fbpx

Thời hạn sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÀNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY!

(Cập nhật trên 15 tháng 8 2018)

Chào mừng bạn đến với www.cjdropshipping.com và app.cjdropshipping.com! Các Điều khoản sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập và sử dụng các trang web của bạn tại www.cjdropshipping.com và app.cjdropshipping.com (mỗi một miềnChỗNÓI). Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn với tư cách là người dùng của Trang web (gọi tắt làbạn","qua một vài thao tác đơn giản trên"Hoặc"người sử dangSau đây và các thực thể của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô được liệt kê trong mệnh đề 2.1 dưới đây (gọi tắt làwe","vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf"Hoặc"Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa ÔSau đây).

1.Ứng dụng và chấp nhận các điều khoản

1.1 Việc bạn sử dụng các dịch vụ, phần mềm và sản phẩm của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô (gọi chung là các Trò chơiDịch vụNgay sau đây) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như Chính Sách về Quyền Riêng Tư, Chính sách vận chuyển Hoàn lại tiền Chính sách hoàn trả, Chính sách danh sách sản phẩm và bất kỳ quy tắc và chính sách nào khác của Trang web mà Công ty TNHH trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể xuất bản theo thời gian. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách khác của Trang web được gọi chung dưới đây là tên lửaCác điều khoảnMùi. Bằng cách truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản.
1.2 Bạn không được sử dụng Dịch vụ và không được chấp nhận Điều khoản nếu (a) bạn chưa đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, hoặc (b) bạn không được phép nhận bất kỳ Dịch vụ nào theo luật pháp của Hồng Kông hoặc các quốc gia / khu vực khác, bao gồm cả quốc gia / khu vực nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn sử dụng Dịch vụ.
1.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Điều khoản được sửa đổi và bổ sung có liên quan trên Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, bạn đồng ý rằng Điều khoản được sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.
1.4 Nếu Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô đã đăng hoặc cung cấp bản dịch Điều khoản bằng tiếng Anh của Điều khoản, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp để thuận tiện và phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc Các trang web.
1.5 Bạn có thể được yêu cầu tham gia vào một thỏa thuận riêng, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc chi nhánh của chúng tôi cho bất kỳ Dịch vụ nàoHiệp định bổ sungNÓI). Nếu có bất kỳ mâu thuẫn hoặc mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Thỏa thuận bổ sung, Thỏa thuận bổ sung sẽ được ưu tiên hơn các Điều khoản chỉ liên quan đến Dịch vụ đó có liên quan.
1.6 Các điều khoản có thể không được sửa đổi, ngoại trừ bằng văn bản bởi một nhân viên có thẩm quyền của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô.

 1. Cung cấp dịch vụ

2.1 Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô mà bạn đang ký hợp đồng là Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Công ty TNHH Trang sức Vòng cổ Thời trang ở Hồng Kông, Tập đoàn Thương mại CJ ở Hoa Kỳ nếu bạn là thành viên đã đăng ký của Trang web và đã đăng ký hoặc cư trú tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồng Kông hoặc Hoa Kỳ. Nếu bạn đã đăng ký hoặc là cư dân của Trung Quốc đại lục, bạn đang ký hợp đồng với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô.
2.2 Bạn phải đăng ký làm thành viên trên Trang web để truy cập và sử dụng một số Dịch vụ. Hơn nữa, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có quyền, mà không cần thông báo trước, để hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) để trả tiền cho Người dùng hoặc tuân theo các điều kiện khác mà Công ty Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô, Ltd. có thể áp đặt theo quyết định của chúng tôi.
Dịch vụ 2.3 (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) có thể khác nhau đối với các khu vực và quốc gia khác nhau. Không có bảo hành hoặc đại diện nào được đưa ra rằng một Dịch vụ cụ thể hoặc tính năng hoặc chức năng của chúng hoặc cùng loại và phạm vi của Dịch vụ hoặc các tính năng và chức năng của chúng sẽ có sẵn cho Người dùng. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối hoặc tạo một mức độ truy cập và sử dụng khác nhau đối với bất kỳ Dịch vụ nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) đối với những Người dùng khác nhau.
2.4 Nghĩa là Công ty TNHH Trang sức dễ thương có thể khởi chạy, thay đổi, nâng cấp, áp đặt các điều kiện, đình chỉ hoặc dừng bất kỳ Dịch vụ nào (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) mà không cần thông báo trước trừ trường hợp Dịch vụ dựa trên phí, những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến người dùng trả tiền khi thưởng thức Dịch vụ đó.
2.5 Một số dịch vụ có thể được cung cấp bởi các chi nhánh của Công ty trang sức dễ thương Nghĩa Ô thay cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô

