fbpx

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG!

(Bijgewerkt op 15 augustus 2018)

Welkom bij www.cjdropshipping.com en app.cjdropshipping.com! Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de websites op www.cjdropshipping.com en app.cjdropshipping.com (elk een 'plaats“). Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker (s) van de Sites (aangeduid als 'u","jouw"Of"Gebruiker"Hierna) en de entiteit Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. vermeld in clausule 2.1 hieronder (hierna"we","onze"Of"Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd."Hierna).

1. Toepassing en acceptatie van de voorwaarden

1.1 Uw gebruik van de Sites, Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.'s services, software en producten (gezamenlijk de 'Diensten”Hierna) is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden in dit document evenals de Ons Privacybeleid, CJdropshipping-beleid, Terugbetaling Retourbeleid opnieuw, het Beleid inzake productvermeldingen en andere regels en beleid van de Sites die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. van tijd tot tijd kan publiceren. Dit document en dergelijke andere regels en beleidsregels van de Sites worden hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Voorwaarden”. Door de Sites te bezoeken of de Services te gebruiken, stemt u ermee in de Voorwaarden te accepteren en hieraan gebonden te zijn. Gebruik de Services of de Sites niet als u niet alle Voorwaarden accepteert.
1.2 U mag de Services niet gebruiken en de Voorwaarden niet accepteren als (a) u niet de wettelijke leeftijd heeft om een ​​bindend contract met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. te vormen, of (b) u geen Services mag ontvangen onder de wetgeving van Hong Kong of andere landen / regio's, waaronder het land / de regio waar u woonachtig bent of van waaruit u de Services gebruikt.
1.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. te allen tijde de voorwaarden kan wijzigen door de relevante gewijzigde en aangepaste voorwaarden op de sites te plaatsen. Door de Services of de Sites te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de gewijzigde Voorwaarden op u van toepassing zijn.
1.4 Als Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. een vertaling van de Engelstalige versie van de Voorwaarden heeft geplaatst of verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versie uw gebruik van de Services of de sites.
1.5 Mogelijk moet u een afzonderlijke overeenkomst, online of offline, aangaan met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of onze gelieerde onderneming voor elke Service ("Aanvullende overeenkomsten“). Als er een conflict of inconsistentie is tussen de Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst, heeft de Aanvullende Overeenkomst voorrang op de Voorwaarden alleen met betrekking tot die betreffende Service.
1.6 De voorwaarden mogen niet anders worden gewijzigd dan schriftelijk door een bevoegde functionaris van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Dienstverlening

2.1 De contracterende entiteit Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. waarmee u een contract heeft, is Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in de Volksrepubliek China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. in Hongkong, CJ Trade Corp in de VS als u bent een geregistreerd lid van de Sites en geregistreerd of woonachtig in de Volksrepubliek China, Hong Kong of de VS. Als u zich hebt geregistreerd in of woonachtig bent op het vasteland van China, gaat u een contract aan met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 U moet zich als lid op de Sites registreren om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige Services. Verder behoudt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot of het gebruik van bepaalde Services (of functies binnen de Services) te beperken tot betalende Gebruikers of onderworpen aan andere voorwaarden die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan naar eigen goeddunken opleggen.
2.3-services (of functies binnen de services) kunnen variëren voor verschillende regio's en landen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven dat een bepaalde Service of functie of functie daarvan of hetzelfde type en omvang van de Service of functies en functies daarvan beschikbaar zal zijn voor Gebruikers. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan naar eigen goeddunken een ander toegangsniveau tot en gebruik van Services (of functies binnen de Services) beperken, weigeren of creëren met betrekking tot verschillende Gebruikers.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan zonder voorafgaande kennisgeving Services (of functies binnen de Services) zonder voorafgaande kennisgeving lanceren, wijzigen, upgraden, voorwaarden opleggen, opschorten of stoppen, behalve dat in geval van een op kosten gebaseerde Service, dergelijke wijzigingen zal de betalende Gebruikers niet wezenlijk nadelig beïnvloeden bij het genieten van die Service.
2.5 Sommige diensten kunnen worden geleverd door filialen van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. namens Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Gebruikers algemeen

