugomis ar Svetainėmis apgaudinėjant asmenį ar subjektą (įskaitant be apribojimų vogtų daiktų pardavimą, pavogtų kredito / debeto kortelių naudojimą);
e) ne apsimesti jokiu asmeniu ar subjektu, neteisti savęs ar savo ryšio su asmeniu ar subjektu;
f) neužsiimti šlamštu ar sukčiavimu;
g) neužsiimti jokia kita neteisėta veikla (įskaitant, be apribojimų, nusikalstamą veiką, užtraukiančią civilinę atsakomybę ir pan.) ir neskatinti ar nekurstyti jokios neteisėtos veiklos;
h) nedalyvaukite bandymuose nukopijuoti, atgaminti, išnaudoti ar nusavinti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ įvairius patentuotus katalogus, duomenų bazes ir sąrašus;
i) neapima jokių kompiuterinių virusų ar kitų naikinamų prietaisų ir kodų, galinčių sugadinti bet kurią programinę ar aparatinę sistemą, duomenis ar asmeninę informaciją, ją trikdyti, perimti ar nusavinti;
j) neįtraukti į schemą, kuria būtų pakenkta duomenų, sistemų ar tinklų, kuriuos naudoja „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ir (arba) bet kuris Svetainių vartotojas, vientisumui, arba neturite neteisėtos prieigos prie tokių duomenų, sistemų ar tinklų;
k) ne, o jūsų direktorius (-ai), pareigūnas (-ai), kontroliuojančioji (-osios) partija (-os), dukterinės įmonės ir teisinė jurisdikcija, kurioje organizuojamas bet kuris iš aukščiau išvardytų asmenų ar subjektų ar vykdo veiklą, nėra asmenys ar subjektai, kuriems taikomi vyriausybinių, tarptautinių ar reguliavimo subjektų ekonomines ar sukčiavimo sankcijas; ir
l) nesiimti jokios veiklos, dėl kurios priešingu atveju atsirastų atsakomybė „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar mūsų dukterinėms įmonėms.

„5.7“ narys negali naudotis paslaugomis ir nario sąskaita užsiimti veikla, kuri yra tapati ar panaši į „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ elektroninės prekybos rinkos verslą.
5.8 Jei narys pateikia verslo teisėją, narys atstovauja, garantuoja ir sutinka, kad gavote visus būtinus sutikimus, patvirtinimus ir atsisakymus iš savo verslo partnerių ir asocijuotų asmenų (a) veikti kaip jūsų verslo arbitras; b) jų vardu skelbia ir skelbia savo kontaktinę informaciją ir informaciją, informacinius laiškus ir komentarus; ir c) kad trečiosios šalys gali susisiekti su tokiais verslo teisėjais, kad paremtų pretenzijas ar pareiškimus apie jus. Jūs taip pat garantuojate ir sutinkate, kad visi informaciniai laiškai ir komentarai yra teisingi ir tikslūs, o trečiosios šalys gali susisiekti su verslo teisėjais nereikia gauti jūsų sutikimo.
„5.9“ narys sutinka pateikti visą reikalingą informaciją, medžiagą ir patvirtinimą bei teikia visą pagrįstą pagalbą ir bendradarbiavimą, reikalingą „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ teikiamoms Paslaugoms, įvertindamas, ar Narys pažeidė Taisykles, ir (arba) nagrinėdamas bet kokius skundus prieš narį. Jei dėl to nepadarius Narystės, bet kurios paslaugos teikimas gali būti atidėtas, sustabdytas ar nutrauktas, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neprivalės pratęsti atitinkamo paslaugų teikimo laikotarpio ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą atsirandantis dėl tokio vėlavimo, sustabdymo ar nutraukimo.
5.10 Narys pripažįsta ir sutinka, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nereikalaujama aktyviai prižiūrėti ir vykdyti jokios redakcinės žinios ar medžiagos ar informacijos, sukurtos, gautos ar prieinamos per Paslaugas ar Svetaines, turinio. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nepatvirtina, nepatikrina ir kitaip nepatvirtina bet kurio nario komentarų ar kitos medžiagos ar informacijos turinio. Kiekvienas narys yra atsakingas už savo pranešimų turinį ir gali būti teisiškai atsakingas už savo komentarų ar kitos medžiagos ar informacijos turinį.
5.11 Narys pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugomis gali naudotis tik įmonės ir jų atstovai verslo tikslams, o ne individualiems vartotojams ar asmeniniams poreikiams.
5.12 Narys pripažįsta ir sutinka, kad kiekvienas narys yra atsakingas tik už savo atitinkamoje jurisdikcijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, kad užtikrintų, jog visas Svetainės ir Paslaugų naudojimas būtų vykdomas tuo pačiu būdu.

