fbpx

Vilkår for bruk

LES DISSE VILKÅRENE NØYE!

(Oppdatert 15 august 2018)

Velkommen til www.cjdropshipping.com og app.cjdropshipping.com! Disse bruksvilkårene beskriver vilkårene og betingelsene som gjelder din tilgang til og bruk av nettstedene på www.cjdropshipping.com og app.cjdropshipping.com (hver en "Side“). Dette dokumentet er en juridisk bindende avtale mellom deg som bruker (e) av nettstedene (referert til som "du","din"Eller"Bruker”I det følgende) og Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. enhet oppført i pkt. 2.1 nedenfor (referert til som“we","vår"Eller"Yiwu søte smykker Co, Ltd”Heretter).

1.Anvendelse og aksept av vilkårene

1.1 Din bruk av nettstedene og Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s tjenester, programvare og produkter (samlet den som "Tjenester ”Heretter) er underlagt vilkårene i dette dokumentet samt Personvern, CJdropshipping policy, Policy for tilbakebetaling av retur på nytt, produktoppføringspolitikken og eventuelle andre regler og retningslinjer på nettstedene som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan publisere fra tid til annen. Dette dokumentet og slike andre regler og retningslinjer på nettstedene er samlet referert til som "Betingelser”. Ved å gå inn på nettstedene eller bruke tjenestene, samtykker du til å godta og være bundet av vilkårene. Ikke bruk tjenestene eller nettstedene hvis du ikke godtar alle betingelsene.
1.2 Du kan ikke bruke tjenestene og kan ikke godta vilkårene hvis (a) du ikke er myndig for å inngå en bindende kontrakt med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., eller (b) du ikke har lov til å motta noen tjenester i henhold til lovene i Hong Kong eller andre land / regioner, inkludert landet / regionen der du er bosatt eller hvor du bruker tjenestene fra.
1.3 Du erkjenner og samtykker i at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan endre vilkårene når som helst ved å legge ut de relevante endrede og omarbeidede vilkårene på nettstedene. Ved å fortsette å bruke tjenestene eller nettstedene, samtykker du i at de endrede vilkårene vil gjelde for deg.
1.4 Hvis Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har lagt ut eller gitt en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av Vilkårene, samtykker du i at oversettelsen bare er gitt og at den engelskspråklige versjonen vil styre din bruk av tjenestene eller nettsteder.
1.5 Du kan bli pålagt å inngå en egen avtale, enten online eller offline, med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller vårt tilknyttede selskap for enhver tjeneste (“Tilleggsavtaler“). Hvis det er noen konflikt eller inkonsekvens mellom vilkårene og en tilleggsavtale, skal tilleggsavtalen kun ha forrang for betingelsene i forhold til den aktuelle tjenesten.
1.6 Vilkårene kan ikke på annen måte endres skriftlig av en autorisert offiser i Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Levering av tjenester

2.1 Oppdragsgiveren Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. som du kontraherer med, er Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i People's Republic of China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. i Hongkong, CJ Trade Corp i USA hvis du er et registrert medlem av nettstedene og er registrert eller bosatt i Kina, Hong Kong eller USA. Hvis du registrerte deg i eller er bosatt i fastlands-Kina, kontraherer du med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
2.2 Du må registrere deg som medlem på nettstedene for å få tilgang til og bruke noen tjenester. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. forbeholder seg videre retten til, uten forhåndsvarsel, å begrense tilgang til eller bruk av visse tjenester (eller noen funksjoner i tjenestene) til betalende brukere eller under andre betingelser som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan innføre etter vårt skjønn.
2.3-tjenester (eller noen funksjoner i tjenestene) kan variere for forskjellige regioner og land. Det gis ingen garanti eller representasjon for at en bestemt tjeneste eller funksjon eller funksjon derav eller samme type og omfang av tjenesten eller funksjoner og funksjoner derav vil være tilgjengelig for brukere. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan etter vår skjønn begrense, nekte eller opprette et annet nivå på tilgang til og bruk av tjenester (eller noen funksjoner i tjenestene) med hensyn til forskjellige brukere.
2.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan lansere, endre, oppgradere, innføre vilkår for, suspendere eller stoppe tjenester (eller noen funksjoner i tjenestene) uten forhåndsvarsel, bortsett fra at i tilfelle avgifter som er basert på gebyr, kan slike endringer vil ikke ha vesentlig negativ innvirkning på de betalende brukere når de gleder seg over denne tjenesten.
2.5 Noen tjenester kan leveres av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s datterselskaper på vegne av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.