3.1 Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van de Sites of Services gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de Sites of Services.
3.2 U stemt ermee in de Sites of Services uitsluitend voor uw eigen privé- en interne doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in dat (a) u geen Services of enige informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases of lijsten, enz. Zult kopiëren, reproduceren, downloaden, opnieuw publiceren, verkopen, distribueren of doorverkopen. beschikbaar op of via de Sites (de "Site-inhoud"), en (b) u zult geen Site-inhoud kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren of anderszins gebruiken voor het uitvoeren van een bedrijf dat concurreert met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., of anderszins commercieel gebruik maken van de Site-inhoud. Systematisch ophalen van site-inhoud van de sites om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of map te maken of samen te stellen (hetzij via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen) zonder schriftelijke toestemming van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is verboden. Gebruik van inhoud of materialen op de Sites voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in de Voorwaarden is verboden.
3.3 U moet het privacybeleid van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. lezen dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie regelt over gebruikers in het bezit van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en onze gelieerde ondernemingen. U accepteert de voorwaarden van het Privacybeleid en stemt in met het gebruik van de persoonlijke informatie over u in overeenstemming met het Privacybeleid.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan Gebruikers toegang geven tot inhoud, producten of diensten die door derden worden aangeboden via hyperlinks (in de vorm van een woordlink, banners, kanalen of anderszins), API of anderszins naar websites van dergelijke derden . U wordt gewaarschuwd de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke websites te lezen voordat u de Sites gebruikt. U erkent dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. geen controle heeft over de websites van dergelijke derden, dergelijke websites niet bewaakt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor wie dan ook voor dergelijke websites, of enige inhoud, producten of diensten die op dergelijke websites.
3.5 U stemt ermee in geen actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en / of een andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeautoriseerde toegang tot dergelijke computersystemen of netwerken te verkrijgen.
3.6 U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan ondermijnen, zoals het achterlaten van positieve feedback voor uzelf met behulp van secundaire leden-ID's of via derden of door niet-onderbouwde negatieve feedback achter te laten voor een andere Gebruiker.
3.7 Door een sourcingverzoek te plaatsen of producten te vermelden, bestellingen in te dienen of autorisatie ("Gebruikersgegevens") op de Sites op te slaan of Gebruikersgegevens te verstrekken aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of onze vertegenwoordiger (s), verleent u een onherroepelijke, eeuwigdurende , wereldwijd, royaltyvrij en sublicentieerbaar (via meerdere lagen) licentie aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. voor het weergeven, verzenden, distribueren, reproduceren, publiceren, dupliceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken maken, en gebruik anders of een deel van de Gebruikersgegevens in elke vorm, media of technologie die nu bekend is of momenteel niet bekend is op enige wijze en voor enig doel dat gunstig kan zijn voor de werking van de Sites, het aanbieden van enige Services en / of de bedrijf van de Gebruiker. U bevestigt en garandeert Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de bovenstaande licentie te verlenen.

 1. Ledenaccounts

4.1-gebruiker moet op de sites zijn geregistreerd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van sommige services (een geregistreerde gebruiker wordt ook wel een 'Lid”Hieronder). Behalve met goedkeuring van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mag een gebruiker slechts één ledenaccount registreren op de sites. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan een gebruikersaccount van een gebruiker annuleren of beëindigen als Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redenen heeft om te vermoeden dat de gebruiker tegelijkertijd twee of meer ledenaccounts heeft geregistreerd of beheerd. Verder kan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. de aanvraag voor registratie van de gebruiker om welke reden dan ook afwijzen.
4.2 Bij registratie op de Sites zal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. een account toewijzen en een lid-ID en wachtwoord uitgeven (dit wordt door een geregistreerde gebruiker gekozen tijdens de registratie) aan elke geregistreerde gebruiker. Een account kan een webgebaseerd e-mailaccount hebben met beperkte opslagruimte voor het lid om e-mails te verzenden of ontvangen.
4.3 Een set leden-ID en wachtwoord is uniek voor een enkele account. Elk Lid is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Lid-ID en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Geen enkel lid mag uw gebruikersaccount, ID of wachtwoord delen, toewijzen of toestaan ​​door een andere persoon buiten de eigen bedrijfsentiteit van het lid. Lid stemt ermee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. onmiddellijk op de hoogte te stellen als u op de hoogte wordt gebracht van enig ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.
4.4 Lid stemt ermee in dat alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (inclusief, zonder beperking, het plaatsen van een bedrijf of product informatie te klikken om eventuele aanvullende afspraken of regels te aanvaarden, in te schrijven op of het maken van een betaling voor alle diensten, e-mails verzenden via de e-mailaccount of het verzenden SMS) wordt geacht te zijn goedgekeurd door de lidstaten.
4.5-lid erkent dat het delen van uw account met andere personen of het toestaan ​​van meerdere gebruikers buiten uw bedrijfsentiteit om uw account te gebruiken (gezamenlijk 'meervoudig gebruik“), Kan onherstelbare schade toebrengen aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of andere Gebruikers van de Sites. Een lid zal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos stellen voor verlies of schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving) geleden als gevolg van het meervoudig gebruik van uw account . Lid stemt er ook mee in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in geval van herhaaldelijk gebruik van uw account of het nalaten van het lid om de beveiliging van uw account te handhaven, niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke schending en zal de recht om de account van het lid op te schorten of te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor het lid.

