fbpx

Nguồn sản phẩm

Đối với người dùng LV1: 5 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.

Đối với người dùng LV2: 10 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.

Đối với người dùng LV3: 20 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.

Đối với người dùng LV4: 50 yêu cầu tìm nguồn cung ứng có sẵn hàng ngày.

Đối với người dùng LV5: yêu cầu tìm nguồn cung ứng không giới hạn có sẵn hàng ngày.

Đối với người dùng VIP: yêu cầu tìm nguồn cung ứng không giới hạn có sẵn hàng ngày.

Bạn cũng có thể mua gói trả phí của chúng tôi để tăng số lượng yêu cầu tìm nguồn cung ứng.

Facebook Comments