 1. Parlamento narių pažeidimai

6.1 „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti, modifikuoti ar atmesti bet kokius Vartotojo duomenis, kuriuos pateikiate, paskelbiate ar rodote Svetainėse, kurie, mūsų manymu, pagrįsti mano, kad yra neteisėti, pažeidžia Sąlygas, gali paklusti Yiwu. „Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar mūsų dukterinių įmonių atsakomybė, arba „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nuomone, yra netinkama.
6.2 Jei kuris nors narys pažeidžia bet kurias sąlygas arba jei „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi pagrįstų priežasčių manyti, kad narys pažeidžia bet kurias sąlygas, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi teisę imtis tokių drausminių veiksmų. kaip mano esant tinkama, įskaitant be apribojimų: (i) sustabdyti ar nutraukti Nario sąskaitos ir visų sąskaitų, kurias savo nuožiūra nustatė, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ yra susietos su tokia sąskaita; (ii) bet kurios Paslaugos prenumeratos, prieigos prie jos ar esamo ar būsimo naudojimo ribojimą, žemesnį laipsnį, sustabdymą ar nutraukimą; (iii) pašalinant bet kuriuos gaminio sąrašus ar kitus Vartotojo duomenis, kuriuos Narys pateikė, paskelbė ar rodė, arba nustatome produktų sąrašų ar Vartotojo duomenų, kuriuos Narys gali skelbti ar rodyti, skaičių apribojimus; (iv) nustatant kitus apribojimus Nario naudojimui bet kuriomis Paslaugų ypatybėmis ar funkcijomis, kaip Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., savo nuožiūra gali laikyti tinkama; ir (v) bet kokius kitus taisomuosius veiksmus, drausmę ar nuobaudas, kurias, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, savo nuožiūra gali laikyti būtinomis ar tinkamomis.
6.3 Neapribojant Sąlygų nuostatų bendrumo, laikoma, kad Narys pažeidžia Sąlygas bet kuria iš šių aplinkybių:
a) pateikus bet kurios trečiosios šalies skundą ar pretenziją, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi pagrįstą pagrindą manyti, kad toks narys sąmoningai ar iš esmės neįvykdė jūsų sutarties su tokia trečiąja šalimi, įskaitant be apribojimų atvejus, kai narys nepateikė pristatymo visos prekės, kurias užsakė tokia trečioji šalis gavusi pirkimo kainą arba kai daiktai, kuriuos Narys pristatė, iš esmės neatitinka sąlygų ir aprašymų, nurodytų jūsų sutartyje su tokia trečiąja šalimi,
b) „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad toks narys naudodamas pavogtą kreditinę kortelę ar kitą melagingą ar klaidinančią informaciją vykdė sandorius su kita šalimi,
c) „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad bet kokia Parlamento nario pateikta informacija yra neišsami ar neišsami, neteisinga, netiksli, klaidinanti ar
d) „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ mano, kad nario veiksmai gali sukelti finansinių nuostolių ar teisinę atsakomybę „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar mūsų dukterinėms įmonėms ar kitiems vartotojams.