 1. Verantwoordelijkheden van het lid

5.1 Elk lid vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat (a) u de volledige macht en bevoegdheid hebt om de voorwaarden te accepteren, de licentie en autorisatie te verlenen en de verplichtingen hieronder na te komen; (b) u gebruikt de Sites en Services alleen voor zakelijke doeleinden; en (c) het adres dat u opgeeft bij registratie is de hoofdvestiging van uw bedrijfsentiteit. Voor de toepassing van deze bepaling wordt een filiaal of verbindingskantoor niet als een afzonderlijke entiteit beschouwd en wordt uw hoofdvestiging geacht die van uw hoofdkantoor te zijn.
5.2-leden moeten informatie of materiaal over uw entiteit, bedrijf of producten / diensten verstrekken als onderdeel van het registratieproces op de sites of uw gebruik van een service of het ledenaccount. Elk lid verklaart, garandeert en stemt ermee in dat (a) dergelijke informatie en materiaal, ongeacht of deze tijdens het registratieproces of daarna tijdens de voortzetting van het gebruik van de Sites of Service zijn verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig is, en (b) dat u onderhoudt en onmiddellijk alle informatie en materiaal aanpassen om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.
5.3 Wanneer u lid wordt, stemt u in met het opnemen van de contactgegevens over u in onze kopersdatabase en machtigt u Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en onze gelieerde ondernemingen om de contactgegevens te delen met andere gebruikers of anderszins uw persoonlijke informatie te gebruiken in overeenstemming met met het privacybeleid.
5.4 Elk Lid vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat (a) u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en machtigingen van derden met betrekking tot Gebruikersgegevens die u indient, publiceert of weergeeft; (b) Gebruikersgegevens die u indient, publiceert of weergeeft, maken geen inbreuk op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsnaam, handelsgeheimen of andere persoonlijke of eigendomsrechten van derden ('Rechten van derden“); (c) u hebt het recht en de bevoegdheid om de in de Gebruikersgegevens beschreven producten of diensten te verkopen, verhandelen, distribueren of exporteren of aan te bieden om de producten of diensten te verkopen, verhandelen, distribueren of exporteren en een dergelijke verkoop, handel, distributie of export of aanbieding is niet in strijd met eventuele rechten van derden en (d) u ​​en uw gelieerde ondernemingen zijn niet onderworpen aan handelsbeperkingen, sancties of andere wettelijke beperkingen die zijn vastgesteld door een land, internationale organisatie of jurisdictie.
5.5 Elk Lid vertegenwoordigt, garandeert en stemt er verder mee in dat de Gebruikersgegevens die u indient, publiceert of weergeeft:
a) waar zijn, juist, volledig en wettig;
b) geen valse, misleidende of bedrieglijke zijn;
c) geen informatie die lasterlijk, bedreigend of intimiderend, obsceen, aanstootgevend, beledigend, seksueel expliciet of schadelijk is voor minderjarigen bevatten;
d) geen informatie die discriminerend is of promoot discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevatten;
e) niet in strijd met de Product Listing beleid, andere Voorwaarden of enige toepasselijke aanvullende afspraken
f) geen van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief zonder beperking die voor exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie of valse reclame schenden) of activiteiten die alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in strijd te bevorderen;
g) geen directe of indirecte links bevatten naar andere websites die inhoud bevatten die mogelijk in strijd is met de Voorwaarden.
5.6 Elk lid vertegenwoordigt, garandeert en stemt er verder mee in dat u:
a) uitvoeren op uw activiteiten op de sites in overeenstemming met enige toepasselijke wet- en regelgeving;
b) uw zakelijke transacties te goeder trouw met andere gebruikers van de Sites uitvoeren;
c) het verrichten van uw activiteiten in overeenstemming met de voorwaarden en alle toepasselijke aanvullende afspraken;
d) geen gebruik maken van de Services of Sites om personen of entiteiten te bedriegen (inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van gestolen items, het gebruik van gestolen creditcards / betaalpassen);
e) geen andere persoon of entiteit, verkeerd voor uzelf of uw connectie met een persoon of entiteit;
f) niet bezig met spam of phishing;
g) geen andere onwettige activiteiten ondernemen (met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke een strafbaar feit zouden vormen, aanleiding geven tot wettelijke aansprakelijkheid, enz.) of onwettige activiteiten aanmoedigen of tegengaan;
h) geen pogingen inhouden om de verschillende eigendomsgidsen, databases en lijsten van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. te kopiëren, reproduceren, exploiteren of onteigenen;
i) elke computer virussen of andere destructieve apparaten en codes die het effect van schadelijke hebben, interfereren met, onderscheppen of onteigenen software of hardware-systeem, data of persoonlijke informatie niet te betrekken;
j) geen enkel schema bevatten om de integriteit van de gegevens, systemen of netwerken die worden gebruikt door Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en / of een gebruiker van de Sites te ondermijnen of ongeautoriseerde toegang tot dergelijke gegevens, systemen of netwerken te verkrijgen;
k) niet, en uw directeur (en), functionaris (sen), controlerende partij (en), gelieerde partijen en wettelijke jurisdictie waarin een van de bovengenoemde personen of entiteiten is georganiseerd of geen activiteiten heeft, personen of entiteiten die onderworpen zijn aan enige economische of fraudesancties van overheids-, internationale of regelgevende instanties; en
l) geen activiteiten ondernemen die anders aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of onze gelieerde ondernemingen.