 1. Người dùng thường

3.1 Là một điều kiện để bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.
3.2 Bạn đồng ý sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ chỉ cho mục đích riêng tư và nội bộ của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng (a) bạn sẽ không sao chép, sao chép, tải xuống, xuất bản lại, bán, phân phối hoặc bán lại bất kỳ Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video clip, âm thanh, thư mục, tệp, cơ sở dữ liệu hoặc danh sách, v.v. có sẵn trên hoặc thông qua Trang web (Nội dung trang web trên mạng) và (b) bạn sẽ không sao chép, sao chép, tải xuống, biên dịch hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung trang web nào cho mục đích điều hành doanh nghiệp cạnh tranh với Công ty trang sức dễ thương Nghĩa Ô, Ltd., hoặc nói cách khác là khai thác thương mại Nội dung Trang. Truy xuất có hệ thống Nội dung Trang web từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục (cho dù thông qua rô bốt, trình thu thập dữ liệu, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công) mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Trang sức Cute Cute. bị cấm. Việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web cho bất kỳ mục đích nào không được phép rõ ràng trong Điều khoản đều bị cấm.
3.3 Bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư của Công ty trang sức dễ thương Nghĩa Ô, chi phối việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về Người dùng trong việc sở hữu Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô và các chi nhánh của chúng tôi. Bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và đồng ý sử dụng thông tin cá nhân về bạn theo Chính sách quyền riêng tư.
3.4 Nghĩa là Công ty TNHH Trang sức dễ thương có thể cho phép Người dùng truy cập vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thông qua các siêu liên kết (dưới dạng liên kết từ, biểu ngữ, kênh hoặc cách khác), API hoặc các trang web khác của bên thứ ba đó . Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện của trang web đó và / hoặc chính sách quyền riêng tư trước khi sử dụng Trang web. Bạn thừa nhận rằng Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó, không giám sát các trang web đó và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm với bất kỳ ai về các trang web đó, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên những trang web như vậy.
3.5 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô và / hoặc bất kỳ Người dùng nào khác cũng như không truy cập trái phép vào các hệ thống hoặc mạng máy tính đó.
3.6 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống phản hồi của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, như để lại phản hồi tích cực cho chính bạn bằng cách sử dụng ID thành viên thứ cấp hoặc thông qua phản hồi tiêu cực không có căn cứ cho người khác Người dùng.
3.7 Bằng cách đăng yêu cầu tìm nguồn cung ứng hoặc liệt kê các sản phẩm, gửi đơn đặt hàng hoặc lưu trữ quyền tự động (dữ liệu người dùng trực tuyến) trên Trang web hoặc cung cấp bất kỳ Dữ liệu người dùng nào cho Công ty TNHH trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc đại diện của chúng tôi, bạn cấp một khoản không thể hủy ngang, vĩnh viễn , trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và cấp phép (thông qua nhiều tầng) cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô để hiển thị, truyền, phân phối, tái tạo, xuất bản, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, tạo tác phẩm phái sinh và mặt khác sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Dữ liệu Người dùng dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết hoặc chưa biết theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào có thể có lợi cho hoạt động của Trang web, việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào và / hoặc kinh doanh của người dùng. Bạn xác nhận và bảo đảm với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên.

 1. Tài khoản thành viên

Người dùng 4.1 phải được đăng ký trên Trang web để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ (Người dùng đã đăng ký cũng được gọi là một tên lửaThành viên" phía dưới). Ngoại trừ sự chấp thuận của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, một Người dùng chỉ có thể đăng ký một tài khoản thành viên trên Trang web. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể hủy hoặc chấm dứt tài khoản thành viên của Người dùng nếu Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có lý do để nghi ngờ rằng Người dùng đã đăng ký đồng thời hoặc kiểm soát hai hoặc nhiều tài khoản thành viên. Hơn nữa, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể từ chối đơn đăng ký của Người dùng vì bất kỳ lý do gì.
4.2 Sau khi đăng ký trên Trang web, Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô sẽ chỉ định một tài khoản và cấp ID thành viên và mật khẩu (sau này sẽ được chọn bởi Người dùng đã đăng ký trong khi đăng ký) cho mỗi Người dùng đã đăng ký. Tài khoản có thể có tài khoản email dựa trên web với dung lượng lưu trữ giới hạn để Thành viên gửi hoặc nhận email.
4.3 Một bộ ID thành viên và mật khẩu là duy nhất cho một tài khoản. Mỗi Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật của ID và mật khẩu Thành viên của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Không Thành viên nào có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc cho phép sử dụng tài khoản Thành viên, ID hoặc mật khẩu của bạn bởi một người khác ngoài thực thể kinh doanh của Thành viên. Thành viên đồng ý thông báo cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật tài khoản nào khác.
Thành viên 4.4 đồng ý rằng tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, đăng bất kỳ thông tin về công ty hoặc sản phẩm nào, nhấp để chấp nhận bất kỳ Thỏa thuận hoặc quy tắc bổ sung nào, đăng ký hoặc thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ dịch vụ nào, gửi email bằng tài khoản email hoặc gửi SMS) sẽ được coi là đã được Thành viên ủy quyền.
Thành viên 4.5 thừa nhận rằng việc chia sẻ tài khoản của bạn với người khác hoặc cho phép nhiều người dùng bên ngoài thực thể kinh doanh của bạn sử dụng tài khoản của bạn (gọi chung là,nhiều mục đích sử dụngTuy nhiên, có thể gây ra tác hại không thể khắc phục đối với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc những người dùng khác của Trang web. Một thành viên sẽ bồi thường cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi trước mọi mất mát hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận) do sử dụng nhiều tài khoản của bạn . Thành viên cũng đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng nhiều tài khoản của bạn hoặc Thành viên không duy trì bảo mật tài khoản của bạn, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm đó và sẽ phải quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên mà không chịu trách nhiệm với Thành viên.