 1. Brukere generelt

3.1 Som betingelse for din tilgang til og bruk av nettstedene eller tjenestene, samtykker du i at du vil overholde alle gjeldende lover og regler når du bruker nettstedene eller tjenestene.
3.2 Du samtykker i å bruke nettstedene eller tjenestene utelukkende til dine egne private og interne formål. Du samtykker i at (a) du ikke vil kopiere, reprodusere, laste ned, publisere på nytt, selge, distribuere eller videreselge noen tjenester eller informasjon, tekst, bilder, grafikk, videoklipp, lyd, kataloger, filer, databaser eller lister osv. tilgjengelig på eller gjennom Nettstedene ("Nettstedets innhold"), og (b) vil du ikke kopiere, reprodusere, laste ned, sammenstille eller på annen måte bruke noe innhold på nettstedet for å drive en virksomhet som konkurrerer med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., eller på annen måte kommersiell utnyttelse av innholdet på nettstedet. Systematisk henting av sideinnhold fra nettstedene for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog (enten det er gjennom roboter, edderkopper, automatiske enheter eller manuelle prosesser) uten skriftlig tillatelse fra Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. er forbudt. Bruk av innhold eller materiale på nettstedene til ethvert formål som ikke uttrykkelig er tillatt i vilkårene er forbudt.
3.3 Du må lese Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s personvernregler som regulerer beskyttelsen og bruken av personlig informasjon om brukere som er i besittelse av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og våre tilknyttede selskaper. Du godtar vilkårene i personvernreglene og samtykker i bruken av den personlige informasjonen om deg i samsvar med personvernreglene.
3.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan tillate brukere å få tilgang til innhold, produkter eller tjenester som tilbys av tredjepart gjennom hyperkoblinger (i form av wordlink, bannere, kanaler eller annet), API eller på annen måte til slike tredjeparts nettsteder . Du blir advart om å lese slike nettsteder 'vilkår og / eller personvernregler før du bruker nettstedene. Du erkjenner at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke har kontroll over slike tredjeparts nettsteder, ikke overvåker slike nettsteder, og skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig overfor noen for slike nettsteder, eller noe innhold, produkter eller tjenester gjort tilgjengelig på slike nettsteder.
3.5 Du samtykker i å ikke gjøre noen tiltak for å undergrave integriteten til datasystemene eller nettverkene til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og / eller noen annen bruker, og heller ikke å få uautorisert tilgang til slike datasystemer eller nettverk.
3.6 Du samtykker i ikke å iverksette tiltak som kan undergrave integriteten til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s tilbakemeldingssystem, for eksempel å legge igjen positive tilbakemeldinger for deg selv ved å bruke sekundære medlems-ID-er eller gjennom tredjeparter eller ved å legge igjen uberettiget negativ tilbakemelding til en annen Bruker.
3.7 Ved å poste innkjøpsforespørsel eller liste produkter, sende inn bestillinger eller lagre autorisasjon (“Brukerdata”) på nettstedene eller gi noen brukerdata til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller vår representant (er), gir du en ugjenkallelig, evigvarende , over hele verden, avgiftsfri og underlisensierbar (gjennom flere lag) til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. for å vise, overføre, distribuere, reprodusere, publisere, duplisere, tilpasse, endre, oversette, lage derivater og på annen måte bruke noen eller alle brukerdataene i noen form, media eller teknologi som nå er kjent eller ikke kjent på noen måte og for ethvert formål som kan være gunstig for driften av nettstedene, leveringen av tjenester og / eller Brukerens virksomhet. Du bekrefter og garanterer overfor Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. at du har alle rettigheter, makt og autoritet som er nødvendig for å gi lisensen ovenfor.

 1. Medlemskontoer

4.1-bruker må være registrert på nettstedene for å få tilgang til eller bruke noen tjenester (en registrert bruker blir også referert til som en “MedlemNedenfor). Med unntak av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s godkjenning, kan en bruker bare registrere en medlemskonto på nettstedene. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan kansellere eller avslutte en brukerkonto hvis Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har grunner til å mistenke at brukeren samtidig har registrert eller kontrollert to eller flere medlemskontoer. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan videre avvise brukerens søknad om registrering av en eller annen grunn.
4.2 Ved registrering på nettstedene skal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tilordne en konto og utstede et medlems-ID og passord (sistnevnte skal velges av en registrert bruker under registrering) til hver registrerte bruker. En konto kan ha en nettbasert e-postkonto med begrenset lagringsplass for medlemmet å sende eller motta e-post.
4.3 Et sett med medlems-ID og passord er unikt for en enkelt konto. Hvert medlem skal være alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til din medlems-ID og passord og for alle aktiviteter som skjer under din konto. Ingen medlemmer kan dele, tildele eller tillate bruk av din medlemskonto, ID eller passord av en annen person utenfor medlemmenes egen virksomhet. Medlemmet samtykker i å varsle Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. umiddelbart hvis du blir klar over uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd på kontoen din.
4.4 medlem er enig i at alle aktiviteter som skjer på din konto (inkludert uten begrensning, legge inn et selskap eller produkt informasjon, klikke for å godta noen ytterligere avtaler eller regler, abonnere på eller å gjøre noen betaling for noen tjenester, sende e-post ved hjelp av e-postkonto eller sending SMS) vil bli ansett for å ha blitt godkjent av medlems.
4.5-medlem erkjenner at deling av kontoen din med andre personer, eller at flere brukere utenfor virksomheten din kan bruke kontoen din (samlet, “flere bruksområder“), Kan forårsake uopprettelig skade på Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller andre brukere av nettstedene. Et medlem skal skadesløsgjøre Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte, agenter og representanter for tap eller skader (inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste) som er påført som et resultat av mangfoldig bruk av kontoen din . Medlemmet samtykker også i at i tilfelle av flere bruksområder av kontoen din eller Medlemets manglende opprettholdelse av sikkerheten til kontoen din, vil Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke være ansvarlig for tap eller skader som følge av et slikt brudd og skal ha rett til å stanse eller avslutte medlemskontoen uten ansvar overfor medlemmet.