5.7-leden mogen de services en het ledenaccount niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die identiek of vergelijkbaar zijn met de e-commerce-markt van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
5.8 Als lid biedt een bedrijf scheidsrechter, lid vertegenwoordigt, garandeert en stemt ermee in dat u alle benodigde toestemmingen, goedkeuringen en ontheffingen van uw zakelijke partners en medewerkers om (a) fungeren als uw bedrijf scheidsrechter hebben verkregen; (B) te plaatsen en hun contactgegevens en informatie, verwijzing brieven en opmerkingen namens hen te publiceren; en (c), die derde partijen kunnen contact opnemen met dergelijke zaken scheidsrechters claims of verklaringen over u te ondersteunen. U gaat er verder garandeert en gaat ermee akkoord dat alle verwijzing brieven en opmerkingen zijn waar en nauwkeurig en derde partijen kunnen contact opnemen met het bedrijf scheidsrechters zonder de noodzaak om uw toestemming te verkrijgen.
5.9-lid stemt ermee in om alle nodige informatie, materialen en goedkeuring te verstrekken en alle redelijke assistentie en medewerking te verlenen die nodig is voor de levering van de diensten door Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tegen het lid. Als het verzuim van het Lid om dit te doen resulteert in vertraging of opschorting of beëindiging van de levering van enige Service, is Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. niet verplicht de relevante serviceperiode te verlengen noch aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit dergelijke vertraging, opschorting of beëindiging.
5.10 Lid erkent en stemt ermee in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. niet verplicht is om actief enige controle op de inhoud te controleren of uit te oefenen over de inhoud van berichten of materiaal of informatie die is gecreëerd, verkregen of toegankelijk via de Services of Sites. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. onderschrijft, verifieert of anderszins de inhoud van eventuele opmerkingen of ander materiaal of informatie die door een lid wordt gemaakt. Elk lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn communicatie en kan juridisch aansprakelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van zijn opmerkingen of ander materiaal of informatie.
5.11 Lid erkent en stemt ermee in dat de Diensten uitsluitend gebruikt mag worden door bedrijven en hun vertegenwoordigers voor zakelijk gebruik en niet voor individuele consumenten of voor persoonlijk gebruik.
5.12 Lid erkent en stemt ermee in dat elke lidstaat is verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving in de respectieve bevoegdheden om ervoor te zorgen dat alle gebruik van de Site en de Diensten in overeenstemming zijn met het zelfde.

