fbpx

Бүтээгдэхүүний эх үүсвэр

LV1 хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр 5 эх үүсвэрээс авах хүсэлт.

LV2 хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр 10 эх үүсвэрээс авах хүсэлт.

LV3 хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр 20 эх үүсвэрээс авах хүсэлт.

LV4 хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр 50 эх үүсвэрээс авах хүсэлт.

LV5 хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр авах хязгааргүй эх сурвалжийн хүсэлт.

VIP хэрэглэгчийн хувьд: өдөр бүр авах хязгааргүй эх сурвалжийн хүсэлт.

Та бас болно бидний төлсөн төлөвлөгөөг худалдаж авах эх үүсвэрийн хүсэлтийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор.

Facebook сэтгэгдэл