 1. Medlemsansvar

5.1 Hvert medlem representerer, garanterer og samtykker i at (a) du har full makt og myndighet til å godta vilkårene, til å gi lisensen og autorisasjonen og til å utføre forpliktelsene som følger; (b) du bare bruker nettstedene og tjenestene til forretningsformål; og (c) adressen du oppgir når du registrerer deg, er det viktigste forretningsstedet for din virksomhetsenhet. I forbindelse med denne bestemmelsen vil et filial eller et tilknytningskontor ikke betraktes som en egen enhet, og ditt viktigste forretningssted vil bli ansett som hovedkontoret.
5.2 Medlem vil bli pålagt å gi informasjon eller materiale om din enhet, virksomhet eller produkter / tjenester som en del av registreringsprosessen på nettstedene eller din bruk av en tjeneste eller medlemskonto. Hvert medlem representerer, garanterer og samtykker i at (a) slik informasjon og materiale enten det er sendt inn under registreringsprosessen eller deretter gjennom fortsettelsen av bruken av nettstedene eller tjenesten er sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig, og (b) du vil opprettholde og raskt endre all informasjon og materiale for å holde det sant, nøyaktig, aktuell og fullstendig.
5.3 Når du blir medlem, samtykker du til inkludering av kontaktinformasjonen om deg i vår kjøperdatabase og godkjenner Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og våre tilknyttede selskaper til å dele kontaktinformasjonen med andre brukere eller på annen måte bruke din personlige informasjon i samsvar med med personvernreglene.
5.4 Hvert medlem representerer, garanterer og samtykker i at (a) du skal være eneansvarlig for å innhente alle nødvendige tredjepartslisenser og tillatelser angående brukerdata du sender inn, poster eller viser; (b) all brukerdata du sender, poster eller viser ikke krenker eller krenker noen av tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke, handelsnavn, forretningshemmeligheter eller andre personlige eller eiendomsrettigheter ("Tredjepartsrettigheter“); (c) du har rett og myndighet til å selge, handle, distribuere eller eksportere eller tilby å selge, handle, distribuere eller eksportere produktene eller tjenestene som er beskrevet i brukerdataene og slik salg, handel, distribusjon eller eksport eller tilbud bryter ikke Tredjeparts rettigheter og (d) du og dine tilknyttede selskaper er ikke gjenstand for handelsbegrensninger, sanksjoner eller andre juridiske begrensninger som er iverksatt av noe land, internasjonal organisasjon eller jurisdiksjon.
5.5 Hvert medlem representerer, garanterer og samtykker i at brukerdataene du sender, poster eller viser skal:
a) være sann, nøyaktig, fullstendig og lovlig;
b) ikke være falsk, misvisende eller villedende;
c) ikke inneholder informasjon som er ærekrenkende, injurierende, truende eller støtende, uanstendig, upassende, støtende, pornografisk eller skadelig for mindreårige;
d) ikke inneholder informasjon som er diskriminerende eller fremmer diskriminering basert på rase, kjønn, nasjonalitet, uførhet, legning eller alder;
e) ikke bryter Produkt Listing Policy, andre vilkår eller eventuelle ytterligere avtaler
f) ikke bryter gjeldende lover og forskrifter (inkludert uten begrensning dem som gjelder eksportkontroll, forbrukervern, urettferdig konkurranse, eller falsk reklame) eller fremme eventuelle aktiviteter som kan krenke enhver gjeldende lover og regler;
g) ikke inneholder noen lenker direkte eller indirekte til andre nettsteder som inneholder innhold som kan bryte vilkårene.
5.6 Hvert medlem representerer, garanterer og samtykker i at du skal / er:
a) bære på dine aktiviteter på nettsteder i samsvar med gjeldende lover og regler;
b) gjennomføre forretningstransaksjoner med andre brukere av nettstedene i god tro;
c) bære på dine aktiviteter i samsvar med vilkårene og eventuelle gjeldende ytterligere avtaler;
d) ikke bruke Tjenestene eller Nettstedene til å bedraget noen person eller enhet (inkludert uten begrensning salg av stjålne gjenstander, bruk av stjålne kreditt- / debetkort);
e) ikke etterligne en person eller enhet, fremstille deg selv eller din tilknytning til en person eller enhet;
f) ikke delta i spamming eller phishing;
g) ikke delta i andre ulovfestede aktiviteter (inkludert uten begrensning de som kan utgjøre en straffbar handling, føre til sivilt ansvar osv.) eller oppmuntre til eller eliminere ulovlige aktiviteter;
h) ikke involvere forsøk på å kopiere, reprodusere, utnytte eller ekspropriere Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s forskjellige proprietære kataloger, databaser og lister;
i) ikke medfører noen datavirus eller andre destruktive innretninger og koder som har den virkning av skadelige, forstyrrer, fange opp eller en hvilken som helst programvare eller maskinvare system, data eller personlig informasjon;
j) ikke involvere noen ordning for å undergrave integriteten til dataene, systemene eller nettverkene som brukes av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og / eller noen bruker av nettstedene eller få uautorisert tilgang til slike data, systemer eller nettverk;
k) ikke, og dine direktører (er), offiser (er), kontrollerende parter, tilknyttede selskaper og juridisk jurisdiksjon hvor noen av de foregående personer eller enheter er organisert eller har virksomhet er ikke, personer eller enheter som er underlagt noen økonomiske eller svindelsanksjoner fra statlige, internasjonale eller regulerende enheter; og
l) ikke delta i aktiviteter som ellers ville skapt noe ansvar for Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våre tilknyttede selskaper.