 1. Trách nhiệm của thành viên

5.1 Mỗi Thành viên tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) bạn có toàn quyền và thẩm quyền để chấp nhận Điều khoản, cấp giấy phép và ủy quyền và thực hiện các nghĩa vụ dưới đây; (b) bạn chỉ sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích kinh doanh; và (c) địa chỉ bạn cung cấp khi đăng ký là địa điểm kinh doanh chính của đơn vị kinh doanh của bạn. Đối với mục đích của điều khoản này, một chi nhánh hoặc văn phòng liên lạc sẽ không được coi là một thực thể riêng biệt và địa điểm kinh doanh chính của bạn sẽ được coi là trụ sở chính của bạn.
Thành viên 5.2 sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu về thực thể, doanh nghiệp hoặc sản phẩm / dịch vụ của bạn như một phần của quy trình đăng ký trên Trang web hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc tài khoản thành viên nào. Mỗi Thành viên tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) thông tin và tài liệu đó được gửi trong quá trình đăng ký hoặc sau đó trong suốt quá trình tiếp tục sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, và (b) bạn sẽ duy trì và kịp thời sửa đổi tất cả thông tin và tài liệu để giữ cho nó đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ.
5.3 Khi trở thành Thành viên, bạn đồng ý đưa thông tin liên hệ về bạn vào Cơ sở dữ liệu người mua của chúng tôi và ủy quyền cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô và các chi nhánh của chúng tôi để chia sẻ thông tin liên hệ với Người dùng khác hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách khác. với Chính sách quyền riêng tư.
5.4 Mỗi Thành viên tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng (a) bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc có được tất cả các giấy phép và quyền cần thiết của bên thứ ba liên quan đến bất kỳ Dữ liệu Người dùng nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị; (b) mọi Dữ liệu Người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật thương mại hoặc bất kỳ quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu nào của bất kỳ bên thứ ba nàoQuyền của bên thứ baMùi); (c) bạn có quyền và quyền bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu hoặc đề nghị bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong Dữ liệu Người dùng và việc bán, trao đổi, phân phối hoặc xuất khẩu hoặc cung cấp đó không vi phạm mọi quyền của bên thứ ba và (d) bạn và các chi nhánh của bạn không phải là đối tượng của bất kỳ hạn chế thương mại, lệnh trừng phạt hoặc hạn chế pháp lý nào được ban hành bởi bất kỳ quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc khu vực tài phán nào.
5.5 Mỗi Thành viên tiếp tục tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng Dữ liệu Người dùng mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị sẽ:
a) đúng, chính xác, đầy đủ và hợp pháp;
b) không sai, lừa dối hoặc lừa đảo;
c) không chứa thông tin phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối, tục tĩu, phản cảm, xúc phạm, khiêu dâm hoặc có hại cho trẻ vị thành niên;
d) không chứa thông tin phân biệt đối xử hoặc khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
e) không vi phạm Chính sách danh sách sản phẩm, Điều khoản khác hoặc bất kỳ Thỏa thuận bổ sung hiện hành nào
f) không vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào (bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh hoặc quảng cáo sai lệch) hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào;
g) không chứa bất kỳ liên kết nào trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ trang web nào khác bao gồm bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm Điều khoản.
5.6 Mỗi Thành viên đại diện thêm, bảo đảm và đồng ý rằng bạn sẽ / là:
a) thực hiện các hoạt động của bạn trên Trang web tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành;
b) thực hiện các giao dịch kinh doanh của bạn với những người dùng khác của Trang web một cách thiện chí;
c) thực hiện các hoạt động của bạn theo các Điều khoản và mọi Thỏa thuận bổ sung hiện hành;
d) không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web để lừa gạt bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc bán các mặt hàng bị đánh cắp, sử dụng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ bị đánh cắp);
e) không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, trình bày sai về bản thân hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
f) không tham gia vào thư rác hoặc lừa đảo;
g) không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, v.v.) hoặc khuyến khích hoặc hủy bỏ mọi hoạt động bất hợp pháp;
h) không liên quan đến các nỗ lực sao chép, sao chép, khai thác hoặc triển khai các thư mục, cơ sở dữ liệu và danh sách độc quyền khác nhau của Nghĩa Ô;
i) không liên quan đến bất kỳ vi-rút máy tính hoặc các thiết bị và mã phá hoại nào khác có tác dụng làm hỏng, can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ phần mềm hoặc hệ thống phần cứng, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;
j) không liên quan đến bất kỳ kế hoạch nào làm suy yếu tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống hoặc mạng được sử dụng bởi Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô và / hoặc bất kỳ người dùng Trang web nào hoặc có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu, hệ thống hoặc mạng đó;
k) không, và giám đốc, nhân viên của bạn, bên kiểm soát, các chi nhánh và quyền tài phán hợp pháp trong đó bất kỳ người hoặc tổ chức nào nêu trên được tổ chức hoặc không có hoạt động, những người hoặc tổ chức không phải là đối tượng xử phạt kinh tế hoặc gian lận của bất kỳ tổ chức chính phủ, quốc tế hoặc quy định nào; và
l) không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