 1. Inbreuken door leden

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikersgegevens te verwijderen, aan te passen of af te wijzen die u op de sites plaatst, waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze onwettig is, de voorwaarden schendt, Yiwu kan onderwerpen Cute Jewelry Co., Ltd. of onze gelieerde ondernemingen aansprakelijk, of is volgens Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. anderszins ongepast.
6.2 Als een lid een van de voorwaarden schendt of als Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een lid een van de voorwaarden schendt, heeft Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het recht om dergelijke disciplinaire maatregelen te nemen voor zover dit passend wordt geacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) het opschorten of beëindigen van de account van het Lid en alle accounts waarvan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat deze verband houden met deze account; (ii) het beperken, downgraden, opschorten of beëindigen van het abonnement op, de toegang tot of het huidige of toekomstige gebruik van een Service; (iii) het verwijderen van productvermeldingen of andere Gebruikersgegevens die het Lid heeft ingediend, gepost of getoond, of het opleggen van beperkingen aan het aantal productvermeldingen of Gebruikersgegevens die het Lid mag plaatsen of weergeven; (iv) het opleggen van andere beperkingen aan het gebruik door het Lid van functies of functies van een Service zoals Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. dit naar eigen goeddunken passend acht; en (v) andere corrigerende maatregelen, discipline of straffen die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. naar eigen goeddunken noodzakelijk of passend acht.
6.3 Onverminderd het algemene karakter van de bepalingen van de Voorwaarden, zou een lid worden beschouwd als zijnde in strijd met de Algemene Voorwaarden in een van de volgende omstandigheden:
a) op klacht of claim van een derde partij, heeft Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. redelijke gronden om aan te nemen dat een dergelijk lid opzettelijk of materieel heeft nagelaten om uw contract met een dergelijke derde partij uit te voeren, inclusief maar zonder beperking wanneer het lid niet heeft geleverd alle artikelen die door een dergelijke derde partij zijn besteld na ontvangst van de aankoopprijs, of wanneer de artikelen die het Lid heeft geleverd, materieel niet voldoen aan de voorwaarden en beschrijvingen in uw contract met die derde partij,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft redelijke gronden om te vermoeden dat een dergelijk Lid een gestolen creditcard of andere valse of misleidende informatie heeft gebruikt in een transactie met een tegenpartij,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft redelijke gronden om te vermoeden dat enige door het Lid verstrekte informatie niet actueel of volledig is of onwaar, onjuist of misleidend is, of
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is van mening dat de acties van het Lid financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken jegens Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of onze gelieerde ondernemingen of andere Gebruikers.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om volledige medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, privé-onderzoekers en / of gewonde derden bij het onderzoek naar vermoedelijke criminele of civiele misstanden. Verder kan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. de identiteit en contactgegevens van het Lid bekendmaken, op verzoek van een overheids- of wetshandhavingsinstantie, een gewonde derde partij, of als gevolg van een dagvaarding of andere gerechtelijke stappen. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is niet aansprakelijk voor schade of resultaten die voortvloeien uit dergelijke openbaarmaking en het Lid stemt ermee in om geen enkele actie of claim in te stellen tegen Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. voor dergelijke openbaarmaking.
6.5 Als een lid de voorwaarden schendt, behoudt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zich ook het recht voor om de records van een dergelijke schending op de sites te publiceren. Als een dergelijke schending oneerlijke of frauduleuze activiteiten inhoudt of redelijkerwijs wordt vermoed, behoudt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zich ook het recht voor om de records van een dergelijke schending aan onze gelieerde ondernemingen bekend te maken, inclusief maar niet beperkt tot CJ +, Payment !, enz. Dergelijke Yiwu Cute Partners van Jewelry Co., Ltd. kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van het lid van alle of een deel van de diensten die door dergelijke partners aan het lid worden verstrekt, beperken, opschorten of beëindigen, andere corrigerende maatregelen nemen en de gegevens over de schending van de voorwaarden door het lid publiceren op de websites die worden beheerd door of beheerd door dergelijke filialen van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan op elk moment en naar onze redelijke discretie beperkingen opleggen, het gebruik van de Service of de Sites door het Lid opschorten of beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor het Lid als Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd . heeft bericht ontvangen dat het Lid een overeenkomst of verbintenis met een filiaal van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft geschonden, inclusief maar niet beperkt tot CJ +, Betaling! en een dergelijke inbreuk houdt in of wordt redelijkerwijs vermoed dat er sprake is van oneerlijke of frauduleuze activiteiten. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft het recht om de gegevens van dergelijke inbreuken op de Sites te publiceren. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is niet verplicht om een ​​dergelijke inbreuk te onderzoeken of om bevestiging van het lid te vragen.
6.7 Elk lid stemt ermee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en hen te vrijwaren van alle schade, verliezen, claims en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op een volledige schadevergoedingsbasis) die kunnen voortvloeien uit uw indiening, plaatsing of weergave van Gebruikersgegevens, uit uw gebruik van de Sites of Services, of uit uw schending van de Voorwaarden.
6.8 Elk lid stemt er verder mee in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders voor gebruikersgegevens of ander materiaal dat via de sites wordt verzonden, inclusief frauduleus, onwaar, misleidend, onjuist, lasterlijk , aanstootgevend of illegaal materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elk lid ligt. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door het Lid, in welk geval het Lid zal samenwerken met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