5.7 Medlem kan ikke bruke Tjenestene og medlemskontoen for å delta i aktiviteter som er identiske eller lik Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s markedsplass for e-handel.
5.8 Hvis Medlem tilbyr forretnings dommer, medlem, garanterer og er enig i at du har innhentet alle nødvendige samtykker, godkjennelser og fritak fra dine samarbeidspartnere og kollegaer til (a) fungere som din bedrift dommer; (B) laste opp og publisere sine kontaktopplysninger og informasjon, referanse brev og kommentarer på deres vegne; og (c) at tredjeparter kan kontakte slike forretnings dommere for å støtte påstander eller utsagn om deg. Du garanterer videre og godtar at alle attester og kommentarer er sanne og nøyaktige og tredjeparter kan kontakte forretnings dommerne uten behovet for å innhente ditt samtykke.
5.9 Medlem samtykker i å gi all nødvendig informasjon, materiale og godkjenning, og yte all rimelig assistanse og samarbeid som er nødvendig for Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s levering av tjenestene, og evaluerer om Medlemmet har brutt vilkårene og / eller håndterer noen klager mot medlemmet. Hvis medlemmets unnlatelse av å gjøre dette fører til forsinkelse i, eller suspensjon eller oppsigelse av, leveringen av noen tjenester, skal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke være forpliktet til å forlenge den aktuelle tjenesteperioden, og er heller ikke ansvarlig for tap eller skader som følger av slik forsinkelse, suspensjon eller oppsigelse.
5.10 Medlemmet erkjenner og godtar at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke skal være pålagt å aktivt overvåke eller utøve noen redaksjonell kontroll over innholdet i noen melding eller materiale eller informasjon opprettet, innhentet eller tilgjengelig gjennom Tjenestene eller nettstedene. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. støtter ikke, verifiserer eller på annen måte bekrefter innholdet i kommentarer eller annet materiale eller informasjon laget av noe medlem. Hvert medlem er alene ansvarlig for innholdet i sin kommunikasjon og kan holdes juridisk ansvarlig eller ansvarlig for innholdet i deres kommentarer eller annet materiale eller informasjon.
5.11 medlem erkjenner og godtar at tjenestene kan kun brukes av bedrifter og deres representanter for forretningsbruk og ikke for den enkelte forbruker eller for personlig bruk.
5.12 medlem erkjenner og godtar at hver medlemsstat er ansvarlig for å observere gjeldende lover og regler i sine respektive jurisdiksjoner for å sikre at all bruk av nettstedet og tjenestene er i samsvar med det samme.