Thành viên 5.7 không được sử dụng Dịch vụ và tài khoản thành viên để tham gia vào các hoạt động giống hệt hoặc tương tự với hoạt động kinh doanh trên thị trường thương mại điện tử của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô.
5.8 Nếu Thành viên cung cấp trọng tài kinh doanh, Thành viên đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng bạn đã có được tất cả sự đồng ý, chấp thuận và miễn trừ cần thiết từ các đối tác kinh doanh và các cộng sự để (a) đóng vai trò là trọng tài kinh doanh của bạn; (b) đăng và xuất bản chi tiết liên lạc và thông tin của họ, thư giới thiệu và nhận xét thay mặt họ; và (c) rằng các bên thứ ba có thể liên hệ với các trọng tài kinh doanh đó để hỗ trợ các khiếu nại hoặc tuyên bố về bạn. Bạn cũng bảo đảm và đồng ý rằng tất cả các thư giới thiệu và nhận xét là đúng và chính xác và các bên thứ ba có thể liên hệ với các trọng tài kinh doanh mà không cần phải có sự đồng ý của bạn.
Thành viên 5.9 đồng ý cung cấp tất cả thông tin, tài liệu và phê duyệt cần thiết và cung cấp mọi hỗ trợ và hợp tác hợp lý cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ của Công ty TNHH Đồ trang sức dễ thương Nghĩa Ô, đánh giá xem Thành viên có vi phạm Điều khoản và / hoặc xử lý bất kỳ khiếu nại nào không chống lại Thành viên. Nếu Thành viên không làm như vậy dẫn đến chậm trễ hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt, việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ không có nghĩa vụ gia hạn thời gian phục vụ cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự chậm trễ, đình chỉ hoặc chấm dứt.
5.10 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không được yêu cầu chủ động giám sát cũng như không thực hiện bất kỳ kiểm soát biên tập nào đối với nội dung của bất kỳ tin nhắn hoặc tài liệu hoặc thông tin nào được tạo, có thể truy cập hoặc truy cập thông qua Dịch vụ hoặc Trang web. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không xác nhận, xác minh hoặc xác nhận nội dung của bất kỳ nhận xét hoặc tài liệu hoặc thông tin nào được thực hiện bởi bất kỳ Thành viên nào. Mỗi Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của họ hoặc tài liệu hoặc thông tin khác
5.11 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp và đại diện của họ cho mục đích sử dụng kinh doanh và không dành cho người tiêu dùng cá nhân hoặc sử dụng cá nhân.
5.12 Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng mỗi Thành viên chỉ có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định hiện hành trong các khu vực pháp lý tương ứng của mình để đảm bảo rằng tất cả việc sử dụng Trang web và Dịch vụ đều tuân thủ như nhau.