„6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ pasilieka teisę visapusiškai bendradarbiauti su vyriausybinėmis institucijomis, privačiais tyrėjais ir (arba) nukentėjusiomis trečiosiomis šalimis tiriant įtariamus kriminalinius ar civilinius pažeidimus. Be to, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali atskleisti nario tapatybę ir kontaktinę informaciją, jei to prašo vyriausybė ar teisėsaugos institucija, nukentėjusi trečioji šalis arba dėl teismo šaukimo ar kitų teisinių veiksmų. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatsako už žalą ar rezultatus, atsirandančius dėl tokio atskleidimo, ir Narys sutinka nekelti jokių ieškinių ar ieškinių prieš „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ dėl tokio atskleidimo.
6.5 Jei Narys pažeidžia Sąlygas, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ taip pat pasilieka teisę paskelbti tokio pažeidimo įrašus Svetainėse. Jei toks pažeidimas susijęs su nesąžininga ar nesąžininga veikla arba yra pagrįstai įtariamas, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ taip pat pasilieka teisę atskleisti šio filialo įrašus mūsų dukterinėms įmonėms, įskaitant, tačiau neapsiribojant, CJ +, „Apmokėjimas!“ Ir kt. „Jewelry Co., Ltd.“ dukterinės įmonės gali apriboti, sustabdyti ar nutraukti Nario naudojimąsi visomis ar dalimis tokių filialų teikiamų Nariui paslaugų, imtis kitų taisomųjų veiksmų ir paskelbti įrašus apie tai, kad Narys pažeidė Sąlygas. svetainių, kurias valdo ar kontroliuoja tokios „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ dukterinės įmonės.
„6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ bet kuriuo metu ir savo pagrįstu nuožiūra gali nustatyti apribojimus, sustabdyti ar nutraukti Nario naudojimąsi bet kuriomis Paslaugomis ar Svetainėmis ir neatsako Nariui, jei „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd“ gavo pranešimą, kad Narys pažeidžia bet kokį susitarimą ar įsipareigojimus su bet kuria Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dukterine įmone, įskaitant, be apribojimų, CJ +, Mokėjimą! ir toks pažeidimas susijęs su nesąžininga ar nesąžininga veikla arba yra pagrįstai įtariamas, kad tai buvo neteisėta ar nesąžininga veikla. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi teisę paskelbti tokio pažeidimo įrašus Svetainėse. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neprivalės ištirti tokio pažeidimo ar paprašyti Nario patvirtinimo.
6.7 Kiekvienas narys sutinka atlyginti žalą „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų dukterinėms įmonėms, direktoriams, darbuotojams, agentams ir atstovams, ir kad jie būtų nekenksmingi, už bet kokią žalą, nuostolius, reikalavimus ir įsipareigojimus (įskaitant visas teisines išlaidas). žalos atlyginimo pagrindas), kuris gali atsirasti pateikus, paskelbus ar pateikus bet kokius Vartotojo duomenis, naudojantis Svetainėmis ar Paslaugomis arba pažeidus Sąlygas.
6.8 Kiekvienas narys taip pat sutinka, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nėra atsakingas ir nėra atsakingas nei jums, nei kam nors kitam už bet kokius Vartotojo duomenis ar kitą medžiagą, perduodamą per Svetaines, įskaitant apgaulingą, netiesioginę, klaidinančią, netikslią, šmeižikišką. , įžeidžiančią ar neteisėtą medžiagą ir kad kiekviena narė visiškai rizikuoja patirti žalą iš tokios medžiagos. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ pasilieka sau teisę savo sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontroliuoti bet kokius dalykus, kuriems valstybė narė gali atlyginti žalą. Tokiu atveju narys bendradarbiauja su „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd“. - užtikrinant bet kokias galimas gynybos galimybes.