 1. Brudd på medlemmene

6.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne, endre eller avvise brukerdata som du sender til, postere eller vise på nettstedene som vi med rimelighet mener er ulovlige, bryter vilkårene, kan underlegge Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våre tilknyttede selskaper til ansvar, eller blir på annen måte funnet upassende etter Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s mening.
6.2 Hvis et medlem bryter noen vilkår, eller hvis Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimelig grunn til å tro at et medlem bryter med vilkårene, skal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ha rett til å ta slike disiplinære tiltak som det anser passende, inkludert uten begrensning: (i) suspendere eller avslutte medlemskontoen og alle kontoer som er bestemt til å være relatert til slik konto av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. etter eget skjønn; (ii) begrense, nedgradere, suspendere eller avslutte abonnementet på, tilgang til, eller nåværende eller fremtidig bruk av enhver tjeneste; (iii) fjerne eventuelle produktoppføringer eller andre brukerdata som medlemmet har sendt inn, lagt ut eller vist, eller innføre begrensninger på antall produktoppføringer eller brukerdata som medlemmet kan legge ut eller vise; (iv) å pålegge andre begrensninger for medlemmenes bruk av funksjoner eller funksjoner i en tjeneste som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan anses som passende etter eget skjønn; og (v) andre korrigerende handlinger, disiplin eller straffer som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. anser som nødvendig eller passende etter eget skjønn.
6.3 Uten å begrense det generelle bestemmelsene i vilkårene, vil en medlemsstat anses å være i strid med vilkårene i noen av følgende forhold:
a) ved klage eller krav fra tredjepart, har Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. rimelig grunn til å tro at et slikt medlem med vilje eller vesentlig har unnlatt å utføre kontrakten din med en slik tredjepart, inkludert uten begrensning der medlemmet har unnlatt å levere eventuelle varer som er bestilt av en slik tredjepart etter mottak av kjøpesummen, eller der varene Medlemmet har levert vesentlig ikke oppfyller vilkårene og beskrivelsene beskrevet i din kontrakt med en slik tredjepart,
b) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimelig grunn til å mistenke at et slikt medlem har brukt et stjålet kredittkort eller annen falsk eller villedende informasjon i enhver transaksjon med en motpart,
c) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rimelig grunn til å mistenke at all informasjon gitt av medlemmet ikke er aktuell eller fullstendig eller er usann, unøyaktig eller villedende, eller
d) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. mener at medlemmenes handlinger kan forårsake økonomisk tap eller juridisk ansvar overfor Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våre tilknyttede selskaper eller andre brukere.
6.4 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. forbeholder seg retten til å samarbeide fullt ut med statlige myndigheter, private etterforskere og / eller skadede tredjeparter i etterforskningen av mistanke om kriminell eller sivil forseelse. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan videre opplyse om medlemmenes identitet og kontaktinformasjon, hvis anmodning fra myndigheter eller rettshåndhevelsesorganer, en skadet tredjepart, eller som et resultat av en stevning eller annen rettslig handling. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skal ikke holdes ansvarlig for skader eller resultater som oppstår som følge av slik avsløring, og Medlem samtykker i å ikke anlegge noe krav eller krav mot Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. for slik avsløring.
6.5 Hvis et medlem bryter vilkårene, forbeholder Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. seg også retten til å publisere postene om slikt brudd på nettstedene. Hvis slikt brudd involverer eller er rimelig mistenkt for å ha involvert uærlig eller uredelig virksomhet, forbeholder Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. seg også retten til å avsløre postene om slikt brudd til våre tilknyttede selskaper, inkludert uten begrensning CJ +, Payment!, Etc. Slik Yiwu Cute Tilknyttede selskaper fra Jewelry Co., Ltd. kan begrense, suspendere eller avslutte medlemmenes bruk av hele eller deler av tjenestene som slike tilknyttede selskaper gir til medlemmet, iverksette andre utbedringstiltak og publisere postene om medlemmenes brudd på vilkårene på nettstedene som drives av eller kontrolleres av slike filialer fra Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.
6.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan når som helst og etter vårt rimelige skjønn, pålegge begrensninger, suspendere eller avslutte medlemmenes bruk av tjenester eller nettsteder uten å være ansvarlig overfor medlemmet dersom Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd har mottatt varsel om at medlemmet er i strid med noen avtale eller forpliktelse med noen tilknyttet Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. inkludert uten begrensning CJ +, betaling! og slikt brudd innebærer eller er rimelig mistenkt for å involvere uærlig eller uredelig virksomhet. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skal ha rett til å publisere postene om slikt brudd på nettstedene. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skal ikke være pålagt å undersøke et slikt brudd eller be om bekreftelse fra medlemmet.
6.7 Hvert medlem samtykker i å holde Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte, agenter og representanter skadesløs, og å holde dem ufarlige, for alle skader, tap, krav og forpliktelser (inkludert saksomkostninger i det hele tatt erstatningsgrunnlag) som kan oppstå fra innsending, innlegg eller visning av brukerdata, fra din bruk av nettstedene eller tjenestene, eller fra brudd på vilkårene.
6.8 Hvert medlem samtykker videre i at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke er ansvarlig og ikke skal ha noe ansvar overfor deg eller noen andre for noen brukerdata eller annet materiale som overføres over nettstedene, inkludert uredelig, usann, villedende, unøyaktig, ærekrenkende , krenkende eller ulovlig materiale og at risikoen for skade fra slikt materiale helt hviler på hvert medlem. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. forbeholder seg retten til, for vår egen regning, å påta oss eksklusivt forsvar og kontroll av saker som medlemmet ellers skal bli erstattet av, i hvilket tilfelle medlemmet skal samarbeide med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd ved å hevde alle tilgjengelige forsvar.