 1. Vi phạm của thành viên

6.1 Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có toàn quyền quyết định xóa, sửa đổi hoặc từ chối bất kỳ Dữ liệu người dùng nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên các Trang web mà chúng tôi tin là bất hợp pháp, vi phạm Điều khoản, có thể phải tuân theo Nghĩa Ô Cute Jewelry Co., Ltd. hoặc các chi nhánh của chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý, hoặc nếu không thấy không phù hợp trong quan điểm của Nghĩa trang dễ thương Nghĩa trang.
6.2 Nếu bất kỳ Thành viên nào vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, hoặc nếu Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có căn cứ hợp lý để tin rằng Thành viên vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ có quyền xử lý kỷ luật như vậy vì xét thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên và bất kỳ và tất cả các tài khoản được xác định có liên quan đến tài khoản đó bởi Công ty TNHH Trang sức Cute Cute; (ii) hạn chế, hạ cấp, đình chỉ hoặc chấm dứt đăng ký, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai; (iii) xóa mọi danh sách sản phẩm hoặc Dữ liệu người dùng khác mà Thành viên đã gửi, đăng hoặc hiển thị hoặc áp đặt các hạn chế đối với số lượng danh sách sản phẩm hoặc Dữ liệu người dùng mà Thành viên có thể đăng hoặc hiển thị; (iv) áp đặt các hạn chế khác đối với việc Thành viên sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của bất kỳ Dịch vụ nào vì Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô có thể xem xét phù hợp theo quyết định riêng của mình; và (v) bất kỳ hành động khắc phục, kỷ luật hoặc hình phạt nào khác như Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể thấy cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của mình.
6.3 Không giới hạn tính tổng quát của các điều khoản của Điều khoản, Thành viên sẽ bị coi là vi phạm Điều khoản trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
a) khi có khiếu nại hoặc khiếu nại từ bất kỳ bên thứ ba nào, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có lý do hợp lý để tin rằng Thành viên đó đã cố tình hoặc không thực hiện hợp đồng của bạn với bên thứ ba đó bao gồm nhưng không giới hạn khi Thành viên không giao hàng bất kỳ mặt hàng nào được đặt hàng bởi bên thứ ba đó sau khi nhận được giá mua, hoặc khi các mặt hàng mà Thành viên đã giao không thể đáp ứng các điều khoản và mô tả được nêu trong hợp đồng của bạn với bên thứ ba đó,
b) Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Thành viên đó đã sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm khác trong bất kỳ giao dịch nào với bên đối tác,
c) Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào do Thành viên cung cấp không hiện tại hoặc đầy đủ hoặc không đúng sự thật, không chính xác hoặc sai lệch, hoặc
d) Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô tin rằng hành động của Thành viên có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý cho Công ty TNHH Đồ trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc bất kỳ Người dùng nào khác.
Công ty TNHH Trang sức dễ thương 6.4 Nghĩa có quyền hợp tác đầy đủ với các cơ quan chính phủ, điều tra viên tư nhân và / hoặc các bên thứ ba bị thương trong cuộc điều tra về bất kỳ hành vi sai trái hình sự hoặc dân sự nào. Hơn nữa, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể tiết lộ danh tính và thông tin liên lạc của Thành viên, nếu được yêu cầu bởi chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật, bên thứ ba bị thương hoặc do trát đòi hầu tòa hoặc hành động pháp lý khác. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại hoặc kết quả phát sinh từ việc tiết lộ đó và Thành viên đồng ý không đưa ra bất kỳ hành động hay yêu cầu nào đối với Công ty TNHH Đồ trang sức dễ thương Nghĩa Ô đối với việc tiết lộ đó.
6.5 Nếu Thành viên vi phạm Điều khoản, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô cũng có quyền xuất bản các hồ sơ vi phạm đó trên Trang web. Nếu vi phạm đó liên quan hoặc bị nghi ngờ hợp lý liên quan đến các hoạt động không trung thực hoặc lừa đảo, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô cũng có quyền tiết lộ các hồ sơ vi phạm đó cho các chi nhánh của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn CJ +, Thanh toán! Các chi nhánh của Công ty TNHH Trang sức có thể áp đặt giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt việc Thành viên sử dụng tất cả hoặc một phần các dịch vụ do các chi nhánh đó cung cấp cho Thành viên, thực hiện các biện pháp khắc phục khác và công bố các hồ sơ về vi phạm Điều khoản của Thành viên các trang web được điều hành bởi hoặc được kiểm soát bởi các chi nhánh của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô.
Bất cứ lúc nào và theo quyết định hợp lý của chúng tôi, 6.6 có thể áp đặt các hạn chế đối với, đình chỉ hoặc chấm dứt việc Thành viên sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Trang web nào mà không chịu trách nhiệm với Thành viên nếu Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô . đã nhận được thông báo rằng Thành viên vi phạm bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào với bất kỳ chi nhánh nào của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô bao gồm nhưng không giới hạn CJ +, Thanh toán! và vi phạm như vậy liên quan hoặc bị nghi ngờ hợp lý liên quan đến các hoạt động không trung thực hoặc gian lận. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có quyền công bố các hồ sơ vi phạm như vậy trên Trang web. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ không được yêu cầu điều tra vi phạm hoặc yêu cầu xác nhận từ Thành viên.
6.7 Mỗi Thành viên đồng ý bồi thường cho Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi và giữ họ vô hại, từ mọi thiệt hại, tổn thất, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý cơ sở bồi thường) có thể phát sinh từ việc bạn gửi, đăng hoặc hiển thị bất kỳ Dữ liệu người dùng nào, từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc do bạn vi phạm Điều khoản.
6.8 Mỗi Thành viên đồng ý thêm rằng Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ Dữ liệu Người dùng hoặc tài liệu nào khác được truyền qua Trang web, bao gồm gian lận, không đúng sự thật, gây hiểu lầm, không chính xác, nói xấu , tài liệu tấn công hoặc bất hợp pháp và nguy cơ thiệt hại từ tài liệu đó hoàn toàn thuộc về mỗi Thành viên. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu Thành viên phải bồi thường, trong trường hợp Thành viên sẽ hợp tác với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô trong việc khẳng định bất kỳ phòng thủ có sẵn.