 1. Transacties tussen kopers en verkopers

7.1 Via de Sites biedt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektronische webgebaseerde platforms voor het uitwisselen van informatie tussen kopers en verkopers van producten en diensten. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. biedt daarnaast elektronische webgebaseerde transactieplatforms voor leden om bestellingen voor de levering van producten en diensten online te plaatsen, te accepteren, af te sluiten, te beheren en uit te voeren binnen de Sites onder de voorwaarden van de Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. Overeenkomst voor transactiediensten. Voor alle Services vertegenwoordigt Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. echter noch de verkoper noch de koper bij specifieke transacties. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor of verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de producten of diensten die te koop worden aangeboden op de Sites of het vermogen van de verkopers om een ​​verkoop of de mogelijkheid van kopers om een ​​aankoop te voltooien.
7.2 Gebruikers worden hierbij bewust gemaakt dat er risico's kunnen zijn van omgang met mensen die handelen onder valse voorwendselen. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. gebruikt verschillende technieken om de juistheid te controleren van bepaalde informatie die onze betalende gebruikers ons verstrekken wanneer zij zich registreren voor een betalende lidmaatschapsservice op de Sites. Omdat gebruikersverificatie op internet moeilijk is, kan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. echter niet de beweerde identiteit van elke gebruiker (inclusief, zonder beperking, betalende leden) bevestigen. We moedigen u aan om verschillende middelen en gezond verstand te gebruiken om te evalueren met wie u te maken hebt.
7.3 Elke Gebruiker erkent dat hij volledig de risico's op zich neemt van het uitvoeren van aankoop- en verkooptransacties in verband met het gebruik van de Sites of Diensten, en dat hij de risico's van aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook in verband met vervolgactiviteiten van welke aard dan ook volledig aanvaardt. met betrekking tot producten of diensten die het onderwerp zijn van transacties met behulp van de Sites. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verkeerde voorstelling van producten en diensten, frauduleuze regelingen, onbevredigende kwaliteit, niet-naleving van specificaties, defecte of gevaarlijke producten, onwettige producten, vertraging of verzuim bij levering of betaling, kostenberekeningen, schending van garantie, contractbreuk en transportongevallen. Dergelijke risico's omvatten ook de risico's dat de productie, import, export, distributie, aanbieding, weergave, aankoop, verkoop en / of gebruik van producten of diensten die op de Sites worden aangeboden of getoond, inbreuk kunnen maken op of kunnen worden beweerd in strijd met de rechten van derden, en het risico dat Gebruiker kosten van verdediging of andere kosten maakt in verband met de bewering door derden van Rechten van derden, of in verband met claims van een partij dat zij recht hebben op verdediging of vrijwaring met betrekking tot beweringen van rechten, eisen of claims van rechthebbenden op rechten van derden. Dergelijke risico's omvatten ook de risico's die consumenten, andere kopers, eindgebruikers van producten of anderen die beweren letsel of schade te hebben geleden met betrekking tot producten die oorspronkelijk zijn verkregen door Gebruikers van de Sites als gevolg van aankoop- en verkooptransacties in verband met het gebruik van de Sites. kunnen schade lijden en / of claims claimen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke producten. Alle voorgaande risico's worden hierna "Transactierisico's" genoemd. Elke Gebruiker stemt ermee in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enige schade, claims, aansprakelijkheden, kosten, schade, ongemakken, zakelijke verstoringen of uitgaven van welke aard dan ook die kunnen voortvloeien uit of in verband met enige Transactierisico's.
7.4-gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle bepalingen en voorwaarden van de transacties die worden uitgevoerd op, door of als gevolg van het gebruik van de Sites of Services, inclusief, zonder beperking, voorwaarden met betrekking tot betaling, retouren, garanties, verzending, verzekering, kosten, belastingen, titel, licenties, boetes, vergunningen, handling, transport en opslag.
7.5 Gebruiker stemt ermee in om alle informatie en materialen te verstrekken die redelijkerwijs vereist kunnen zijn door Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in verband met uw transacties die worden uitgevoerd op, door of als gevolg van het gebruik van de Sites of Services. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft het recht om het account van een Gebruiker op te schorten of te beëindigen als de Gebruiker nalaat de vereiste informatie en materialen te verstrekken.
7.6 In het geval dat een Gebruiker een geschil heeft met een partij bij een transactie, stemt deze Gebruiker ermee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (en onze agenten, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers) vrij te stellen en te vrijwaren van alle claims, eisen , acties, procedures, kosten, uitgaven en schade (inclusief maar niet beperkt tot enige werkelijke, speciale, incidentele of gevolgschade) die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke transactie.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE WET, DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. OP OF DOOR DE SITES WORDEN AANGEBODEN "ZOALS HET IS", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN", EN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. HIERBIJ WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VOORWAARDEN, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID. ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VERTEGENWOORDIGINGEN, VOORWAARDEN EN ONDERNEMINGEN ZIJN HIERBIJ UITGESLOTEN.