 1. Transaksjoner mellom kjøpere og selgere

7.1 Gjennom nettstedene tilbyr Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. elektroniske nettbaserte plattformer for utveksling av informasjon mellom kjøpere og selgere av produkter og tjenester. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. tilbyr i tillegg elektroniske nettbaserte transaksjonsplattformer for medlemmer å plassere, akseptere, avslutte, administrere og oppfylle bestillinger for levering av produkter og tjenester online på nettstedene underlagt vilkårene i Yiwu Cute Jewelry Co, Ltd Transaction Services Agreement. For noen tjenester representerer imidlertid ikke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. verken selger eller kjøper i spesifikke transaksjoner. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for eller ansvarlig for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller tilgjengeligheten til produktene eller tjenestene som tilbys for salg på nettstedene eller selgers mulighet til å fullføre et salg eller kjøperes mulighet til å fullføre et kjøp.
7.2 Brukere gjøres herved kjent med at det kan være fare for å håndtere personer som opptrer under falske forutsetninger. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bruker flere teknikker for å bekrefte nøyaktigheten av viss informasjon våre betalende brukere gir oss når de registrerer seg for en betalende medlemskapstjeneste på nettstedene. Fordi brukerbekreftelse på Internett er vanskelig, kan og ikke Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. bekrefte hver enkelt brukeres påståtte identitet (inkludert, uten begrensning, betalende medlemmer). Vi oppfordrer deg til å bruke forskjellige måter, så vel som sunn fornuft, for å evaluere hvem du har å gjøre med.
7.3 Hver bruker erkjenner at den fullt ut påtar seg risikoen for å gjennomføre kjøp og salgstransaksjoner i forbindelse med bruk av nettstedene eller tjenestene, og at den fullt ut påtar seg risikoen for ansvar eller skade av noe slag i forbindelse med påfølgende aktivitet av noe slag relatert til produkter eller tjenester som er gjenstand for transaksjoner ved bruk av nettstedene. Slike risikoer skal omfatte, men er ikke begrenset til, feilrepresentasjon av produkter og tjenester, uredelige ordninger, utilfredsstillende kvalitet, manglende oppfyllelse av spesifikasjoner, mangelfulle eller farlige produkter, ulovlige produkter, forsinkelse eller mislighold av levering eller betaling, feilberegning av kostnader, brudd på garanti, brudd på kontrakt og transportulykker. Slike risikoer inkluderer også risikoen som fremstilling, import, eksport, distribusjon, tilbud, visning, kjøp, salg og / eller bruk av produkter eller tjenester som tilbys eller vises på nettstedene kan krenke eller kan hevdes å krenke tredjeparts rettigheter, og risikoen for at Bruker kan pådra seg forsvarskostnader eller andre kostnader i forbindelse med tredjeparts påstand om tredjepartsrettigheter, eller i forbindelse med krav fra noen part om at de har krav på forsvar eller skadesløsgjørelse i forhold til påstander om rettigheter, krav eller krav fra krav fra tredjepart. Slike risikoer inkluderer også risikoen som forbrukere, andre kjøpere, sluttbrukere av produkter eller andre som påstår å ha fått skader eller skader relatert til produkter opprinnelig oppnådd av brukere av nettstedene som et resultat av kjøp og salgstransaksjoner i forbindelse med bruk av nettstedene kan lide skade og / eller hevde påstander som følge av bruken av slike produkter. Alle de ovennevnte risikoer blir heretter referert til som "Transaksjonsrisiko". Hver bruker samtykker i at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig for skader, krav, forpliktelser, kostnader, skader, ulemper, forretningsforstyrrelser eller utgifter av noe slag som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med noen Transaksjonsrisiko.
7.4 Brukere er alene ansvarlig for alle vilkårene og betingelsene for transaksjonene som gjennomføres på, gjennom eller som et resultat av bruk av nettstedene eller tjenestene, inkludert, uten begrensning, vilkår om betaling, retur, garantier, frakt, forsikring, gebyrer, skatter, eiendeler, lisenser, bøter, tillatelser, håndtering, transport og lagring.
7.5 Bruker samtykker i å gi all informasjon og materiale som med rimelighet kan kreves av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i forbindelse med dine transaksjoner som gjennomføres på, gjennom eller som et resultat av bruken av nettstedene eller tjenestene. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rett til å stanse eller avslutte en brukerkonto hvis brukeren ikke leverer nødvendig informasjon og materiale.
7.6 I tilfelle en bruker har en tvist med en part i en transaksjon, aksepterer slik bruker å løslate og skadesløsgjøre Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. (og våre agenter, tilknyttede selskaper, direktører, offiserer og ansatte) fra alle krav, krav , handlinger, saksbehandling, kostnader, utgifter og skader (inkludert uten begrensning faktiske, spesielle, tilfeldige eller følgeskader) som oppstår som følge av eller i forbindelse med en slik transaksjon.