 1. Giao dịch giữa người mua và người bán

7.1 Thông qua các trang web, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô cung cấp các nền tảng dựa trên web điện tử để trao đổi thông tin giữa người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô cung cấp thêm các nền tảng giao dịch dựa trên web điện tử để Thành viên đặt, chấp nhận, kết luận, quản lý và thực hiện các đơn đặt hàng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tuyến trong các trang web tuân theo các điều khoản của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô. Tuy nhiên, đối với bất kỳ Dịch vụ nào, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không đại diện cho người bán hoặc người mua trong các giao dịch cụ thể. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không kiểm soát và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, tính hợp pháp hoặc tính sẵn có của các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán trên Trang web hoặc khả năng của người bán hoàn thành việc bán hoặc khả năng của người mua để hoàn thành một mua hàng.
Người dùng 7.2 theo đó nhận thức được rằng có thể có rủi ro khi giao dịch với những người hành động dưới sự giả vờ sai lầm. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sử dụng một số kỹ thuật để xác minh tính chính xác của thông tin nhất định Người dùng trả tiền của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi khi họ đăng ký dịch vụ thành viên trả tiền trên Trang web. Tuy nhiên, do việc xác minh người dùng trên Internet là khó khăn, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô không thể và không xác nhận danh tính có mục đích của mỗi Người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, trả tiền cho Thành viên). Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các phương tiện khác nhau, cũng như lẽ thường, để đánh giá người mà bạn đang giao dịch.
7.3 Mỗi Người dùng thừa nhận rằng họ hoàn toàn chịu rủi ro khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua và bán nào liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và họ hoàn toàn thừa nhận rủi ro về trách nhiệm pháp lý hoặc tác hại của bất kỳ loại nào liên quan đến hoạt động tiếp theo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ là đối tượng của các giao dịch sử dụng Trang web. Những rủi ro này bao gồm nhưng không giới hạn, trình bày sai sản phẩm và dịch vụ, các mưu đồ lừa đảo, chất lượng không đạt yêu cầu, không đáp ứng thông số kỹ thuật, sản phẩm bị lỗi hoặc nguy hiểm, sản phẩm bất hợp pháp, chậm trễ hoặc mặc định trong giao hàng hoặc thanh toán, tính toán sai bảo hành, vi phạm hợp đồng và tai nạn giao thông. Những rủi ro này cũng bao gồm các rủi ro mà việc sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cung cấp, hiển thị, mua, bán và / hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc hiển thị trên Trang web có thể vi phạm hoặc có thể được xác nhận là vi phạm Quyền của bên thứ ba và rủi ro mà Người dùng có thể phải chịu chi phí quốc phòng hoặc các chi phí khác liên quan đến khẳng định Quyền của bên thứ ba hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào mà họ có quyền bào chữa hoặc bồi thường liên quan đến khẳng định quyền, yêu cầu hoặc khiếu nại của người yêu cầu quyền của bên thứ ba. Những rủi ro này cũng bao gồm các rủi ro mà người tiêu dùng, người mua khác, người dùng cuối của sản phẩm hoặc người khác tuyên bố đã bị thương hoặc tổn hại liên quan đến các sản phẩm ban đầu do Người dùng Trang web tạo ra do giao dịch mua và bán liên quan đến việc sử dụng Trang web có thể bị tổn hại và / hoặc khẳng định các khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm đó. Tất cả các rủi ro đã nói ở trên sau đây được gọi là Rủi ro giao dịch trực tuyến. Mỗi Người dùng đồng ý rằng Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, tác hại, sự bất tiện, gián đoạn kinh doanh hoặc chi tiêu của bất kỳ loại nào có thể phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ Rủi ro giao dịch.
Người dùng 7.4 tự chịu trách nhiệm về tất cả các điều khoản và điều kiện của các giao dịch được thực hiện trên, thông qua hoặc do việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản liên quan đến thanh toán, trả lại, bảo hành, vận chuyển, bảo hiểm, phí, thuế, tiêu đề, giấy phép, tiền phạt, giấy phép, xử lý, vận chuyển và lưu trữ.
Người dùng 7.5 đồng ý cung cấp tất cả thông tin và tài liệu theo yêu cầu hợp lý của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô liên quan đến các giao dịch của bạn được thực hiện trên, thông qua hoặc do kết quả của việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản của Người dùng nào nếu Người dùng không cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết.
7.6 Trong trường hợp bất kỳ Người dùng nào có tranh chấp với bất kỳ bên nào trong giao dịch, Người dùng đó đồng ý phát hành và bồi thường cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô (và các đại lý, chi nhánh, giám đốc, nhân viên và nhân viên của chúng tôi) khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu , hành động, thủ tục tố tụng, chi phí, chi phí và thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại thực tế, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào) phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch đó.