 1. Pirkėjų ir pardavėjų sandoriai

„7.1“ svetainėse „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ teikia elektronines internetines platformas, skirtas keistis informacija tarp produktų ir paslaugų pirkėjų ir pardavėjų. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nariams papildomai teikia elektronines internetines sandorių platformas, skirtas nariams pateikti, priimti, sudaryti, valdyti ir vykdyti užsakymus tiekti produktus ir paslaugas svetainėse internete, atsižvelgiant į sutarties sąlygas. Yiwu Mielas Juvelyrika Co, Ltd Sandorių paslaugų sutartis. Tačiau jokioms paslaugoms „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatstovauja nei pardavėju, nei pirkėju konkrečiuose sandoriuose. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ nekontroliuoja ir nėra atsakingas už parduodamų produktų ar paslaugų, esančių Svetainėse, kokybę, saugumą, teisėtumą ar prieinamumą ar pardavėjų galimybes įvykdyti pardavimą ar pirkėjų galimybės užbaigti pirkinį.
„7.2“ vartotojams pranešama, kad gali kilti pavojus, kad susidurs su žmonėmis, veikiančiais melagingomis nuostatomis. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ naudoja keletą metodų tam tikros informacijos, kurią moka mūsų mokantys vartotojai, tikslumui patikrinti, kai jie registruojasi mokamos narystės tarnyboje Svetainėse. Tačiau kadangi sunku patikrinti vartotoją internete, „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ negali ir nepatvirtina tariamo kiekvieno vartotojo tapatybės (įskaitant be apribojimų mokančius narius). Mes raginame naudotis įvairiomis priemonėmis, taip pat ir sveiku protu, įvertinti, su kuo bendraujate.
7.3 Kiekvienas vartotojas pripažįsta, kad jis visiškai prisiima bet kokių pirkimo-pardavimo operacijų, susijusių su naudojimusi Svetainėmis ar Paslaugomis, riziką ir kad jis visiškai prisiima atsakomybės ar bet kokios rūšies žalos, susijusios su vėlesne bet kokios rūšies veikla, riziką. susijusius su produktais ar paslaugomis, dėl kurių sudaromos operacijos naudojantis Svetainėmis. Ši rizika apima, bet tuo neapsiribojant, klaidingą produktų ir paslaugų pateikimą, apgaulingas schemas, nepatenkinamą kokybę, specifikacijų neatitikimą, gaminius su trūkumais ar pavojingus gaminius, neteisėtus gaminius, pristatymo ar apmokėjimo vėlavimą ar neįvykdymą, netinkamus išlaidų apskaičiavimus, garantija, sutarties pažeidimas ir transportavimo avarijos. Į tokią riziką taip pat įeina rizika, kad Svetainėse siūlomų ar rodomų produktų ar paslaugų gamyba, importas, eksportas, platinimas, siūlymas, rodymas, pirkimas, pardavimas ir (arba) naudojimas gali pažeisti arba gali būti tvirtinamas pažeidžiantis Trečiųjų šalių teises, ir rizika, kad Vartotojas gali patirti gynybos ar kitas išlaidas, susijusias su trečiųjų šalių tvirtinimu dėl trečiųjų šalių teisių arba dėl bet kurios šalies pretenzijų, kad jie turi teisę į gynybą ar žalos atlyginimą, susijusius su teisių, reikalavimų ar trečiųjų šalių teisių pareiškėjų ieškiniai. Į tokią riziką taip pat įeina rizika, kad vartotojai, kiti produktų pirkėjai, galutiniai vartotojai ar kiti asmenys tvirtina patyrę sužeidimus ar žalą, susijusią su gaminiais, kuriuos iš pradžių įsigijo Svetainių vartotojai dėl pirkimo ir pardavimo operacijų, susijusių su Svetainių naudojimu. gali patirti žalą ir (arba) pareikšti pretenzijas dėl tokių produktų naudojimo. Visa minėta rizika toliau vadinama „operacijų rizika“. Kiekvienas vartotojas sutinka, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatsako už jokią žalą, pretenzijas, įsipareigojimus, išlaidas, žalą, nepatogumus, verslo sutrikimus ar bet kokio pobūdžio išlaidas, kurios gali atsirasti dėl ar su tuo susijusių Sandorių rizika.
„7.4“ vartotojai yra visiškai atsakingi už visas operacijas, vykdomas naudojant ar naudojant svetaines ar paslaugas, įskaitant, be apribojimų, mokėjimo, grąžinimo, garantijų, gabenimo, draudimo, mokesčių, mokesčiai, pavadinimas, licencijos, baudos, leidimai, tvarkymas, transportavimas ir saugojimas.
„7.5“ vartotojas sutinka pateikti visą informaciją ir medžiagą, kurios pagrįstai gali reikalauti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, dėl jūsų operacijų, susijusių su svetainių ar paslaugų naudojimu, per jas ar dėl jų. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti bet kurią Vartotojo sąskaitą, jei Vartotojas nepateikia reikiamos informacijos ir medžiagos.
„7.6“ Tuo atveju, jei bet kuris vartotojas turi ginčą su bet kuria sandorio šalimi, toks vartotojas sutinka atleisti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ (ir mūsų agentams, filialams, direktoriams, pareigūnams ir darbuotojams) ir atlyginti žalą nuo visų pretenzijų, reikalavimų. , ieškiniai, bylos, išlaidos, išlaidos ir nuostoliai (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią realią, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą), atsirandančią dėl ar susijusios su tokiu sandoriu.