 1. Ansvarsbegrensning

8.1 TIL MAKSIMALE GJELD TILLATT AV LOV, TJENESTENE TILLATT AV YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. PÅ ELLER GJENNOM SIDENE ER LEVERES “SOM ER”, “SOM TILGJENGELIG” OG “MED ALLE FEIL”, OG YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. HAR UTRYKKELIG ANGIVELSE AV NOEN OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR VILKÅR, KVALITET, YTTERLIGHET, YTELSE, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, SALGBARHET ELLER PASSIGHET FOR EN PERSONLIGHET. ALLE SIKKER GARANTIER, REPRESENTASJONER, BETINGELSER OG FORPLIKTELSER ER HER UTENFOR.
8.2 TIL MAKSIMALE GJELD TILLATT AV LOV, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. INNSTILLER INGEN UTROLIGHETER ELLER GARANTIER OM GJELDIGHET, NØYAKTIGHET, RETTIGHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, STABILITET, FULLIGHET ELLER AKTUELIGHET TIL NOEN OPPLYSNINGER SOM GJELDER OM ELLER GJENNOM STEDENE; YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. REPRESENTERER IKKE ELLER GARANTIER OM AT FREMSTILLING, IMPORT, EXPORT, DISTRIBUSJON, TILBUD, VISNING, KJØP, SALG OG / ELLER BRUK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER TILBUDET ELLER DETTE VISES PÅ NETTSTEDENE IKKE OPPRETTER NOGEN RETTER TIL PARTER; OG YIWU CUTE SMYKKER CO., LTD. INNEBYGGER INGEN UTRYKKELIGHETER ELLER GARANTIER FOR NOEN TYP PÅ NOEN PRODUKT ELLER TJENESTE TILBUDET ELLER DET vises på nettstedene.
8.3 Alt materiale som lastes ned eller på annen måte er oppnådd gjennom nettstedene, gjøres etter hver enkelt brukers eget skjønn og risiko, og hver bruker er alene ansvarlig for skader på Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s datasystem eller tap av data som kan være resultat av nedlasting av slikt materiale. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av en bruker fra Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller gjennom eller fra nettstedene, skal opprette noen garanti som ikke uttrykkelig er oppgitt her.
8.4 Nettstedene kan gjøre tilgjengelige for brukertjenester eller produkter levert av uavhengige tredjeparter. Det stilles ingen garantier eller representasjoner med hensyn til slike tjenester eller produkter. Under ingen omstendigheter skal Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og våre tilknyttede selskaper holdes ansvarlig for slike tjenester eller produkter.
8.5 Hver bruker samtykker herved til å erstatte og redde Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper, styremedlemmer, offiserer og ansatte ufarlige, fra alle tap, krav, forpliktelser (inkludert advokatkostnader på full erstatningsbasis) som kan oppstå fra slik brukeres bruk av nettstedene eller tjenestene (inkludert men ikke begrenset til visning av slik brukerinformasjon på nettstedene) eller fra brudd på noen av vilkårene og betingelsene i vilkårene. Hver bruker samtykker herved videre til å skadesløsgjøre og redde Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper, direktører, offiserer og ansatte ufarlige, fra alle tap, skader, krav, forpliktelser (inkludert advokatkostnader på full erstatningsbasis) som kan oppstå ved brudd på brudd på eventuelle representasjoner og garantier gitt av bruker til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., inkludert, men ikke begrenset til de som er angitt i seksjon 5 nedenfor.
8.6 Hver bruker samtykker herved videre til å erstatte og redde Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper, direktører, offiserer og ansatte ufarlige, fra alle tap, skader, krav, forpliktelser (inkludert saksomkostninger på full erstatningsbasis) som kan oppstå, direkte eller indirekte, som et resultat av krav hevdet av krav fra tredjepartsrettigheter eller andre tredjeparter om produkter som tilbys eller vises på nettstedene. Hver bruker samtykker herved videre til at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. ikke er ansvarlig og skal ikke ha noe ansvar overfor deg, for noe materiale som er lagt ut av andre, inkludert ærekrenkende, støtende eller ulovlig materiale, og at risikoen for skader fra slikt materiale hviler helt med hver bruker. Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. forbeholder seg retten til, for vår egen regning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert annet som skal uredeliggjøres av deg, i hvilket tilfelle du skal samarbeide med Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i hevde alle tilgjengelige forsvar.
8.7 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. er ikke ansvarlig for spesielle, direkte, indirekte, straffende, tilfeldige eller følgeskader eller noen som helst skade (inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste eller sparing, forretningsavbrudd, tap av informasjon), enten det er i kontrakt, uaktsomhet, erstatning, egenkapital eller på annen måte eller andre skader som følge av noe av følgende.
a) bruk eller manglende evne til å bruke nettsteder eller tjenester;
b) at det foreligger slike varer, eksempler, data, informasjon eller tjenester som er kjøpt, eller oppnådd fra en bruker eller en hvilken som helst annen tredjepart gjennom steder;
c) brudd på tredjeparts rettigheter eller krav eller krav om at brukerens produksjon, import, eksport, distribusjon, tilbud, visning, kjøp, salg og / eller bruk av produkter eller tjenester som tilbys eller vises på nettstedene kan krenke eller kan hevdes å krenke Tredjeparts rettigheter; eller påstander fra noen part om at de har krav på forsvar eller erstatning i forhold til påstander om rettigheter, krav eller krav fra tredjepartens rettighetssøkere;
d) uautorisert tilgang av tredjeparter til data eller privat informasjon av enhver bruker;
e) uttalelser eller oppførsel av bruker av de steder; eller;
f) eventuelle saker som gjelder tjenester uansett årsak, inkludert uaktsomhet.
8.8 Til tross for noen av de foregående bestemmelsene, det samlede ansvaret til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre ansatte, agenter, tilknyttede selskaper, representanter eller alle som handler på våre vegne med hensyn til hver bruker for alle krav som oppstår ved bruk av nettstedene eller tjenester i løpet av et hvilket som helst kalenderår skal begrenses til det største av (a) gebyrbeløpet Brukeren har betalt til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. eller våre tilknyttede selskaper i løpet av kalenderåret, og (b) det maksimale tillatte beløpet i gjeldende lov. Den forrige setningen skal ikke være til hinder for at kravet fra brukeren om å bevise faktiske skader. Alle krav som oppstår ved bruk av Nettstedene eller Tjenestene, må inngis innen ett (1) år fra datoen for handlingen oppstod, eller en slik lengre periode som foreskrevet i henhold til gjeldende lovgivning som regulerer denne bruksvilkår ..
8.9 Begrensningene og eksklusjonene av ansvaret overfor deg i henhold til Vilkårene skal gjelde i det maksimale omfang som loven tillater og skal gjelde enten Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har blitt informert om eller burde vært klar over muligheten for noe slikt tap som oppstår.