 1. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

8.1 ĐẾN TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CỦA CÔNG TY TNHH YIWU CUTE JEWELRY. TRÊN HOẶC QUA CÁC TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ VẬY, LÀ NHƯ VẬY, ĐÚNG VỚI TẤT CẢ NHỮNG FAULTS, VÀ YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. TẠI ĐÂY TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT K AND BẤT K AND VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO NÀO, RPR RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO NÀO, CHẤT LƯỢNG, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, CHÍNH XÁC, CHÍNH XÁC TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, ĐẠI DIỆN, ĐIỀU KIỆN, VÀ HIỂU ĐƯỢC Ở ĐÂY.
8.2 ĐẾN TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, YIWU CUTE JEWELRY CO., LTD. KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO VỀ GIÁ TRỊ, CHÍNH XÁC, ĐÚNG, ĐÁNG TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH, KHIẾU NẠI HOẶC HIỆN TẠI CỦA BẤT K INFORMATION THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP CÔNG TY TNHH TRANG SỨC CẮT YIWU. KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RATNG SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, PHÂN PHỐI, ƯU ĐÃI, TRANH CHẤP, MUA, BÁN VÀ / HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHẤP NHẬN HOẶC HIỂN THỊ TRÊN CÁC TRANG WEB VÀ CÔNG TY TNHH TRANG SỨC CẮT YIWU. KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO CỦA BẤT KIND LOẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT K PRODUCT SẢN PHẨM NÀO HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐẶT CH OR HOẶC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB.
8.3 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua Trang web đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro riêng của mỗi Người dùng và mỗi Người dùng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa trang hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra từ tải về bất kỳ tài liệu như vậy. Không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được lấy bởi bất kỳ Người dùng nào từ Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc thông qua hoặc từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong tài liệu này.
8.4 Các trang web có thể cung cấp cho các dịch vụ hoặc sản phẩm của Người dùng được cung cấp bởi các bên thứ ba độc lập. Không có bảo hành hoặc đại diện được thực hiện liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm đó. Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô và các chi nhánh của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào như vậy.
8.5 Mỗi người dùng đồng ý bồi thường và cứu lấy Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, từ mọi tổn thất, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Người dùng đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiển thị thông tin của Người dùng đó trên Trang web) hoặc do bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản. Mỗi Người dùng đồng ý tiếp tục bồi thường và cứu lấy Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, từ mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh từ việc Người dùng vi phạm bất kỳ sự đại diện và bảo hành nào của Người dùng đối với Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được nêu trong Phần 5 dưới đây.
8.6 Mỗi người dùng đồng ý tiếp tục bồi thường và cứu lấy Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ và nhân viên của chúng tôi vô hại, từ mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường đầy đủ) có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bất kỳ khiếu nại nào được khẳng định bởi những người yêu cầu Quyền của bên thứ ba hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến các sản phẩm được cung cấp hoặc hiển thị trên Trang web. Mỗi Người dùng đồng ý thêm rằng Công ty TNHH Trang sức Dễ thương Nghĩa Ô không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, đối với bất kỳ tài liệu nào được đăng bởi người khác, bao gồm cả tài liệu phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp và nguy cơ thiệt hại từ tài liệu đó hoàn toàn thuộc về với mỗi người dùng. Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô trong khẳng định bất kỳ phòng thủ có sẵn.
Công ty trang sức dễ thương 8.7 Nghĩa sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại do mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin), cho dù trong hợp đồng, sơ suất, tra tấn, công bằng hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do bất kỳ điều nào sau đây.
a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ;
b) mọi khiếm khuyết về hàng hóa, mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua hoặc lấy từ Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thông qua Trang web;
c) vi phạm Quyền của bên thứ ba hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối, cung cấp, hiển thị, mua, bán và / hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc hiển thị trên Trang web có thể vi phạm hoặc có thể bị khẳng định là vi phạm Quyền của bên thứ ba; hoặc khiếu nại của bất kỳ bên nào mà họ có quyền bào chữa hoặc bồi thường liên quan đến các xác nhận quyền, yêu cầu hoặc khiếu nại của người yêu cầu Quyền của bên thứ ba;
d) các bên thứ ba truy cập trái phép dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ Người dùng nào;
e) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ Người dùng Trang web nào; hoặc là;
f) mọi vấn đề liên quan đến Dịch vụ tuy nhiên phát sinh, bao gồm cả sơ suất.
8.8 Mặc dù có bất kỳ quy định nào nêu trên, trách nhiệm tổng hợp của Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, nhân viên, đại lý, chi nhánh, đại diện hoặc bất kỳ ai thay mặt chúng tôi đối với mỗi Người dùng đối với mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ trong bất kỳ năm dương lịch nào sẽ bị giới hạn ở mức lớn hơn (a) số phí mà Người dùng đã trả cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô hoặc các chi nhánh của chúng tôi trong năm dương lịch và (b) số tiền tối đa được phép trong luật áp dụng. Câu trước sẽ không loại trừ yêu cầu của Người dùng để chứng minh thiệt hại thực tế. Tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ phải được nộp trong vòng một năm (1) kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc thời gian dài hơn theo quy định của pháp luật hiện hành về Điều khoản sử dụng này.
8.9 Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bạn theo Điều khoản sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ áp dụng cho dù Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô đã được thông báo hay nên biết về khả năng đó. tổn thất phát sinh.