 1. Atsakomybės apribojimas

8.1 Į MAKSIMALIĄ LEIDIMĄ, KURIĄ LEIDŽIAMA ĮSTATYMAI, YIWU CUTE JEWELLRY CO., LTD. PASLAUGOS. VIETUOSE ARBA VAIZDUOSE VIETOS NURODYTOS „Kokia yra“, „kaip galima“ ir „su visais nesklandumais“, o „YIWU CUTE Jewellery CO., LTD“. ŠIUO DOKUMENTU ATSAKINGAI ATSISAKO JOKIŲ IR IŠREIKŠTŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT BET NE APIBRĖŽTUS, JOKIAS SĄLYGOS, KOKYBĖS, patvarumo, eksploatacinių savybių, tikslumo, patikimumo, tinkamumo, tinkamumo ir tinkamumo garantijas. VISOS ŠIOS GARANTIJOS, ATSTOVAI, SĄLYGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI ŠIUO DOKUMENTU NERIBOJAMI.
8.2 MAKSIMALIAI, KAD LEIDŽIAMA ĮSTATYMO, YIWU CUTE Jewellery CO. NENURODI JOKIOS INFORMACIJOS, PATEIKTOS VIETOSE, VYKDYMO APIE VIETAS, GALIOJIMO, TIKSLUMO, TEISINGUMO, PATIKIMUMO, KOKYBĖS, STABILUMO, PABAIGUMO ARBA LYGUMO; YIWU CUTE Juvelyriniai dirbiniai, LTD. NENUSTATYTI AR GARANTUOTI, KAD GAMYBA, IMPORTAS, EKSPORTAS, PASKIRSTYMAS, PASIŪLYMAS, EKSPLOATAVIMAS, PIRKIMAS, PARDAVIMAS IR (ARBA) NAUDOJIMAS PRODUKTŲ ARBA PASLAUGŲ, PATEIKTŲ ARBA PATEIKTŲ VIETOSE, NETIKRINIAI JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ; IR „YIWU“ CUTE juvelyrinių dirbinių CO. JOKIŲ RŪŠIŲ, SUSIJUSIŲ SU JOKIOMIS VIETOSE PASIŪLYTOMIS ARBA PATEIKTOMIS PRODUKTAIS ARBA PASLAUGOMIS, NERASTA ARBA GARANTIJŲ
8.3 Bet kokia medžiaga, atsisiųsta ar kitaip gauta iš Svetainių, atliekama kiekvieno vartotojo nuožiūra ir atsakomybe. Kiekvienas vartotojas yra atsakingas už bet kokią „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ kompiuterio sistemos žalą ar duomenų praradimą, atsirandantį dėl „ atsisiųsti tokią medžiagą. Jokie patarimai ar informacija, nei žodžiu, nei raštu, negauta iš „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar per arba iš Svetainių, nesuteikia jokios garantijos, kuri čia nėra aiškiai nurodyta.
8.4 Svetainės gali būti prieinamos Vartotojo paslaugoms ar gaminiams, kuriuos teikia nepriklausomos trečiosios šalys. Tokioms paslaugoms ar gaminiams nesuteikiama jokia garantija. Jokiu būdu „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ir mūsų dukterinės įmonės nebus atsakingos už tokias paslaugas ar gaminius.
„8.5“ Kiekvienas vartotojas sutinka atlyginti žalą ir išsaugoti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų filialus, direktorius, pareigūnus ir darbuotojus nuo visų nuostolių, pretenzijų, įsipareigojimų (įskaitant teisines išlaidas visiškos žalos atlyginimo pagrindu), kurie gali atsirasti. dėl to, kaip Vartotojas naudojasi Svetainėmis ar Paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant, tokio Vartotojo informacijos pateikimu Svetainėse) arba dėl to, kad pažeidėte kurią nors iš Sąlygų sąlygų. Kiekvienas vartotojas taip pat sutinka atlyginti žalą ir išsaugoti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų filialus, vadovus, pareigūnus ir darbuotojus nuo visų ir visų nuostolių, žalos, pretenzijų, įsipareigojimų (įskaitant teisines išlaidas visiškos žalos atlyginimo pagrindu). gali kilti dėl to, kad Vartotojas pažeidė bet kokius vartotojo pateiktus pareiškimus ir garantijas „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nurodytus šio skyriaus 5 skyriuje.