 1. Force Majeure

9.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for forsinkelse eller svikt eller forstyrrelse av innholdet eller tjenestene som leveres gjennom nettstedene som direkte eller indirekte skyldes naturhandlinger, krefter eller årsaker utenfor vår rimelige kontroll, inkludert uten begrensning, Internett-feil, datamaskin, telekommunikasjon eller andre utstyrssvikt, elektriske strømbrudd, streik, arbeidstvist, opptøyer, oppstander, sivile forstyrrelser, mangel på arbeidskraft eller materiell, branner, flom, uvær, eksplosjoner, handlinger fra Gud, krig , statlige handlinger, pålegg fra innenlandske eller utenlandske domstoler eller domstoler eller manglende ytelse fra tredjepart.

 1. Immaterielle rettigheter

10.1 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. er eneeier eller lovlig lisenshaver av alle rettigheter og interesser på nettstedene og innholdet på nettstedet. Nettstedene og nettstedinnholdet legemliggjør forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter beskyttet under verdensomspennende copyright og andre lover. All rettighet til eier, eiendomsrett og immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedene og nettstedet skal forbli Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd., våre tilknyttede selskaper eller lisensgivere til innholdet på nettstedet, etter behov. Alle rettigheter som ikke på annen måte er hevdet i henhold til vilkårene eller av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. er herved forbeholdt.
10.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. kan ha uavhengige tredjeparter involvert i leveringen av tjenestene (f.eks. Tilbydere av godkjenning og verifisering). Du kan ikke bruke noe varemerke, servicemerke eller logo for slike uavhengige tredjeparter uten skriftlig godkjenning fra slike parter.

 1. Merknader

11.1 Alle juridiske merknader eller krav til eller mot Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. skal fremsettes skriftlig og sendes til Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. personlig, med kurer, bekreftet post eller faks til følgende enhet og adresse: Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. i People's Republic of China, Fashion Necklace Jewelry Co., Ltd. i Hongkong, CJ Trade Corp i USA (som tilfelle kanskje), # 70383 5th Gate, 5th Floor, Gate 97, District 5, Futian Market, Yiwu, Zhejiang Attn: CJdropshipping. Varslene skal være effektive når de mottas av Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. på noen av de ovennevnte måtene.
11.2 Alle juridiske merknader eller krav til eller overfor en bruker skal være effektive hvis enten de blir levert personlig, sendt med kurer, bekreftet post, per faks eller e-post til den sist kjente korrespondanse, faks eller e-postadresse levert av brukeren til Yiwu Cute Jewelry Co ., Ltd., eller ved å legge ut en slik varsel eller etterspørsel på et område av nettstedene som er offentlig tilgjengelig uten kostnad. Varsel til en bruker skal anses å være mottatt av en slik bruker hvis og når.
a) Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. er i stand til å demonstrere at kommunikasjon, enten i fysisk eller elektronisk form, er blitt sendt til en slik bruker, eller
b) umiddelbart etter at Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har lagt ut en slik melding på et område på nettstedene som er offentlig tilgjengelig uten kostnad.
11.3 Du samtykker i at alle avtaler, kunngjøringer, krav, avsløringer og annen kommunikasjon som Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. sender til deg elektronisk tilfredsstiller det juridiske kravet om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

 1. Generelle bestemmelser

12.1 Med forbehold om eventuelle tilleggsavtaler, utgjør vilkårene hele avtalen mellom deg og Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. med hensyn til og styrer din bruk av nettstedene og tjenestene, erstatter eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler i forhold til samme emne saken her.
12.2 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. og du er uavhengige entreprenører, og intet byrå, partnerskap, joint venture, ansatt-arbeidsgiver eller franchisegiver-franchisetakerforhold er ment eller opprettet av Vilkårene.
12.3 Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal bestemmelsen bli slettet og de gjenværende bestemmelsene skal være gyldig og håndheves.
12.4 Overskrifter brukes som referanse kun veiledende, og på ingen måte definerer, begrenser, fortolker eller beskriver rekkevidden eller omfanget av en slik del.
12.5 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd.s unnlatelse av å håndheve rettigheter eller unnlatelse av å handle med hensyn til brudd på deg i henhold til Vilkårene, vil ikke utgjøre et avkall på den retten eller avkall fra Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. sin rett til å handle med hensyn til etterfølgende eller lignende brudd.
12.6 Yiwu Cute Jewelry Co., Ltd. har rett til å tildele Vilkårene (inkludert alle våre rettigheter, titler, fordeler, interesser og forpliktelser og plikter i Vilkårene til enhver person eller enhet (inkludert alle tilknyttede selskaper til Yiwu Cute Smykker Co., Ltd.) Du kan ikke tildele vilkårene til noen person eller enhet helt eller delvis.
12.7 Hvis du er fra utenfor Kina, vil vilkårene være underlagt lovene i Hong Kong uten hensyn til lovkonfliktens bestemmelser, og partene i vilkårene er enige om å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Hong Kong. Hvis du er fra fastlands-Kina, skal vilkårene styres av lovene i Folkerepublikken Kina uten hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser, og partene i vilkårene er enige om å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Folkerepublikken Kina.

Facebook Kommentarer