8.2 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE WET, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. GEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES OVER DE GELDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, STABILITEIT, VOLLEDIGHEID OF GELDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP OF VIA DE SITES WORDT GELEVERD; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE FABRICAGE, IMPORTATIE, EXPORT, DISTRIBUTIE, AANBIEDING, DISPLAY, AANKOOP, VERKOOP EN / OF GEBRUIK VAN AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN PRODUCTEN OF DIENSTEN GEEN SCHENDING VAN DERDEN; EN YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT MET BETREKKING TOT EEN PRODUCT OF SERVICE DIE OP DE SITES WORDT AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN.
8.3 Alle materiaal gedownload of anderszins verkregen via de Sites wordt gedaan naar eigen goeddunken en risico van elke Gebruiker en elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of verlies van gegevens als gevolg van de download van dergelijk materiaal. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of via of van de Sites zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.
8.4 De Sites kunnen beschikbaar zijn voor Gebruikersdiensten of producten geleverd door onafhankelijke derde partijen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot dergelijke diensten of producten. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en onze gelieerde ondernemingen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke diensten of producten.
8.5 Elke Gebruiker stemt er hierbij mee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen, bestuurders, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen ontstaan van het gebruik van de Sites of Services door een dergelijke Gebruiker (inclusief maar niet beperkt tot de weergave van de informatie van die Gebruiker op de Sites) of van uw schending van een van de bepalingen en voorwaarden van de Voorwaarden. Elke Gebruiker stemt er verder mee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen, bestuurders, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kan voortkomen uit schending door de Gebruiker van alle verklaringen en garanties die door de Gebruiker aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zijn gegeven, inclusief maar niet beperkt tot die uiteengezet in Sectie 5 hieronder.
8.6 Elke Gebruiker stemt er verder mee in om Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen, bestuurders, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief gerechtskosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen ontstaan, direct of indirect, als gevolg van claims van claimgerechtigden of andere derde partijen met betrekking tot producten die op de sites worden aangeboden of getoond. Elke Gebruiker stemt er verder mee in dat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk is jegens u, voor materiaal geplaatst door anderen, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig berust met elke gebruiker. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van zaken die anders door u worden vergoed, in welk geval u samenwerkt met Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. beweren van beschikbare verdedigingen.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is niet aansprakelijk voor speciale, directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van winst of besparingen, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie), hetzij in contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, billijkheid of anderszins of enige andere schade als gevolg van een van de volgende.
a) het gebruik of het onvermogen om de sites of diensten te gebruiken;
b) een defect in goederen, monsters, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen van een gebruiker of een derde partij via locaties;
c) schending van Rechten van derden of claims of eisen dat de fabricage, import, export, distributie, aanbieding, weergave, aankoop, verkoop en / of gebruik van producten of diensten die op de Sites worden aangeboden of getoond, inbreuk kan maken op of kan worden beweerd te schenden Rechten van derden; of claims van een partij dat ze recht hebben op verdediging of vrijwaring met betrekking tot claims van rechten, eisen of claims door Claimants van Derden;
d) onbevoegde toegang door derden om gegevens of privé-informatie van elke gebruiker;
e) verklaringen of gedrag van enig gebruiker van de locaties; of;
f) alle aangelegenheden met betrekking tot Services echter voortvloeien, met inbegrip van nalatigheid.
8.8 Niettegenstaande een van de voorgaande bepalingen, de totale aansprakelijkheid van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of iedereen die namens ons optreedt met betrekking tot elke Gebruiker voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Sites of Services gedurende een kalenderjaar zijn beperkt tot het hoogste van (a) het bedrag van de vergoedingen die de Gebruiker tijdens het kalenderjaar aan Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. of onze gelieerde ondernemingen heeft betaald en (b) het maximale toegestane bedrag in de toepasselijk recht. De voorgaande zin vormt geen beletsel voor de eis van de gebruiker om de daadwerkelijke schade te bewijzen. Alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Sites of Services moeten worden ingediend binnen een (1) jaar vanaf de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan ​​of een langere periode zoals voorgeschreven door toepasselijke wetgeving die deze Gebruiksvoorwaarden regelt.
8.9 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid jegens u onder de Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet en zijn van toepassing ongeacht of Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke verliezen ontstaan.