8.6 Kiekvienas vartotojas taip pat sutinka atlyginti žalą ir išsaugoti „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų filialus, direktorius, pareigūnus ir darbuotojus nuo visų ir visų nuostolių, žalos, pretenzijų, įsipareigojimų (įskaitant teisines išlaidas visiškos žalos atlyginimo pagrindu). kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti dėl bet kokių pretenzijų, kurias pareiškė trečiųjų šalių teisių subjektai ar kitos trečiosios šalys, susijusios su gaminiais, siūlomais ar rodomais Svetainėse. Kiekvienas vartotojas taip pat sutinka, kad „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatsako ir neprisiima atsakomybės prieš jus už bet kokią kitų paskelbtą medžiagą, įskaitant šmeižikišką, įžeidžiančią ar neteisėtą medžiagą, ir kad visos tokios medžiagos žalos rizika išlieka. su kiekvienu vartotoju. „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ pasilieka sau teisę savo sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir valdymą bet kokiais klausimais, kurie jums gali būti atlyginti. Tokiu atveju bendradarbiausite su „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ reikalaudami bet kokių galimų gynybos priemonių.
„8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neatsako už jokią specialią, tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę ar išvestinę žalą ar bet kokią žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolių, gautų praradus pelną ar santaupas, verslo nutraukimą, nuostolius) informacija), apimties dėl neatsargumo, aplaidumo, delikto, nešališkumo ar kitaip, ar dėl kokių nors kitų nuostolių, atsirandančių dėl bet kurio iš šių dalykų.
a) Svetainių ar Paslaugų naudojimas ar negalėjimas jomis naudotis.
b) prekių, pavyzdžių, duomenų, informacijos ar paslaugų, įsigytų ar gautų iš Vartotojo ar bet kurios kitos trečiosios šalies per Svetaines, trūkumų;
c) Trečiųjų šalių teisių ar pretenzijų ar reikalavimų pažeidimas, jei Vartotojas gali gaminti, importuoti, eksportuoti, platinti, siūlyti, demonstruoti, pirkti, parduoti ir (arba) naudoti gaminius ar paslaugas, siūlomus ar rodomus Svetainėse, gali pažeisti arba gali būti tvirtinamas, kad pažeidžia Trečiųjų šalių teisės; arba bet kurios šalies reikalavimai, kad jie turi teisę į gynybą ar žalos atlyginimą, susijusius su trečiųjų šalių teisių pareiškėjų teisių gynimu, reikalavimais ar reikalavimais;
d) neteisėta trečiųjų šalių prieiga prie bet kurio Vartotojo duomenų ar privačios informacijos;
e) bet kurio Svetainių naudotojo pareiškimai ar elgesys; arba;
f) bet kokie su Paslaugomis susiję klausimai, įskaitant neatsargumą.
8.8 Nepaisant nė vienos iš aukščiau išvardytų nuostatų, bendra „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų darbuotojų, atstovų, dukterinių įmonių, atstovų ar bet kurio kito asmens, veikiančio mūsų vardu, atsakomybė kiekvieno vartotojo atžvilgiu už visas pretenzijas, kylančias dėl Svetainių naudojimo Paslaugos ar Paslaugos per bet kuriuos kalendorinius metus gali būti apribotos didesne iš: (a) mokesčių sumos, kurią Vartotojas kalendoriniais metais sumokėjo „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ar mūsų dukterinėms įmonėms, ir (b) maksimalios sumos, Taikytina teisė. Ankstesnis sakinys neužkerta kelio Vartotojui reikalauti įrodyti faktinę žalą. Visos pretenzijos, atsirandančios dėl naudojimosi Svetainėmis ar Paslaugomis, turi būti pateiktos per vienerius (1) metus nuo ieškinio priežasties atsiradimo dienos arba per ilgesnį laikotarpį, kaip nustatyta bet kuriame galiojančiame įstatyme, reglamentuojančiame šią Naudojimo terminą.
8.9 Atsakomybės apribojimai ir išimtys jums pagal Sąlygas bus taikomi maksimaliai įstatymų leidžiama apimtimi ir bus taikomi neatsižvelgiant į tai, ar įmonei Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. buvo pranešta, ar ji turėjo žinoti apie tokios galimybės galimybę. patirtus nuostolius.

