fbpx


Nếu bạn muốn mua số lượng lớn các mặt hàng từ CJ và vận chuyển đến địa điểm của riêng bạn.
Bạn có thể mua nó theo cách này:

Cách mua hàng tồn kho hoặc bán buôn trên ứng dụng CJ


Và bạn cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng Google của chúng tôi để mua hàng từ 1688 hoặc Taobao.

Bạn có thể làm theo cách này:

Cách sử dụng tiện ích mở rộng Google chrome chrome cho 1688 Taobao dropshipping

Facebook Comments