 1. Overmacht

9.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of storing of verstoring van de inhoud of diensten die via de Sites worden geleverd als gevolg van directe of indirecte daden van aard, krachten of oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen, inclusief zonder beperking, internetstoringen, computer-, telecommunicatie- of andere apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke stoornissen, tekorten aan arbeid of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, Godsdaden, oorlog , overheidsmaatregelen, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-uitvoering door derden.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. is de enige eigenaar of wettige licentiehouder van alle rechten en belangen op de sites en de inhoud van de site. De sites en site-inhoud bevatten handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die worden beschermd door wereldwijde auteursrechten en andere wetten. Alle eigendomsrechten, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Sites en Site-inhoud blijven bij Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de Site-inhoud, in voorkomend geval. Alle rechten die niet anders worden geclaimd onder de Voorwaarden of door Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. zijn hierbij voorbehouden.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan onafhankelijke derde partijen hebben die betrokken zijn bij de levering van de Services (bijv. De authenticatie- en verificatiedienstverleners). U mag geen handelsmerk, dienstmerk of logo van dergelijke onafhankelijke derden gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke partijen.

 1. Kennisgevingen

11.1 Alle juridische kennisgevingen of eisen aan of op Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. worden schriftelijk gedaan en naar Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. persoonlijk, per koerier, gecertificeerde post of fax verzonden naar de volgende entiteit en adres: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. in de Volksrepubliek China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. in Hongkong, CJ Trade Corp in de VS (zoals het geval misschien), # 70383 5th Straat, 5th Floor, Poort 97, District 5, Futian markt, Yiwu, Zhejiang Tav: CJdropshipping. De kennisgevingen zijn van kracht wanneer ze door Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. op een van de bovengenoemde manieren worden ontvangen.
11.2 Alle juridische kennisgevingen of verzoeken aan of aan een Gebruiker zijn van kracht indien deze persoonlijk worden afgeleverd, per koerier, per aangetekende post, per fax of e-mail worden verzonden naar de laatst bekende correspondentie, fax of e-mailadres die door de Gebruiker aan Yiwu Cute Jewelry Co wordt verstrekt. ., Ltd., of door een dergelijke kennisgeving of eis te plaatsen op een deel van de Sites dat gratis toegankelijk is voor het publiek. Kennisgeving aan een Gebruiker wordt geacht door die Gebruiker te zijn ontvangen indien en wanneer.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan aantonen dat communicatie, in fysieke of elektronische vorm, naar een dergelijke Gebruiker is verzonden, of
b) onmiddellijk nadat Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. een dergelijke kennisgeving op een gedeelte van de Sites heeft geplaatst dat gratis toegankelijk is voor het publiek.
11.3 U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, eisen, bekendmakingen en andere communicatie die Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektronisch naar u verzendt, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 1. Algemene bepalingen

12.1 Onder voorbehoud van eventuele aanvullende overeenkomsten, vormen de Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. met betrekking tot en beheer van uw gebruik van de Sites en Services, en vervangen deze alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. materie hierin.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. en u bent onafhankelijke contractanten, en er is geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchiser-franchisenemer relatie bedoeld of gecreëerd door de Voorwaarden.
12.3 Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, wordt deze bepaling geschrapt en de overige bepalingen blijven geldig en worden afgedwongen.
12.4 Koppen zijn alleen en op geen enkele manier te definiëren referentie doeleinden, beperken, interpreteren of beschrijven de omvang of de omvang van deze sectie.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.'s verzuim om enig recht af te dwingen of nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u onder de Voorwaarden, vormt geen afstand van dat recht noch een afstand van Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. het recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. heeft het recht om de Voorwaarden (inclusief al onze rechten, titels, voordelen, belangen en verplichtingen en plichten in de Voorwaarden toe te wijzen aan elke persoon of entiteit (inclusief eventuele gelieerde ondernemingen van Yiwu Cute Jewelry) Co., Ltd.) U mag de Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen aan een persoon of entiteit.
12.7 Als u van buiten het vasteland van China komt, zijn de Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Hong Kong zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen en komen de partijen bij de Voorwaarden overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hong Kong. Als u van het Chinese vasteland komt, zijn de Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de Volksrepubliek China, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen en komen de partijen bij de Voorwaarden overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de Volksrepubliek China.

Facebook Comments