 1. Nenumatytos aplinkybės

„9.1“ jokiomis aplinkybėmis nėra atsakinga už „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ už bet kokį turinio ar paslaugų, teikiamų per Svetaines, vėlavimą ar nesėkmę ar sutrikimą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su gamtos, jėgų ar priežasčių, kurių mes negalime pagrįstai valdyti, įskaitant be apribojimų, interneto gedimai, kompiuterio, telekomunikacijų ar bet kurios kitos įrangos gedimai, elektros energijos gedimai, streikai, darbo ginčai, riaušės, sukilimai, pilietiniai neramumai, darbo jėgos ar medžiagų trūkumas, gaisrai, potvyniai, audros, sprogimai, Dievo veiksmai, karas , vyriausybės veiksmai, vidaus ar užsienio teismų ar tribunolų nutarimai ar trečiųjų asmenų nevykdymas.

 1. Intelektinės nuosavybės teisės

„10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ yra vienintelis visų teisių ir interesų, susijusių su Svetainėmis ir Svetainės Turiniu, savininkas ar teisėtas licencijos turėtojas. Svetainėse ir svetainės turinyje yra komercinių paslapčių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, saugomų pagal pasaulinius autorių teisių ir kitus įstatymus. Visos nuosavybės, intelektinės nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisės į Svetaines ir Svetainės Turinį priklauso „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“, mūsų filialams ar Svetainės turinio licencijos išdavėjams. Visos teisės, kurių kitaip nenurodė Sąlygos arba Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., yra pasiliekamos.
„10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali turėti nepriklausomas trečiąsias šalis, teikiančias Paslaugas (pvz., Autentifikavimo ir tikrinimo paslaugų teikėjus). Jūs negalite naudoti jokių tokių nepriklausomų trečiųjų šalių prekių ženklų, paslaugų ženklų ar logotipų be išankstinio rašytinio tokių šalių sutikimo.