 1. Trường hợp bất khả kháng

9.1 Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại hoặc gián đoạn nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành vi tự nhiên, lực lượng hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm không giới hạn, sự cố Internet, máy tính, viễn thông hoặc bất kỳ sự cố thiết bị nào khác, sự cố về điện, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, xáo trộn dân sự, thiếu lao động hoặc vật liệu, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ , hành động của chính phủ, lệnh của tòa án trong nước hoặc nước ngoài hoặc tòa án hoặc không thực hiện của bên thứ ba.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

10.1 Nghĩa trang sức dễ thương Công ty TNHH là chủ sở hữu duy nhất hoặc được cấp phép hợp pháp của tất cả các quyền và lợi ích trong các trang web và nội dung trang web. Trang web và Nội dung trang web thể hiện bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác được bảo vệ theo bản quyền trên toàn thế giới và các luật khác. Tất cả quyền sở hữu, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và Nội dung Trang sẽ thuộc về Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, các chi nhánh hoặc người cấp phép của Nội dung Trang web, tùy theo từng trường hợp. Tất cả các quyền không được yêu cầu theo Điều khoản hoặc bởi Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô đều được bảo lưu.
10.2 Nghĩa trang sức dễ thương Công ty TNHH có thể có các bên thứ ba độc lập liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ xác thực và xác minh). Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc logo của các bên thứ ba độc lập đó mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ các bên đó.

 1. Thông báo

11.1 Tất cả các thông báo hoặc yêu cầu pháp lý đối với hoặc khi Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô phải được lập thành văn bản và gửi cho Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô, bằng cách chuyển phát nhanh, thư được chứng nhận hoặc fax đến thực thể và địa chỉ sau: Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Công ty TNHH Trang sức Vòng cổ Thời trang tại Hồng Kông, Tập đoàn Thương mại CJ tại Hoa Kỳ (như trường hợp có thể), # 7Đường 0383 5th, 5th Tầng, Cổng 97, Quận 5, Thị trường Futian, Yiwu, Chiết Giang Người nhận: CJdropshipping. Các thông báo sẽ có hiệu lực khi chúng được nhận bởi Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô theo bất kỳ cách thức nào nêu trên.
11.2 Tất cả các thông báo hoặc yêu cầu pháp lý đối với hoặc khi Người dùng sẽ có hiệu lực nếu được gửi tận tay, gửi qua chuyển phát nhanh, thư được chứng nhận, bằng fax hoặc gửi email đến thư từ, fax hoặc địa chỉ email được biết đến cuối cùng do Người dùng cung cấp cho Công ty Trang sức dễ thương Nghĩa Ô ., Ltd. hoặc bằng cách đăng thông báo hoặc yêu cầu như vậy trên một khu vực của Trang web có thể truy cập công khai mà không phải trả phí. Thông báo cho Người dùng sẽ được Người dùng đó coi là nhận được nếu và khi nào.
a) Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô có thể chứng minh rằng giao tiếp, dù ở dạng vật lý hay điện tử, đã được gửi đến Người dùng đó, hoặc
b) ngay lập tức khi Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô đăng thông báo như vậy trên một khu vực của Trang web có thể truy cập công khai mà không tính phí.
11.3 Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, yêu cầu, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà Công ty TNHH Trang sức dễ thương Nghĩa Ô gửi cho bạn bằng điện tử đáp ứng yêu cầu pháp lý rằng giao tiếp đó phải được viết thành văn bản.

 1. Những quy định chung

12.1 Theo bất kỳ Thỏa thuận bổ sung nào, Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH trang sức dễ thương Nghĩa Ô đối với và chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng văn bản liên quan đến cùng một chủ đề vấn đề ở đây
12.2 Nghĩa trang sức dễ thương Công ty TNHH và bạn là nhà thầu độc lập, và không có mối quan hệ đại lý, đối tác, liên doanh, nhân viên-chủ sở hữu hoặc nhượng quyền thương mại nào được dự định hoặc tạo ra bởi Điều khoản.
12.3 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị xóa và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực và được thi hành.
Tiêu đề 12.4 chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, hiểu hoặc mô tả phạm vi hoặc phạm vi của phần đó.
12.5 Nghĩa trang sức dễ thương Công ty TNHH không thực thi bất kỳ quyền hoặc không hành động liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn theo Điều khoản sẽ không cấu thành từ bỏ quyền đó cũng không từ bỏ nghĩa vụ của Công ty trang sức dễ thương Nghĩa Ô. Quyền hành động liên quan đến các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự.
Công ty trang sức dễ thương 12.6 Nghĩa có quyền chuyển nhượng Điều khoản (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích, lợi ích và nghĩa vụ của chúng tôi trong Điều khoản cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm mọi chi nhánh của Trang sức dễ thương Nghĩa Ô Co., Ltd.). Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Điều khoản cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
12.7 Nếu bạn đến từ bên ngoài Trung Quốc đại lục, Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Hồng Kông mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật và các bên tham gia Điều khoản đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của tòa án Hồng Kông. Nếu bạn đến từ Trung Quốc đại lục, các Điều khoản sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật và các bên tham gia Điều khoản đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của tòa án Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Facebook Comments