 1. Pranešimai

11.1. Visi teisiniai pranešimai ar reikalavimai „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi būti pateikiami raštu ir siunčiami „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ asmeniškai, kurjeriu, patvirtintu paštu arba faksu šiuo asmeniu ir adresu: Kinijos Liaudies Respublikoje „Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd.“, „Fashion Necklace Jewelry Co, Ltd“ Honkonge, JAV „CJ Trade Corp“ (atsižvelgiant į atvejį), Nr. 70383 5th Street, 5th Floor, 97 vartai, Rajonas 5, Futiano turgus, Yiwu, Zhejiang Įspėjimas: CJdropshipping. Skelbimai galios, kai juos gaus „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų.
11.2 Visi teisiniai pranešimai ar reikalavimai vartotojui ar vartotojui yra galiojantys, jei jie pristatomi asmeniškai, siunčiami per kurjerį, patvirtintu paštu, faksu ar el. Paštu paskutinį kartą žinomą korespondenciją, fakso ar el. Pašto adresą, kuriuos vartotojas pateikė „Yiwu Cute Jewelry Co“. ., Ltd. arba paskelbdami tokį pranešimą ar reikalavimą viešai prieinamoje Svetainių dalyje be mokesčio. Pranešimas vartotojui bus laikomas gautu tokiu vartotoju tada ir kada.
a) „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ gali įrodyti, kad tokiam vartotojui buvo išsiųstas fizinis ar elektroninis pranešimas, arba
b) nedelsiant „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ paskelbia tokį pranešimą viešai prieinamoje svetainių vietoje nemokamai.
11.3 Jūs sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, reikalavimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ jums siunčia elektroniniu būdu, tenkina teisinius reikalavimus, kad toks bendravimas turi būti rašytinis.

 1. Bendrosios nuostatos

12.1 Remiantis bet kokiais papildomais susitarimais, Sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ dėl jūsų naudojimosi Svetainėmis ir Paslaugomis ir jų tvarkymo, pakeičiant bet kokius ankstesnius rašytinius ar žodinius susitarimus tuo pačiu klausimu. čia svarbu.
„12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ ir jūs esate nepriklausomi rangovai, o jokios agentūros, partnerystės, bendros įmonės, darbuotojo ir darbdavio ar franšizės gavėjo ir franšizės gavėjo santykiai nėra numatyti ar sukurti pagal Sąlygas.
„12.3“ Jei kuri nors Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata ištrinama, o likusios nuostatos lieka galioti ir yra vykdomos.
„12.4“ antraštės yra tik informacinės ir jokiu būdu neapibūdina, neriboja, neaiškina ir neapibūdina tokio skyriaus taikymo srities ar apimties.
„12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ neįgyvendinęs jokios teisės ar nesiėmęs veiksmų dėl jūsų pažeidimų pagal Sąlygas, nereikš šios teisės atsisakymo ar „Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ atsisakymo. teisė veikti dėl vėlesnių ar panašių pažeidimų.
„12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.“ turi teisę visiems asmenims ar subjektams (įskaitant visas „Yiwu Cute Jewelry“ dukterines įmones) priskirti Sąlygas (įskaitant visas mūsų Sąlygose numatytas teises, pavadinimus, privilegijas, interesus ir pareigas bei pareigas). Jūs negalite visiškai ar iš dalies priskirti sąlygų jokiam asmeniui ar subjektui.
12.7 Jei esate ne iš žemyninės Kinijos, Sąlygoms bus taikomi Honkongo įstatymai, neatsižvelgiant į jos įstatymų kolizijos nuostatas, o Sąlygų šalys susitaria paklusti išskirtinei Honkongo teismų jurisdikcijai. Jei esate iš žemyninės Kinijos, Sąlygas reglamentuoja Kinijos Liaudies Respublikos įstatymai, neatsižvelgdami į jos įstatymų kolizijos nuostatas, o Sąlygų šalys susitaria paklusti išimtinei Kinijos Liaudies Respublikos teismų jurisdikcijai. Kinija.

Facebook Komentarai